Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9004/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Arnót Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Arnót, Dózsa Gy. u. 1 410 hrsz. Arnót, Petőfi S. u. 120. 16 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Arnót Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_57684662
Postai cím: Petőfi Sándor Út 120
Város: Arnót
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3713
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Üveges István
Telefon: +36 46200560
E-mail: arnot@arnot.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.arnot.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.arnot.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
Hivatkozási szám: EKR000154202020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Arnót, Dózsa Gy. u. 1 410 hrsz.
Arnót, Petőfi S. u. 120. 16 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvoda:
Földmunka; alapozás; vízszigetelés; hőszigetelés: épületgépészeti rendszerek; épületvillamossági rendszerek; akadálymentesítés.
Bölcsőde
Általános adatok:
A 16 hrsz-ú ingatlan Arnót községben, a főút mellett, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú lakóházak részben felújítva, többször is bővítve.
Hőszigetelés; bádogozás; homlokzatképzés; épületgépészet.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-16-BO1-2017-00037

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
08053 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: I. Rész száma: Elnevezés: Óvodafejlesztés, és bölcsőde kialakítása Arnóton
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/04/30 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112991581
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: Arnót, Dózsa Gy. u. 1 410 hrsz.
Arnót, Petőfi S. u. 120. 16 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Óvoda:
Földmunka; alapozás; vízszigetelés; hőszigetelés: épületgépészeti rendszerek; épületvillamossági rendszerek; akadálymentesítés.
Bölcsőde
Általános adatok:
A 16 hrsz-ú ingatlan Arnót községben, a főút mellett, aszfaltozott út mentén fekszik, meglévő közút csatlakozással. Az utcában található épületek a tervezett épülethez hasonlóak, régebbi típusú lakóházak részben felújítva, többször is bővítve.
Hőszigetelés; bádogozás; homlokzatképzés; épületgépészet.
A részletes műszaki követelményeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazták.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 112991581
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42287843
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 48
Város: Újlengyel
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2724
Ország: Magyarország
E-mail: irodakontroll75@gmail.com
Telefon: +36 706755066
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
IV. Vállalkozói díj
1. Jelen szerződés II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 112.991.581,- Ft, azaz száztizenkétmillió-kilencszázkilencvenegyezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
Módosított szöveg:
IV. Vállalkozói díj
1. Jelen szerz. II. pontjában meghatározott tevékenységek elvégzéséért, illetve teljesítéséért a Vállalkozó ajánlatának megfelelően a Megrendelő összesen nettó 112.991.581,- Ft, azaz száztizenkétmillió-kilencszázkilencvenegyezer-ötszáznyolcvanegy forint + Áfa vállalkozói díjat fizet a Vállalkozó részére, amely az alábbi két részből áll
• óvoda bővítés költsége: nettó 92.768.115,- Ft + Áfa vállalkozói díj. Ezen építési munkálatok az ÁFA törvény szerint a fordított adózás körébe tartoznak; az általános forgalmi adót a „fordított ÁFA” fizetés szabályai szerint a Megrendelő fizeti. Az ÁFA összege 25.047.391,-Ft.
• bölcsőde építési költség: nettó 20.223.466 Ft + Áfa vállalkozói díj. Ezen építési munkálatok az ÁFA törvény szerint az egyenes adózás körébe tartoznak; az általános forgalmi adót az „egyenes ÁFA” fizetés szabályai szerint a Vállalkozó fizeti. Az ÁFA összege 5.460.336,-Ft.
Felek a vállalkozási díjra eső általános forgalmi adó mértékét a mindenkor hatályban lévő ÁFA törvénynek megfelelően számolják el. A szerződés tartalékkeretet nem tartalmaz.
Eredeti szöveg:
V.
2. Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, az előlegszámlán kívül, 3 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be:
Előlegszámla:
- esedékessége: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj legfeljebb 30%-a
1. részszámla:
- esedékessége: 25%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 50%-a levonásra kerül
2. részszámla:
- esedékessége: 50%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a, amelyből a kifizetett előleg összegének 50%-a levonásra kerül
3. részszámla:
- esedékessége: 75%-os készültségi fok elérését követően
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a
Végszámla:
- esedékessége: 100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor;
- mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 25%-a
Módosított szöveg:
V.
2. A Megrendelő a kivitelezés előrehaladásának megfelelően, a 2 db előlegszámlán kívül, 7 db részszámlát és 1 db végszámlát (100%-os műszaki ellenőr által igazolt műszaki készültségi fok teljesítésekor) fogad be
Előlegszámlák:
- esedékessége: legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül
- mértéke: az előleg összege mind az engedélyköteles, mind a nem engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában az adott típusú teljesítéshez kapcsolódó nettó vállalkozási díj legfeljebb 30%-a
Az előleg összege mind az engedélyköteles mind a nem engedélyköteles tevékenységek vonatkozásában az adott típusú teljesítéshez kapcsolódóan kiállított első 2-2 (kettő-kettő) db részszámla összegéből kerül levonásra 50-50%-os arányban.
1.-7. részszámla
- az 1-7. részszámla engedélyköteles/nem engedélyköteles létesítményekhez kapcsolódóan azok 25%, 50%, 75%-os és - amelyik tevékenység készültségi foka előbb következik be- 100 % készültségi fok elérését követően
- mértékük: az engedélyköteles/nem engedélyköteles létesítményekhez kapcsolódó nettó vállalkozási díj 25%-a
Végszámla:
- A Váll. 1 db végszámla benyújtására jogosult az engedélyköteles/nem engedélyköteles létesítményekhez kapcsolódóan (amelyik tevékenység készültségi foka később következik be), annak 100% készültségi fokának elérésekor.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az eredeti szerződésben rögzített részszámlázási lehetőség módosítása vált szükségessé, figyelemmel arra, hogy a lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés aláírásának időpontjában Vállalkozó által még nem volt ismert, hogy az általuk használt számlázó program technikailag nem képes egy számlában kezelni, illetve feltüntetni a fordított áfa hatálya alá tartozó illetve a fordított áfa hatálya alá nem tartozó tételeket.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 112991581 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 112991581 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződésmódosításra a felek közötti elszámolás valamint a teljesítés megkönnyítése érdekében a 141. § (6) bekezdés alapján került sor.
A vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján nem minősül lényeges módosításnak az alábbi indokokra tekintettel:
Jelen módosítás a vállalkozói díjat nem érinti, valamint nem jár a teljesítési határidő módosításával sem.

A fent leírtak alapján megállapítható, hogy jelen szerződésmódosítás kizárólag a benyújtandó részszámlák darabszámát érinti, amely nem minősül lényegesnek.
A szerződésmódosítás Kbt. 141. § (6) bekezdése szerinti jogalapja fennáll, tekintettel arra, hogy
a módosítás
a) olyan feltételeket nem határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna;
b) a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja
meg; vagy
c) a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
Szerződő felek a tárgyi kivitelezési szerződést egyebekben nem kívánták módosítani, és jogviszonyukra – e szerződésmódosítással – a továbbiakban is irányadónak tekintik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/18 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben