Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/129
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma: 2021.07.07.
Iktatószám: 12307/2021
CPV Kód: 30200000-1
Ajánlatkérő: Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye: A Szegedi Tudományegyetemegyes intézményei, szervezeti egységei
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.08.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329815206
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Guthné Kiss Edina
Telefon: +36 62546481
E-mail: guthne.kiss.edina@gmf.u-szeged.hu
Fax: +36 62544779
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709242021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709242021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Oktatási és kutatási célú informatikai termékek
Hivatkozási szám: EKR000709242021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Oktatási és kutatási célú informatikai termékek
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak: 48820000-2
72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés fő helyszíne: A Szegedi Tudományegyetemegyes intézményei, szervezeti egységei
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása, amelynek tárgya „Oktatási és kutatási célú informatikai termékek és azokhoz kapcsolódó szolgáltatások beszerzése dinamikus beszerzési rendszer keretében a Szegedi Tudományegyetem részére”
A tárgyi DBR létrehozása az Ajánlatkérő szervezetre vonatkozó, mindenkor hatályos és irányadó központosított közbeszerzési rendszer keretében nem tartozó, illetve nem elérhető termékek beszerzésére irányul. Ajánlatkérő minden esetben, az adott konkrét beszerzési igény felmerülésekor, a pontos műszaki tartalom ismeretében fogja azt vizsgálni, hogy a beszerzési igénye a vonatkozó, mindenkor hatályos és irányadó központosított közbeszerzés keretében tartozik-e, vagy sem, illetve annak keretében megvalósítható-e, vagy sem, és kizárólag olyan termékek kerülnek a tárgyi DBR keretében beszerzésre, amelyek a központosított közbeszerzésből az adott konkrét beszerzési igény felmerülésekor nem tartoznak, illetve nem elérhetőek.
Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokban ismerteti azokat a termékkategóriákat és jellemzőiket, amelyek megvalósítása érdekében az informatikai termékek és szolgáltatások beszerzésére dinamikus beszerzési rendszert (továbbiakban DBR) kíván létrehozni. Ajánlatkérő a DBR megvalósítása során a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a rendszerben megvalósítandó konkrét közbeszerzésekre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő Ajánlattevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre.
Mennyiség: A DBR-ben érintett beszerzések becsül értéke, azaz a DBR becsült mennyisége tervezetten nettó 1 870 708 791 Ft/ 3 év, a DBR teljes, 36 hónapos időtartamára vonatkozóan. A DBR-ben meghatározott becsült mennyiség tájékoztató jelleggel, a korábbi évek tapasztalatai alapján került rögzítésre, amelytől Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján a DBR időtartama alatt a konkrét beszerzési igényeihez igazodóan eltérhet.
A DBR-ben meghatározott termékkategóriák azzal, hogy a termékkategóriák részletes leírását a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza:
– Asztali brand számítógépek és tartozékaik
– Hordozható számítógépek és tartozékaik
– Egyéb informatikai eszközök
– Televíziók, monitorok és tartozékaik, kiegészítők
– Okos eszközök és tartozékok
– Projektrorok és tartozékaik, alkatrészek, kiegészítők
– Interaktív táblák, kijelzők és kiegészítői
– Speciális oktatási eszközök
– Szerverek, adattárolók és alkatrészek, tartozékok
– Hálózati aktív és passzív eszközök
– Biztonságtechnikai eszközök
– Telekommunikációs eszköz
– Kamerák, fényképezőgépek és tartozékai
– Audio eszközök
– Adathordozók
– Kis/nagyteljesítményű nyomat előállító eszközök
– Eredeti tonerek és festékpatronok nyomtatókhoz és fénymásoló berendezésekhez
– Utángyártott tonerek és festékpatronok nyomtatókhoz és fénymásoló berendezésekhez
– Elem, akkumulátor, töltők, szünetmentes áramforrások
– Szoftverek és licencek
és a fenti termékkategóriákba sorolt informatikai eszközökhöz kapcsolódó szolgáltatások megrendelése beleértve az informatikai eszközhöz TÜSZ biztosítását is az ajánlattételi szakaszban meghatározásra kerülő műszaki leírás rögzítettek szerint.
Ajánlattevő köteles az Ajánlatkérő számára új, azaz bontatlan és használatlan, rendeltetésszerű használatra alkalmas termékeket megajánlani. Ajánlatkérő nem biztosít lehetőséget használt (vagy akár felújított) termékek megajánlására.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – a részajánlat-tétel lehetőségek határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A felhívás VI.3) pontja és a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. A Kbt. 106. § (4) bekezdése alapján a DBR részvételi szakaszában a 61. § (4)-(6) bekezdése nem alkalmazandó.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi szakaszban a részajánlat-tétel lehetőségét biztosítsa.
Ajánlatkérő fenntartja annak a lehetőséget, hogy uniós forrás felhasználására is igénybe vegye a tárgyi DBR-t, ezt a konkrét beszerzési igények ajánlattételi felhívásában adja meg.
Az ajánlatok értékelése a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb ár.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében, a 62. § (2) bekezdésében foglalt kizáró okok fennállnak.
Igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 3. és 4. §-ában foglaltak szerint, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával szükséges előzetesen igazolni, hogy RJ nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) vonatkozásában az RJ a jelentkezésében csak az EEKD-t nyújt be a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
A Kr. 15. § (2) bekezdése alapján azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában RJ ajánlatában a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
Ajánlatkérő tájékoztatja az RJ-ket, hogy az utólagos igazolási kötelezettség körében a kizáró okok további vizsgálata és igazolása kapcsán a Kbt. 69.§ (4)-(6) bekezdései szerint kell eljárni a Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerinti. Az igazolások benyújtása a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. szerinti felhívásra a DBR ajánlattételi szakaszában történik.
A Kbt. 69. § (4), illetve (6) bekezdésében foglalt esetben az Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm.rend. 8. §, 10. §, 12-16. §-ában foglaltak szerint kell az igazolásokat benyújtania. Az igazolások benyújtására egyebekben a Kbt. 69. § (11) bek. irányadó. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 64. §-ára, valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjára is.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X. 30.) Kr. II. Fejezetnek megfelelően az EEKD IV. rész α) pontjának kitöltésével elegendő nyilatkoznia arról, hogy megfelel az M/1 pontban előírt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az ajánlatkérő felhívására szükséges benyújtani, a Kbt. 69. §. (4)-(6) bekezdésében foglaltak alapján.
M/1: A Révételre Jelentkezőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 21. §-a, valamint a 307/2015. (X. 27.) Korm. rendelet 4. §-a előírásai szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, illetőleg szakmai alkalmasságát az alábbiak szerint kell igazolnia. Ajánlatkérő az EEKD kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát – IV. rész α pont kitöltésével – részletes információk kérése nélkül. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap pontossággal),
- a szerződést kötő másik fél,
- a szállítás tárgya (oly módon, hogy abból az alkalmassági előírásoknak való megfelelés megállapítható legyen, a felhívás II.2.4) pontja szerinti kategóriába sorolást megadva),
- a szállítás ellenértéke (nettó HUF),
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
* Az vizsgált időpont vagy időszak meghatározására minden esetben a Kbt. 106. § (8b) bekezdés tekintendő irányadónak. A részvételi jelentkezések során a referencia vizsgált időtartamára tehát a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.
A referenciaigazolásokat úgy kell kiállítani, hogy azokból az alkalmassági feltételek teljesítése ellenőrizhető legyen. Amennyiben a bemutatott referencia tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referencianyilatkozatban/referenciaigazolásban meg kell adni az alkalmassági követelményekre vonatkozó részmennyiséget, illetve műszaki tartalmat.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére. Az előírt alkalmassági követelménynek Ajánlattevők a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9), (11) bekezdésében foglaltak betartása mellett együttesen, illetve bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1: Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától* visszafelé számított 36 hónap során teljesített alábbi referenciákkal:
- Összességében legalább nettó 5 millió Ft értékű, a felhívás II.2.4) pontja szerinti termékkategóriák valamelyikébe sorolható informatikai eszközök szállítására vonatkozó referenciával. (A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a DBR jellegéből adódóan mennyiségi meghatározás nem alkalmazható.)
A referencia értéke több szállításból eredő referenciával egyaránt – összességében – igazolható.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 22. § (3a) pontja alapján, figyelemmel arra, hogy a DBR jellegéből adódóan mennyiségi meghatározás nem alkalmazható. Az M/1 pont szerinti igazolások benyújtására a dinamikus beszerzési rendszer ajánlattételi szakaszában kerül sor.
* Az vizsgált időpont vagy időszak meghatározására minden esetben a Kbt. 107. § (8b) bekezdés tekintendő irányadónak. A részvételi jelentkezések során a referencia vizsgált időtartamára tehát a Kbt. 107. § (8b) bekezdésében foglaltak irányadóak.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1), (6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. és a szerződés szerint, HUF-ban történik. Előleg kifizetése nem biztosított. Ajánlatkérő beszerzési megrendelésenként biztosítja számla benyújtását, gyűjtőszámla benyújtása biztosított. A kifizetésre vonatkozó jszok: 2017.évi CL.tv., 2015.évi CXLIII. tv., 2007.évi CXXVII. tv., 2013.évi V. tv. A részletes fizetési feltételeket a szerződés tartalmazza. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a DBR ajánlattételi szakaszában kerülnek meghatározásra a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján. Ajánlatkérő késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, jótállás, szavatosság előírását alkalmazhatja. Egyúttal felhívjuk a figyelmet a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró ok alkalmazására.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
x A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
x Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről: Ajánlatkérő a DBR ajánlattételi szakaszában fenntartja az árlejtés alkalmazásának lehetőségét, a jelen nyilatkozat csak a lehetőség fenntartása érdekében történik, és nem jelenti, hogy valamennyi ajánlattételi szakaszban árlejtés kerülne lebonyolításra.
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/08/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Ajánlatkérő a DBR-ben megvalósítandó konkrét közbeszerzésre vonatkozó pontos műszaki leírást és szerződéses feltételeket a DBR-ben részt vevő ajánlattevők számára, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg bocsátja rendelkezésre. A felkért ajánlattevők ennek birtokában, az ajánlattételi szakaszban teszik meg az ajánlatukat.
Mindemellett a beszerzési igények előre nem tervezhetők, és teljes körűen nem mérhetők fel, mivel azok tárgya és mennyisége a tényleges igények felmerülésével alakul és válik ismertté, ebből következően a részajánlat-tételi lehetőségek sem határozhatók meg előzetesen.
Ajánlatkérő a Kbt. 107. § (2) bekezdése alapján fenntartja annak a lehetőségét, hogy a DBR megvalósítása során, az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg, az abban foglalt konkrét beszerzési igényre vonatkozóan – a konkrét közbeszerzések tárgyától és jellegétől függően – a részajánlat-tétel lehetőségek határozzon meg az ajánlattételi felhívásban.
1. A VI.2.6.) pontban rögzített ajánlati kötöttség időtartama 30 napként értelmezendő.
2. Az AF megküldésének tervezett napja: A DBR létrehozását követően a DBR fennállásának időtartama alatt folyamatosan. AK jogosult a hazai és uniós pályázati forrásból megvalósuló beszerzései esetében a jelen eljárást alkalmazni. AK rögzíti, hogy a részvételi szakaszban a Részvételre Jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. AK a DBR ajánlattételi szakaszában, annak konkrét tárgyának ismeretében a további részajánlat-tételi lehetőség biztosítását fenntartja.
3. AK az M/1 alkalmassági követelmények szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módját a minősített AT hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg.
4. A RJ benyújtásának tartalmi és formai követelményei: a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
5. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
6. Az alábbi nyilatkozatok, dokumentumok benyújtása szükséges, a közbeszerzési dokumentumokban foglaltaknak megfelelően:
 EEKD
 Felolvasólap (Kbt. 66. § (5) bek.)
 Nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint
 Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján
 Nyilatkozat folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
 Nyilatkozat Kbt. 66. § (6) bek.
 Nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek.
 Nyilatkozat üzleti titokról
 Nyilatkozat fordításról
 Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD)
 Aláírási címpéldány, aláírás minta
 Közös ajánlattételről szóló megállapodás
 Meghatalmazás
 Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevő nyilatkozata
7. AK a Kbt. 35. § (9) bek. alapján projekttársaság létrehozását kizárja.
8. A Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja alapján a DBR ajánlattételi szakaszában az ajánlatok értékelési szempontja legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlat kiválasztása.
9. AK a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
10. A DBR fent meghatározott érvényességi, fennállási ideje alatt bármikor, bármely olyan gazdasági szereplő (részvételre jelentkező) kérheti a rendszerbe való felvételét, aki, illetve amely megfelel az alkalmassági követelményeknek, nem áll a kizáró okok hatálya alatt és benyújtotta a közbeszerzési dokumentumoknak megfelelő részvételi jelentkezését. A DBR-be való felvétel feltétele tehát a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott részvételi jelentkezés benyújtása, az alkalmassági előírásoknak való megfelelés igazolása, és az előírt kizáró okok fenn nem állása.
11. A felhívásban valamint az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő. (CET)
12. A felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a dokumentáció rendelkezései, valamint Kbt. és végrehajtási rendeletei az irányadók.
13. FAKSZ: Németh Krisztina, 00210, Electool Beszerzési Szolgáltató Kft.
14. AK a Kbt. 41. § (2) bekezdés c) pontja, és (3) bekezdése alapján az eljárást elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint (továbbiakban: e-Kr.).
15. AK a Kbt. 40. § alapján az elj. elektronikus úton, az EKR-ben bonyolítja le, az elektronikus közbesz. részl. szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályaival összhangban. (továbbiakban: e-Kr.).
16. A Közbeszerzési Dokumentáció továbbadása kizárólag a közös ajánlattevők, az alkalmasság igazolására igénybevett szervezetek, valamint az alvállalkozók részére megengedett.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2021/08/02 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/07/01 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák