Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8940/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Teljesítés helye:7624 Pécs, Tiborc utca 28/1. (hrsz.: 3024/8)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95676845
Postai cím: Júlia Utca 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gutai Hajnalka
Telefon: +36 12129151
E-mail: ldu@ldu.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ldu.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A Koch Valéria Iskolakp. átalakít.,bőv. II. ütem
Hivatkozási szám: EKR001147492019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A Koch Valéria Iskolakp. átalakít.,bőv. II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Tiborc utca 28/1. (hrsz.: 3024/8)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés
Főbb munkák, munkanemek és szakágak:
-Építészet ( a 2. emeleten kialakításra kerül a tanári szoba, valamint hozzá tartozó vizesblokk; a 2. emeleti könnyűszerkezetes külső határoló szerkezetek elbontásra kerülnek, terv szerint új, energetikailag is korszerű megoldással kialakítandók; a 2. emeleti közlekedő feletti tetőszerkezet építész és statikai terveknek megfelelően egy új acél szerkezettel kerül kiegészítésre; a tetőszerkezet meglévő bitumenes zsindely fedésére új FPO lapostető szigetelés kerül elhelyezésre, alkalmazástechnikai útmutatóknak és előírásoknak megfelelően; a meglévő épület külső határoló falszerkezetei hőszigetelésre kerülnek, építész és épületenergetikai leírások szerint;
Szerkezeti összegzés: vízszigetelések; hőszigetelés,hanggátlás; felmenő (teherhordó) szerkezetek; áthidalók; födémszerkezet; héjalás; válaszfalak; burkolatok ( padlóburkolat, falburkolat); nyílászárók; festés, glettelés; akusztika )
-Épületgépészet ( fűtés, vízellátás és szennyvízelvezetés, fali tűzcsapok belső tűzivíz ellátása, szellőzés)
-Erősáram ( Villamos energiaellátás struktúrája: elosztóberendezések,fővezetékek,energiaellátás,általános installáció,szerelvények,épületgépészeti villamos berendezések; Világítás: általános világítás,tartalékvilágítás,biztonsági világítás; Hibaáram-védelem; Gyengeáramú rendszerek; Túlfeszültség-védelem)
-Gyengeáram ( telefonos és strukturált kábelezési rendszer építése, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő rendszer, épülethangosítás)
-Tűzvédelem
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély ÉTDR iratazonosító száma: IR-000211146/2017.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 5 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
24410 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Koch Valéria Iskolakp. átalakít.,bőv. II. ütem
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/12/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
Telefon: +36 72227311
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72215291
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 93334458
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Tiborc utca 28/1. (hrsz.: 3024/8)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 darab vállalkozási szerződés
Főbb munkák, munkanemek és szakágak:
-Építészet ( a 2. emeleten kialakításra kerül a tanári szoba, valamint hozzá tartozó vizesblokk; a 2. emeleti könnyűszerkezetes külső határoló szerkezetek elbontásra kerülnek, terv szerint új, energetikailag is korszerű megoldással kialakítandók; a 2. emeleti közlekedő feletti tetőszerkezet építész és statikai terveknek megfelelően egy új acél szerkezettel kerül kiegészítésre; a tetőszerkezet meglévő bitumenes zsindely fedésére új FPO lapostető szigetelés kerül elhelyezésre, alkalmazástechnikai útmutatóknak és előírásoknak megfelelően; a meglévő épület külső határoló falszerkezetei hőszigetelésre kerülnek, építész és épületenergetikai leírások szerint;
Szerkezeti összegzés: vízszigetelések; hőszigetelés,hanggátlás; felmenő (teherhordó) szerkezetek; áthidalók; födémszerkezet; héjalás; válaszfalak; burkolatok ( padlóburkolat, falburkolat); nyílászárók; festés, glettelés; akusztika )
-Épületgépészet ( fűtés, vízellátás és szennyvízelvezetés, fali tűzcsapok belső tűzivíz ellátása, szellőzés)
-Erősáram ( Villamos energiaellátás struktúrája: elosztóberendezések,fővezetékek,energiaellátás,általános installáció,szerelvények,épületgépészeti villamos berendezések; Világítás: általános világítás,tartalékvilágítás,biztonsági világítás; Hibaáram-védelem; Gyengeáramú rendszerek; Túlfeszültség-védelem)
-Gyengeáram ( telefonos és strukturált kábelezési rendszer építése, vagyonvédelmi rendszer, térfigyelő rendszer, épülethangosítás)
-Tűzvédelem
A jelen beruházás építési engedélyköteles tevékenység, az engedély ÉTDR iratazonosító száma: IR-000211146/2017.
A részl. mennyiséget, műszaki leírást a kivitelezési terv és az árazatlan költségvetési kiírások tartalmazzák. AK tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a felhívásban, tervben és kv.-i kiírásokban szereplő, meghatározott gyártmányra, típusra történő hivatkozások csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, mert nem volt lehetséges a tárgy jellegének kellően pontos és érthető leírása. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján mindenben egyenértékű anyagot, terméket is elfogad.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 95478729
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Pécsi Építő és Tatarozó ZRt
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83712975
Postai cím: Tímár Utca 23
Város: Pécs
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
E-mail: titkarsag.tatarozo@t-online.hu
Telefon: +36 72227311
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 72215291
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/15 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
II. A módosítás tartalma:
Módosítandó szövegrész:
VI. Vállalkozói díj és fizetési feltételek
1.) Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
Nettó 93 334 458-Ft, azaz nettó kilencvenhárommillió-háromszázharmincnégyezer-négyszázötvennyolc forint
+ 25 200 304- Ft (27 %ÁFA),
Bruttó 118 534 762- Ft
azaz bruttó egyszáztizennyolcmillió-ötszázharmincnégyezer-hétszázhatvankettő forint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
2.) Befejezés: Tervezetten a munkaterület átadástól számított 5 hónap Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
Módosított szövegrész:
VI. Vállalkozói díj és fizetési feltételek
2.) Vállalkozót az I. pontban meghatározott feladatok hibátlan és hiánytalan teljesítéséért mindösszesen
Kivitelezés teljes költsége (vállalkozói díj):
Nettó 95 478 729 -Ft, azaz nettó kilencvenötmillió-négyszázhetvennyolcezer-hétszázhuszonkilenc
+ 25 779 257- Ft (27 % ÁFA),
Bruttó 121 257 986- Ft
azaz bruttó egyszázhuszonegymillió-kettőszázötvenhétezer-kilencszáznyolcvanhatforint vállalkozói díj illeti meg.
VIII. HATÁRIDŐK
2.) Befejezés: Tervezetten a munkaterület átadástól számított 6,5 hónap. Vállalkozó Megrendelő előzetes hozzájárulásával előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult.
XVI. A VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MELLÉKLETEI
1.) Szerződő felek a Vállalkozási Szerződésben foglaltakon túlmenően azok csatolása nélkül is az alább felsorolt mellékletek érvényességében, továbbá az azokban rögzített feltételekben állapodnak meg:
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi felhívás”-a
- Megrendelő által a közbeszerzési eljárás során kiadott „Ajánlattételi dokumentáció” és kiegészítései
- Vállalkozó közbeszerzési eljárás során benyújtott „Ajánlat”-a, amely tartalmazza az átláthatósági nyilatkozatot is
- Vállalkozó tárgyi kivitelezési tevékenységre vonatkozó felelősségbiztosítási kötvény másolata
- Alvállalkozók bejelentése, kizáró okok nyilatkozatai.
- A műszaki tartalom változásra adott és elfogadott vállalkozói ajánlat
A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, attól elválaszthatatlanok és azzal együtt érvényesek.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A jelen módosítás jogszerűségét Felek a Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pontja alapján megvizsgálták és rögzítik, hogy a következő feltételek együttesen teljesülnek:b)az eredeti szerződő féltől további építési munkák beszerzése szükséges, amelyek nem szerepeltek az eredeti szerződésben, amennyiben a szerződő fél személyének változása
ba) nem megvalósítható gazdasági vagy műszaki okból, különösen az eredeti szerződéssel beszerzett, meglévő berendezésekkel, szolgáltatásokkal vagy létesítményekkel való felcserélhetőség vagy együttműködés miatt; és bb) az ajánlatkérő számára jelentős hátránnyal vagy a költségek megsokszorozódásával járna. Az ellenérték növekedése-vagy több módosítás esetén azok együttes nettó értéke-azonban nem haladhatja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át;
Karakter korlát miatt a módosítás okai pont folytatása VII.1) További információk pontban található.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 93334458 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 95478729 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A hirdetmény minta adottságai miatt VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama pontban tizedes vesszővel nem lehet értéket feltüntetni erre tekintettel jelen pontban Ajánlatkérő a szerződés időtartamát: 6,5 hónap adja meg.
VI.2.2) A módosítás okai pont folytatása: A teljesítés megkezdését követően, főként a bontási munkálatokkal összefüggésben derült fény több műszaki/ tervezési hiányosságra, a tervek helyenként nem feleltek meg a valós műszaki állapotnak. A tervek hiányosságainak, pontatlanságainak teljeskörű felméréséhez bontást és feltárást kellett végezni. A tetőbontást követően vált egyértelművé, hogy módosított tervanyag szükséges, melynek eredményeként további tetőt érintő építési munkák beszerzése szükséges. Tekintettel arra, hogy ez szorosan a folyamatban lévő kivitelezési munkákhoz közvetlenül kapcsolódó munkákat jelent, műszaki okokból nem megvalósítható más kivitelező által. A munkák leválasztása, ha lehetséges is lenne műszakilag, jelentősen emelné a kivitelezés költségeit, már csak az ismételt kivitelezői felvonulás, 2 kivitelező részére organizációs, felvonulási hely biztosítása, külön felelős műszaki vezető foglalkoztatása okán is.
Mindezeket a további szükséges munkákat az építmény funkciójához igazodó, kiemelten használati szempontok szerint is orvosolni kellett, aminek előfeltétele volt a tervanyagok pontosítása, kiegészítése.
Ez a kivitelezésben akadályozást jelentett, a tervszolgáltatást követően voltak folytathatóak az érintett munkálatok.
Megrendelő, és műszaki ellenőre az akadályoztatást megvizsgálta, és elismerte.
A teljesítési határidő 1,5 hónappal történő meghosszabbítása arányban áll és indokolt az akadályoztatottsághoz viszonyítottan.
A szerződésmódosítás a vállalkozói díjat 2,297 %-ban módosítja.
Felek rögzítik, hogy a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban a teljesítési határidő nem volt értékelési szempont.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben