Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/89
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.05.11.
Iktatószám:8215/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;NYÍR-WETLAND Generál Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Állami magasépítési beruházás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hodos Anett
Telefon: +36 301737901
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 14719290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000743822020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 13797920300 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45210000-2
45212224-2
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 24/a. szám (1391 hrsz)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Nyíregyháza labdarúgó sportlétesítmény” fővállalkozási szerződés keretében történő megvalósítása, mely magában foglalja az építési engedély megszerzéséhez szükséges tervezési feladatokat és az építési engedély megszerzésének ügyintézését, a kivitelezéshez szükséges összes kiviteli tervezési feladatok elvégzését, a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban történő kivitelezését, a tervezői művezetést és a megvalósulási dokumentáció elkészítésével együtt, a Közbeszerzési Dokumentumokban (KD) meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzését. A részletes műszaki tartalmat a közbeszerzési dokumentumok KD tartalmazzák.
A Beruházás célja egy 8150 fő néző befogadóképességű „MLSZ-C”, „UEFA-II” minősítési szintű labdarúgó stadion megvalósítása a meglévő stadion elbontásával, egyes elemeinek megtartásával történő újraépítése, valamint egy szabadidő centrum kiegészítő épület, az ezekhez kapcsolódó külső közműcsatlakozások, tér- és útburkolatok, valamint térépítészeti/kertépítészeti feladatok megvalósítása.
Tervezési feladat:
- 12.200,90 m2 bruttó szintterületű és 8150 db fedett ülőhellyel rendelkező fedett lelátókat és 10.160 m2 alapterületű sportpályát tartalmazó labdarúgó stadion, továbbá egy kétszintes kiszolgáló melléképület (új építés) generáltervezése, ahol a tervezési feladat a létesítmény mélyépítési technológiával történő alapozásainak és teherhordó szerkezeteinek és építészeti kialakításainak és épületgépészeti és épületvillamossági (erős- és gyengeáram) rendszereinek, közműellátásainak és külső területrendezésének és a hozzá kapcsolódóan érintett területeknek/szerkezeteknek teljeskörű megtervezése.
- a KD részét képező jóváhagyási terv alapján engedélyezési tervdokumentáció elkészítése, a szükséges jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások, vagy nyilatkozatok beszerzésével,
- az engedélyeztetésben való közreműködés, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján,
kút kialakításához vízjogi engedélyeztetés illetve kútterv készítése,
- a kiviteli tervdokumentáció elkészítése, a jóváhagyási tervnek, az ajánlatkérő (AK) utasításának és előírásainak megfelelően, a mindenkor érvényben, hatályban lévő jogszabályok, rendeletek, műszaki előírások betartása mellett, az építési engedélynek megfelelően,
- a tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés lezárásáig,
- megvalósulási tervdokumentáció elkészítése,
Szállítandó tervek mennyisége: magyar nyelven, 3 példányban papír alapon, továbbá pdf és dwg formátumban elektronikusan 1 példányban, továbbá az előzőeken túl a hatósági/szakhatósági eljárások során szükséges példányszámban és formátumban.
Kivitelezési feladat:
- A meglévő régi stadion elbontása. A meglévő stadionból – lehetőség szerint – egyedül a nyugati lelátó egyes szerkezeti elemei maradnak meg, amely részben átalakításra is kerül, a stadion többi része elbontandó.
- A jogerős építési engedély és egyéb engedélyek, valamint a kiviteli tervdokumentáció alapján történő komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot és hiba-hiánymentes eléréséig („kulcsrakész”) kivitelezés megvalósítása a kapcsolódó sporttechnológiai, környezetrendezési, külső út- és közműépítési munkákkal együtt.
- A nem jogerős használatbavételi engedély megszerzése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján, ehhez szükséges valamennyi hatósági engedély, tulajdonosi,szolgáltatói, kezelői hozzájárulás beszerzése.

A megvalósítandó létesítmény főbb tartalmi és mennyiségi jellemzői:
- a stadion bruttó szintterülete: 12.200,90 m2, azon belül sportolói területek, közönségforgalmi területek, üzemeltetési/technikai zónák, technikai helyiségek*, biztonságtechnikai központ*, sajtó központ*, eredményjelző előkészítése, lift kialakítása, sajtókonferencia, TV stúdió helyiségek, elsősegély helyiségek.
A, B, C és D fedett lelátók elkészítése összesen 8150 db fedett ülőhellyel, (lépcsőkkel, közlekedő sávokkal együtt).
(„*” jelzésűek helyiségek falazott szerkezetei elkészítve, de technológia és berendezés nélkül).
- továbbá 10.160 m2 alapterületű szabadtéri küzdőtér (labdarúgó sportpálya), melyből 7227 m2 élőfüves terület, rajta 105x68 m-es labdarúgó pálya kialakítással (pályafűtéssel, automata öntözőrendszerrel és szivárgó rendszerrel kialakított, pálya technológiával), és 2933 m2 alapterületű műfüves területtel,
- 1600 Lux teljesítményű, Televízió (TV) közvetítésre alkalmas sportpálya-világítás kiépítése,
- kétszintes kiszolgáló melléképület (irodai, öltözői ér raktározási funkciókkal) építése.
- Külső közműellátás kiépítése.
- szilárd burkolatú telken belüli szervizút és térburkolatok, járdák elkészítése, telekhatáron belüli információs táblarendszer telepítése.
- alap kertészeti munkák kialakítása a teljes telken (tereprendezés, füvesítés, növényesítés).
- A 7227 m2 élőfüves pálya automata öntözőrendszerrel történő öntözése kiépítendő, melyhez a szükséges víz egy kút fúrásával, kútgépház és öntözővíz-tározó medence építésével biztosítandó.
- Cölöpalapozás: 923 m3.
- Teherhordó szerkezet: 4294 m3 monolit vasbeton szerkezettel és ezen belül 512 tonna betonacél felhasználással.
- Tetőszerkezet: 699 t acél teherhordó tartószerkezetű fémlemez fedésű tető készítése: 7588 m2 alapterülettel
- Horganyzott acél könnyűgerenda: 17.693 m.
- Trapézlemez tetőfedés: 16.073 m2.
- Teljeskörű erősáramú villamos munkálatainak elvégzése, melynél a stadion épület villamos rendszerének összes teljesítménye 1600kW, mely transzformátorállomás telepítésével együtt valósítandó meg .
- Teljeskörű épületgépészeti munkálatok elvégzése, melynél a létesítmény hőellátása távfűtéssel kerül biztosításra.
- Épület külső díszvilágítása.
A részletes műszaki leírást a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A minimálisként előírt 12 hónapon felüli többlet jótállás vállalása: (min. 0 – max. 36 hónap) 5
2 3. A szerződés teljesítéséhez Ajánlattevő rendelkezésére álló személyi állomány bemutatása 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 187 - 448275
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyíregyháza sportlétesítmény tervezés-kivitelezés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_14097142
Postai cím: Németvölgyi Út 146
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@epkar.hu
Telefon: +36 14223550
Internetcím(ek): (URL) www.epkar.hu
Fax: +36 14223559
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: NYÍR-WETLAND Generál Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24134345
Postai cím: Tambura Utca 11
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: nyirwetland@nywgzrt.hu
Telefon: +36 203465055
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13797920300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: tervezési munkák részmunkái bontási munkák részmunkái organizáció részmunkái földmunka részmunkái cölöpözés részmunkái, víztelenítés részmunkái zsaluzás részmunkái,síkalapozás-helyszíni beton és vasbeton munka részmunkái
egyéb szerkezetek részmunkái
előregyártott szerkezetek részmunkái
felépítményi munkák részmunkái
zsaluzás részmunkái
acélszerkezetek részmunkái
homlokzati állvány részmunkái
falazatok részmunkái
vakolatok részmunkái
szerelt falak, álmennyezetek részmunkái
aljzatok, burkolatok részmunkái
bádogos szerkezetek részmunkái
belső ajtók részmunkái
lakatosszerkezetek részmunkái
homlokzati nyílászárók, burkolatok részmunkái
felületképzések részmunkái
szigetelések részmunkái
pipere kiegészítők, szaniterek részmunkái
lelátószékek részmunkái
liftek részmunkái
elektromos munkák részmunkái
fűtés-hűtés részmunkái
távhő részmunkái
légtechnika részmunkái
esővíz elvezetés részmunkái
vízellátás-csatornázás részmunkái
gépészeti automatika részmunkái
közművek részmunkái
kút részmunkái
környezetrendezés részmunkái
pályatechnológia részmunkái
referencia alkalmassági feltételt jelentő erőforrás biztosítása
építész tervezői feladatok ellátása
épület-villamossági építésvezetői feladatok ellátása

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás eredményes.
Nyertes közös ajánlattevő: Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, adószáma: 11266101-2-43 és NYÍR-WETLAND Generál Zrt., adószáma: 28786230-2-15
Beérkezett ajánlatok:
- Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1112 Budapest, Németvölgyi Út 146.), adószáma: 11266101-2-43 és NYÍR-WETLAND Generál Zrt. (4400 Nyíregyháza Tambura Utca 11.), adószáma: 28786230-2-15
- Hunép Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4025 Debrecen, Simonffy Utca 34-36. 8768/1), adósz.: 12656770-2-09
-PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (3525 Miskolc, Széchenyi Utca 37. II/1.), adósz.:12513712-2-05
Az eljárás során nem lettek figyelembe véve környezetvédelmi vagy szociális szempontok.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/05/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)