Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/3
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.05.
Iktatószám: 26505/2021
CPV Kód: 34152000-7
Ajánlatkérő: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Tápiószecső), 2251 Tápiószecső, Kátai út 103.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.02.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti központi beszerző szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: honvédelem, rendvédelem, biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27084377251
Postai cím: Schweidel Utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fail Kinga
Telefon: +36 13819400
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Fax: +36 13819401
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.vbuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.vbuzrt.hu
 
Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: 15839819251
Postai cím: Mészáros Lázár Utca 2
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy
Telefon: +36 14741346
E-mail: mhp@mil.hu
Fax: +36 14741346
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelem.hu

Hivatalos név: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis
Nemzeti azonosítószám: 15714132251
Postai cím: Újszász Utca 37-39.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1163
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dolányi Sándor ezredes
Telefon: +36 14012320
E-mail: mh.arb@hm.gov.hu
Fax: +36 14012321
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelem.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelem.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001444852021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001444852021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pont szerinti központi beszerző szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: honvédelem, rendvédelem, biztonság

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Virtuális valóság lőszimulátor készlet beszerzése
Hivatkozási szám: EKR001444852021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés: Virtuális valóság lőszimulátor készlet beszerzése tárgyban
A beszerzés 18 készlet lőszimulátor beszerzésére és a kapcsolódó felkészítés megtartására irányul.
A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a közbeszerzési dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Virtuális valóság lőszimulátor készlet beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34152000-7
További tárgyak: 80620000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Magyar Honvédség Anyagellátó Raktárbázis Bázisparancsnokság (Tápiószecső), 2251 Tápiószecső, Kátai út 103.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Adásvételi szerződés: Virtuális valóság lőszimulátor készlet beszerzése tárgyban
A beszerzés mennyisége: 18 készlet lőszimulátor beszerzésére és a kapcsolódó felkészítés megtartására irányul.
Ajánlattevő (továbbiakban: AT) feladatát képezi a lőszimulátor és tartozékainak kezelésére és üzemeltetésére vonatkozó felkészítés szimulátoronként 2 fő kezelő állomány/eszköz esetében.
A részletes műszaki leírást és követelményrendszert a KD tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás (hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 95
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: 5 készlet lőszimulátor beszerzésére és a kapcsolódó felkészítés megtartására irányul.
A végleges mennyiség az ajánlat alapján kerül meghatározásra a rendelkezésre álló fedezet erejéig. A szerződés keretében szállítandó termék végleges mennyiségét (mennyiségi eltérés mértékét) az ajánlat elbírálásáról szóló összegezésben közli Ajánlatkérő.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A termékek vételára a szerződés hatálya alatt változatlan. Az ajánlati ár tartalmazza a felkészítés költségét, illetve minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától és forrásától.
A II.2.7) pontban meghatározott 8 hónap teljesítési határidőn belül szükséges az eszközök átadása és a felkészítés megtartatása.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a) és b) pontjai irányadók. A fenti kizáró ok fennállása ellenére az AT és az AV nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. alapján a kizáró okok fenn nem állását AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) rendelkezéseire. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az AT a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A Kr. 15. §-a értelmében az AT az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az AT képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat. AK felhívja a figyelmet a Kr. 2-7. §-ban, továbbá a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra. Azon AV(k) vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4), ill. a Kr. 15. § (2) bekezdés alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69. § (4)-(6) alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8. §, 10.§, 12.-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kr. 1. § (7) rendelkezéseire. A Kr. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazolások hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi. A kizáró okoknak való megfelelés ellenőrzését Ajánlatkérő két körben végzi: első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) alapján; második körben a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) szerinti bírálat keretében kerül sor.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát, részletes információk megadása nélkül az EEKD IV. rész α (alfa) szakasz kitöltésével.
AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével hívja fel az alábbi alkalmassági követelmények igazolására.
M1.) AT – figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontjára – a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján rendelkezzen az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, a közbeszerzés tárgyához illeszkedő (virtuális valóság eszközszimulátorok gyártása és/vagy forgalmazása és/vagy lőszimulátorok és/vagy lőkiképzés végrehajtásához szükséges eszközök) szerződésszerűen teljesített szállításait igazoló referenciával.
Igazolás módja: Referencianyilatkozat vagy igazolás benyújtása, amely legalább az alábbiakat tartalmazza:
- a szállítás tárgya és mennyisége (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen);
- szerződést kötő másik fél megnevezése;
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja (év/hónap/napban)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A referenciát a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdése szerint kell igazolni.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kr. 21/A. § és a Kr. 21. § (1a) bekezdésére.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12), 67. § (3), 69. § (11)-(11a), (14) bekezdésben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1.) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett (virtuális valóság eszközszimulátorok gyártása és/vagy forgalmazása és/vagy lőszimulátorok és/vagy lőkiképzés végrehajtásához szükséges eszközök) szerződésszerű szállítását igazoló referenciával – legalább 5 készlet mennyiségben. AK készlet alatt a tartó keretet, vezérlő számítógépet, VR felszereléseket (legalább: szemüveg, kontrollerek, mozgást rögzítő szenzorok és fülhallgató) és az összekötő kábeleket érti.
A fenti referenciakövetelmények egy vagy több szerződésből is teljesíthetőek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetések devizaneme: magyar forint (HUF). AK előleget nem fizet.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi és meghiúsulási kötbér, jótállás.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési – és kötbérfeltételeket a KD részeként kiadott Adásvételi szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseire.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/02/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: A 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben AK számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal -elektronikusan- azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A beszerzés nem bontható részajánlati körökre tekintettel arra, hogy egymással megegyező, a Műszaki leírásban meghatározott termékek - lőszimulátor - beszerzése tervezett.
2. Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – szkennelt, .pdf vagy .xls fájlformátumban, (tömörített formátum: .zip vagy .rar) benyújtani szíveskedjenek. Alkalmazandó a Kbt. 41/A. §-a.
3. Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítását elfogadja. AK hivatkozik a Kbt. 47. § (2) bekezdésére.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Kiegészítő tájékoztatás kérhető a Kbt. 56. § szerint.
6. AT köteles benyújtani a Kbt. 66. § (2), (4), (6) bekezdés szerinti nyilatkozatot, a KD 17.1. A) 15. pontja szerinti kötelező nyilatkozatokat, szakmai ajánlatot. A benyújtandó dokumentumok részletes listáját a KD tartalmazza.
7. A 2011. évi CXCV. törvény 41. § (6) szerinti átláthatósági nyilatkozat benyújtása a szerződéskötés feltétele. Ennek elmaradása szerződéskötéstől való visszalépésének minősül.
8. AT nyújtsa be az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
9. A Kr. 13. § alapján AT köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
10. Ajánlattevő a Műszaki leírásnak való megfelelés ellenőrzése érdekében csatoljon ajánlatához magyar nyelvű termékleírást olyan részletezettséggel, amelyből megállapítható a Műszaki leírásnak való megfelelőség, feltüntetve a megajánlott termék gyártóját, típusát.
11. AK a Kbt. 77. § (1) tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
1. részszempont: ajánlati ár (Ft) (fordított arányosítás) Ajánlati ár esetében AK a nettó ajánlati egységárat (Ft) értékeli.
2. részszempont: többlet jótállás (hónap) (egyenes arányosítás), a pontszám kiszámításának módja: Miniszterelnökségi útmutató szerint az alább képlet alapján: Pvizsgált = (Avizsgált – Alegkedvezőtlenebb) / (Alegkedvezőbb – Alegkedvezőtlenebb) x (Pmax – Pmin) + Pmin). A teljes körű jótállás alapértéke 12 hónap a termék átadás-átvételétől számítva. AK a 12 hónapon felül hónapban megadott teljes körű jótállási időszakot értékeli. A 48 hónap és az annál még kedvezőbb többlet vállalások egyaránt maximális 10 pontot kapnak.
Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden értékelési szempont esetében: 0-10.
12. AK a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást nem alkalmazza.
13. AK a IV.2.6) pontban írt 1 hónap alatt 30 napot ért.
14. A III.1.3) M1.) pont szerinti alkalmassági feltétel és az előírt igazolási módja a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
15. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
16. Az eljárás során valamennyi órában megadott határidő közép-európai helyi idő szerint értendő (CET).
17. AK a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
18. Az eljárásban AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően végzi el.
19. FAKSZ: Dr. Berethalmi András (lajstromszám: 01199), helyettes: Dr. Sebestyén Sára (lajstromszám: 00813)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák