Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/191
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.10.04.
Iktatószám:19128/2021
CPV Kód:48820000-2
Ajánlatkérő:Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Teljesítés helye:Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Alaptörvény végrehajtására
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
Nemzeti azonosítószám: 15795764141
Postai cím: Falk Miksa Utca 9-11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajterné Hudák Magdolna
Telefon: +36 301541433
E-mail: Hudak.Magdolna@ajbh.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ajbh.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ajbh.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105252021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001105252021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Alaptörvény végrehajtására
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Szerver környezet fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR001105252021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48820000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a jelenlegi szerver parkjának tároló kapacitásának és mentési kapacitásának bővítését határozta el, melyhez közbeszerzési eljárást indít.
1. Hardver eszközök, licencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
A feladat elvégzésének célja
Az AJBH informatikai rendszereit és szolgáltatásait kiszolgáló virtuális szerverkörnyezet hardver eszközeiknek, valamint az adattároló (Dell EMC Unity 300 storage) rendszerének bővítése, és ezzel összefüggésben a meglévő mentési kapacitás bővítése vált szükségessé, melyet új hardver eszközök és kiegészítő alkatrészek beszerzésével és beüzemelésével kívánja megvalósítani. A mentési kapacitás hardver bővítésével összefüggésben szükséges a mentési szoftver licenc bővítése, és az újonnan beszerzendő szoftver licenchez biztosított 3 éves gyári támogatás meghosszabbítása is.
Az Ajánlattevők ajánlataiban szereplő hardverek és szoftverek kizárólag újként, a gyártótól beszerzendő eszközök lehetnek (használt, felújított, korábban eladott, de nem beüzemelt termék nem elfogadható!), és az AJBH jelenlegi szervereinek hardver elemeihez és rendszereihez illeszthető, azokkal kompatibilis megoldásoknak kell lenniük, ezért kizárólag az alábbi eszközök beszerzése lehetséges!
Szerverkörnyezet bővítése
Az AJBH telephelyén működő szerver hardver eszközöket, adattároló rendszert és a mentéseket végző alrendszert az alábbi eszközökkel kell bővíteni:
1.1. Hardver eszközök specifikációja
• Virtuális szerverkörnyezet „host” szerverének hardver bővítése
Meglévő DELL PowerEdge R640 (részletes konfiguráció az 1. sz. mellékletben) „host” szerverünkbe kell SAS 12Gbps HBA csatolót ajánlani és beüzemelni (Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek a beszerelés előtt meghatározza, hogy melyik szerverbe) az alábbiak szerint.
• SAS 12Gbps HBA External Controller, Low Profile, CusKit egy DELL PowerEdge R640-es szerverbe – 1 db
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.04.20
• A jelenlegi adattároló rendszer bővítése (storage bővítés)
Az Ajánlattevőknek az alábbi eszközre kell ajánlatot adni, és a meglévő Dell EMC Unity 300 storage-hoz kell beüzemelni (csatolni és konfigurálni) az adattároló berendezést.
• Unity bővítés10x 3.2TB SSD 1xRAID5(8+1) + 1 HotSpare nettó 22,8 TB kapacitás
 1db DAE
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.03.20

• A mentési kapacitás bővítése
A mentési kapacitás bővítéséhez a jelenleg üzemelő DELL PowerEdge R740-es mentőszerver (részletes konfiguráció az 1. sz. mellékletben) és a hozzá csatolt tároló és szalagos mentőegység kapacitás bővítését kell elvégezni. A mentőszerveren Windows Server 2019 operációs rendszer fut, ezért csak ezzel a hardverrel és operációs rendszerrel kompatibilis eszközöket lehet ajánlani. A mentési rendszer bővítése során az alábbi berendezésekre és eszközökre kell ajánlatot adni, és a nyertes Ajánlattevőnek azok beüzemelését elvégezni.
• PowerVault TL1000,1U Tape Library, Single LTO8 SAS Drive – 1 db
 8 slotos autoloader
 1xLTO8 magnó
 8x LTO8 szalag
 SAS kábel
 1x tisztító szalag
 4 év gyártói garancia és támogatás
• LTO8 Tape Labels, 1-200
• SAS 12Gbps HBA External Controller, Full Height, CusKit egy DELL R740-es szerverbe a PowerVault TL1000 csatolásához– 1 db
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.01.04
• Dell Storage MD1420, 24 HDs 2.5", Rackmount, 2Us, - 1 db
 24x2,4TB 10K SAS HDD
 2x SAS kábel
 4 év gyártói garancia és támogatás
• PERC H840 RAID Adapter for External MD14XX Only, 8GB NV Cache, Low Profile/Full Height, Customer Install – 1 db
 RAID kártya az MD1420-hoz
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig - 2024.01.04
1.2. Mentőrendszer szoftverlicenc bővítése, és a licenc meghosszabbítása
• Mentési szoftver licenc bővítése
• Veritas Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard License + Essential Maintenance Bundle Initial 36MO GOV
• A bővítésre kerülő mentési szoftver licenc hosszabbítása
• Essential 12 Months Renewal For Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard Perpetual License GOV
1.3. A beszerzett eszközök beüzemelése
A beszerzett eszközöket az AJBH telephelyére kell szállítani, és beüzemelni. Minden eszközt a jelenleg működő szerverekhez és berendezésekhez kell telepíteni, konfigurálni. A beszerelési és bővítési munkálatoknál figyelembe kell venni azt, hogy az AJBH jelenlegi eszközeinek gyártói garanciája és támogatása (pl. Dell garancia és támogatási szolgáltatás) ne sérüljön, tehát csak az adott gyártó által elfogadott, és a szükséges hardverbővítési és szerelési munkálatok elvégzésére feljogosított minősített partnerek adhatnak ajánlatot és végezhetik el az eszközök beüzemelését!
A feladat elvégzésénél figyelemmel kell lenni a működő rendszerek működőképességének biztosítására, a konfigurálás és telepítés idejére szükséges esetleges rendszerleállásokat előre kell tervezni, azok időszükségletét előre kalkulálni és az AJBH- szakembereivel egyeztetni szükséges.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK. a részajánlattétel lehetőségét kizárja mivel a
legkedvezőbb ajánlati ár elérése érdekében AK a fogyasztási volumenből eredő portfólióhatást
kívánja érvényesíteni, valamint a beszerzés és a beüzemelés egységet alkot. Így bármely szempontból történő részekre bontás gazdasági szempontból
ésszerűtlen.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Szerver környezet fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30210000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala
1055 Budapest, V. kerület, Falk Miksa u. 9-11.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala a jelenlegi szerver parkjának tároló kapacitásának és mentési kapacitásának bővítését határozta el, melyhez közbeszerzési eljárást indít.
1. Hardver eszközök, licencek beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások
A feladat elvégzésének célja
Az AJBH informatikai rendszereit és szolgáltatásait kiszolgáló virtuális szerverkörnyezet hardver eszközeiknek, valamint az adattároló (Dell EMC Unity 300 storage) rendszerének bővítése, és ezzel összefüggésben a meglévő mentési kapacitás bővítése vált szükségessé, melyet új hardver eszközök és kiegészítő alkatrészek beszerzésével és beüzemelésével kívánja megvalósítani. A mentési kapacitás hardver bővítésével összefüggésben szükséges a mentési szoftver licenc bővítése, és az újonnan beszerzendő szoftver licenchez biztosított 3 éves gyári támogatás meghosszabbítása is.
Az Ajánlattevők ajánlataiban szereplő hardverek és szoftverek kizárólag újként, a gyártótól beszerzendő eszközök lehetnek (használt, felújított, korábban eladott, de nem beüzemelt termék nem elfogadható!), és az AJBH jelenlegi szervereinek hardver elemeihez és rendszereihez illeszthető, azokkal kompatibilis megoldásoknak kell lenniük, ezért kizárólag az alábbi eszközök beszerzése lehetséges!
Szerverkörnyezet bővítése
Az AJBH telephelyén működő szerver hardver eszközöket, adattároló rendszert és a mentéseket végző alrendszert az alábbi eszközökkel kell bővíteni:
1.1. Hardver eszközök specifikációja
• Virtuális szerverkörnyezet „host” szerverének hardver bővítése
Meglévő DELL PowerEdge R640 (részletes konfiguráció az 1. sz. mellékletben) „host” szerverünkbe kell SAS 12Gbps HBA csatolót ajánlani és beüzemelni (Ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevőnek a beszerelés előtt meghatározza, hogy melyik szerverbe) az alábbiak szerint.
• SAS 12Gbps HBA External Controller, Low Profile, CusKit egy DELL PowerEdge R640-es szerverbe – 1 db
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.04.20
• A jelenlegi adattároló rendszer bővítése (storage bővítés)
Az Ajánlattevőknek az alábbi eszközre kell ajánlatot adni, és a meglévő Dell EMC Unity 300 storage-hoz kell beüzemelni (csatolni és konfigurálni) az adattároló berendezést.
• Unity bővítés10x 3.2TB SSD 1xRAID5(8+1) + 1 HotSpare nettó 22,8 TB kapacitás
 1db DAE
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.03.20

• A mentési kapacitás bővítése
A mentési kapacitás bővítéséhez a jelenleg üzemelő DELL PowerEdge R740-es mentőszerver (részletes konfiguráció az 1. sz. mellékletben) és a hozzá csatolt tároló és szalagos mentőegység kapacitás bővítését kell elvégezni. A mentőszerveren Windows Server 2019 operációs rendszer fut, ezért csak ezzel a hardverrel és operációs rendszerrel kompatibilis eszközöket lehet ajánlani. A mentési rendszer bővítése során az alábbi berendezésekre és eszközökre kell ajánlatot adni, és a nyertes Ajánlattevőnek azok beüzemelését elvégezni.
• PowerVault TL1000,1U Tape Library, Single LTO8 SAS Drive – 1 db
 8 slotos autoloader
 1xLTO8 magnó
 8x LTO8 szalag
 SAS kábel
 1x tisztító szalag
 4 év gyártói garancia és támogatás
• LTO8 Tape Labels, 1-200
• SAS 12Gbps HBA External Controller, Full Height, CusKit egy DELL R740-es szerverbe a PowerVault TL1000 csatolásához– 1 db
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig – 2024.01.04
• Dell Storage MD1420, 24 HDs 2.5", Rackmount, 2Us, - 1 db
 24x2,4TB 10K SAS HDD
 2x SAS kábel
 4 év gyártói garancia és támogatás
• PERC H840 RAID Adapter for External MD14XX Only, 8GB NV Cache, Low Profile/Full Height, Customer Install – 1 db
 RAID kártya az MD1420-hoz
 Garancia: a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig - 2024.01.04
1.2. Mentőrendszer szoftverlicenc bővítése, és a licenc meghosszabbítása
• Mentési szoftver licenc bővítése
• Veritas Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard License + Essential Maintenance Bundle Initial 36MO GOV
• A bővítésre kerülő mentési szoftver licenc hosszabbítása
• Essential 12 Months Renewal For Backup Exec Opt Library Expansion Win 1 Device Onpremise Standard Perpetual License GOV
1.3. A beszerzett eszközök beüzemelése
A beszerzett eszközöket az AJBH telephelyére kell szállítani, és beüzemelni. Minden eszközt a jelenleg működő szerverekhez és berendezésekhez kell telepíteni, konfigurálni. A beszerelési és bővítési munkálatoknál figyelembe kell venni azt, hogy az AJBH jelenlegi eszközeinek gyártói garanciája és támogatása (pl. Dell garancia és támogatási szolgáltatás) ne sérüljön, tehát csak az adott gyártó által elfogadott, és a szükséges hardverbővítési és szerelési munkálatok elvégzésére feljogosított minősített partnerek adhatnak ajánlatot és végezhetik el az eszközök beüzemelését!
A feladat elvégzésénél figyelemmel kell lenni a működő rendszerek működőképességének biztosítására, a konfigurálás és telepítés idejére szükséges esetleges rendszerleállásokat előre kell tervezni, azok időszükségletét előre kalkulálni és az AJBH- szakembereivel egyeztetni szükséges.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Amennyiben a meglévő DELL szerverek támogatói szerződése alapján szükségessé válik a bővítés rendszertámogató általi bevizsgálása, ennek többletköltségeit ajánlattevő megtéríti (i/n, előny, ha igen) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet
ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll, vagy
részéről a kizáró ok az eljárás során
következett be. A kizáró okok fenn nem állásáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) és
(2) bekezdése szerint nyilatkozni
szükséges. A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerint Ajánlatkérő az alábbi kizáró okok
érvényesítését írja elő:
a. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
b. A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági
szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdése szerinti bármely kizáró ok fennáll.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, így a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdései szerint jár el a bírálat során.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: közbeszerzési
eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján a
kizáró okok fenn nem állásáról
ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell; valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kb) alpontja szerinti kizáró ok
hatálya alá nem tartozását igazolnia kell. A kizáró okokra a közbeszerzés megkezdését
megelőzően kiállított igazolások is
benyújthatók (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat
tartalma valós. Ajánlatkérő hivatkozik
a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére és a 114/A. § (4) bekezdésére. Az egységes európai közbeszerzési
dokumentum nem alkalmazandó,
azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.
§ szerinti – korábbi közbeszerzési
eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy
az abban foglalt információk
megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében
megkövetelt információkat. Az egységes
európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő
felel. A kizáró okok fenn nem állása
tekintetében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más
szervezet vonatkozásában a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése szerint kell eljárni, vagyis ajánlattevő köteles
ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az által
bevonni kívánt alvállalkozóval, az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)
és (2) bekezdése szerinti kizáró okok. Fenti nyilatkozatok vonatkozásában felhívjuk a Tisztelt
Ajánlattevő figyelmét a Kbt. 62. § (1)
bekezdés i) pontjában foglaltakra. Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ában
foglaltakra. Amennyiben ajánlattevő,
közös ajánlattevők bármelyike cégjegyzék adatainak bejegyzésével kapcsolatosan
változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az
ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött
igazolást. Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, e körülményről az
ajánlatban cégszerűen nyilatkozni szükséges.
Az ajánlatba továbbá csatolni kell ajánlattevő 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát is
(nemleges tartalommal is).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és
pénzügyi alkalmassági követelményeket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1. Ajánlattevő a
321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a Kbt. 114/A. § alapján
köteles
ajánlatában benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását
megelőző legfeljebb hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített közbeszerzés
tárgya szerinti legjelentősebb szállításainak
ismertetését az alábbi tartalommal:
-Teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont ÉV/HÓ szerinti bontásban);
-A szerződést kötő másik fél (név, székhely, elérhetőség, referenciát igazoló személy
megnevezése, elérhetősége);
-A szállítás tárgya (a teljesítés olyan mértékű bemutatása, amelyből az alkalmassági
minimumkövetelményeknek való megfelelőség megállapítható);
- Az ellenszolgáltatás összege (HUF);
-Nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolást a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. §-ban előírt módon igazolva szükséges
teljesíteni.
Ajánlattevő ezen irat(ok) tekintetében – adott esetben – alkalmazhatja a 321/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakat.
Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 114/A. §-ban foglaltakat, így a Kbt. 114/A. § (2)-(6) bekezdései
szerint jár el a bírálat során.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított hat éven belül megkezdett, három éven belül teljesített minimum 1 db szerződésszerűen teljesített DELL szerver és Storage beszerzési projektre vonatkozó referenciával. Ajánlatkérő elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Az M.1. pontban rögzített alkalmassági minimumkövetelményt a Kbt. 65.§ (5) bekezdés alapján határozta meg ajánlatkérő. Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb hat éven belül megkezdett, és három éven belül teljesített szállításokat is figyelembe veszi a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontjára tekintettel.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Abban az esetben, ha Eladó olyan okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben és a műszaki
leírásban meghatározott kötelezettségeit a jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidőre
nem teljesíti, úgy Vevő késedelmi kötbérigényt jogosult érvényesíteni. A kötbér mértéke a teljes
nettó vételár 3%-a/nap. A késedelemi kötbér maximális mértéke 10 napi tételnek megfelelő
összeg. A mindösszesen 10 napot meghaladó késedelem esetén Vevő jogosult a szerződéstől –
szerződésszegés címén – elállni vagy azt felmondani.
Vevő hibás teljesítési kötbér érvényesítésére jogosult, amennyiben a szerződés hibás teljesítése
olyan okból történik, melyért az Eladó felel. A kötbér mértéke a nettó vételár 10%-a. Eladó
köteles a szállított eszközök csomagolási hulladékát a jogszabályoknak megfelelően gyűjteni, és
hivatalos hulladéklerakó-helyre szállítani, valamint ezt a Vevő felé megfelelően igazolni. A
hulladék elszállításának költségét jelen szerződésben meghatározott vételár magában foglalja.
Ha Eladó nem tesz eleget a fenti kötelezettségének, abban az esetben hibás teljesítési kötbér
érvényesítésére jogosult.
Eladó olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben és a műszaki leírásban meghatározott
kötelezettségeit neki felróhatóan nem teljesíti, és ezáltal a szerződés teljesítése lehetetlenné
válik, úgy Vevő meghiúsulási kötbérigényt jogosult érvényesíteni, amelynek mértéke a teljes
nettó vételár 30%-a. Amennyiben Vevő meghiúsulási kötbért érvényesít, úgy egyidejűleg a
meghiúsulási kötbér alkalmazására okot adó körülményből eredően késedelmi kötbért nem
érvényesíthet.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Eladó egy (1) végszámla benyújtására jogosult a szerződés igazolt teljesítését követően.
Vevő a jelen szerződés 1. számú mellékletben meghatározott eszközök után járó Vételárat a
Vevő képviselője által igazolt teljesítés alapján számla ellenében fizeti meg a Kbt. 135. § (1) bekezdésében és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételétől számított 30 napos
fizetési határidő mellett.
Eladó a számlát a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, köteles benyújtani. Vevő a nem
megfelelően kiállított és/vagy benyújtott számlát jogosult visszaküldeni az Eladó számára, mely
intézkedés nem alapozza meg az ellenszolgáltatás esetében a késedelmi kamat követelését
vagy más, késedelmes fizetésre vonatkozó jogkövetkezmény alkalmazását.
A kifizetésnél az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény rendelkezései is
alkalmazandók.
Fizetési késedelem esetén Vevő a Ptk. 6:155. §-ban foglaltak szerinti késedelmi kamat
megfizetésére köteles. Eladó számláján szereplő minden ezzel ellentétes rendelkezés esetén is
a fenti szabály érvényesül a Felek viszonylatában.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
AK nem köti gazdálkodó szervezet alapításához az ajánlattételt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
lsd. közbeszerzési dokumentumok.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása a 424/2017. (XII.19.)
Korm.rendelet 15. §-a szerint történik. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. §-ra is.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
fordított arányosítás és a pontkiosztás,
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A kommunikáció a Kbt. 40.§ (1) bek. alapján az EKR-ben történik.
2. Az ajánlat részeként csatolni szükséges ajánlattevő cégszerű nyilatkozatát, hogy valamennyi
megajánlott
termék tulajdonságai teljes körűen megfelelnek a műszaki leírásban foglaltaknak. Ak felhívja a
figyelmet,
hogy amennyiben kétely merül fel a megajánlott eszközök tulajdonságának valóságtartalmát
illetően, úgy
AK a Kbt. 69.§ (13) bek. és adott esetben a Kbt. 71.§-a alapján jogosult további információt,
termékleírást,
termékadatlapot, gyártói/forgalmazói nyilatkozatot kérni a terméktulajdonság alátámasztása
érdekében.
3. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját
4. Az ajánlatba be kell nyújtani:
— A Kbt. 66.§ (2) szerinti nyilatkozatot (elektronikus űrlap),
— A Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is,
— A Kbt. 65. § (7) szerinti nyilatkozatot az ott jelölt tartalommal (valamint az okiratnak
tartalmaznia kell
ajánlattevő részére szóló meghatalmazást, arra vonatkozóan, hogy az EKR-ben elektronikus
úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
— Adott esetben a közös At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok előírásai szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
At-k nevében
eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell
közös At-re
vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő
nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.) — A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a
nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat), adott esetben
nemleges nyilatkozatot,
— Adott esetben a közös At-k közötti megállapodást a Kbt. 35. § és a közbeszerzési
dokumentumok előírásai
szerint (A közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös
At-k nevében
eljáró valamennyi jogosultsággal rendelkező képviselőt megjelölni. Az ajánlatban csatolni kell
közös At-re
vonatkozó meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra,
hogy a közösajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő az EKR-ben elektronikus úton
teendő
nyilatkozatok
megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.)
— A Kbt. 44. § szerint az üzleti titkot elkülönítetten, és arról szóló nyilatkozatot indoklással a
igazolásában résztvevő szervezet tekintetében a Kbt. 25.§ (3) és (4) bekezdése.
7. A Kbt. 35. § (8) bek. szerinti szervezet alapítása kizárt.
8. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. szerint.
9. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az
ajánlattevőt terheli.
0. A nem szabályozott kérdésekben a Kbt., Ptk. és a közbeszerzési tárgyú rendeletek, különösen
a 424 /2017.
(XII.19.) Korm. rendelet irányadóak.
11. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/ tamogatas;
illetve http://
nekszt.hu/tamogatas/.
12. Az EKR működtetését a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi
http://nekszt.hu. A
rendszer működésével, használatával kapcsolatosan az Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatást
nem nyújt.
13. Faksz: dr. Vancsura Magdolna (00637)
14. Valamennyi alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbb.
15. At az ajánlat részeként köteles az ártáblázatot és a szakmai követelményt cégszerűen
aláírva
és excelben is csatolni valamennyi termék vonatkozásában.
16. Az egyenértékűség tekintetében Ak a 321/2015. (X.30) K.r. 46.§ (3) bek foglaltakra tekintettel
járt el.
A felhívásban és a KD-ben meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,
tevékenységre,
személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást a közbeszerzés tárgyának egyértelmű
és közérthető
meghatározása tette szükségessé, de a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű
meghatározása érdekében történt és az Ak valamennyi egyedileg megjelölt dologgal vagy
védjeggyel összefüggésben elfogad
azzal egyenértékű dolgot, a megjelölt terméket helyettesítő megoldást is azzal, hogy az
egyenértékűséget -kétség esetén - az At-nek igazolnia kell.
A termékek adatainak pontos megadásával kapcsolatosan Ak felhívja a figyelmet a KD
D.225/9/2009 számú
határozatára.
17. Az ajánlattétellel kapcsolatos további előírások és információk a KD-ben találhatóak.
18. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
19. Jótállás : a bővítendő alaprendszer garanciaidejének végéig - 2024.01.04.
20. Ak hivatkozik a Kbt. 27/A. §-ra.
21. Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli a beérkezett
ajánlatokat. Az értékelése módszere: az ár kritérium esetében fordított arányosítás, a minőségi kritérium
esetében a pontkiosztás módszertana szerint, a Közbeszerzési
Hatóság (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), valamint a Miniszterelnökség
http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok útmutatói alapján. Az értékelési
szempontok szerinti módszerek képletei és kifejtésük a KD-ben. Adható pontszámok valamennyi
részszempont tekintetében: 0-10 pont.
22. Ajánlattevő ajánlatában becsatolni szükséges a minősített partner minősítést igazoló dokumentumot nyilatkozati formában cégszerűen aláírva, vagy másolatban a gyártó magyarországi képviseletétől kapott írásos igazolást cégszerűen aláírva.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges