Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/236
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.12.07.
Iktatószám: 24174/2021
CPV Kód: 45212314-0
Ajánlatkérő: SNC Art Kiállításrendező Kor látolt felelősségű társaság
Teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 42., Hrsz.: 529/1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: SNC Art Kiállításrendező Kor látolt felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: 24178875243
Postai cím: Bethlen Gábor Utca 68
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jakucs Gábor Péter
Telefon: +36 301589070
E-mail: info@sncart.hu
Fax: +36 17927447
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://sncart.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tokaj – Örökségturisztikai ház
Hivatkozási szám: EKR001125272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés az SKHU/1902/1.1/019 számú projekt keretében az Örökségturisztikai ház megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 104039292 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tokaj – Örökségturisztikai ház
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212314-0
További tárgyak: 45262690-4
45315100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3910 Tokaj, Bethlen Gábor út 42., Hrsz.: 529/1
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés az a SKHU/1902/1.1/019 számú projekt keretében az Örökségturisztikai ház megvalósításához szükséges kivitelezési feladatok ellátására az alábbiak, illetve a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
A szerződés keretében a valószínűleg a XVII. sz.-ban épült egytraktusos emeletes épület (aminek elődépülete a pince –kisebb pincegádorral), kőkeretes pincelejárattal, a homlokzati veranda és a saroktornyok újabb toldásként épültek. Az eddigi lakóépületnek bejegyzett épület múzeumszerű közösségi házzá válik.
A vonatkozó építési munkálatok:
1. Tetőbontás
Meglévő cserépfedés, régi-károsodott felső szint feletti fafödém és az ácsszerkezet-tetőfedés elbontásra kerül a km. tégla oromfalakkal együtt.
2. Koszorú képzés
A meglévő változó vastagságú falak vasbeton koszorú leterhelést kapnak.
3. Fafödém építés
Az új fa padlásfödém 20/20 cm-es alsó gerendázat, illetve 10/10 cm-es felső gerendázat szerkezetű, közbenső kőzetgyapot hőszigeteléssel ellátott, legfelső 18mm-es OSB lap járó felülettel.
4. Oromfal építés
A vasbeton koszorúk, építése után, újra építendők a főépület két végét lezáró oromfalak, 38 cm vtg. falazó elemekkel, (amik a külső síkon vakolt-festett minőségűek) felső lezáró 15 cm magas v.b. koszorúval épülnek. A két tűzfal felületén 2-2 db 20/50 cm-es szellőző nyílást kell kialakítani szúnyoghálókkal.
5. Új ácsszerkezet képzés
A főépületrészre és a két bástyákra új torokgerendás, fogópáros ácsszerkezet készül, a szarufákra porhó elleni páraáteresztó-vízlepergető fólia, ellenléc és lécezés kerül. A beépítendő fa anyagokat, szerkezeti faelemeket beépítés előtt védőkezelésben kell részesíteni, gomba, rovar- és lángmentesítő alkalmazásával.
6. Tetőfedés
A terv szerinti tető rétegrend kialakítása után tetőlécezésre új tetőhéjazat készítés hódfarkú kettős cserép fedés natúr vörös színben.
7. Bádogozás
Meglévő összes bádogozás elbontása. Az új bádogozási munkák készülnek. Az ereszcsatorna 333mm névleges mérettel, a lefolyócsatorna és rögzítőbilincsek 100mm átmérővel.
8. Nyílászáró csere
Az összes meglévő kültéri és beltéri nyílászáró elbontását követően új fa nyílászárók elhelyezése.
9. Felületkezelés
Homlokzati falak teljes felületen vakolat eltávolítása majd új hagyományos kültéri vakolás, valamint színezés halvány, drappal tört fehér színben, a tagozatok eggyel világosabb drappal tört fehér színben.
A lábazat vakolása mellett a megadott magassági méretig szürke színezés készül.
10. Hőszigetelés, vízszigetelés
A mélyföldszinti padlórétegrendbe kell betenni a talajnedvesség elleni szigetelő lemezt ami a talajpára nagy részét felfogja, a helyiségek kerületén kialakított szellőző sáv a bent maradt nedvességet vezeti ki. A külső csapadékvizek elvezetésére külön drénrendszer kerül kiépítésre, ami megakadályozza a víz keletkezését és utánpótlását a mélyföldszinten.
A fa födém gerendák között 20 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés, födém gerendák felett palló terítés között 10 cm vastag kőzetgyapot hőszigetelés készül.
Hőszigetelő lap készül a koszorú elé, mint hőhídmentes kialakítás.
Nyertes ajánlattevő feladata továbbá az elektromos és gépészeti fejlesztési, valamint az ivóvíz rendszer és szennyvízelvezető hálózat fejlesztésére vonatkozó feladatok ellátása.
Az épület helyi védelem alatt áll. Az épület alapterülete (mély és magasföldszint összesen): 429,46 m2
Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok részletesen a műszaki dokumentációban kerülnek kifejtésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. A felhívás III.1.3) M.2.1. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 36 hónap) 20
2 2. A felhívás III.1.3) M.2.2. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 12 hónap)  5
3 3. A felhívás III.1.3) M.2.3. pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 – max. 12 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Egyösszegű ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Homlokzat kialakítás:
• Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből (~536 m2)
• Vakolási munkálatok (~ 554 m2)
• Homlokzatfestés (~ 554 m2)
Az opciós tételek a műszaki dokumentációban, valamint árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Az
opcionális tételekre kötelező az ajánlattétel.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1902/1.1/019
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17828 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tokaj – Örökségturisztikai ház
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440118205
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
E-mail: drdiazanna@gmail.com
Telefon: +36 46303393
Internetcím(ek): (URL) http://polgarikft.hu
Fax: +36 46587438
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 104039292
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés (általános építményi, épületvillamossági, épületgépészeti)
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Zombor és Társai Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11782636215
Postai cím: Dugonics Utca 8.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11782636215

Hivatalos név: Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11066901244
Postai cím: Attila Utca 34
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1047
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11066901244

Hivatalos név: Polgári Építőipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11440118205
Postai cím: Külterület 024/15. hrsz.
Város: Encs
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3860
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11440118205

Hivatalos név: Gramalpin 2007 Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13991610241
Postai cím: Miklós Utca 13. 8/42.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 1035
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13991610241

Hivatalos név: BUDA HÍD KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Nemzeti azonosítószám: 13299798215
Postai cím: Bocskai Utca 18
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13299798215

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/12/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges