Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/213
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.11.04.
Iktatószám: 21385/2021
CPV Kód: 44421600-3
Ajánlatkérő: Klebelsberg Központ
Teljesítés helye: HU; HU
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Balázs-Diák Kft.;SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: központi hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: oktatás igazgatása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_32664175
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lángi Alajos
Telefon: +36 18960736
E-mail: alajos.langi@kk.gov.hu
Fax: +36 18960736
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kk.gov.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi hivatal
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás igazgatása

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tablet-tárolószekrények beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000463942020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44421600-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tablet-tárolószekrények beszerzése
706 darab, egyenként legalább 10 darab tablet tárolására alkalmas, zárható, töltést biztosító tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése
A teljes mennyiség egy típusú termék szállításával teljesíthető.
Valamennyi leszállítandó terméknek teljes mértékben azonosnak kell lennie.
Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani.
Speciális jellemző - minimális követelmények
Legalább 10 db, minimum 7 – maximum 10 coll képátlójú tablet töltésére és tárolására alkalmas
Töltés USB porton keresztül
Zárható első ajtó és felső szerviz ajtó
Asztalon is tárolható vagy falra szerelhető (legalább 4 rögzítési ponton)
Fém szerkezet
Megfelelő szellőzés biztosítása (szellőzők legalább 3 oldalon)
Oldalán fogantyúkkal ellátott a könnyebb szállítás érdekében
LED jelzés töltési státusz kijelzésére
Külön-külön zárható töltő és vezérlő rész a nagyobb biztonság érdekében
Túlterhelés elleni védelem
Külső hálózati kapcsoló
Súlya: 25-35 kg közötti
Mérete: 45-50 cm x 35-40 cm x 30-40 cm
12 hónap jótállás
Minimum 2,5 m tápkábel
CE tanúsítvány
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 128500850 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tablet-tárolószekrények (10 db-os)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44421600-3
További tárgyak: 30233100-2
31158000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
706 darab, egyenként legalább 10 darab tablet tárolására alkalmas, zárható, töltést biztosító tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése
A teljes mennyiség egy típusú termék szállításával teljesíthető.
Valamennyi leszállítandó terméknek teljes mértékben azonosnak kell lennie.
Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani.
Speciális jellemző - minimális követelmények
Legalább 10 db, minimum 7 – maximum 10 coll képátlójú tablet töltésére és tárolására alkalmas
Töltés USB porton keresztül
Zárható első ajtó és felső szerviz ajtó
Asztalon is tárolható vagy falra szerelhető (legalább 4 rögzítési ponton)
Fém szerkezet
Megfelelő szellőzés biztosítása (szellőzők legalább 3 oldalon)
Oldalán fogantyúkkal ellátott a könnyebb szállítás érdekében
LED jelzés töltési státusz kijelzésére
Külön-külön zárható töltő és vezérlő rész a nagyobb biztonság érdekében
Túlterhelés elleni védelem
Külső hálózati kapcsoló
Súlya: 25-35 kg közötti
Mérete: 45-50 cm x 35-40 cm x 30-40 cm
12 hónap jótállás
Minimum 2,5 m tápkábel
CE tanúsítvány
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

II.2.1)
Elnevezés: Tablet-tárolószekrények (30 db-os)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30233100-2
További tárgyak: 31158000-8
44421600-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: VI.4.3) pont tartalmazza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
398 darab, egyenként legalább 30 darab tablet tárolására alkalmas, zárható, töltést biztosító tablet-tárolószekrény leszállítása, összeszerelése
A teljes mennyiség egy típusú termék szállításával teljesíthető.
Valamennyi leszállítandó terméknek teljes mértékben azonosnak kell lennie.
Csak új, korábban soha nem használt eszközöket lehet szállítani.
Speciális jellemző - minimális követelmények
legalább 30 darab, minimum 7 – maximum 10 coll képátlójú tablet tárolására alkalmas
USB töltést biztosító, szabályozott töltés lehetősége beépített sequencer által
zárható első ajtó és hátsó szerviz ajtó; min 180 fokban nyíló ajtók
4 kerék, amelyből legalább 2 fékezhető
megfelelő szellőzés biztosítása
állítható magasságú polcok elválasztókkal
túlterhelés védelem
12 hónap jótállás
min. 2,5 m tápkábel
fém szerkezet
CE tanúsítvány
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.4-16-2016-00001
II.2.14) További információ:
A szerződés teljesítésének kezdő időpontja a szerződés hatályba lépésének napja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 123 - 300925
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tablet-tárolószekrények (10 db-os)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Balázs-Diák Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35675363
Postai cím: Szekszárdi Utca 12/A
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: koszegi.erzsebet@balazs-diak.hu
Telefon: +36 12665140
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 53726600
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Tablet-tárolószekrények (30 db-os)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SmartUp Solutions Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85153886
Postai cím: Szőlőkert Köz 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: info@smartup.eu
Telefon: +36 703380817
Internetcím(ek): (URL) https://www.smartup.eu/
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74774250
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1. rész:
Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
2072 Zsambek Magyar Utca 21-23.
11893389-2-13
Balázs-Diák Kft.
1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A
13446976-2-41
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest Újvilág utca 50-52.
11809360-2-42
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest Városház 16. félemelet 2.
24907468-2-41
Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.
23444054-2-13
Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1048 Budapest Csíksomlyó Utca 2/1/b
26608055-2-41
Kiss-Iskolabútor Kft.
4130 Derecske Batthyány Utca 11.
14146253-2-09
PANOR Informatika Zrt.
1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.
25119071-2-41
SKC-Solution Kft.
1031 Budapest Rozália Utca 11.
14662331-2-41
SmartUp Solutions Kft.
2051 Biatorbágy Tópart Utca 65.
25449172-2-41
T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.
12928099-2-44

2. rész:
Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft.
2072 Zsambek Magyar Utca 21-23.
11893389-2-13
Balázs-Diák Kft.
1138 Budapest Szekszárdi Utca 12/A
13446976-2-41
Bravogroup Rendszerház Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest Újvilág utca 50-52.
11809360-2-42
Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
1052 Budapest Városház 16. félemelet 2.
24907468-2-41
Freedom-Tech Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48.
23444054-2-13
Future Consulting Services Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1048 Budapest Csíksomlyó Utca 2/1/b
26608055-2-41
Kiss-Iskolabútor Kft.
4130 Derecske Batthyány Utca 11.
14146253-2-09
PANOR Informatika Zrt.
1139 Budapest Frangepán Utca 46-48.
25119071-2-41
SKC-Solution Kft.
1031 Budapest Rozália Utca 11.
14662331-2-41
SmartUp Solutions Kft.
2051 Biatorbágy Tópart Utca 65.
25449172-2-41
T-Systems Magyarország Zrt.
1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.
12928099-2-44

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
1. rész II.2.3) pont folytatása:
A teljesítés fő helyszíne:
706 db (legalább 10 db tablet töltésére és tárolására alkalmas) eszköz esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megye illetékességi területén működő tankerületi központok fenntartásában lévő 470 db feladatellátási helyeken (iskolákban).
A pontos cím és az egyes helyszínek tekintetében releváns szállítandó darabszáma a szerződéskötéskor kerül meghatározásra.
2. rész II.2.3) pont folytatása:
A teljesítés fő helyszíne:
398 db (legalább 30 db tablet töltésére és tárolására alkalmas) eszköz esetében Szabolcs-Szatmár-Bereg és Borsod-Abaúj-Zemplén, Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megye illetékességi területén működő tankerületi központok fenntartásában lévő 389 db feladatellátási helyeken (iskolákban).
A pontos cím és az egyes helyszínek tekintetében releváns szállítandó darabszáma a szerződéskötéskor kerül meghatározásra.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)