Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/124
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2020.06.29.
Iktatószám:9626/2020
CPV Kód:34144400-2
Ajánlatkérő:Somlószőlős Község Önkormányzata Doba Község Önkormányzata;Borszörcsök Község Önkormányzat
Teljesítés helye:Somlószőlős, Doba és Borszörcsök település önkormányzatainak telephelye
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Somlószőlős Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55428350
Postai cím: Kussuth Lajos Utca 164
Város: Somlószőlős
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8483
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Doba Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78646663
Postai cím: Kossuth L. Utca 10.
Város: Doba
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8482
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Borszörcsök Község Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97703396
Postai cím: Petőfi Utca 198 270
Város: Borszörcsök
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8479
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bőhl Attila
Telefon: +36 305623430
E-mail: bohl.attila@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Útkarbantartó gépek beszerzése Somlószőlős, Doba
Hivatkozási szám: EKR000769062019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Útkarbantartó gépek beszerzése Somlószőlős, Doba é
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Somlószőlős, Doba és Borszörcsök település önkormányzatainak telephelye
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Traktor - 1 db Somlószőlős Község Önkormányzata
Ágaprító gép - 1 db Doba Község Önkormányzata
Tolólap - 1 db Doba Község Önkormányzata
Gréder - 1 db Doba Község Önkormányzata
Függesztett eszközhordozó - 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
Rézsűkasza adapter 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
Árok- és csatorna ásó-tisztító adapter - 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 30
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projektazonosító: 1827240013

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
16667 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Útkarbantartó gépek beszerzése Somlószőlős, Doba é
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/08/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
E-mail: royaltraktorkecskemet@gmail.com
Telefon: +36 704452017
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19188000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34144400-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Somlószőlős, Doba és Borszörcsök település önkormányzatainak telephelye
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Traktor - 1 db Somlószőlős Község Önkormányzata
Ágaprító gép - 1 db Doba Község Önkormányzata
Tolólap - 1 db Doba Község Önkormányzata
Gréder - 1 db Doba Község Önkormányzata
Függesztett eszközhordozó - 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
Rézsűkasza adapter 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
Árok- és csatorna ásó-tisztító adapter - 1 db Borszörcsök Község Önkormányzata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 71
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 19188000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Royal Marine Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_92090963
Postai cím: Fő Utca 52
Város: Ladánybene
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6045
Ország: Magyarország
E-mail: royaltraktorkecskemet@gmail.com
Telefon: +36 704452017
Internetcím(ek): (URL) www.royaltraktor.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/08/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Felek a szerződést az alábbiak szerint módosítják:
II. A teljesítésre vonatkozó rendelkezések 2. Teljesítési határidő pontja
Eredeti szöveg: 2019. 09. 18. Előteljesítés Eladó részéről előzetes egyeztetés esetén lehetséges.
Módosítás követően: 2019.10.29. Előteljesítés Eladó részéről előzetes egyeztetés esetén lehetséges.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő Felek 2019.08.19-én szerződést kötöttek VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat keretében Útkarbantartó gépek beszerzése Somlószőlős, Doba és Borszörcsök településeken tárgyú ajánlatkérési eljárásban hozott döntésének megfelelően.
Eladó 2019. augusztus 23. napján írásban jelezte a Vevő felé, hogy a szerződésben szereplő határidő teljesítése a gép gyártójának késői teljesítése miatt nem lehetséges.
Felek megegyeztek abban, hogy a gép gyártójának visszajelzése alapján módosítják a teljesítés határidejét.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 19188000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 19188000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Szerződő Felek 2019.08.19-én szerződést kötöttek VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című pályázat keretében Útkarbantartó gépek beszerzése Somlószőlős, Doba és Borszörcsök településeken tárgyú ajánlatkérési eljárásban hozott döntésének megfelelően.
Eladó 2019. augusztus 23. napján írásban jelezte a Vevő felé, hogy a szerződésben szereplő határidő teljesítése a gép gyártójának késői teljesítése miatt nem lehetséges.
Felek megegyeztek abban, hogy a gép gyártójának visszajelzése alapján módosítják a teljesítés határidejét.
A Vállalkozási szerződés egyéb részei változatlanul érvényben maradnak.
A vállalkozási szerződés a Kbt. 141. § (4) bekezdésének c) pontja alapján kerül módosításra, összhangban a Miniszterelnökség közleményével a közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések alkalmazásárról a koronavírus okozta vészhelyzettel összefüggésben.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/06/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben