Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/99
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.05.22.
Iktatószám:9010/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft;EP Konstruktív Kft
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79947602
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Nemes Tímea
Telefon: +36 34515700/341
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515778
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
Hivatkozási szám: EKR000398622018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m2) Alapozás: Új épületrész: Az új épületrész
alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő főépület területén. Új
épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkitöltő falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új épületrész: Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új épületrész: Vasbeton koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső rétegei elbontásra kerülnek. Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül Tetőfedés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló védőréteggel és kavicsterítés védő-leterhelő szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149 W/m 2 K Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti leírás szerint 10%-os meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízelvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró fólia, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül,
meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg és PVC lemez
vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicsterítéssel. Áthidalók: Új épületrész: A nagyméretű
ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm bennmaradó XPS hőszigeteléssel, Homlokzatképzés: Meglévő főépület:
Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új épületrész: Az új homlokzati
hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók Meglévő főépület és új
épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül antracit fóliázással, belül fehér
színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, (Uw=1,0 W/m 2 K), tokvastagság min. 70 mm, min. 5 kamrás kivitelben. A
főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL tokos CPL ajtók teli illetve
mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő acéltokos fém ajtók. Válaszfalak:
Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. A megjelölt
magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. (2 x 75mm-es
profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton burkolattal. Q2 minőségű festett
felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán). Vizes helyiségek falai és
álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni szigetelés: Meglévő főépület és új
épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 3 mm vastag, egy
rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére 20 cm vastagságban
lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz (5cm < x <32 cm ) lejtésképzéssel (λmax=0,04 W/mK). Külső falakon 20 cm EPS
Grafit hőszigetelés (λ = 0,03 W/mK) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm kőzetgyapot réteg kerül
beépítésre. Vízhatásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti padlóba 12 cm lépésálló EPS
Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa, hővezetési tényező λ max =0,031 W/mK) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25 cm vastagságban lépésálló kőzetg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
21596 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tatabánya Dózsakerti kollégium átalakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50461901
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
E-mail: imvkft@gmail.com
Telefon: +36 209241098
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34379661
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1198954669
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
További tárgyak:71245000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Épület felújítása: földszint+3 emelet (nettó összes szintterület (hasznos): 3.681,36 m2) Alapozás: Új épületrész: Az új épületrész
alá új sávalap készül, Padlófelépítmény: Meglévő főépület: Új talajon fekvő padló létesül az egész meglévő főépület területén. Új
épületrész: új talajon fekvő padló réteg készül. Új Határoló falak: Meglévő főépület: A meglévő vázkitöltő falazat teljesen elbontásra kerül, helyére új falazat készül. 30 cm vastag falazat készül Új épületrész: Felmenő falak pórusbeton 30 NF+GT falazat épül falazóhabarcsba rakva. Koszorú: Új épületrész: Vasbeton koszorú készül Tetőszerkezet: Meglévő főépület: A meglévő lapostető felső rétegei elbontásra kerülnek. Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül Tetőfedés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére az új 5 cm aljzatbetonra, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz lejtésképzés és hálóerősített PVC fólia, alátétfilc réteggel, rajta gyökérálló védőréteggel és kavicsterítés védő-leterhelő szereppel. A teljes szerkezet hőátbocsájtási tényezője: 0,149 W/m 2 K Új épületrész: Az új épületrészen 20 cm vastag monolit vasbeton födém készül tartószerkezeti leírás szerint 10%-os meglévő épületrész felé lejtéssel, belső vízelvezetéssel. A tartószerkezetre párazáró fólia, 20 cm vastagságban lépésálló grafitos polisztirolhab hőszigetelés kerül,
meglévő épületnél való csatlakozásnál ellenirányú lejtéssel. A hőszigetelésre elválasztó műanyag filcréteg és PVC lemez
vízszigetelés mechanikai rögzítéssel, fóliabádog hajlatképzésekkel, kavicsterítéssel. Áthidalók: Új épületrész: A nagyméretű
ablakok felett monolit vasbeton áthidalók készülnek 5 cm bennmaradó XPS hőszigeteléssel, Homlokzatképzés: Meglévő főépület:
Az új homlokzati hőszigetelő rendszerre üvegszövetháló erősítésű vékony vakolat kerül Új épületrész: Az új homlokzati
hőszigetelő rendszerre táblás burkolatot szerelnek kiszellőztetett vázszerkezeten. Nyílászárók Meglévő főépület és új
épületrészen is: Homlokzati nyílászárók: A homlokzati nyílászárók műanyagból készülnek kívül antracit fóliázással, belül fehér
színben fokozott hőszigetelő 3 rétegű üvegezéssel, (Uw=1,0 W/m 2 K), tokvastagság min. 70 mm, min. 5 kamrás kivitelben. A
főbejárat, hőközpont ajtója fém kivitelű. Belső ajtók: A belső nyílászárók utólagos beépítésű CPL tokos CPL ajtók teli illetve
mélyen üvegezett kivitelben. A tűzszakasz határon lévő ajtók D EI30-C4 minősítésnek megfelelő acéltokos fém ajtók. Válaszfalak:
Meglévő főépület és új épületrészen is: Mindenhol acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. A megjelölt
magas akusztikai követelményű helyeken dupla acél bordavázra szerelt gipszkarton palánkolású szerelt fal készül. (2 x 75mm-es
profil szélesség, <62,5 cm profiltávolság, kétoldalt két-két réteg 12,5 mm vastag gipszkarton burkolattal. Q2 minőségű festett
felülettel. Igény esetén hangelnyelő réteggel kiegészítve (pl. Tecsound hangszigetelő membrán). Vizes helyiségek falai és
álmennyezete kizárólag impregnált kivitelű gipszkartonból készülhet. Talajnedvesség elleni szigetelés: Meglévő főépület és új
épületrészen is: Talajnedvesség-talajvíz elleni szigetelés: modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, 3 mm vastag, egy
rétegben lángolvasztással felületfolytonosítva. Hőszigetelés: Meglévő főépület: A lapostető födémlemezére 20 cm vastagságban
lépésálló polisztirolhab hőszigetelés kerül plusz (5cm < x <32 cm ) lejtésképzéssel (λmax=0,04 W/mK). Külső falakon 20 cm EPS
Grafit hőszigetelés (λ = 0,03 W/mK) vékonyvakolattal készül. Tűzvédelmileg indokolt helyeken 20 cm kőzetgyapot réteg kerül
beépítésre. Vízhatásnak kitett helyeken XPS zártcellás hőszigetelést kell alkalmazni. Alsó szinti padlóba 12 cm lépésálló EPS
Grafit szigetelés kerül. (lépésálló, Nyomófeszültség 10 %-os összenyomódásnál: min. 100 kPa, hővezetési tényező λ max =0,031 W/mK) Új épületrész: A kishajlású 10%-os tető födémlemezére 25 cm vastagságban lépésálló kőzetg
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/12/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 1261996387
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: IMV Építőipari és Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50461901
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 3
Város: Vértesszőlős
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2837
Ország: Magyarország
E-mail: imvkft@gmail.com
Telefon: +36 209241098
Internetcím(ek): (URL) www.imv.hu
Fax: +36 34379661
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: EP Konstruktív Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15061603
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@epkonstruktiv.hu
Telefon: +36 307400527
Internetcím(ek): (URL) www.epkonstruktiv.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2020/05/13 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szerződéses feltételek, melyek törlésre kerülnek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követő 15 hónap.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
1. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. május 30. napja.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
Jelen 2. számú módosításban szereplő hatályba lépő szerződéses feltételek:
2. A SZERZŐDÉS ÖSSZEGE
Az 1. pontban foglalt munkák ellenértéke, amely a kiviteli tervezés és a kivitelezés megvalósításának teljes költségét tartalmazza.
Vállalkozói díj (szerződéses ár): nettó 1.261.996.387 HUF + ÁFA
azaz nettó egymilliárd-kétszázhatvanegymillió-kilencszázkilencvenhatezer-háromszáznyolcvanhét forint + ÁFA, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.
3. A SZERZŐDÉS KIVITELEZÉSI HELYE ÉS HATÁRIDEJE
2800 Tatabánya, Réti u. 1/a. 8141/2 hrsz.
NUTS-kód: HU21
Teljesítési határidő: A munkaterület átadását követően 2020. július 31. napja.
Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 15 napon belül.
Megrendelő előteljesítést elfogad.
10. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
10.15. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó feladata az 1. pont alapján létrehozott épület használatba vételi eljárásának a megindítása és a használatba vételi engedély megszerzése, így Megrendelő meghatalmazza Vállalkozót a 2800 Tatabánya, Dózsa Gy. út 58., 8141/2 hrsz ingatlanra vonatkozóan, az 1. pontban foglalt munkákat érintő használatba vételi eljárás megindítására és a használatba vételi engedély megszerzésére, azzal, hogy a használatba vételi eljárást Vállalkozó legkésőbb 2020. július 20-ig megindítja. Felek rögzítik, hogy a 3. pontban meghatározott teljesítési határidő nem vonatkozik a használatba vételi engedély megszerzésére, tekintve, hogy az Feleken kívül álló, külön hatósági eljárás, amelyre Feleknek nincs ráhatása, Vállalkozót kizárólag a használatbavételi engedélyezési eljárás megindítására vonatkozó 2020. július 20-i időpont teljesítése kötelezi.
10.16. Felek előtt ismert tény, hogy az 1. pont alapján létrehozott épületbe, az épület késöbbi müködését biztosító, oktatási célt szolgáló eszközök és berendezési tárgyak (továbbiakban: Eszközök) kerülnek beszerelésre, amelyeknek a beszerzése folyamatos Megrendelő részéről. Mivel az 1. pontban meghatározott épület műszaki átadás átvétele 2020. júliusáig nem történik meg, de a megrendelt Eszközök besszállítóinak foiyamatosan biztosítani szükséges, hogy az eszközöket be tudják szerelni, hogy az oktatás a 2020/2021-es tanévben a kellő időberı megkezdődhessen. Ennek érdekében Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az 1. pontban meghatározott épület egyes helyiségeit «érintő építési munkálatok elvégzését követően, a már elkészült helyiségeket, Megrendelőnek vagy a Megrendelő által megjelölt személyeknek a birtokába engedi, tisztán, kitakaritott, az Eszközök beszereléesére alkalmas állapotban, az adott helyiség berendezése és az ott elhelyezendő Eszközök beüzemelése céljára azzal, hogy Vállalkozó folyamatosan felügyeli egy általa kijelöt személy útján (továbbiakban: Felügyelő) az Eszközök beszerelését végző személyek tevékenységét, a kérésüknek megfelelöen haladéktalanul gondoskodík az Eszközök beszerelés érdekében
felmerülő esetleges közmű igények biztosításáról.
10.17. Váliakozó a 10.16 pont szerint már elkészüit heiyiségek (to›vábbiakban: Helyiségek) átadásának idöpontjáról Megrendelőt az átadást megelőzően 2 munkanappal értesíti (amely étresítés nem kötelezi Megrendelőt a helyiség Eszközt beszállító általi birtokbavételére). A bintokba adásra kerülő Helyiségekben a Felek előzetes átadás átvételi eljárást foiytatnak le.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A pótmunka tételei nem voltak előreláthatóak, hiszen akkor azok a szerződés tárgyát képezték volna.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 1198954669 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 1261996387 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/05/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben