Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/96
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.19.
Iktatószám:8950/2020
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Egyek Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Egyek Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_61139804
Postai cím: Fő Utca 3
Város: Egyek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4069
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Miluczky Attila
Telefon: +36 52378028
E-mail: polgarmester@egyek.hu
Fax: +36 52378028
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.egyek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ipari Park építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000220932020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Egyek Nagyközség ipari park építési munkái az alábbiak szerint:
Mért.egys. Mennyiség
ELŐKÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Megvalósulási tervek elkészítése db 1,00
Kitűzési feladatok ellátása db 1,00
Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése db 4,00
Főútra felhordott szennyezés takarítása db 1,00
Lőszermentesítés db 1,00
Hatósági díjak (kivitelezéshez, használatbavételhez) ktsg 1,00

FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 2480,00
Humusz deponálása m3 2480,00
Humusz visszaterítése m3 2480,00
Földmű építése, bevágás építése (gépi számítás alapján) m3 4 957,81
Töltés építése (gépi számítás alapján) m3 1 202,39
Tükör készítése, simító hengerelése m2 13 336,95
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 95% m2 20 191,79
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 90% m2 13 336,95
Padkarendezés m2 3 373,90

PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Geotextília m2 9 963,05
Georács m2 9 963,05
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 25 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,25m * 1,1046) m3 2 300,14
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 20 cm vtg. (687,5 m2 * 0,20m * 1,0923) m3 150,19
M80 útalap 25 cm vtg. (687,5 m2 * 0,25m * 1,015384) m3 174,52
M22 kiékelés 5 cm vtg. (687,5 m2 * 0,05m ) m3 34,38
CK-t T-2 útalap 20 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,20m * 1,043076) m3 1 737,60
AC-22 aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,10m * 1,0123) m3 843,17
AC-11 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,04m) m3 333,17

FORGALOMTECHNIKA
Hagyományos kivitelű burkolati jelek kézi festéssel m2 29,30
Hagyományos kivitelű burkolati jelek gépi festéssel m2 303,60
KRESZ táblák elhelyezése db 18,00
Jelzőtábla oszlopok kihelyezése db 18,00
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,00

KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 6 228,60
Bozót és cserjeírtás m2 2 800,00
Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással kézi szerszámokkal db 140,00
KÖLTSÉGVETÉS VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN 80 vízvezeték bontása fm 331,00
DN100 vízvezeték anyag fm 2 764,60
DN100 vízvezeték építés fm 2 764,60
Gerincvezetéken tervezett elzáró szerelvények db 13,00
Mosató akna mosató csonkkal db 5,00
Kitörésbiztos feltalaj tűzcsap építés kompletten elzáró szerelvénnyel db 25,00

KÖLTSÉGVETÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 1 824,00
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 1 824,00
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték anyag fm 860,50
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték építés fm 860,50
Építendő DN100. tisztító akna db 29,00
Építendő DN400. tisztító idom db 13,00
Építendő lezáró csonk db 10,00
Vákuumkutas víztelkenítés fm 1 824,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 44,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 44,00
Építendő átemelő kompletten, vezéléssel, szennyvízmennyiség méréssel, PLC folyamatirányítással, távműködtetés lehetőségével db 1,00
Vízóra akna építése kompletten db 1,00
Szakaszoló akna 2 db tolózárral és 2 db visszacsapó szeleppel db 1,00

KÖLTSÉGVETÉS HÍRKÖZLÉS ÉPÍTÉSHEZ
Munkadíjak
Földkitermelés nehéz talajból m3 543,00
Útburkolat átfúrás 160mm KPE csővel fm 15,00
N1 szekrény építés db 23,00
Kábeltartó faliállvány 45mm-es (anyaggal együtt) db 46,00
Kábeltartó falikar (anyaggal együtt) db 46,00
KPE 160mm cső fektetése fm 230,00
LPE 40 cső fektetése fm 7 492,00
Anyagdíjak
Kábelvédőcső KPE 160mm fm 230,00
PE-T 40 cső fm 7 500,00
BAZ, zárható nagy fedlap kerettel db 23,00
Szakfelügyeletek megrendelése db 1,00
Az építési beruházás 823 méter új út építését tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés rövid ismertetése:
A következő helyett:
Egyek Nagyközség ipari park építési munkái az alábbiak szerint:
Mért.egys. Mennyiség
ELŐKÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Megvalósulási tervek elkészítése db 1,00
Kitűzési feladatok ellátása db 1,00
Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése db 4,00
Főútra felhordott szennyezés takarítása db 1,00
Lőszermentesítés db 1,00
Hatósági díjak (kivitelezéshez, használatbavételhez) ktsg 1,00

FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 2480,00
Humusz deponálása m3 2480,00
Humusz visszaterítése m3 2480,00
Földmű építése, bevágás építése (gépi számítás alapján) m3 4 957,81
Töltés építése (gépi számítás alapján) m3 1 202,39
Tükör készítése, simító hengerelése m2 13 336,95
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 95% m2 20 191,79
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 90% m2 13 336,95
Padkarendezés m2 3 373,90

PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Geotextília m2 9 963,05
Georács m2 9 963,05
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 25 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,25m * 1,1046) m3 2 300,14
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 20 cm vtg. (687,5 m2 * 0,20m * 1,0923) m3 150,19
M80 útalap 25 cm vtg. (687,5 m2 * 0,25m * 1,015384) m3 174,52
M22 kiékelés 5 cm vtg. (687,5 m2 * 0,05m ) m3 34,38
CK-t T-2 útalap 20 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,20m * 1,043076) m3 1 737,60
AC-22 aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,10m * 1,0123) m3 843,17
AC-11 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,04m) m3 333,17

FORGALOMTECHNIKA
Hagyományos kivitelű burkolati jelek kézi festéssel m2 29,30
Hagyományos kivitelű burkolati jelek gépi festéssel m2 303,60
KRESZ táblák elhelyezése db 18,00
Jelzőtábla oszlopok kihelyezése db 18,00
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,00

KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 6 228,60
Bozót és cserjeírtás m2 2 800,00
Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással kézi szerszámokkal db 140,00
KÖLTSÉGVETÉS VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN 80 vízvezeték bontása fm 331,00
DN100 vízvezeték anyag fm 2 764,60
DN100 vízvezeték építés fm 2 764,60
Gerincvezetéken tervezett elzáró szerelvények db 13,00
Mosató akna mosató csonkkal db 5,00
Kitörésbiztos feltalaj tűzcsap építés kompletten elzáró szerelvénnyel db 25,00

KÖLTSÉGVETÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 1 824,00
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 1 824,00
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték anyag fm 860,50
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték építés fm 860,50
Építendő DN100. tisztító akna db 29,00
Építendő DN400. tisztító idom db 13,00
Építendő lezáró csonk db 10,00
Vákuumkutas víztelkenítés fm 1 824,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 44,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 44,00
Építendő átemelő kompletten, vezéléssel, szennyvízmennyiség méréssel, PLC folyamatirányítással, távműködtetés lehetőségével db 1,00
Vízóra akna építése kompletten db 1,00
Szakaszoló akna 2 db tolózárral és 2 db visszacsapó szeleppel db 1,00

KÖLTSÉGVETÉS HÍRKÖZLÉS ÉPÍTÉSHEZ
Munkadíjak
Földkitermelés nehéz talajból m3 543,00
Útburkolat átfúrás 160mm KPE csővel fm 15,00
N1 szekrény építés db 23,00
Kábeltartó faliállvány 45mm-es (anyaggal együtt) db 46,00
Kábeltartó falikar (anyaggal együtt) db 46,00
KPE 160mm cső fektetése fm 230,00
LPE 40 cső fektetése fm 7 492,00
Anyagdíjak
Kábelvédőcső KPE 160mm fm 230,00
PE-T 40 cső fm 7 500,00
BAZ, zárható nagy fedlap kerettel db 23,00
Szakfelügyeletek megrendelése db 1,00
Az építési beruházás 823 méter új út építését tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Egyek Nagyközség ipari park építési munkái az alábbiak szerint:
Mért.egys. Mennyiség
ELŐKÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Megvalósulási tervek elkészítése db 1,00
Kitűzési feladatok ellátása db 1,00
Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése db 4,00
Főútra felhordott szennyezés takarítása db 1,00
Lőszermentesítés db 1,00
Hatósági díjak (kivitelezéshez) ktsg 1,00

FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 3748,14
Humusz deponálása m3 3748,14
Humusz visszaterítése m3 3748,14
Földmű építése, bevágás építése (gépi számítás alapján) m3 4 957,81
Töltés építése (gépi számítás alapján) m3 1 202,39
Tükör készítése, simító hengerelése m2 13 336,95
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 95% m2 20 191,79
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 90% m2 13 336,95
Padkarendezés m2 3 373,90

PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Geotextília 400 g/m2, 20,0 kN/m, m2 9 963,05
Talajerősítő georács szakítósz:30/30 kN/m, rácst:20 mm m2 9 963,05
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 25 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,25m * 1,1046) m3 2 300,14
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 20 cm vtg. (687,5 m2 * 0,20m * 1,0923) m3 150,19
M80 útalap 25 cm vtg. (687,5 m2 * 0,25m * 1,015384) m3 174,52
M22 kiékelés 5 cm vtg. (687,5 m2 * 0,05m ) m3 34,38
CK-t T-2 útalap 20 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,20m * 1,043076) m3 1 737,60
AC-22 aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,10m * 1,0123) m3 843,17
AC-11 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,04m) m3 333,17

FORGALOMTECHNIKA
Hagyományos kivitelű burkolati jelek kézi festéssel - tartós kivitelben m2 29,30
Hagyományos kivitelű burkolati jelek gépi festéssel - tartós kivitelben m2 303,60
KRESZ táblák elhelyezése db 18,00
Jelzőtábla oszlopok kihelyezése db 18,00
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,00

KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 6 228,60
Bozót és cserjeírtás m2 2 800,00
Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással kézi szerszámokkal db 140,00
KÖLTSÉGVETÉS VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN 80 vízvezeték bontása fm 331,00
DN100 vízvezeték anyag fm 2 764,60
DN100 vízvezeték építés fm 2 764,60
Gerincvezetéken tervezett elzáró szerelvények db 13,00
Mosató akna mosató csonkkal db 5,00
Kitörésbiztos feltalaj tűzcsap építés kompletten elzáró szerelvénnyel db 25,00

KÖLTSÉGVETÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 1 824,00
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 1 824,00
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték anyag fm 860,50
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték építés fm 860,50
Építendő DN100. tisztító akna db 29,00
Építendő DN400. tisztító idom db 13,00
Építendő lezáró csonk db 10,00
Vákuumkutas víztelkenítés fm 1 824,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 44,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 44,00
Építendő átemelő kompletten, vezéléssel, szennyvízmennyiség méréssel, PLC folyamatirányítással, távműködtetés lehetőségével db 1,00
Vízóra akna építése kompletten db 1,00
Szakaszoló akna 2 db tolózárral és 2 db visszacsapó szeleppel db 1,00

KÖLTSÉGVETÉS HÍRKÖZLÉS ÉPÍTÉSHEZ
Munkadíjak
Földkitermelés nehéz talajból m3 543,00
Útburkolat átfúrás 160mm KPE csővel fm 15,00
N1 szekrény építés db 23,00
Kábeltartó faliállvány 45mm-es (anyaggal együtt) db 46,00
Kábeltartó falikar (anyaggal együtt) db 46,00
KPE 160mm cső fektetése fm 230,00
LPE 40 cső fektetése fm 7 492,00
Anyagdíjak
Kábelvédőcső KPE 160mm fm 230,00
PE-T 40 cső fm 7 500,00
BAZ, zárható nagy fedlap kerettel db 23,00
Szakfelügyeletek megrendelése db 1,00
Az építési beruházás 823 méter új út építését tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége:
A következő helyett:
Egyek Nagyközség ipari park építési munkái az alábbiak szerint:
Mért.egys. Mennyiség
ELŐKÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Megvalósulási tervek elkészítése db 1,00
Kitűzési feladatok ellátása db 1,00
Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése db 4,00
Főútra felhordott szennyezés takarítása db 1,00
Lőszermentesítés db 1,00
Hatósági díjak (kivitelezéshez, használatbavételhez) ktsg 1,00

FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 2480,00
Humusz deponálása m3 2480,00
Humusz visszaterítése m3 2480,00
Földmű építése, bevágás építése (gépi számítás alapján) m3 4 957,81
Töltés építése (gépi számítás alapján) m3 1 202,39
Tükör készítése, simító hengerelése m2 13 336,95
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 95% m2 20 191,79
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 90% m2 13 336,95
Padkarendezés m2 3 373,90

PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Geotextília m2 9 963,05
Georács m2 9 963,05
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 25 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,25m * 1,1046) m3 2 300,14
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 20 cm vtg. (687,5 m2 * 0,20m * 1,0923) m3 150,19
M80 útalap 25 cm vtg. (687,5 m2 * 0,25m * 1,015384) m3 174,52
M22 kiékelés 5 cm vtg. (687,5 m2 * 0,05m ) m3 34,38
CK-t T-2 útalap 20 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,20m * 1,043076) m3 1 737,60
AC-22 aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,10m * 1,0123) m3 843,17
AC-11 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,04m) m3 333,17

FORGALOMTECHNIKA
Hagyományos kivitelű burkolati jelek kézi festéssel m2 29,30
Hagyományos kivitelű burkolati jelek gépi festéssel m2 303,60
KRESZ táblák elhelyezése db 18,00
Jelzőtábla oszlopok kihelyezése db 18,00
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,00

KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 6 228,60
Bozót és cserjeírtás m2 2 800,00
Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással kézi szerszámokkal db 140,00
KÖLTSÉGVETÉS VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN 80 vízvezeték bontása fm 331,00
DN100 vízvezeték anyag fm 2 764,60
DN100 vízvezeték építés fm 2 764,60
Gerincvezetéken tervezett elzáró szerelvények db 13,00
Mosató akna mosató csonkkal db 5,00
Kitörésbiztos feltalaj tűzcsap építés kompletten elzáró szerelvénnyel db 25,00

KÖLTSÉGVETÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 1 824,00
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 1 824,00
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték anyag fm 860,50
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték építés fm 860,50
Építendő DN100. tisztító akna db 29,00
Építendő DN400. tisztító idom db 13,00
Építendő lezáró csonk db 10,00
Vákuumkutas víztelkenítés fm 1 824,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 44,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 44,00
Építendő átemelő kompletten, vezéléssel, szennyvízmennyiség méréssel, PLC folyamatirányítással, távműködtetés lehetőségével db 1,00
Vízóra akna építése kompletten db 1,00
Szakaszoló akna 2 db tolózárral és 2 db visszacsapó szeleppel db 1,00

KÖLTSÉGVETÉS HÍRKÖZLÉS ÉPÍTÉSHEZ
Munkadíjak
Földkitermelés nehéz talajból m3 543,00
Útburkolat átfúrás 160mm KPE csővel fm 15,00
N1 szekrény építés db 23,00
Kábeltartó faliállvány 45mm-es (anyaggal együtt) db 46,00
Kábeltartó falikar (anyaggal együtt) db 46,00
KPE 160mm cső fektetése fm 230,00
LPE 40 cső fektetése fm 7 492,00
Anyagdíjak
Kábelvédőcső KPE 160mm fm 230,00
PE-T 40 cső fm 7 500,00
BAZ, zárható nagy fedlap kerettel db 23,00
Szakfelügyeletek megrendelése db 1,00
Az építési beruházás 823 méter új út építését tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Helyesen:
Egyek Nagyközség ipari park építési munkái az alábbiak szerint:
Mért.egys. Mennyiség
ELŐKÉSZÍTŐ ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK
Megvalósulási tervek elkészítése db 1,00
Kitűzési feladatok ellátása db 1,00
Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése db 4,00
Főútra felhordott szennyezés takarítása db 1,00
Lőszermentesítés db 1,00
Hatósági díjak (kivitelezéshez) ktsg 1,00

FÖLDMUNKÁK
Humusz kitermelése m3 3748,14
Humusz deponálása m3 3748,14
Humusz visszaterítése m3 3748,14
Földmű építése, bevágás építése (gépi számítás alapján) m3 4 957,81
Töltés építése (gépi számítás alapján) m3 1 202,39
Tükör készítése, simító hengerelése m2 13 336,95
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 95% m2 20 191,79
Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen tömörségi fok 90% m2 13 336,95
Padkarendezés m2 3 373,90

PÁLYASZERKEZETI RÉTEGEK
Geotextília 400 g/m2, 20,0 kN/m, m2 9 963,05
Talajerősítő georács szakítósz:30/30 kN/m, rácst:20 mm m2 9 963,05
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 25 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,25m * 1,1046) m3 2 300,14
Homokos kavics fagyvédő/ talajjavító réteg 20 cm vtg. (687,5 m2 * 0,20m * 1,0923) m3 150,19
M80 útalap 25 cm vtg. (687,5 m2 * 0,25m * 1,015384) m3 174,52
M22 kiékelés 5 cm vtg. (687,5 m2 * 0,05m ) m3 34,38
CK-t T-2 útalap 20 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,20m * 1,043076) m3 1 737,60
AC-22 aszfalt kötőréteg 10 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,10m * 1,0123) m3 843,17
AC-11 aszfalt kopóréteg 4 cm vtg. (8329,2 m2 * 0,04m) m3 333,17

FORGALOMTECHNIKA
Hagyományos kivitelű burkolati jelek kézi festéssel - tartós kivitelben m2 29,30
Hagyományos kivitelű burkolati jelek gépi festéssel - tartós kivitelben m2 303,60
KRESZ táblák elhelyezése db 18,00
Jelzőtábla oszlopok kihelyezése db 18,00
Ideiglenes forgalomtechnikai táblák kihelyezése és mozgatása az építési ütemezésnek megfelelően db 1,00

KÖRNYEZETVÉDELEM, NÖVÉNYTELEPÍTÉS
Füvesítés rekultivációs fűmagkeverékkel bármely felületen m2 6 228,60
Bozót és cserjeírtás m2 2 800,00
Egyes fák kitermelése tuskóírtással, legallyazással és darabolással kézi szerszámokkal db 140,00
KÖLTSÉGVETÉS VÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN 80 vízvezeték bontása fm 331,00
DN100 vízvezeték anyag fm 2 764,60
DN100 vízvezeték építés fm 2 764,60
Gerincvezetéken tervezett elzáró szerelvények db 13,00
Mosató akna mosató csonkkal db 5,00
Kitörésbiztos feltalaj tűzcsap építés kompletten elzáró szerelvénnyel db 25,00

KÖLTSÉGVETÉS SZENNYVÍZVEZETÉK ÉPÍTÉSHEZ
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 1 824,00
DN200 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 1 824,00
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték anyag fm 860,50
DN90 KPE nyomott szennyvízvezeték építés fm 860,50
Építendő DN100. tisztító akna db 29,00
Építendő DN400. tisztító idom db 13,00
Építendő lezáró csonk db 10,00
Vákuumkutas víztelkenítés fm 1 824,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték anyag fm 44,00
DN160 KG-PVC szennyvízvezeték építés fm 44,00
Építendő átemelő kompletten, vezéléssel, szennyvízmennyiség méréssel, PLC folyamatirányítással, távműködtetés lehetőségével db 1,00
Vízóra akna építése kompletten db 1,00
Szakaszoló akna 2 db tolózárral és 2 db visszacsapó szeleppel db 1,00

KÖLTSÉGVETÉS HÍRKÖZLÉS ÉPÍTÉSHEZ
Munkadíjak
Földkitermelés nehéz talajból m3 543,00
Útburkolat átfúrás 160mm KPE csővel fm 15,00
N1 szekrény építés db 23,00
Kábeltartó faliállvány 45mm-es (anyaggal együtt) db 46,00
Kábeltartó falikar (anyaggal együtt) db 46,00
KPE 160mm cső fektetése fm 230,00
LPE 40 cső fektetése fm 7 492,00
Anyagdíjak
Kábelvédőcső KPE 160mm fm 230,00
PE-T 40 cső fm 7 500,00
BAZ, zárható nagy fedlap kerettel db 23,00
Szakfelügyeletek megrendelése db 1,00
Az építési beruházás 823 méter új út építését tartalmazza.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/02 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be.
4. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára érvényes legalább 50.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles.
9. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. (Kbt. 35. § (1) bekezdés)
11. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
12. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
13. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzés eredményeképpen megkötésre kerülő vállalkozási szerződés teljesítéshez szükséges a fejlesztéssel érintett összesen 41 ha nagyságú, 545,46 AK értékű, szántó-4, szántó-5, legelő-4 művelési ágú és minőségi osztályú termőföldek végleges más célú hasznosítása ipari park céljára földvédelmi járulék fizetési kötelezettséggel.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály földügyi feladatkörében eljáró Földmérési és Földügyi Osztálya 10332-6/2019 ügyiratszámú határozatával engedélyezte a termőföldek végleges más célú hasznosítását. Ajánlatkérőnek a termőföld végleges más célú hasznosításáért 40.074.720,- Ft, azaz negyvenmillió-hetvennégyezer-hétszázhúsz forint földvédelmi járulékot kell fizetnie a beruházás megkezdésének napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bírság és egyéb központosított bevétel beszedési 10034002-01040030-00000000 számú számlaszámra. A földvédelmi járulék megfizetését Ajánlatkérő önerőből kívánja biztosítani, amely jelenleg nem áll rendelkezésére. Ajánlatkérő az összeget saját forrásból vagy fejlesztési célú hitelből kívánja biztosítani.
A földvédelmi járulék összegének rendelkezésre nem állását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, azaz földvédelmi járulék összegének rendelkezésre állását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. (Kbt. 135. § (12) bekezdés)
A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele földvédelmi járulék összegének rendelkezésre állása.
A Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
15. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzés során az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
- MV-VZ (Vízgazdálkodási építmények szakterület),
- MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) és
- MV-TE (Hírközlési építmények szakterület)
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt alkalmazni. A szakemberek megléte szerződéskötési feltétel.
16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László nyilv. sz.: 00342
Helyesen:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig.
2. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdés szerinti információkat, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevők az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. vagy jpeg. formátumú fájlban nyújtsák be.
4. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 47. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint. 5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
6. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
7. Az Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a kivitelezés teljes időtartamára érvényes legalább 50.000.000,- Ft/év és 20.000.000,- Ft/káresemény kárértékű építési- és szerelési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség elfogadásáról nyilatkozni köteles.
9. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását nem teszi lehetővé. /Kbt. 35. § (8) bekezdés/
10. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. (Kbt. 35. § (1) bekezdés)
11. A gazdasági szereplő az ajánlatban, hiánypótlásban vagy felvilágosításban valamint a 72. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot (ideértve a védett ismeretet is) tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
12. Irányadó idő: A teljes felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
13. Az ajánlatkérő az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ának megfelelően.
14. Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy a jelen közbeszerzés eredményeképpen megkötésre kerülő vállalkozási szerződés teljesítéshez szükséges a fejlesztéssel érintett összesen 41 ha nagyságú, 545,46 AK értékű, szántó-4, szántó-5, legelő-4 művelési ágú és minőségi osztályú termőföldek végleges más célú hasznosítása ipari park céljára földvédelmi járulék fizetési kötelezettséggel.
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Agrárügyi Főosztály földügyi feladatkörében eljáró Földmérési és Földügyi Osztálya 10332-6/2019 ügyiratszámú határozatával engedélyezte a termőföldek végleges más célú hasznosítását. Ajánlatkérőnek a termőföld végleges más célú hasznosításáért 40.074.720,- Ft, azaz negyvenmillió-hetvennégyezer-hétszázhúsz forint földvédelmi járulékot kell fizetnie a beruházás megkezdésének napján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal bírság és egyéb központosított bevétel beszedési 10034002-01040030-00000000 számú számlaszámra. A földvédelmi járulék megfizetését Ajánlatkérő önerőből kívánja biztosítani, amely jelenleg nem áll rendelkezésére. Ajánlatkérő az összeget saját forrásból vagy fejlesztési célú hitelből kívánja biztosítani.
A földvédelmi járulék összegének rendelkezésre nem állását Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (Kbt. 53. § (6) bekezdés).
Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, azaz földvédelmi járulék összegének rendelkezésre állását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköti. (Kbt. 135. § (12) bekezdés)
A feltételesen megkötött szerződés hatálybalépésének feltétele földvédelmi járulék összegének rendelkezésre állása.
A Kbt. 53. § (4) bekezdése alapján a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően az ajánlatkérő nem köteles az ajánlatokat elbírálni, ha bizonyítani tudja, hogy a Kbt. 53. § (1) bekezdésben foglalt határidő leteltét követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy a szerződés felmondásának lenne helye. Ezekben az esetekben az ajánlatkérőnek az eljárást eredménytelenné kell nyilvánítania.
15. A nyertes ajánlattevő köteles a munkavégzés során az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti
- MV-VZ (Vízgazdálkodási építmények szakterület),
- MV-KÉ (Közlekedési építmények szakterület) és
- MV-TE (Hírközlési építmények szakterület)
jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetőt alkalmazni. A szakemberek megléte szerződéskötési feltétel.
16. Az eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Bákonyi László nyilv. sz.: 00342
17. Jelen módosítással egyidejűleg módosításra került a dokumentáció I.4.; I.8. és I.10. pontjai valamint a szerződéstervezet I.3.; III.5. és IV.5.2. pontjai.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben