Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/181
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.09.20.
Iktatószám:14960/2021
CPV Kód:30200000-1
Ajánlatkérő:Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Központosított közbeszerzés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 26698180241
Postai cím: Váci Út 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ladányi Marianna
Telefon: +36 30343631
E-mail: ladanyi.marianna@dkuzrt.hu
Fax: +36 305636003
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dkuzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948922021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000948922021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bek b) pont szerinti szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Homogén” kliens oldali IT eszközök (SZGRH21)
Hivatkozási szám: EKR000948922021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018 (XII.27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: DKÜ rendelet) hatálya szerinti szervezetek részére „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése (SZGRH21)” tárgyban.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Homogén” kliens oldali IT eszközök beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30200000-1
További tárgyak:72500000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, az érintett szervezetek székhelyei, telephelyei, illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás eredményeként a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők feladata „homogén” kliens oldali informatikai eszközök és kapcsolódó szolgáltatások értékesítése a Közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.
A jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárás vonatkozásában az alábbi specifikus szerepkörök szerinti termékekre és kapcsolódó szolgáltatásokra kell ajánlatot tenni az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és Ajánlattevők részéről szakmai ajánlatként benyújtandó Részletes ártáblázatban foglaltak szerint:
­- Önállóan rendelhető alaptermékek a következő kategóriákban: Vékonykliens számítógép, Monitor 1, Monitor 2, Monitor 3, Monitor 4, Monitor 5, Diák laptop, Tanári laptop 1, Tanári laptop 2, Egér – billentyűzet.
­- Önállóan nem rendelhető alaptermékek a következő kategóriákban: Személyi számítógép 1, Személyi számítógép 2, Nagyteljesítményű számítógép, Notebook 1, Notebook 2, Notebook 3, Notebook 4, Ultrakönnyű-hordozható gép, All-In-One számítógép.
­- Önállóan rendelhető tartozékok a következő kategóriákban: Töltőszekrény, Dokkoló, Külső SSD, kábelek, a diák és a tanári laptop esetében aktív toll és táp.
­- Az alaptermékekhez kapcsolódó, önállóan nem rendelhető részegységek: Processzor, memória, grafikus kártya, merevlemez, notebook táska, operációs rendszer
­- Az alaptermékekhez kapcsolódó, önállóan nem rendelhető szolgáltatások a jótállással, adathordozó megtartással kapcsolatosan.
­- Önállóan nem rendelhető, nem gyártói szolgáltatások a gravírozással, image-eléssel, szállítással, üzembe helyezéssel, matricázással, valamint bizonyos speciális ajánlatkérői igényekkel kapcsolatosan.
Ajánlatkérő új (nem használt, nem felújított) eszközöket kíván jelen eljárás keretében beszerezni.
„Homogén” megnevezés alatt azt érti Ajánlatkérő, hogy az adott gyártó vonatkozásában minden alaptermék megajánlása kötelező. Az egyes szerepkörök szerinti termékekkel/szolgáltatásokkal, valamint a megajánlásokkal kapcsolatos további részletes előírásokat a Műszaki leírás tartalmaz.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 3. § 18. pontja szerinti értelmező rendelkezéssel összhangban a keretmegállapodásban előirányozott teljes mennyiséget a nettó 400.000.000.000,- Ft mértékű (opció nélkül számított) keretösszeg (a továbbiakban: keretösszeg) jelenti.
Ajánlatkérő rögzíti továbbá, hogy a Részletes ártáblázatban terméksoronként feltüntette az adott sorhoz tartozó „relevancia együtthatót”, melyet az adott alaptermék/tartozék/szolgáltatás becsült egységára és becsült volumene alapján határozott meg, azonban ezen feltüntetett adatok a keretmegállapodás teljesítése során nem bírnak relevanciával, a keretmegállapodás teljesülését a keretösszeg teljesülése jelenti.
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 21. § (4) bekezdésében foglaltak alapján rögzíti, hogy a keretmegállapodás alapján megvalósítandó, egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendje (értéke) nettó 6.200.000.000,- Ft. Ezen nagyságrendet Ajánlatkérő a korábbi, DKM01SZGRK20 azonosítójú keretmegállapodás havi átlagos teljesítési adatai, valamint a megkötendő keretmegállapodás vonatkozásában már ismert beszerzési igények figyelembe vételével állapította meg.
Jótállás: A Részletes ártáblázatban Ajánlatkérő konkrétan meghatározta a releváns terméksorok vonatkozásában az elvárt jótállás időtartamát 36, illetve 12 hónapban. Ennek megfelelően Ajánlattevőnek a Részletes ártáblázat jótállásra vonatkozó celláját nem kell kitöltenie. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során tehát a fentiek szerint meghatározott jótállási időtartamok irányadók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitása során. A fentiek szerinti jótállási időtartamok csak az adott alaptermékhez kapcsolódóan a Műszaki leírásban foglaltak szerinti kiterjesztett jótállás megrendelése esetén változhatnak az adott kapcsolódó szolgáltatás műszaki tartalmának megfelelően.
Szállítási határidő: Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Részletes ártáblázatban szereplő termékekkel kapcsolatos szállítási határidő nem az Ajánlattevők által és nem termékenként külön-külön kerül meghatározásra, hanem azt a keretmegállapodás alapján közbeszerzést megvalósító Ajánlatkérő jogosult meghatározni az adott közbeszerzés egy részére, vagy egészére tekintettel a keretmegállapodásban foglaltak szerint legalább 90, legfeljebb 180 naptári napban. Ezen szállítási időintervallumok alkalmazandók mind a Kbt. 105. § (2) bekezdés a) pontja szerinti közvetlen megrendelés, mind pedig a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja alapján a verseny újranyitása során – a keretmegállapodásban foglaltakra is figyelemmel –, azzal hogy a teljesítés során előteljesítés megengedett.
Kérjük, hogy az ajánlattétel során legyenek különös figyelemmel a jótállással, valamint a szállítási határidőkkel kapcsolatos fenti előírásokra.
Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdésének eleget tevő, a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumokat (a továbbiakban: Egyéb közbeszerzési dokumentumok) készít.
Ajánlatkérő az egyértelműség érdekében rögzíti, hogy a Közbeszerzési dokumentumok fogalmi köre alatt az Ajánlati felhívást, valamint az Egyéb közbeszerzési dokumentumokat érti együttvéve.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 500000000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A keretmegállapodásban foglaltak szerint, Ajánlatkérő egyoldalú döntése alapján a keretmegállapodás szerződéskötési időszaka 1 alkalommal, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a felhívás II.2.7) pontjában foglalt meghosszabbítási lehetőség kapcsán kiköti, hogy ebben az esetben a II.2.4) pont szerint keretösszeg 25%-kal megnövelésre kerülhet a meghosszabbítás időtartamára.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Amennyiben a keretmegállapodás alapján az adott közbeszerzések részben vagy egészben európai uniós alapokból származó forrásból valósulnak meg, abban az esetben a verseny újranyitás ajánlattételi felhívásában megjelölésre kerülnek az uniós projektre vagy programra vonatkozó adatok.
II.2.14) További információ:
1) A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bekezdés b) pontja szerint kerülhet sor. A verseny újranyitásának objektív szempontjai a keretmegállapodásban kerülnek rögzítésre.
2) A keretmegállapodást kötő Ajánlattevők keretszáma: 8 Ajánlattevő
3) Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bekezdése alapján rögzíti, hogy az alkalmassági követelményeket a minősített Ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4) A keretmegállapodás annak valamennyi fél általi aláírásának napján lép hatályba.
5) Ajánlatkérő a jelen keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját alkalmazza figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő a Közbeszerzési dokumentumokban konkrétan meghatározta valamennyi termék és szolgáltatás típus valamennyi releváns minőségi és műszaki paraméterét, ennek megfelelően Ajánlatkérő igényeinek csak ezen követelmények szerinti eszközök felelnek meg, így a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását a műszaki dokumentumokban foglaltakon túl további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja. A keretmegállapodás alapján történő közbeszerzés megvalósítása során az ajánlatok értékelésekor szintén a Kbt. 76. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti legalacsonyabb ár szempontját kell alkalmazni.
6) A Kbt. 104. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdése szerinti szervekkel azonosítja a keretmegállapodásban részes Ajánlattevővel szerződéskötésre jogosult szervezetek körét, figyelemmel az alábbiakra:
- A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont ea) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek a DKÜ rendelet 1. § (4) bekezdés 9. pontja szerinti Portálon (https://portal.dkuzrt.hu) a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak az Ajánlatkérő által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (DKR), valamint a https://dkuzrt.hu oldalon történő közzétételéig az ea) pont szerinti önként csatlakozóként regisztráltak.
- A DKÜ rendelet 1. § (2) bekezdés e) pont eb) alpontja szerinti azon szervezetek jogosultak a keretmegállapodás alapján szerződéskötésre, amelyek az Ajánlatkérő 5/2021-as felhívása szerinti határidőig [a közbeszerzési eljárás megindításáról szóló tájékoztatásnak Ajánlatkérő által működtetett Digitális Közbeszerzési Rendszeren (DKR), valamint a https://dkuzrt.hu oldalon történő közzétételéig], és az abban foglaltak szerint a keretmegállapodás vonatkozásában önként csatlakoztak.
7) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve, lajstromszáma: dr. Kun Dávid (01119)
8) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését. Ajánlatkérő a legkedvezőbb és az azt követő további 7 darab, tehát összesen a keretszámot jelentő legkedvezőbb ajánlatok vonatkozásában végzi el a bírálatot. Ajánlatkérő fenntartja a lehetőségét annak, hogy a keretszám szerinti legkedvezőbb ajánlatokon túl további ajánlatokat vonjon bírálat alá. A keretmegállapodás alapján a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti eljárás során a Kbt. 105. § (6) bekezdése alkalmazható.
9) A keretmegállapodás az alábbi időszakokból áll:
A keretmegállapodás 24 hónapos időtartama (amelyből 2 hónap az elszámolási időszak) az alábbi időszakokból áll:
- Szerződéskötési időszak: Ezen időtartam alatt van lehetőség egyedi szerződések megkötésére ÉS teljesítésére;
- Szerződés teljesítési időszak: ezen időtartam alatt kizárólag a szerződéskötési időszakban megkötött egyedi szerződések teljesítésére van lehetőség;
- Elszámolási időszak (2 hónap): ezen időtartam alatt kizárólag Ajánlatkérő és a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők közötti – a keretmegállapodás teljes lezárását szolgáló - elszámolás történik.
A Szerződéskötési időszak véget ér, és a Szerződés teljesítési időszak veszi kezdetét az alábbi események bekövetkezése esetén:
- A keretmegállapodás keretösszege kimerül a keretmegállapodás időbeli hatálya alatt, de a 2 hónapos elszámolási időszak kezdetét megelőzően.
- Ajánlatkérő a II.2.4. pontban meghatározott tárgyban új keretmegállapodást köt.
Részletek a Keretmegállapodás tervezetben.


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, aki a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá tartozik; és aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Igazolási mód:
Ajánlattevő ajánlatában a Kr. 1. § (1) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetesen csak az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (a továbbiakban: EKR) elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot (a továbbiakban: EEKD) köteles benyújtani. Ajánlattevő a Kr. 4. és 6. §-a szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseit, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontját. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 4. § (1a), (1b) és (3) bekezdéseiben foglaltakra.
Ajánlattevő a Kr. 15. §-a alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában, továbbá a Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Ajánlattevő – a Kbt. 67. § (4) bekezdése és a Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében – az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozó vonatkozásában ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával Ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
A kizáró okok tényleges igazolása Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint történik:
A kizáró okok igazolásának tekintetében a Kr. 8-11. §-ai szerint kell eljárni, továbbá irányadóak a Kr. 12-14 §-ai, valamint a Kr. 16. §-a is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet továbbá a Kbt. 64. §-ában, a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében, valamint a Kr. 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.
A kizáró okokkal kapcsolatosan az EKR-ben elektronikus űrlapként Ajánlatkérő által létrehozott nyilatkozatokat Ajánlattevőnek szintén elektronikus űrlap formájában kell az ajánlat részeként kitölteni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő jelen eljárásban nem határoz meg a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja szerinti alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján megjelöli, hogy az előírt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. részének alfa szakaszát kell kitölteni. Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét a Kr. 3. §-ában foglaltakra.
Az alkalmasság igazolása során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti Ajánlatkérői felhívására be kell nyújtani:
Ajánlattevőnek csatolnia kell (illetve más szervezet kapacitására támaszkodása esetén pedig a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz szerződésszerű teljesítéssel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításaira vonatkozó referenciaigazolásait vagy nyilatkozatát a Kr. 22. § (1) bekezdése szerinti módon. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
­- a teljesítés idejét, azaz annak kezdő és befejező időpontját év, hónap és nap bontásban,
­- a szerződést kötő másik fél nevét
-­ a szállítás tárgyát (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek történő megfelelés megállapítható legyen)
­- az ellenszolgáltatás összegét (nettó forint);
­- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy közös (adott esetben konzorciumi) teljesítés esetén csak az alkalmasságát igazolni kívánó gazdasági szereplő által elvégzett munkákat veszi figyelembe a bemutatott referencia vonatkozásában.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadók továbbá a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdései, a Kbt. 67. § (3) bekezdése, a Kbt. 69. § (11a) bekezdése, a Kr. 1. § (7) bekezdése, 21/A. §-a, valamint 24. § (1) bekezdése. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem mutat be a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített (azaz átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, közbeszerzés tárgya szerinti referenciákat, amelyek összesített nettó értéke legalább nettó 4.000.000.000,- Ft
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgya alatt a Műszaki leírás szerinti valamennyi alaptermék, tartozék, alaptermékhez kapcsolódó szolgáltatás, valamint nem gyártói szolgáltatások, mint specifikus szerepkörökön belüli egyes kategóriákat (pl. személyi számítógépek, monitorok, laptopok, szállítással, üzembe helyezéssel kapcsolatos szolgáltatások stb.) érti. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a referenciának nem szükségszerű a fentiek szerinti kategóriákon belül a Műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékekből/szolgáltatásokból származnia, hanem bármely, a Műszaki leírás alapján a fentiek szerinti kategóriákba sorolható termék/szolgáltatás megfelel a közbeszerzés tárgyának.
Amennyiben a teljesített referencia a fentiek szerinti alaptermék és tartozék szerepkörökön belüli termékkategóriák bármelyikéből akár külön-külön, akár pedig több kategóriából együttesen származik, abban az esetben az adott referencia megfelel a közbeszerzés tárgyának. Az alaptermékekhez kapcsolódó szolgáltatás, valamint nem gyártói szolgáltatások szerinti szerepkörökön belüli kategóriák esetén értelemszerűen a szolgáltatással érintett alaptermékkel és/vagy tartozékkal együttesen feleltethető meg az adott referencia a közbeszerzés tárgyának, tehát ezek szolgáltatások önmagukban külön-külön, kapcsolódó termék szállítása/értékesítése nélkül nem felelnek meg a közbeszerzés tárgyának (figyelemmel arra is, hogy egyik kapcsolódó szolgáltatás sem rendelhető/teljesíthető önállóan a megkötendő keretmegállapodás alapján).
Értelemszerűen amennyiben egy referencia a közbeszerzés tárgyába nem tartozó eszközök szállítására/szolgáltatások teljesítésére is vonatkozott, az alkalmassági minimumkövetelménybe kizárólag a közbeszerzés tárgyából származó összegszerű teljesítések értendők bele.
Az előírás több referencia által is igazolható, de természetesen adott esetben egyetlen referencia által is.
Ajánlatkérő a bemutatandó referenciák számát nem korlátozza.
A bemutatandó referenciák teljesítése vonatkozásában felhívjuk Ajánlattevők figyelmét a Kr. 21. § (1a) bekezdés a) pontjában foglaltakra.
Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kr. 21. § (1b) bekezdését
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő keretmegállapodás szerződésszerű teljesítéséért a keretmegállapodást kötött Ajánlattevők vonatkozásában 15.000.000,- Ft adatszolgáltatási biztosíték nyújtását írja elő, mely biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatosan a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak irányadók.
A keretmegállapodás második része eredményeként kötött egyedi szerződésekben kiköthető biztosítékokat és rendelkezéseket a keretmegállapodás X. fejezete tartalmazza.
Az ellenérték kiegyenlítésével kapcsolatos rendelkezéseket a keretmegállapodás V. fejezete tartalmazza.
A Kbt. 135. § (1), (4) - (6) bekezdés és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit a keretmegállapodás tartalmazza.
EU forrás felhasználása és szállítói finanszírozás esetén az előleg biztosítása tekintetében az egyes európai uniós forrásból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell eljárni.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 8
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/18 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontására az EKR-ben kerül sor.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. §-a szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattétel lehetőségét jelen eljárásban nem biztosítja figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az egyes érintett szervezeti igényekre is figyelemmel oly módon határozta meg a közbeszerzés tárgyát és mennyiségét, hogy az eljárásban érdekelt gazdasági szereplők körét esetleges további közbeszerzési részek (akár az egyes alaptermék típusok mentén történő) kialakítása érdemben nem bővítené, nem befolyásolná. Továbbá a beszerzés nem osztható úgy részekre, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, tekintettel arra, hogy az eljárás közbeszerzési részekben történő kiírása esetén az egyes részekben előírt elaprózott beszerzési egységekre/termékcsoportokra a már a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárás ajánlattétele során is realizálható kedvezmény kisebb, a teljes, a keretmegállapodás tárgya szerinti „termék/szolgáltatási portfólióra” elérhető kedvezményhez képest, így az egyes termékek egységára a részekre bontás esetén várhatóan magasabb lenne, mint azoknak az egy közbeszerzés részbe történő koncentrálásával elérhető ajánlati ár, mely körülmény a DKÜ, mint központi beszerző szervezet számára kiemelt jelentőséggel bír a DKÜ rendeletben foglaltak érvényre jutása céljából.
A részekre történő ajánlattétel biztosítása azért sem észszerű, mert az Érintett Szervezeteknél rendelkezésre álló kliens oldali IT eszközök, valamint az ezekkel közvetlenül összefüggő szolgáltatások sokféle kombinációja nem teszi lehetővé részajánlattételi lehetőséget sem a gazdasági észszerűség, sem a műszaki funkcionalitás tükrében.
A DKÜ, mint központi beszerző szervezet számára szintén fontos tényező, hogy az Érintett Szervezeteknél meglévő, a felhívás szerinti „homogén” jelzőnek megfelelő kliens oldali IT infrastruktúra esetleges bővítése, cseréje, korszerűsítése egyetlen keretmegállapodás használatával valósulhasson meg, érvényre juttatva ezzel a fentieken túl méretgazdaságossági szempontokat is a keretmegállapodás alapján megvalósított közbeszerzés tekintetében.
Ajánlatkérő célja, hogy azon beszerzési egységeket, melyek alkalmasak lennének egy adott közbeszerzés tekintetében önálló közbeszerzési részként való definiálásra/funkcionálásra, azokat külön-külön közbeszerzési eljárások keretei között valósítsa meg, hasonlóan jár el jelen eljárás tekintetében is, mely a hasonló tárgyú DKM01SZGRK20 azonosító alatt kötött keretmegállapodás kiváltását célozza.
2) Ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
3) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 napot ért.
4) Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában.
5) Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
6) A keretmegállapodást kötött Ajánlattevőknek a KM kötési feltételeként nyilatkozniuk kell, hogy átlátható szervezetnek minősülnek.
7) A Kr. 13. §-a alapján Ajánlattevő az EKR-ben elektronikus űrlap kitöltésével köteles nyilatkozni a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Ajánlattevő az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
8) Az ajánlatban szereplő nyilatkozatokat/dokumentumokat aláíró személy vonatkozásában csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos részletes rendelkezéseket az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
9) Jelen eljárás szerinti nyertes Ajánlattevőknek a keretmegállapodás megkötésének feltételeként legkésőbb a Kbt. 131. § (6) bekezdése szerinti tilalmi időszak lejártát követő 3. munkanapig rendelkezniük kell:
- a keretmegállapodás alapján ellátandó feladataikra (informatikai eszközök szállítása/értékesítése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése) kiterjedően a tevékenységi körükhöz kapcsolódó ISO 14001 szabványnak megfelelő (azaz azzal egyenértékű) tanúsítvánnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell a tanúsítvánnyal való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyike rendelkezik az előírt szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal;
- a keretmegállapodás alapján nyújtandó ellátás biztonsága, valamint a keretmegállapodás tárgya szerinti termékek értékesítési útjának követhetősége érdekében a Részletes ártáblázat szerinti alaptermékekre vonatkozó megajánlásokkal érintett gyártók vonatkozásában a gyártói partnerséget jelentő jogviszonnyal és a fentiek szerinti határidőig igazolniuk kell az ezzel való rendelkezést az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös Ajánlattevők valamelyikre önmagában vagy a közös Ajánlattevők összességében rendelkeznek valamennyi érintett gyártó vonatkozásában a fentiek szerinti jogviszonnyal;
- A Műszaki leírás/részletes ártáblázat szerinti alaptermékek tekintetében országos szerviz ellátási képességgel, ide értve a gyártó által fenntartott szervizhálózatot is.
- valamennyi megajánlott termék tekintetében CE megfelelőségi jelöléssel és EU-megfelelőségi nyilatkozattal.
10) Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot kell tennie a Részletes ártáblázat, valamint a Műszaki megfelelőségi táblázat benyújtásával.
11) Ajánlattevőnek ajánlata részeként csatolnia kell az általa megajánlott, a Műszaki leírás szerinti alaptermék típusok (kivéve egér – billentyűzet) tekintetében a megajánlással érintett gyártótól származó Gyártói árlistát.
12) Az ajánlat (beleértve a szakmai ajánlatot is) részeként csatolandó dokumentumokkal, benyújtandó nyilatkozatokkal kapcsolatos részletes előírásokat az Egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
13) Ajánlatkérő a keretmegállapodás megkötésére irányuló eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.
14) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a nyertes Ajánlattevő/közös Ajánlattevők számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15) Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosít hiánypótlást. A Kbt. 71. § (6) esetén Ajánlatkérő teljes körű hiánypótlási lehetőséget biztosít.
16) Ajánlatkérő az ajánlattétel megkönnyítése érdekében az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok mellett további nyilatkozatmintákat bocsát Ajánlattevő / közös Ajánlattevők rendelkezésére, ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy ezen minták (tehát az EKR-ben meglévő, illetve szerkesztett elektronikus űrlapok melletti további nyilatkozatminták) használata nem kötelező, Ajánlattevő / közös Ajánlattevők saját nyilatkozatmintái(ka)t is jogosult(ak) használni.
17) Amennyiben ajánlatkérő az Egyéb közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú termékekre/szolgáltatásra hivatkozik, minden ilyen esetben a megnevezés mellett oda értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák