Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/4
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.06.
Iktatószám: 25892/2021
CPV Kód: 72000000-5
Ajánlatkérő: Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye: HU231; HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság;INNObyte Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa: Központi költségvetési intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás, kutatás, egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329798202
Postai cím: Vasvári Pál Utca 4.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kiss Adrienn
Telefon: +36 305056655
E-mail: kiss.adrienn@pte.hu
Fax: +36 72536354
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi költségvetési intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Oktatás, kutatás, egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Informatikai és intézményirányítási rendszer terv
Hivatkozási szám: EKR000850142021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A PTE digitális transzformációs program két komponensének megvalósítására vonatkozó rendszertervezési munkák.
A rendszertervezés célja, hogy javaslatot tegyen a Pécsi Tudományegyetem intézményirányítási rendszerének verzióváltására, meglévő modulok, megoldások és alkalmazások újakkal történő kiváltására, konszolidációjára, továbbá a digitális átállás biztosításához szükséges informatikai infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra.
„A” projektelem: Intézményirányítási rendszer verzióváltása és kiterjesztése, teljes körű digitalizáció
„C” projektelem: Digitális infrastruktúra megújítása és továbbfejlesztése
„A” projektelem: Intézményirányítási rendszer verzióváltása és kiterjesztése, teljes körű digitalizáció.
E projektelem tekintetében a rendszertervezés célja, hogy egy átfogó koncepcióterv készüljön a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem vagy PTE) intézményirányítási rendszerének verzióváltására (amelynek jelenlegi felhasználója kb. 300 fő) valamint funkcionális kiterjesztésére, továbbá kapcsolódó digitalizációs fejlesztések megvalósítására.
A PTE jelenlegi intézményirányítási rendszere az SAP rendszer, amely a következő rendszer komponensekből áll: SAP ERP 6.0 gazdálkodási rendszer, SAP SRM 7.0 beszerzési igénylési rendszer. Jelen részben ennek az SAP intézményirányítási rendszernek az S/4HANA platformra történő verzióváltását, és funkcionális kiterjesztését, valamint digitalizációs fejlesztések megvalósítását szükséges megtervezni a feladatleírásban részletezettek szerint.
„C” projektelem: Digitális infrastruktúra megújítása és továbbfejlesztése
A rendszertervezés célja, hogy javaslatot tegyen a digitális átállás biztosításához szükséges informatikai infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra. A fejlesztés tervezetten 4000 db munkaállomást érint.
A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 301460000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Intézményirányítási rendszer verzióváltása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72100000-6
72130000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„A” projektelem: Intézményirányítási rendszer verzióváltása és kiterjesztése, teljes körű digitalizáció.
E projektelem tekintetében a rendszertervezés célja, hogy egy átfogó koncepcióterv készüljön a Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban Egyetem vagy PTE) intézményirányítási rendszerének verzióváltására (amelynek jelenlegi felhasználója kb. 300 fő) valamint funkcionális kiterjesztésére, továbbá kapcsolódó digitalizációs fejlesztések megvalósítására.
A PTE jelenlegi intézményirányítási rendszere az SAP rendszer, amely a következő rendszer komponensekből áll: SAP ERP 6.0 gazdálkodási rendszer, SAP SRM 7.0 beszerzési igénylési rendszer. Jelen részben ennek az SAP intézményirányítási rendszernek az S/4HANA platformra történő verzióváltását, és funkcionális kiterjesztését, valamint digitalizációs fejlesztések megvalósítását szükséges megtervezni a feladatleírásban részletezettek szerint.
A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2.A) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap)  10
2 M/2.B) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap)  10
3 M/2.C) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 10
4 M/2.D) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A számla ellenértéke a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja/2” c. pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat keretében, 100,00 %-ban EU-s forrásból, vagy a PTE által elnyert egyéb hazai vagy európai uniós támogatásból kerül kifizetésre.
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempontok esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban.

II.2.1)
Elnevezés: Digitális infrastruktúra megújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72000000-5
További tárgyak: 72100000-6
72130000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„C” projektelem: Digitális infrastruktúra megújítása és továbbfejlesztése
A rendszertervezés célja, hogy javaslatot tegyen a digitális átállás biztosításához szükséges informatikai infrastrukturális fejlesztésekre, beruházásokra. A fejlesztés tervezetten 4000 db munkaállomást érint.
A közbeszerzés pontos tárgya és az ajánlattevő feladatai részletesen az ajánlati felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok Műszaki leírás fejezetében és a szerződéstervezetben kerülnek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M/2. E) pontban meghatározott szakemberek létszámtöbblete az alkalmassági minimumkövetelményhez képest (min 0 - max 2 fő) 15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 85
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: A számla ellenértéke a „Felsőoktatási intézmények infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja/2” c. pályázati kiírás keretében beadott „A Pécsi Tudományegyetem infrastrukturális, szervezeti és oktatásfejlesztési reformja” tárgyú pályázat keretében, 100,00 %-ban EU-s forrásból, vagy a PTE által elnyert egyéb hazai vagy európai uniós támogatásból kerül kifizetésre.
II.2.14) További információ:
Az értékelés módszere az ár szempont esetében fordított arányosítás, a minőségi értékelési részszempont esetében arányosítás a Miniszterelnökségnek a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához kiadott útmutatója szerint. Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 151 - 401289
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Intézményirányítási rendszer verzióváltása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10534296244
Postai cím: Bartók Béla Út 43-47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1114
Ország: Magyarország
E-mail: eva.adam@dxc.com
Telefon: +36 12798000
Internetcím(ek): (URL) https://www.dxc.technology/
Fax: +36 12798001
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 248560000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Contact Center Solution Kft. (24775616-2-41); MULTICONTACT Kft. (10233397-2-41)
AF III.1.3) M/2.D. pont

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Digitális infrastruktúra megújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INNObyte Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27047109243
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113. 6. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
E-mail: innobyte@innobyte.hu
Telefon: +36 17002563
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 17002560
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 52900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Alvállalkozó(k) megnevezése, adószáma:
Wozavez Consulting Kft. (25016215-2-42); 4iG Nyrt. (12011069-2-44)
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
4iG Nyrt. (12011069-2-44) III.1.3) M/1.; Wozavez Consulting Kft. (25016215-2-42) III.1.3) M/2. E) pont

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész: Intézményirányítási rendszer verzióváltása
Ajánlattevők:
Ajánlattevő neve: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1097 Budapest Könyves Kálmán Körút 36.
Adószám: 12928099244
M/2.A) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) : 36
M/2.B) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) : 36
M/2.C) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap): 36
M/2.D) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap): 36
Nettó ajánlati ár összesen (HUF) : 278 998 000
Ajánlattevő neve: DXC Technology Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1114 Budapest Bartók Béla Út 43-47.
Adószám: 10534296244
M/2.A) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) : 36
M/2.B) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) : 36
M/2.C) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap): 36
M/2.D) pont szerinti Műszaki-szakmai alkalmasság körében előírt szakember alkalmasságon felüli
többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap): 36
Nettó ajánlati ár összesen (HUF) : 248 560 000
2. rész: Digitális infrastruktúra megújítása
Ajánlattevő neve: M&M Computer Számítás- és Irodatechnikai Kereskedelmi Kft (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 7623 Pécs Mártírok Utca 42
Adószám: 10534296244
M/2. E) pontban meghatározott szakemberek létszámtöbblete az alkalmassági
minimumkövetelményhez képest (min 0 - max 2 fő): 2
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 52 900 000
Ajánlattevő neve: INNObyte Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (vezető ajánlattevő)
Székhelye: 1115 Budapest Bartók Béla Út 105-113. 6. em.
Adószám: 27047109243
M/2. E) pontban meghatározott szakemberek létszámtöbblete az alkalmassági
minimumkövetelményhez képest (min 0 - max 2 fő): 2
Nettó ajánlati ár összesen (HUF): 47 870 460
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/31 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)