Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/98
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.21.
Iktatószám:8966/2020
CPV Kód:77300000-3
Ajánlatkérő:Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_56070497
Postai cím: Szent Imre Út 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváth Júlia
Telefon: +36 96520000
E-mail: horvathju@gyor.police.hu
Fax: +36 96520061
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.police.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Határnyiladék tisztítása 2020. évben (9493/2019.)
Hivatkozási szám: EKR000076982020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77300000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Győr-Moson-Sopron megyéhez tartozó államhatáron, meghatározott határszakaszokon biztosítani kell a határvonal szárazföldi szakaszának mindkét oldalán 1 méter széles sávot, valamint a határvonal mellett elhelyezett határjelek körül 1 méter sugarú körzetet fáktól és bokroktól, valamint a határjelek láthatóságát korlátozó egyéb növényzettől szabadon tartását. A közbeszerzés tárgya tehát a határnyiladék és határjelek körüli tisztítási munka elvégzése. Az osztrák-magyar határ vonatkozásában nem a teljes határszakaszon, hanem meghatározott alszakaszokon kell tisztítási munkát végezni, melyek összesen 89.222,37 méter hosszúságot tesznek ki. Ezen kijelölt alszakaszokon mindkét állam területén 1-1 méter, összességében 2 méter szélességben kell a határnyiladék tisztítását végezni, mely mindösszesen 178.444,74 m2 nagyságú terület. A szlovák-magyar szakaszon összesen 6.798 méter hosszúságú területen kizárólag a magyar oldalon kell a határnyiladékot növényzettől megtisztítani és a határjelek láthatóság biztosítani 1 méter szélességben, ami 6.798 m2 területet jelent. A megyét érintő teljes megtisztítandó terület 185.242,74 m2. A tisztítási munkát 2020. évben 2 alkalommal kell elvégezni.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07041 / 2020 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő az értékelés során mind a minőség, mind az ár értékelési szempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem megkapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap (értékarányosítás).
A minőség értékelési szempont esetében a 45 napnál hosszabb határidőt megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek. A 45 napos határidő megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot (0) ad. A 30 nap vagy annál rövidebb időtartamot megajánló ajánlatok a maximális pontszámot (10) kapják.
Az ár értékelési szempont esetében egyösszegű nettó vállalkozói átalány díj alatt az ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás értendő (nettó HUF).
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott szerződés kezdő dátuma kalkulált, tájékoztató információ, a szerződés hatálya a szerződéstervezet 3.1 pontjában megjelöltek szerint a szerződés mindkét fél általi aláírástól 2020. december 31. napjáig áll fenn. A teljesítési határidő a második határnyiladék tisztítási munkára 2020. november 30. napja.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésre hivatkozással jelzi, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
Helyesen:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pont alapján a legjobb ár-érték arány értékelési szempont alapján értékeli az ajánlatokat.
Ajánlatkérő az értékelés során mind a minőség, mind az ár értékelési szempont esetén a fordított arányosítás módszerét alkalmazza, azaz a pontszámok megállapítása úgy történik, hogy a legelőnyösebb tartalmi elem megkapja a lehetséges maximális pontszámot, a többi megajánlás pedig a legelőnyösebb tartalmi elemhez viszonyított eltérés mértékének megfelelően arányosan kevesebb pontot kap (értékarányosítás).
A minőség értékelési szempont esetében a 45 napnál hosszabb határidőt megajánló ajánlatok érvénytelennek minősülnek. A 45 napos határidő megajánlása esetén a ponthatár alsó határával megegyező pontszámot (0) ad. A 30 nap vagy annál rövidebb időtartamot megajánló ajánlatok a maximális pontszámot (10) kapják.
Az ár értékelési szempont esetében egyösszegű nettó vállalkozói átalány díj alatt az ajánlatkérő által fizetendő teljes ellenszolgáltatás értendő (nettó HUF).
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az Ajánlati felhívás II.2.7) pontjában megadott szerződés kezdő dátuma kalkulált, tájékoztató információ, a szerződés hatálya a szerződéstervezet 3.1 pontjában megjelöltek szerint a szerződés mindkét fél általi aláírástól 2020. december 31. napjáig áll fenn. A teljesítési határidő a második határnyiladék tisztítási munkára 2020. november 30. napja.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös ajánlattevők
tekintetében.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésre hivatkozással jelzi, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
A helyszíni bejárás 2020. május 25.-én 9:00 órakor a Soproni Rendőrkapitányság 9400 Sopron, Táncsics Mihály utca 8. szám alatti objektumának portájáról indul és 13:00 órakor a 9222 Hegyeshalom, Szent István király utca 5. szám alatti rendőrőrstől folytatódik.
Ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetet és útmutatót is.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Dátum, helyi idő:
A következő helyett
Dátum: 2020/05/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2020/06/04 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő módosítja továbbá a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatót és szerződéstervezetet is.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/20 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben