Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/97
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.05.20.
Iktatószám:8884/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Nagybarca Községi Önkormányzat Bánhorváti Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3641 Nagybarca, Aradi út Hrsz.: 540/6;3642 Bánhorváti, Rákóczi út; Hrsz.: 1091/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nagybarca Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96763414
Postai cím: Kossuth Utca 32
Város: Nagybarca
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3641
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth-Péter Zoltán
Telefon: +36 48500223
E-mail: nagybarcaph@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nagybarca.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Bánhorváti Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_86225324
Postai cím: Szabadság Út 146.
Város: Bánhorváti
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3642
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Deák-Szinyéri József
Telefon: +36 48500211
E-mail: banhorbvatiph@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.banhorvati.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
x Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: Nagybarca Község Önkormányzata (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: TOP-1.1.3 Piac és hűtőház építése
Hivatkozási szám: EKR000204312020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ: NAGYBARCA - TERMELŐI PIAC ÉPÍTÉSE:
Új 240 m2 alapterületű termelői piac és 72,01 m2 alapterületű szociális épület építése;
152,5 m3 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése;
49,79 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése;
5,5 t Betonacél helyszíni szerelése
33 db Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése;
30 db Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése;
96,5 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
76,3 m2 Válaszfal építése;
16 m2 Válaszfal építése;
106,3 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából;
23,89 m3 Fa épület vázszerkezet, homogén ragasztott fából
8,80 m3 Fa épület vázszerkezet, borító deszkázat
136,6 m2 Fóliaterítés;
1559 m2 Faanyag lángmentesítése;
504 m2 Tapadóhíd képzése;
270 m2 Oldalfalvakolat készítése;
342 m2 Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása;
150 m2 Hőszigetelő alapvakolat;
136,6 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel;
305 m2 Cserepeslemez fedés készítése színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből;
136,6 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel
72 m2 Padlóburkolat készítése;
8 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése;
10 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése;
20 db porfestett piaci elárusító asztal porfestett acél lábakkal és fedlapkerettel;
1257 m2 Külső fafelületek lakkozása;
245 m2 Diszperziós festés;
88 m2 Talajnedvesség elleni szigetelés;
46 m2 Térburkolat készítése parkolóhelyen;
474 m2 Térburkolat készítése;
63 m Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba
37 db lámpatest elhelyezése
11 db elektromos fűtőpanel elhelyezés
198 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése
59 m PVC lefolyóvezeték szerelése
1 db Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése
3 db Mozgássérült vízellátási berendezések
1 db riasztó felszerelése
1 klt (28 db) Napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése
2. RÉSZ: BÁNHORVÁTI - TERMÉNYTÁROLÓ ÉS HŰTŐKAMRA ÉPÍTÉSE:
Új 75,68 m2 alapterületű terménytároló és hűtőkamra épület építése:
83,31 m3 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése
22,12 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése
2,98 t Betonacél helyszíni szerelése
174,2 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
27,65 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
60,08 m2 Válaszfal építése;
71,4 m2 Hűtőházi falpanel szerelése;
110 m2 Fa tetőszerkezet;
140 m2 Fóliaterítés;
440 m2 Tapadóhíd képzés;
256 m2 Oldalfalvakolat készítése;
184 m2 Vékonyvakolatok készítése;
140 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel;
38,68 m2 Padlóburkolat készítése;
2 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése;
3 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése;
2 db Kültéri többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése;
220,6 m2 Diszperziós festés;
96 m2 Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése;
182 m2 Térburkolat készítése rendszerkövekből;
1 db Előregyártott műanyag vízóra akna elhelyezése
19 db lámpatest elhelyezése
1 db riasztórendszer telepítése
1 klt (20db) Napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése
80 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése
29 m PVC lefolyóvezeték szerelése
1 db Hűtő tároló kamra hűtéséhez hűtőberendezés kül és beltéri egységgel, páratartalom szabályozással, vezérléssel kompletten
Az építési beruházások valamennyi rész tekintetében engedélykötelek. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagybarca - Termelői piac építése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3641 Nagybarca, Aradi út Hrsz.: 540/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Nagybarca - Termelői piac építése
Új 240 m2 alapterületű termelői piac és 72,01 m2 alapterületű szociális épület építése;
152,5 m3 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése;
49,79 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése;
5,5 t Betonacél helyszíni szerelése
33 db Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése;
30 db Nagyüzemi előregyártású vízszintes tartószerkezeti elem elhelyezése;
96,5 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
76,3 m2 Válaszfal építése;
16 m2 Válaszfal építése;
106,3 m2 Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából;
23,89 m3 Fa épület vázszerkezet, homogén ragasztott fából
8,80 m3 Fa épület vázszerkezet, borító deszkázat
136,6 m2 Fóliaterítés;
1559 m2 Faanyag lángmentesítése;
504 m2 Tapadóhíd képzése;
270 m2 Oldalfalvakolat készítése;
342 m2 Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása;
150 m2 Hőszigetelő alapvakolat;
136,6 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel;
305 m2 Cserepeslemez fedés készítése színes műanyag bevonatú horganyzott acéllemezből;
136,6 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel
72 m2 Padlóburkolat készítése;
8 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése;
10 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése;
20 db porfestett piaci elárusító asztal porfestett acél lábakkal és fedlapkerettel;
1257 m2 Külső fafelületek lakkozása;
245 m2 Diszperziós festés;
88 m2 Talajnedvesség elleni szigetelés;
46 m2 Térburkolat készítése parkolóhelyen;
474 m2 Térburkolat készítése;
63 m Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba
37 db lámpatest elhelyezése
11 db elektromos fűtőpanel elhelyezés
198 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése
59 m PVC lefolyóvezeték szerelése
1 db Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése
3 db Mozgássérült vízellátási berendezések
1 db riasztó felszerelése
1 klt (28 db) Napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése
Az építési beruházás engedélyköteles. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
2 2./1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítés kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
3 2/2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületgépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári nap.

II.2.1)
Elnevezés: Bánhorváti - Terménytároló és hűtőkamra építése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45310000-3
45330000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3642 Bánhorváti, Rákóczi út; Hrsz.: 1091/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: Bánhorváti - Terménytároló és hűtőkamra építése:
Új 75,68 m2 alapterületű terménytároló és hűtőkamra épület építése
83,31 m3 Humuszos termőréteg, termőföld leszedése;
22,12 m3 Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése;
2,98 t Betonacél helyszíni szerelése;
174,2 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
27,65 m2 Teherhordó és kitöltő falazat készítése;
60,08 m2 Válaszfal építése;
71,4 m2 Hűtőházi falpanel szerelése;
110 m2 Fa tetőszerkezet;
140 m2 Fóliaterítés;
440 m2 Tapadóhíd képzés;
256 m2 Oldalfalvakolat készítése;
184 m2 Vékonyvakolatok készítése;
140 m2 Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel;
38,68 m2 Padlóburkolat készítése;
2 db Fa beltéri nyílászárók elhelyezése;
3 db Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése;
2 db Kültéri többfunkciós, hő- és hangszigetelő acélajtó elhelyezése;
220,6 m2 Diszperziós festés;
96 m2 Födém; Padló hő-, hangszigetelő anyag elhelyezése;
182 m2 Térburkolat készítése rendszerkövekből;
1 db Előregyártott műanyag vízóra akna elhelyezése;
19 db lámpatest elhelyezése;
1 db riasztórendszer telepítése;
1 klt (20db) Napelemes (fotovoltaikus) rendszer telepítése;
80 m Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése;
29 m PVC lefolyóvezeték szerelése;
1 db Hűtő tároló kamra hűtéséhez hűtőberendezés kül és beltéri egységgel, páratartalom szabályozással, vezérléssel kompletten;
Az építési beruházás engedélyköteles. További információt a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. További jótállás időtartama (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
2 2./1. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember magasépítés kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
3 2/2. A teljesítésbe bevonásra kerülő építésvezető szakember épületgépészeti kivitelezésben szerzett szakmai tapasztalata (hónap) (ajánlati elem legkedvezőbb mértéke: 36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 3. Ajánlati ár (Nettó egyösszegű ajánlati ár HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-BO1-2018-00025
II.2.9) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam naptári nap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 1 Elnevezés: Nagybarca - Termelői piac építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 1. rész: Nagybarca – Termelői piac építése
Az eljárás az 1. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242

Hivatalos név: Bau-Alex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44024356
Postai cím: Gyártelep 1
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11387808205

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 0 Rész száma: 2 Elnevezés: Bánhorváti - Terménytároló és hűtőkamra építése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: 2. rész: Bánhorváti - Terménytároló és hűtőkamra építése
Az eljárás a 2. rész tekintetében a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelen, mivel kizárólag érvénytelen ajánlatok kerültek benyújtásra.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Novient Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56931754
Postai cím: Szugló Utca 82.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13301655242

Hivatalos név: Bau-Alex Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44024356
Postai cím: Gyártelep 1
Város: Sajóbábony
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3792
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11387808205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2020/03/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
1. rész: Nagybarca – Termelői piac építése
1. Novient Kft (1141 Budapest, Szugló u. 82.)
A Noveint Kft által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen.
2. Bau-Alex Kft (3792 Sajóbábony, Gyártelep
A Bau-Alex Kft által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen.

2.rész: Bánhorváti - Terménytároló és hűtőkamra építése
1. Novient Kft (1141 Budapest, Szulgó u. 82.)
A Noveint Kft által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen.
2. Bau-Alex Kft (3792 Sajóbábony, Gyártelep
A Bau-Alex Kft által benyújtott ajánlat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pont alapján érvénytelen.

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges