Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/34
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.18.
Iktatószám:2179/2021
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Teljesítés helye:HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3;HU1,HU2,HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sysman Informatikai Zrt.;ETIAM Kft;QZRT Infotech Kft;Digitran Hungária Zrt;GAMAX Kft.;CLARMONT I.S. Kft;Inter-Computer-Informatika Zrt;Areus Zrt;T-Systems Magyarország Zrt.;Szinva Net Zrt.;iSTYLE Hungary Kft.;SERCO Kft.;FORNAX SI Kft;ALBACOMP SH Kft;ATOS Magyarország Kft;PC Trade Systems Kft.;4iG Nyrt.;Rufusz Computer Informatika Zrt.;M & M COMPUTER Kft;Humansoft Szerviz Kft;Invitech ICT Services Kft;Delta Systems Kft.;WSH Kft.;WOSS Kft.;Boost IT Kft.;XCOPY Kft.;NÁDOR Rendszerház Kft;KVENTA Kft.;Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság;CTS INFORMATIKA Kft.;EURO ONE Számítástechnikai Zrt.;NETvisor Zrt.;Szintézis Zrt.;FLAXCOM HOLDING Zrt..;BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.;M&S Zrt.;DIGITAL Kft;PROFESSZIONÁL Zrt;USER RENDSZERHÁZ Kft;99999 Informatika Kft
Ajánlatkérő típusa:központi beszerző
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Beszerzés a 301/2018. (XII. 27.) Kr. alapján
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_ 44899914
Postai cím: Váci út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Herkó Piroska
Telefon: +36 303423935
E-mail: beszerzes@dkuzrt.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://dkuzrt.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi beszerző
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Beszerzés a 301/2018. (XII. 27.) Kr. alapján

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGR)
Hivatkozási szám: EKR001598812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet hatálya szerinti szervezetek részére kliens oldali informatikai eszközök biztosítása céljából:
a 2. közbeszerzési részben 37-féle, összesen 200 000 darabos alaptermék és önállóan rendelhető tartozék vonatkozásában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 443250099 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyitások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezetek:
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Pannon Egyetem (PE)
• Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Bajai Tankerületi Központ
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
• Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE)
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Tankerületi Központ
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrások Minisztériuma
• ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Kisvárdai Tankerületi Központ
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
• Magyarságkutató Intézet
• Magyar Természettudományi Múzeum
• Miskolci Egyetem (ME)
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
• Monori Tankerületi Központ
• Nemzeti Földügyi Központ
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzetstratégiai Kutatóintézet
• Neumann János Egyetem
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Óbudai Egyetem
• Pannon Egyetem (PE)
• Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• Zala Megyei Kormányhivatal
• Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF)
• Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Debreceni Egyetem (DE)
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Habsburg Ottó Alapítvány
• Kartonpack Dobozipari Nyílvánosan Működő Részvénytársaság
• Körmendi Rendvédelmi Technikum
• Magyar Természettudományi Múzeum
• MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Óbudai Egyetem
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pécsi Tudományegyetem
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Szakképzési Centrum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Természettudományi Kutatóközpont
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározásra abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 66 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (I. konzorcium):
- Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.)
- ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.)
- QZRT Infotech Kft. (1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. fszt. 2.)
- Digitran Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.)
- GAMAX Kft (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.)
- CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.)
- Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.)
- Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 5.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Állami Szívkórház Balatonfüred
• Állatorvostudományi Egyetem
• Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Belügyminisztérium (BM)
• Berettyóújfalui Tankerületi Központ
• BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó Központ
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Ceglédi Szakképzési Centrum
• Ceglédi Tankerületi Központ
• Csolnoky Ferenc Kórház
• Csongrád-Csanád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Debreceni Egyetem (DE)
• Digitális Kormányzati Ügynökség Zrt.
• Díjbeszedő Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság
• Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Esztergomi Szakképzési Centrum
• Eszterházy Károly Egyetem
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Alpokalja Szociális Központ
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hatvani Tankerületi Központ
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Karcagi Tankerületi Központ
• Kecskeméti Tankerületi Központ
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Magyar Természettudományi Múzeum
• Mezőkövesdi Tankerületi Központ
• Miskolci Egyetem (ME)
• Miskolci Rendvédelmi Technikum
• Miskolci Szakképzési Centrum
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Monori Tankerületi Központ
• MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft.
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• Nemzeti Színház Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Nógrád Megyei Kormányhivatal
• Óbudai Egyetem
• Országos Rendőr-főkapitányság
• Pannon Egyetem (PE)
• Pápai Tankerületi Központ
• Pécsi Tudományegyetem
• Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Soproni Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tamási Tankerületi Központ
FOLYTATÁS A II2.11es PONTBAN
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 94 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (II. konzorcium):
• T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.)
• iSTYLE Hungary Kft. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. D. ép.)
• Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Folytatása a II.2.4-es pontnak:
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Terrorelhárítási Központ
• Zalaegerszegi Szakképzési Centrum
• Zalaegerszegi Tankerületi Központ
• Zala Megyei Kormányhivatal
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bajai Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Békés Megyei Körös-menti Szociális Centrum
• Debreceni Tankerületi Központ
• Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Emberi Erőforrások Minisztériuma Nagykanizsai Javítóintézete
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győri Szakképzési Centrum
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
• Készenléti Rendőrség
• Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
• Nyíregyházi Szakképzési Centrum
• Pannon Egyetem (PE)
• Pápai Tankerületi Központ
• Pécsi Tankerületi Központ
• PRIV-DAT Dokumentum Archiváló és Tároló Kft.
• Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Soproni Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szombathelyi Tankerületi Központ
• Tamási Tankerületi Központ
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Alföldi Agrárszakképzési Centrum
• ATEVSZOLG Innovációs és Szolgáltató Zrt.
• Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
• Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
• Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bosod-Abaúj-Zemplén Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Bugát Pál Kórház
• Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Duna Palota Kulturális Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Dunaújvárosi Szakképzési Centrum
• EGERERDŐ Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Északi Agrárszakképzési Centrum
• Észak-Pesti Tankerületi Központ
• Esztergomi Szakképzési Centrum
• Felső- Szabolcsi Kórház
• GYMS Megyei Gondoskodás Szociális Központ
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hatvani Tankerületi Központ
• Heves Megyei Aranyhíd Egyesített Szociális Intézmény
• Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ
• Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.
• Jászberényi Tankerületi Központ
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Körmendi Rendvédelmi Technikum
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
• Magyar Állami Operaház
• Magyar Honvédség 43 Nagysándor József Hiradó és Vezetéstámogató Ezred
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Magyar Természettudományi Múzeum
• Márianosztrai Fegyház és Börtön
• Miskolci Szakképzési Centrum
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.
• Óbudai Egyetem
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pannon Egyetem (PE)
• Pécsi Tudományegyetem
• Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
• Sárospataki Tankerületi Központ
• Sárvári Tankerületi Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Soproni Tankerületi Központ
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szerencsi Tankerületi Központ
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Természettudományi Kutatóközpont
• Terrorelhárítási Központ
• Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
• Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 72 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (III. konzorcium):
- SERCO Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.)
- FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.)
- ALBACOMP SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.)
- ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Békéscsabai Szakképzési Centrum
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Győri Tankerületi Központ
• GYULAI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Heves Megyei Szakképzési Centrum
• HM Arzenál Elektromechanikai ZRt.
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• Mezőkövesdi Tankerületi Központ
• Miskolci Tankerületi Központ
• MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft.
• Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt
• Nemzeti Népegészségügyi Központ
• Pálhalmai Agrospeciál Mg-i Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
• Pécsi Tudományegyetem
• Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Szakképzési Centrum
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szépművészeti Múzeum
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Vas Megyei Kormányhivatal
• Vértesi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 29 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (IV. konzorcium):
- PC Trade Systems Kft. (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.)

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
• Belső-Pesti Tankerületi Központ
• Debreceni Egyetem (DE)
• Egri Tankerületi Központ
• HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Váci Tankerületi Központ
• Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft.

Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 9 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (V. konzorcium):
- 4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u 8.)
- Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.)
- M & M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.)
- Humansoft Szerviz Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.)
- Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Békés Megyei Kormányhivatal
• Debreceni Egyetem (DE)
• Gyulai Szakképzési Centrum
• Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Tankerületi Központ
• Dunántúli Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Fejér Megyei Kormányhivatal
• Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Üzemeltetési Szervezete
• Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
• Hatvani Tankerületi Központ
• Körmendi Rendvédelmi Technikum
• Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Országos Klinikai Idegtudományi Intézet
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pálhalmai Agrospeciál Mg-i Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
• Veszprém Megyei Gyermekvédelmi Központ, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Spe
• Debreceni Egyetem (DE)
• Északi Agrárszakképzési Centrum
• Heves Megyei Szakképzési Centrum
• Jászberényi Tankerületi Központ
• MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Új Világ Nonprofit Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• Országos Vízügyi Főigazgatóság
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 34 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VI. konzorcium):
- Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.)
- WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.)
- WOSS Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 98.)
- Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.)
- XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.)
- NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.)
- KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút u. 15.)
- Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.)
- CTSINFORMATIKA Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u 5.)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Alsó-Duna-Völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Békés Megyei Szociális, Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Debreceni Egyetem (DE)
• Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Északi Agrárszakképzési Centrum
• Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság
• Felső-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Körös-Vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság
• Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
• Monori Tankerületi Központ
• Nagykanizsai Tankerületi Központ
• Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
• Állatorvostudományi Egyetem
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Oktatási Hivatal
• Pannon Egyetem (PE)
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Szakképzési Centrum
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt
• Váci Tankerületi Központ
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
• Szolnoki Szakképzési Centrum
• Bács-Kiskun Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet
• Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
• Bajai Tankerületi Központ
• Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Baranya Megyei Szakképzési Centrum
• Békéscsabai Tankerületi Központ
• Ceglédi Szakképzési Centrum
• Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal
• Debreceni Egyetem (DE)
• Debreceni Szakképzési Centrum
• Debreceni Tankerületi Központ
• Dél-Budai Tankerületi Központ
• Diákhitel Központ Zrt.
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Egri Tankerületi Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Észak-Budapesti Tankerületi Központ
• Észak-Pesti Tankerületi Központ
• Eszterházy Károly Egyetem
• Fővárosi Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat
• Győri Szakképzési Centrum
• Győri Tankerületi Központ
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
• Hatvani Tankerületi Központ
• HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
FOLYTATÁS A II.2.11-ES PONTBAN
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 117 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: FOLYTATÁSA A II.2.4-ES PONTNAK:
• IdomSoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Jászberényi Tankerületi Központ
• Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet
• Kaposvári Szakképzési Centrum
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Karcagi Szakképzési Centrum
• Károli Gáspár Református Egyetem (KRE)
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Keszthelyi Kórház
• Kisvárdai Tankerületi Központ
• Közép-Budai Tankerületi Központ
• Közép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum
• KÖZÉP-PESTI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Külső-Pesti Tankerületi Központ
• Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE)
• Magyar Nemzeti Múzeum
• Magyar Természettudományi Múzeum
• Mezőkövesdi Tankerületi Központ
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Monori Tankerületi Központ
• Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
• Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
• Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
• Nemzeti Szakértői és Kutató Központ
• Nemzeti Védelmi Szolgálat
• NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.
• Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
• Nyíregyházi Tankerületi Központ
• Óbudai Egyetem
• Ökológiai Kutatóközpont
• Pálhalmai Agrospeciál Mg-i Termelő, Értékesítő és Szolgáltató Kft.
• Pannon Egyetem (PE)
• Parádfürdő Állami Kórház
• Pécsi Tudományegyetem
• Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ
• Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
• Sárospataki Tankerületi Központ
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Somogy Megyei Kormányhivatal
• Soproni Szakképzési Centrum
• Soproni Tankerületi Központ
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
• Széchenyi István Egyetem (SZE)
• Szegedi Tudományegyetem (SZTE)
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Szent Lázár Megyei Kórház
• Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
• Szolnoki Tankerületi Központ
• Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság
• Tatabányai Szakképzési Centrum
• Tatabányai Tankerületi Központ
• Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
• Váci Tankerületi Központ
• Városliget Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
• Veszprém Megyei Kormányhivatal
• Zala Megyei Rendőr-Főkapitányság
• ZalaZONE Ipari Park Szolgáltató Zrt.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VII. konzorcium):
- EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.)
- Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.)
- BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.)
- FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.)

II.2.1)
Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 sz. KM szerinti KM2-ről
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1,HU2,HU3 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A DKM02SZGRK20 keretmegállapodáson belül a KM 2. szakaszában a versenyújranyítások és megrendelések során az alábbi Ajánlatkérőkkel kötött szerződést a Nyertes Ajánlattevő:
Ajánlatkérő szervezet:
• Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum
• Szolnoki Tankerületi Központ
• VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
• Alföldi Agrárszakképzési Centrum
• Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Zártkörűen működő Részvénytársaság
• ATEV Fehérjefeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
• Belügyminisztérium (BM)
• Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME)
• Dunakeszi Tankerületi Központ
• Eötvös Loránd Tudományegyetem
• Győri Szakképzési Centrum
• Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
• Kaposvári Tankerületi Központ
• Kelet-Pesti Tankerületi Központ
• Közép-dunántúli Országos Büntetés-végrehajtási Intézet
• Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem (LFZE)
• Magyar Nemzeti Múzeum
• MOHÁCSI TANKERÜLETI KÖZPONT
• Monori Tankerületi Központ
• MPF Felügyeleti Szolgáltató Kft.
• Nemzeti Földügyi Központ
• Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Repülőtéri Rendőr Igazgatóság
• Semmelweis Egyetem (SE)
• Szegedi Tankerületi Központ
• Szekszárdi Tankerületi Központ
• Szent István Egyetem (SZIE)
• Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
• Belső-Pesti Tankerületi Központ
• Budapesti Rendőr-főkapitányság
• Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Jelen közbeszerzési rész technikai jelleggel került meghatározása abból a célból, hogy a tájékoztató hirdetmény tárgya szerinti keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről a keretmegállapodást kötött közös ajánlattevőnkénti bontásban, kumuláltan legyen lehetőség adatot szolgáltatni. Ennek megfelelően az adott közbeszerzési rész magát a keretmegállapodást kötött nyertes közös ajánlattevői kört takarja, mely összesítve tartalmazza a hirdetménnyel érintett időintervallum alatt kötött 32 darab egyedi szerződés (ide értve a visszaigazolt megrendeléseket is) ellenértékét.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A DKÜ elektronikus rendszerében az érintett versenyújranyitásokon és megrendeléseken belül ismerhető meg a projekt száma.
II.2.14) További információ:
Keretmegállapodást kötött nyertes ajánlattevői kör (VIII. konzorcium):
- M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4.)
- DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.)
- PROFESSZIONÁL Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7.)
- USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2.)
- 99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 005 - 006190
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sysman Informatikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 10. I. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ETIAM Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vellay Imre utca 39
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6726
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: QZRT Infotech Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szobránc utca 3-5. fszt. 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1143
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Digitran Hungária Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Henger utca 2/C
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: GAMAX Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bartók Béla út 15/d. II/18.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CLARMONT I.S. Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tüköry utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Inter-Computer-Informatika Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Areus Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 32645058
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32645058
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szinva Net Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Erenyő utca 1.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3518
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: iSTYLE Hungary Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Ángel Sanz Briz út 13. D. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 49816282
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 49816282
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SERCO Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 314.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FORNAX SI Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Táltos utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ALBACOMP SH Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 3/B
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: ATOS Magyarország Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em..
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60915231
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60915231
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PC Trade Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tinódi utca 1-3. földszint 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 38047661
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 38047661
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: 4iG Nyrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Rufusz Computer Informatika Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 59.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: M & M COMPUTER Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mártírok útja 42.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7623
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Humansoft Szerviz Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo utca 8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Invitech ICT Services Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Edison utca 4.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5713472
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5713472
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 6 Rész száma: 6 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Delta Systems Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Róbert Károly körút 70-74.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WSH Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Budafoki út 97.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: WOSS Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fogarasi út 98.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1141
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Boost IT Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Bécsi út 95. fszt. 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1032
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: XCOPY Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gyömrői út 86.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1103
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NÁDOR Rendszerház Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Telek utca 7-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1152
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: KVENTA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 15.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Exicom Informatika Kereskedőház Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városház utca 16. félemelet 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: CTS INFORMATIKA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Maróthy Gy. u 5.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 74849688
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 74849688
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 7 Rész száma: 7 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO ONE Számítástechnikai Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: NETvisor Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Petzvál József u. 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: Szintézis Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Tihanyi Árpád út 2.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9023
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FLAXCOM HOLDING Zrt..
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mogyoródi út 53.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Újvilág utca 50-52.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1145
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 170219285
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 170219285
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: Tájékoztató a DKM02SZGRK20 keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzésekről
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2020/12/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M&S Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1136
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: DIGITAL Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csongrádi sgt. 83.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: PROFESSZIONÁL Zrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Pethényi köz 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: USER RENDSZERHÁZ Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Zöld utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1039
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 99999 Informatika Kft
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Alkotás utca 55-61.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1123
Ország: Magyarország
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11043422
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 11043422
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:
1. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Sysman Informatikai Zrt. 12948901-2-41
ETIAM Kft. 24909707-2-06
QZRT Infotech Kft. 24246897-2-42
Digitran Hungária Zrt. 26196413-2-41
GAMAX Kft 10383571-2-44
CLARMONT I.S. Kft. 13730848-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. 12857074-2-43
Areus Zrt. 23469507-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Sysman Informatikai Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 10. I. em.) 12948901-2-41
ETIAM Kft. (6726 Szeged, Vellay Imre utca 39.) 24909707-2-06
QZRT Infotech Kft. (1143 Budapest, Szobránc utca 3-5. fszt. 2.) 24246897-2-42
Digitran Hungária Zrt. (1027 Budapest, Henger utca 2/C.) 26196413-2-41
GAMAX Kft (1114 Budapest, Bartók Béla út 15/d. II/18.) 10383571-2-44
CLARMONT I.S. Kft. (1054 Budapest, Tüköry utca 3.) 13730848-2-41
Inter-Computer-Informatika Zrt. (1118 Budapest, Gombocz Zoltán utca 12. fszt. 1.) 12857074-2-43
Areus Zrt. (1037 Budapest, Montevideo utca 5.) 23469507-2-41
2. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
T-Systems Magyarország Zrt. 12928099-2-44
iSTYLE Hungary Kft. 13552813-2-41
Szinva Net Zrt. 24962106-2-05
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
T-Systems Magyarország Zrt. (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36.) 12928099-2-44
iSTYLE Hungary Kft. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13. D. ép.) 13552813-2-41
Szinva Net Zrt. (3518 Miskolc, Erenyő utca 1.) 24962106-2-05
3. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
SERCO Kft. 12906240-2-41
FORNAX SI Kft. 24278353-2-43
ALBACOMP SH Kft. 12396861-2-07
ATOS Magyarország Kft. 10378144-2-41
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
SERCO Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 314.) 12906240-2-41
FORNAX SI Kft. (1123 Budapest, Táltos utca 1.) 24278353-2-43
ALBACOMP SH Kft. (8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 3/B.) 12396861-2-07
ATOS Magyarország Kft. (1138 Budapest, Váci út 121-127. Váci Greens D. ép. 4. em.) 10378144-2-41
4. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
PC Trade Systems Kft. 12937303-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
PC Trade Systems Kft. (1095 Budapest, Tinódi utca 1-3. földszint 6.) 12937303-2-43
5. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
4iG Nyrt. 12011069-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt. 13644545-2-43
M & M COMPUTER Kft. 10582048-2-02
Humansoft Szerviz Kft26709486-2-41
Invitech ICT Services Kft. 25836965-2-13
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
4iG Nyrt. (1037 Budapest, Montevideo u 8.) 12011069-2-41
Rufusz Computer Informatika Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 59.) 13644545-2-43
M & M COMPUTER Kft. (7623 Pécs, Mártírok útja 42.) 10582048-2-02
Humansoft Szerviz Kft. (1037 Budapest, Montevideo utca 8.) 26709486-2-41
Invitech ICT Services Kft. (2040 Budaörs, Edison utca 4.) 25836965-2-13
folytatása a VI.4.3
A tájékoztató a 2020.10.05 és 2020.12.31 közötti időszakban megvalósított versenyújranyításokról és közvetlen megrendelésekről szól a DKM02SZGRK20. sz. keretmegállapodásra vonatkozóan.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
folytatása a VI.3-as pontnak:
6. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
Delta Systems Kft. 13978774-2-41
WSH Kft. 12048898-2-43
WOSS Kft. 12021927-2-42
Boost IT Kft. 14387591-2-41
XCOPY Kft. 10900750-2-42
NÁDOR Rendszerház Kft. 10507326-2-42
KVENTA Kft. 10329102-2-13
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. 24907468-2-41
CTSINFORMATIKA Kft. 11154361-2-09
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
Delta Systems Kft. (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.) 13978774-2-41
WSH Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 97.) 12048898-2-43
WOSS Kft. (1141 Budapest, Fogarasi út 98.) 12021927-2-42
Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.) 14387591-2-41
XCOPY Kft. (1103 Budapest, Gyömrői út 86.) 10900750-2-42
NÁDOR Rendszerház Kft. (1152 Budapest, Telek utca 7-9.) 10507326-2-42
KVENTA Kft. (2040 Budaörs, Vasút u. 15.) 10329102-2-13
Exicom Informatika Kereskedőház Kft. (1052 Budapest, Városház utca 16. félemelet 2.) 24907468-2-41
CTSINFORMATIKA Kft. (4029 Debrecen, Maróthy Gy. u 5.) 11154361-2-09
7. rész
b.) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. 10649297-2-44
NETvisor Zrt. 14023059-2-43
Szintézis Zrt. 12890341-2-08
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. 11809360-2-42
FLAXCOM HOLDING Zrt. 13985677-2-42
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
EURO ONE Számítástechnikai Zrt. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 10649297-2-44
NETvisor Zrt. (1119 Budapest, Petzvál József u. 56.) 14023059-2-43
Szintézis Zrt. (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.) 12890341-2-08
BRAVOGROUP RENDSZERHÁZ Kft. (1145 Budapest, Újvilág utca 50-52.) 11809360-2-42
FLAXCOM HOLDING Zrt. (1149 Budapest, Mogyoródi út 53.) 13985677-2-42
8. rész
b) a nyertes ajánlattevő(k) adószámát (adóazonosító jelét):
M&S Zrt. 14409471-2-41
DIGITAL Kft. 10406115-2-06
PROFESSZIONÁL Zrt. 13369657-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. 13799504-2-41
99999 Informatika Kft. 13854964-2-43
c) az ajánlattevők nevét, címét és adószámát (adóazonosító jelét), részajánlattétel lehetősége esetén részenkénti bontásban;
M&S Zrt. (1136 Budapest, Pannónia u 17/a a. ép. fszt. 4.) 14409471-2-41
DIGITAL Kft. (6723 Szeged, Csongrádi sgt. 83.) 10406115-2-06
PROFESSZIONÁL Zrt. (1122 Budapest, Pethényi köz 7.) 13369657-2-43
USER RENDSZERHÁZ Kft. (1039 Budapest, Zöld utca 2.) 13799504-2-41
99999 Informatika Kft. (1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.) 13854964-2-43
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)