Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/59
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.03.26.
Iktatószám:4826/2021
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Teljesítés helye:1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.;Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.;1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.04.23.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal
Nemzeti azonosítószám: 15507008242
Postai cím: Erzsébet Krt. 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vargáné dr. Kis-Pál Virág
Telefon: +36 14623215
E-mail: dr.Varganedr.Kis-Pal.Virag@erzsebetvaros.hu
Fax: +36 14623215
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.erzsebetvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Erzsébetvárosi Bóbita Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927849142
Postai cím: Akácfa Utca 32
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1072
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hári Zsuzsanna
Telefon: +36 13213675
E-mail: bobitaovoda32@gmail.com
Fax: +36 13427364
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bobitaovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Brunszvik Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927791142
Postai cím: Rózsák Tere 6-7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1074
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kun Julianna
Telefon: +36 13224060
E-mail: brunszvikovi@gmail.com
Fax: +36 13224060
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.brunszvikovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Csicsergő Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927856142
Postai cím: Dob Utca 102
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1073
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zselinszky Tibor
Telefon: +36 13221686
E-mail: csicsergoovika@gmail.com
Fax: +36 13428375
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ovodacsicsergo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Magonc Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927818142
Postai cím: Városligeti Fasor 39-41
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szegediné Pusztai Ildikó
Telefon: +36 305190523
E-mail: magonc@magoncovoda.hu
Fax: +36 305190523
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.magoncovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Kópévár Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927887142
Postai cím: Murányi Utca 27
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tarr Erzsébet
Telefon: +36 305682543
E-mail: info@kopevarovoda.hu
Fax: +36 13424387
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kopevarovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927870142
Postai cím: Nefelejcs Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Puszukné Nádhera Judit
Telefon: +36 305682539
E-mail: info@nefelejcsovi.hu
Fax: +36 13519307
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nefelejcsovi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Erzsébetvárosi Dob Óvoda
Nemzeti azonosítószám: 16927863142
Postai cím: Dob Utca 95
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Patai Edit
Telefon: +36 13425133
E-mail: dobovoda@gmai.com
Fax: +36 13425133
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dobovoda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000226912021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000226912021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai eszk.,tonerek,licencek beszerzése (2)
Hivatkozási szám: EKR000226912021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Informatikai eszközök, tonerek és licencek beszerzése a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési intézményei részére az alábbi részfeladatok szerint
1. részfeladat: Microsoft licencek beszerzése
2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek beszerzése
3. részfeladat: Sophos tűzfal licencek beszerzése
a Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: KD) részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottaknak megfelelően.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Microsoft licencek beszerzése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Microsoft licencek beszerzése a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére az alábbi mennyiségben:
- 250 db WINE3perDVC SA OLV D 1Y AqY1 AP
- 250 db CoreCAL SA OLV D 1Y AqY1 AP UsrCAL
- 1 db ExchgSvrStd SA OLV D 1Y AqY1 AP
- 50 db ExchgEntCAL SA OLV D 1Y AqY1 AP UsrCAL wSrvcs
- 8 db WinSvrSTDCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic
- 24 db WinSvrDCCore SA OLV 2Lic D 1Y AqY1 AP CoreLic
a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Informatikai eszközök, tonerek beszerzése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30125100-2
További tárgyak:30200000-1
30232000-4
32342100-3
32342412-3
30192300-4
30231000-7
30232100-5
30233100-2
30234500-3
30236100-3
31111000-7
31224400-6
32413100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretszerződés keretében informatikai eszközök, tonerek beszerzése a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal, valamint Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata költségvetési intézményei részére összesen 47.800.000,- Ft (tervezetten 123 féle termék) értékben a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
A szállítási keretszerződés különösen az alábbiakra terjed ki:
- számítógépek, laptopok
- monitorok,
- toner, tintapatronok,
- számítógépes tápegységek,
- adathordozók, pendrive-ok,
- memóriák,
- háttértárak,
- perifériák,
- hálózati eszközök,
- UTP Patch kábel,
- nyomtatók (fekete-fehér és színes),
- fejhallgatók,
- hangfalak,
- szerelési segédanyagok.
Ajánlatkérő csak rendeltetésszerű használatra alkalmas, új eszközöket fogad el.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közbeszerzési Dokumentáció V. fejezet Műszaki Dokumentációjában, és annak mellékleteiben meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgya jellegének egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt.
Ajánlatkérő minden esetben elfogadja a „vagy azzal egyenértékű” termékeket is, azaz Ajánlatkérő bármely, a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad. Az egyenértékű megoldás, termék megajánlása esetén az egyenértékűség bizonyítása, igazolása ajánlattevő feladata. Az egyenértékűség az elvárt követelményeknek való megfelelés alapján kerül megállapításra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Jótállási időtartam a kötelezően előírt 12 hónap időtartamon felül (hónapban megadva, minimum 0 hó, maximum 36 hó) 10
2 3. A megajánlott fekete-fehér nyomtató képes-e kétoldalas nyomtatásra (igen/nem) 4
3 4. A megajánlott színes nyomtató képes-e kétoldalas nyomtatásra (igen/nem) 4
4 5. A megajánlatott háttértár mindegyike rendelkezik-e titkosítási funkcióval (igen/nem) 1
5 6. A megajánlatott pendrive-ok mindegyike rendelkezik-e titkosítási funkcióval (igen/nem) 1
6 7. A megajánlott hangfal rendelkezik-e fejhallgató kimenettel (igen/nem) 1
7 8. A megajánlott monitor mindegyike rendelkezik-e DVI csatlakozóval (igen/nem) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 75
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sophos tűzfal licencek beszerzése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48000000-8
További tárgyak:48760000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1073 Budapest, Erzsébet krt. 6.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tűzfal és vírusvédelmi licencek beszerzése a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal részére az alábbi mennyiségben
- 1 db Sophos SG 330 FullGuard Subscription, megújítás, 1 év
- 250 db Sophos Central Intercept X Adv., 200-499 useres, megújítás, 1 év, GOV
- 30 db Sophos Central Intercept X Adv. for Serv. 25-49 users,renew, 1 év, GOV
- 50 db Sophos Device Encryption
a Közbeszerzési Dokumentáció részét képező Műszaki Leírásban részletesen meghatározottak szerint.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2)bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetet, aki a Kbt.62.§(1)-(2) bek.-ben foglalt kizáró okok valamelyike hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pont).
A megkövetelt igazolási mód:
Az AT-nek ajánlatában az Európai Unió Bizottsága 2016/7.(2016.január 5.) végrehajtási rendeletében foglalt Kitöltési útmutató alapján és a 321/2015. (X.30.) Korm.r.(továbbiakban: Korm.r.) 1-7.§-ában foglaltakra tekintettel a II. fejezetének megfelelően az EKR rendszerben kitöltött, Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (a továbbiakban: ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2)bek.ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó GSz teszi meg.
Ha egy AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike képviseletében az AT képviselője nyújtja be a formanyomtatványokat.
Azon alvállalkozók tekintetében, akik nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az AT-nek kell a Kbt. 67.§ (4)bek. szerinti nyilatkozatot benyújtania ezen alvállalkozókra vonatkozó kizáró okokat illetően.
AT-nek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia, ha az alkalmassági követelményeknek való megfeleléshez nem támaszkodik más szervezet/személy kapacitásaira.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-nek és adott esetben további AT-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, - az AK Kbt. 69.§(4) bek.-ben foglalt felhívása alapján -, a Korm.r. 1.§(2) bek.-ben, a Korm.r. III. Fejezetben (8,10,12-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia/igazolniuk, hogy nem tartozik/tartoznak az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A magyarországi letelepedésű AT(k) valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő GSZ-k vonatkozásában a Korm.r.8.§-a szerint kell igazolni a kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett AT esetében AK a Korm.r.10.§-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A Korm.r. III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm.r. V. Fejezetének megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSz a minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek. Nem Mo-on letelepedett GSz(k) esetén az AK az igazolások hitelességét a Korm.r. VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrizheti.
A Korm.r. 15.§(1)bek. alapján az AT az alkalmasság igazolásában résztvevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az ESPD–t szükséges benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az AT-nek csatolnia kell a Korm.r.13. §-ban foglaltakat adott esetben, ennek hiányában AT nemleges tartalmú nyilatkozatát.
A Korm.r. 26. §-ára figyelemmel AK előírja, hogy a GSz legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; a nem Mo-on letelepedett GSz esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
A Mo-on letelepedett GSz esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, illetve az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.
A nem Mo-on letelepedett GSz esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Meg kell jelölni az adatbázis elérhetőségét, ahol a fenti követelmény ellenőrizhető.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek az ajánlatában a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a Közbeszerzési Dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
AK a Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni.
Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására szükséges benyújtani, - a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. foglaltak alapján -, az alábbiak szerint:
P) A Korm. r. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – az Ajánlati Felhívás (továbbiakban AF) feladásának időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. részfeladat: Microsoft licencek szállítása, 2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek szállítása, 3. részfeladat: Tűzfal licencek szállítása) – általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozat csatolása, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a fentiekben előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a III.1.2) P.) ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolása során a Korm. r. 19. § (3) bekezdése szerint kell eljárni.
Eszerint AT kiegészítő tájékoztatás kérés során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást köteles kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P) Alkalmatlan az AT, ha az AF feladásának időpontját (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontot) megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (1. részfeladat: Microsoft licencek szállítása, 2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek szállítása, 3. részfeladat: Tűzfal licencek szállítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele –, amennyiben tevékenységét, működését később kezdte meg, úgy a tevékenységének, működésének megkezdésétől az AF feladásának időpontjáig (az AF VI.5. pontjában meghatározott időpontjáig), terjedő időtartama alatti árbevétele – összesen nem érte el
az 1. részfeladat tekintetében a 12 millió HUF-ot.
a 2. részfeladat tekintetében a 33 millió HUF-ot,
a 3. részfeladat tekintetében a 4 millió HUF-ot.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdésében, 67. § (3) bekezdésében, valamint a Korm. r. 19. § (3) és (7) –(8) bekezdéseiben foglaltakra.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-nek ajánlatban a Korm. r. II. Fejezetének megfelelően, az ESPD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt.65.§-a alapján az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek, melyet AK a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsát.
AK a Korm. r. 2.§ (5) bek-e alapján jelzi, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSz egyszerű nyilatkozatát. Az ajánlattétel során AT-nek az ESPD IV. rész ALFA szakaszában kell nyilatkoznia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, azaz az ESPD IV. rész bármely további szakaszát nem kell kitölteni. Az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolásokat az AK Kbt.69.§(4) bek. foglaltak szerinti felhívására szükséges benyújtani, - a Kbt.69.§(4)-(7)bek. foglaltak alapján-,az alábbiak szerint:
M) Az AF feladásától visszafelé számított három év (36 hó) legjelentősebb a közbeszerzés tárgya
(1. részfeladat: Microsoft licencek szállítása, 2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek szállítása, 3. részfeladat: Tűzfal licencek szállítása) szerinti szállításainak (referenciának) ismertetése a Korm.r. 21.§ (1) bek. a) pontjának megfelelően.
A Korm. r. 22. §-a szerint az AF III.1.3. M1) pontjában előírt alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelést az AT, ill. az alkalmasság igazolásban résztvevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolással lehet igazolni. A Kbt.140.§(9) bek. alkalmazandó.
A nyilatkozatnak vagy a szerződéskötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
— a szállítás tárgya, amely alapján egyértelműen megállapítható, hogy az a közbeszerzés tárgyának megfelelő (1. részfeladat: Microsoft licencek szállítása, 2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek szállítása, 3. részfeladat: Tűzfal licencek szállítása)
— szállítás mennyiségét az 1.részfeladat és a 3. részfeladat esetén (db);
— 2. részfeladat tekintetében az ellenszolgáltatás nettó összege (HUF)
— a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével),
— a szerződést kötő másik fél (referenciaadó) megnevezését, elérhetőségét (e-mail cím vagy telefonszám)
— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés a szerződésnek megfelelően történt-e,
— ha az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M) Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az Ajánlati Feladás feladásától visszafelé számított 3 (három) évben legalább 1 db, a közbeszerzés tárgya (1. részfeladat: Microsoft licencek szállítása, 2. részfeladat: Informatikai eszközök, tonerek szállítása, 3. részfeladat: Tűzfal licencek szállítása) szerinti, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely referencia
1. részfeladat esetén legalább 400 db Microsoft licenc,
2. részfeladat esetén legalább nettó 33 millió Ft értékű informatikai eszköz, toner,
3. részfeladat esetén legalább minimum 200 db tűzfal licenc
szállítását tartalmazza.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.
A referenciamunka akkor tekinthető az Ajánlati Felhívás feladásának időpontjától (Ajánlati Felhívás VI.4. pontjában meghatározott időponttól) visszafelé számított három éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik.
Az alkalmassági feltétel teljesíthető 1 db vagy 2 db referenciával.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ellenérték kifizetésének teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglalt szabályoknak megfelelően történik.
AK a nyertes AT-t megillető ellenértéket az AK teljesítésigazolása alapján, szabályosan kiállított számla kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül, átutalással fizeti meg a nyertes ajánlattevő számláján megjelölt bankszámlaszámra.
AK a szerződés teljesítése során alkalmazza a Kbt. 135. § (1),(5) és (6) bekezdését. A részletes fizetési feltételeket a Közbeszerzési Dokumentumokban lévő szerződéstervezetek tartalmazzák.
AK tájékoztatja AT-t, hogy az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (hibás és késedelmes teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér) részletes szabályait a KD-ben lévő szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/04/23 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR), elérhetősége: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Korm.r.) 15. §-a, valamint a Kbt. 68. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Annak érdekében, hogy a Gazdasági Szereplő ajánlatot tudjon benyújtani, regisztrálnia kell az EKR-ben, az e-Korm.r. alapján. A KD az eljárás iránti érdeklődését jelző Gazdasági Szereplő számára az AF I.3. p.ban meghatározott elektronikus úton érhetők el.
2. Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, összege:
1. részfeladat: 100.000,- Ft, 2. részfeladat: 400.000.-Ft, amelyet AK 11784009-15507008-06530000 sz. számlára kell átutalni „…részfeladat” megjelöléssel. Az átutalás igazolása: a pü.int. által kiállított ig. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek.-ben foglaltak szerint is. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.54.§(4)-(7) bek.re, a rendelkezésre bocsátásra von. további információkat a KD II.2.5. pontja tartalmazza.
3. Az ajánlathoz csatolnia kell
3.1. a Kbt.66.§(6)bek.a)-b)pontja,a Kbt.65.§(7)bek.,a Kbt.66.§(5)bek., a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatokat, valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában-a Korm. r. 15.§ szerinti nyilatkozatot, dokumentumot, adott esetben a nemleges tartalmút, továbbá
3.2.a Korm.r.13.§ szerint folyamatban lévő változásbejegyzési elj. esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érk.-ről a cégbíróság által megküldött igazolást. Változásbejegyzési eljárás hiányában, az erre von. nemleges nyilatkozatot kell csatolni
3.3. a 2. részfeladat tekintetében
a) gyártói nyilatkozatot, mely szerint az ajánlattevő rendelkezik a megajánlása szerinti, valamennyi gyártmányú termék forgalmazásához szükséges a gyártó vagy a magyarországi képviselet jelen eljárásra vonatkozó teljes körű támogatásával, valamint, hogy az ajánlattevő által megajánlott termék a jelen közbeszerzési eljárás során kizárólag korábban forgalomba nem hozott, hivatalos, magyarországi gyártói csatornán beszerzésre került termék.
b) műszaki ajánlatot, melyhez csatolni kell a termék műszaki adatlapját.
4. Ajánlatkérő a Korm. r. 30.§(4) bek. és a 39.§ (3) bek. alapján táj-ja Ajánlattevőt, hogy az AF III.1.2-1.3. p. tekintetében a Korm. r. 28. § (3) bek. és 37.§ (3) bek. alapján meghatározott min. szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg Ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását.
5. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára csatolja nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a 2011.évi CXCVI.tv.3.§(1)bek.1.p. szerinti átlátható szervezetnek minősül,
6. Ajánlatkérő a KD.-ban tájékoztatásként közli azoknak a szervezeteknek a nevét, amelyektől Ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt.73.§ (4)bek. szerinti következőről, és amelyeknek Ajánlattevőnek a teljesítés során meg kell felelni.
7. Ha az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte a második legkedvezőbb Ajánlattevőt, úgy a nyertes Ajánlattevő visszalépése esetén Ajánlatkérő a második legkedvezőbb Ajánlattevővel köt szerződést.
8. Hiánypótlás: Ajánlatkérő a Kbt.71.§(6)bek. alapján nem biztosít újabb hiánypótlást abban az esetben, ha a már elrendelt hiánypótlás során az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő Gazdasági Szereplőt von be az eljárásba,és e Gazdasági Szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
9. Ajánlatkérő élni kíván a Kbt.81.§ (4)-(5) bek.-ben foglaltakkal.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nem közös Ajánlattevő nyertes, valamint a közös Ajánlattevő nyertesek által gazdasági szervezet (projekttársaság) létrehozását. Ajánlatkérő üzleti társulások ajánlatát is elfogadja. Aközös ajánlattételre vonatkozó szabályokat a KD tartalmazza.
11. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek. e)pontját.
12. Ajánlatkérő előírja az ESPD II. rész D. pontjának kitöltését is.
13.Az ajánlatok értékelési szempontja: Ajánlatkérő az 1. és a 3. részfeladat tekintetében a legalacsonyabb ár, mint egyedüli értékelési szempontját határozta meg, tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgya szerinti szállítás a KD részét képező műszaki leírásban konkrétan meghatározott műszaki követelményeknek kell, hogy megfeleljen, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja
Ajánlatkérő a 2. részfeladat tekintetében az ajánlatok értékelésekor a Kbt. 76. § (2) b) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempontot alkalmazza. Az egyes részszempontokra adható pontszám 0-10.
Ez esetben az ajánlatok értékelésének Kbt. 76. § (9) bek d) pontja szerinti módszere: a KH nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló Útmutatója (KÉ 2020.03.25, 60. szám) szerinti arányosítás módszere az ajánlati részszempont esetében, míg a 4-8. részszempontok esetében az abszolút értékelés.
14. Az AF IV.2.6) ponthoz: Ajánlatkérő az 1 hónapon 30 naptári napot ért.
15. A jelen eljárásban előírt határidők tekintetében irányadó idő: a közép-európai magyar idő
16. Ajánlatkérő alkalmazza és felhívja az Ajánlatevők figyelmét a Kbt.27/A.§-ra.
17. FAKSZ: dr. Molnár Judit (Ljsz.00207).
18. A jelen eljárásban a magyar jog az irányadó, az AF által nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és Vhr. rendelkezései az irányadóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/03/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák