Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/222
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2021.11.17.
Iktatószám: 22326/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Teljesítés helye: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6. Hrsz.: 2917/5
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Alexandra
Telefon: +36 12078776
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bmsk.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: PTE Balassa kollégium felújítás befejező munkái
Hivatkozási szám: EKR000664952020
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: PTE Balassa Kollégium felújítás befejező munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6. Hrsz.: 2917/5
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen kivitelezési feladat a PTE Balassa Kollégium közösségi tereinek, szobáinak és főbejáratának felújítása Modern Városok Program keretében: építési munkálatok elvégzése kiadott kiegészítő műszaki tartalommal a kiviteli tervek szerint. A kiviteli tervek alapján a kollégium felújítása részlegesen elkészült egy korábbi közbeszerzés keretében. A visszamaradó munkarészek műszaki tartalmát ez a terv továbbra is meghatározza azzal a kiegészítéssel, hogy készült egy új költségvetés a visszamaradó munkarészekről, egy helyiségkönyv ami helyiségekre lebontva határozza meg, magyarázza meg a munkarészeket.
A felsőbb szinteken jellemzően tisztasági festési munkálatok maradtak vissza a kollégiumi szobákban, folyosói és közösségi terekben. Az épület szintjein lefelé haladva a növekszik a beavatkozások száma minden szakágat tekintve. Lakószobák, közlekedők, közösségi terek felújítása a feladat. A komplett épület belülről kifestésre kerül. A korábbi kivitelezésből visszamaradt, hibás teljesítés kijavítása is ezen közbeszerzés tárgyát képezi, ezek szintén költségvetésben és helységkönyvben vannak részletezve a visszabontás újjáépítés munkarészei. Mindezeken felül új kiegészítő kiviteli terv is készült új munkarészekkel. Ezen munkarészeket szintén a költségvetés tartalmazza. Megújul a főbejárati és déli mellékbejárat környezete (lépcsők előtetők). A porta helyiség is új portálszerkezetet kap, felújításra kerül. A meglévő teraszok törött járólapjainak cseréje és pótlása is megvalósításra vár. Továbbá néhány kiugró terasz homlokzati baleset veszélyes elemének javítása, illetve korlát pótlás került a programba.
Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. A munkaterület jelenleg nem működő intézmény.
Felújítandó épületrész nettó alapterülete: 5723 m2.
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 17310,8 m2
Beépített bútorok gyártása és elhelyezése két személyes lakószobába: 99 db szoba
Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 286 db
Címezhető analóg füstérzékelő, csatlakoztatható másodkijelzéssel: 430 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05205 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: PTE Balassa kollégium felújítás befejező munkái
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/03/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 290274774
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7624 Pécs, Jakabhegyi út 6. Hrsz.: 2917/5
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jelen kivitelezési feladat a PTE Balassa Kollégium közösségi tereinek, szobáinak és főbejáratának felújítása Modern Városok Program keretében: építési munkálatok elvégzése kiadott kiegészítő műszaki tartalommal a kiviteli tervek szerint. A kiviteli tervek alapján a kollégium felújítása részlegesen elkészült egy korábbi közbeszerzés keretében. A visszamaradó munkarészek műszaki tartalmát ez a terv továbbra is meghatározza azzal a kiegészítéssel, hogy készült egy új költségvetés a visszamaradó munkarészekről, egy helyiségkönyv ami helyiségekre lebontva határozza meg, magyarázza meg a munkarészeket.
A felsőbb szinteken jellemzően tisztasági festési munkálatok maradtak vissza a kollégiumi szobákban, folyosói és közösségi terekben. Az épület szintjein lefelé haladva a növekszik a beavatkozások száma minden szakágat tekintve. Lakószobák, közlekedők, közösségi terek felújítása a feladat. A komplett épület belülről kifestésre kerül. A korábbi kivitelezésből visszamaradt, hibás teljesítés kijavítása is ezen közbeszerzés tárgyát képezi, ezek szintén költségvetésben és helységkönyvben vannak részletezve a visszabontás újjáépítés munkarészei. Mindezeken felül új kiegészítő kiviteli terv is készült új munkarészekkel. Ezen munkarészeket szintén a költségvetés tartalmazza. Megújul a főbejárati és déli mellékbejárat környezete (lépcsők előtetők). A porta helyiség is új portálszerkezetet kap, felújításra kerül. A meglévő teraszok törött járólapjainak cseréje és pótlása is megvalósításra vár. Továbbá néhány kiugró terasz homlokzati baleset veszélyes elemének javítása, illetve korlát pótlás került a programba.
Az építési beruházás nem építési engedélyköteles. A munkaterület jelenleg nem működő intézmény.
Felújítandó épületrész nettó alapterülete: 5723 m2.
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel: 17310,8 m2
Beépített bútorok gyártása és elhelyezése két személyes lakószobába: 99 db szoba
Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre: 286 db
Címezhető analóg füstérzékelő, csatlakoztatható másodkijelzéssel: 430 db

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség bizonyítása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 290274774
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58454734
Postai cím: Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1091
Ország: Magyarország
E-mail: kb@octopusinvest.hu
Telefon: +36 703416431
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2021/09/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A kivitelezés során olyan, előre nem látható körülmények merültek fel, melyek jelen szerződésmódosítá 1.-4.sz.mellékleteiben foglalt pótmunka megrendelések szerinti, a műszaki ellenőr által jóváhagyott és a Megrendelő által megrendelt pótmunkák elvétzését teszik szükségessé, az alábbi műszaki indokok szerint:
a) 1.sz. pótmunka: a déli bejáró fűtéscső szigetelésének hiánya eltakart szerkezet lévén előre nem volt látható, annak hiánya a vezeték elfagyását okozná,
b) 2.sz. pótmunka: az épület korábbi kivitelezője nem vette figyelembe a gk. álmennyezet készítésénél a lámpák terv szerinti elhelyezhetőségét, ezért a gk. profilok módosítása szükséges,
c) 3.sz. pótmunka: az előtető beázása a kivitelezés megkezdése előtt nem volt tapasztalható,
d) 4.sz. pótmunka:a déli bejárónál kivitelezés közben vált szükségessé a szellőzőcső átalakítása tervmódosítás miatt.
A Pótmunkák ellenértéke a szerződés rendelkezései szerint a tartalékkeret terhére kerül elszámolásra. A pótmunkákra tekintettel a véghatáridőt módosítani szükséges.
A szerződés hatályba lépésétől számított 180 naptári nap helyett 240 naptári nap szöveg lép.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: VI.2.1) A módosítások ismertetése pontban leírtak szerint.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 290274774 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 290274774 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2021/11/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben