Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25185/2022
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Múzeum
Teljesítés helye: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM – DARÓCI ÚTI INGATLAN, 1113 Budapest Daróci út 3. (hrsz.: Budapest 4596/08)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.01.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Nemzeti Múzeum
Nemzeti azonosítószám: 15321226242
Postai cím: Múzeum Körút 14-16
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1088
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsurki Attila
Telefon: +36 12677009
E-mail: gazdasagi@hnm.hu
Fax: +36 13277706
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mnm.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001717642022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001717642022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Országos múzeum (központi költségvetési szerv)
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MNM – Daróci út 0. és I. ütem, 2. szakasz
Hivatkozási szám: EKR001717642022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Magyar Nemzeti Múzeum – Daróci úti ingatlan, meglévő raktárépületben 0. és I. ütem, 2. szakasz szerint végzendő kivitelezése”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MNM – Daróci út 0. és I. ütem, 2. szakasz
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45111100-9
45261400-8
45262310-7
45262321-7
45262500-6
45262520-2
45262522-6
45262650-2
45262700-8
45300000-0
45310000-3
45311200-2
45317300-5
45320000-6
45324000-4
45331200-8
45331210-1
45331220-4
45331230-7
45332200-5
45332400-7
45350000-5
45410000-4
45420000-7
45421100-5
45421110-8
45421131-1
45421132-8
45421153-1
45431000-7
45431100-8
45431200-9
45432100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MAGYAR NEMZETI MÚZEUM – DARÓCI ÚTI INGATLAN, 1113 Budapest Daróci út 3. (hrsz.: Budapest 4596/08)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közelmúltban lezajlódott régészeti szabályozási környezeti változások és a Magyar Nemzeti Múzeum szervezeti bővülésének következtében jelentős mennyiségű új funkciójú és felújított terekre lett szükséges; a fejlesztés célja pontosan ezen új funkciójú és felújított terek létrehozása.
A nyertes ajánlattevő feladata a Magyar Nemzeti Múzeum – Daróci úti ingatlan, meglévő raktárépületben 0. és I. ütem, 2. szakasz szerint végzendő kivitelezési feladatainak elvégzése vállalkozási szerződés keretében, a következő fő mennyiségek szerint:
Felújítandó terület: nettó 736 m2; (felújítás nagyobb területet érint, cca 3200 m2, de az egyéb helyszíneken csak rész feladatokat szükséges megoldani).
01, PINCESZINT, DÉLI SZÁRNY - SZELLŐZÉS KIALAKÍTÁSA
- állványozás: 1657m2
- feltöltések bontása aljzat alatt: 175m2
- sóderágy készítés szerelőbetonozás alatt: 175m2
- árokásás kézierővel (új szennyvíz bekötéshez): 1,5m3
- falazott válaszfalak bontása: 77m2
- betonburkolat feltörése (új szennyvíz bekötéshez): 1,3m3
- betonburkolat helyreállítása (új szennyvíz bekötéshez): 1,3m3
- magfuratok és áttörések készítése: 36db
- gépészeti és villanyszerelési áttörések, hornyok javítási munkái: 1klt
- új ajtónyílás kibontása: 2,1m2
- meglévő ajtónyílás befalazása: 2,1m2
- szellőzőnyílások befalazása: 1m3
- faláttörések befalazása: 12db
- födémáttörések helyreállítása: 4db
- laza oldalfali vakolat eltávolítása, leverése: 335m2
- vakolat hibák javítása: 426m2
- káva vakolása: 36m2
- oldalfali vakolat felhordása, vakolás: 180m2
- látszó tégla felület, műkő tisztítása: 15m2
- meglévő gipszkarton fal bontása: 35m2
- gipszkarton előtétfal kialakítása: 55m2
- gipszkarton válaszfal kialakítása: 715m2
- gépészeti szerelőajtó beépítése: 4db
- meglévő bitumenes szigetelés bontása: 10m2
- új modifikált bitument lemez/ kent szigetelés felhordása: 10m2
- cseppentőlemez beépítése, rögzítése: 8,5fm
- meglévő ereszcsatorna, lefolyócső bontása: 6fm
- új ereszcsatorna, lefolyócső felszerelése: 6fm
- meglévő aljzat feltörése: 175m2
- szerelőbeton készítése: 175m2
- talajnedvesség elleni szigetelés 1 rtg bitumenes vastaglemezzel: 175m2
- hőszigetelés 8cm lemezzel: 175m2
- laminált parkettával borított meglévő bitumenbe rakott parketta felszedése, bontása: 43m2
- meglévő padlószegély bontása: 49fm
- simított betonpadló tisztítása: 10,5m2
- aljzatbetonozás: 175m2
- aljzatkiegyenlítés: 218m2
- padló hidegburkolása: 175m2
- padló szegély hidegburkolása: 155fm
- oldalfal hidegburkolása: 57m2
- padlózat melegburkolása: 43m2
- új padlószegély beépítése: 311fm
- meglévő ajtószerkezet bontása: 11db
- meglévő ablakszerkezet bontása: 11db
- ajtó áthelyezése: 2db
- új ablakszerkezet beépítése: 10db
- ablakoknál mosható, tisztítható könyöklők beépítése: 10db
- ablaknyílásban motoros redőny felszerelése: 3db
- új ajtószerkezet beépítése: 32db
- üveg függönyfal kialakítása, beépítése: 1db
- meglévő csigalépcső bontása: 1db
- új csigalépcső gyártása, helyszíni telepítése: 1db
- munkaasztal beszerzése, összeszerelése: 6db
- munkaszék beszerzése, összeszerelése: 8db
- tisztasági festés: 3178m2
- felület előkészítése, festés oldalfalon: 1646m2
- felület előkészítése, festés mennyezeten: 266m2
- meglévő fűtési csövek mázolása: 108fm
- meglévő ablakok felújítása: 7,5m2
- meglévő lambéria álmennyezet javítása, újra lakkozása: 43m2
- meglévő elektromos hálózat bontása: 1klt
- meglévő falon kívüli kábelcsatorna bontása: 94fm
- új elektromos hálózat telepítése, védőcső: 1112fm
- új elektromos hálózat telepítése, kábel kiépítés: 3199fm
- elosztó szekrényben betáp kiépítése: 2klt
- meglévő elektromos szerelvények, berendezések bontása: 1klt
- meglévő szerelvények bontása: 111db
- kapcsolótábla beszerzése/összeszerelése, felszerelése: 4klt
- új kapcsoló beépítése: 30db
- tiltó kapcsoló beépítése: 35db
- leválasztó kapcsoló beépítése: 3db
- új kapcsoló beépítése – csőventilátorhoz: 4db
- új kapcsoló beépítése – bojlerhez: 1db
- redőnykapcsoló beszerzése, felszerelése: 2db
- új aljzatok beépítése: 111db
- új elektromos kapcsolószekrény létesítése: 1klt
- kötődoboz/csatlakozóaljzat beszerzése, felszerelése: 5db
- elosztó szekrény kivitelezése: 3klt
- meglévő lámpatestek leszerelése: 12db
- meglévő menekülési irányfény bontása: 1db
- LED panel lámpatestek felszerelése, telepítése: 31db
- RB lámpatestek felszerelése, telepítése: 2db
- menekülési irányfények felszerelése: 2db
- mágneskártyás beléptető telepítése: 3klt
- riasztó telepítése: 1klt
- tűzjelző telepítése: 1klt
- informatikai hálózat, kábelcsatorna elhelyezése: 73fm
- informatikai hálózat, kábelezés: 1130fm
- informatikai aljzatok elhelyezése: 34db
- AP, Wifi berendezés felszerelése: 2db
- meglévő mágneskártyás beléptető bontása: 1klt
- meglévő füstérzékelő áthelyezés, új érzékelő kihelyezése: 1klt
- elektromos radiátor telepítése: 3db
- csővezeték telepítése: 110m
- gömbcsap telepítése: 139db
- szennyfogó telepítése: 2db
- lapradiátor telepítése: 9db
- egymedencés mosogató (nagykonyhai kivitel) az alábbi elemekből: 3db
- mosdó (falra szerelt): 1db
- elektromos HMV termelő telepítése: 2db
- WC berendezés beépítése: 1db
- homokfogó beépítése: 1db
- kiöntő: 1db
- csővezetékek kiépítése: 270m
- légbeszívószelep: 2db
- vízvételi hely csappal tömlővéges csatlakozással, légbeszívóval: 3db
- szakaszoló, NA15: 7db
- lefolyócsövek kiépítése: 100m
- tűzvédelmi mandzsetta telepítése: 3db
- padlóösszefolyó telepítése: 3db
- klímaszifon telepítése: 2db
- légbeszívó szelep telepítése: 2db
- tűzivíz kiépítése, HGA cső NA50: 50m
- tűzcsapszekrény: 1klt
- nyomásmérő telepítése: 1klt
- rendszerelemek logisztikája: 1klt
- légkezelő berendezés telepítése: 3db
- hőszivattyú berendezés telepítése: 5db
- elszívás telepítése: 2klt
- hangcsillapító beépítése: 8db
- kulisszás hangcsillapító telepítése: 4db
- esővédő zsalu beépítése: 6db
- befúvó-elszívó anemosztát beépítése: 76db
- légcsatorna telepítése: 378m
- légcsatorna telepítése: 271m2
- hőszigetelés telepítése: 116m2
- párazáró hőszigetelés telepítése: 102m2
- klíma kültéri egység és tartószerkezet daruzása tetőre: 4klt
- új klíma kültéri egység tartószerkezet beépítése: 2db
- split klíma telepítése beszerzése, telepítése: 4db
- VRV berendezések szerelése: 21db
- Daikin VRV Refnet idom beépítése: 19db
- Daikin VRV fali vezérlő telepítése: 19db
- központi vezérlő egység telepítése: 1db
- hűtőközeg feltöltése: 11,7kg
- lefolyóvezeték gerinc átalakítása cseppvíz vezeték bekötéséhez: 1klt
- cseppvíz vezeték gerinc kiépítése: 147fm
- kültéri egység szerelése: 1klt
- beltéri egység szerelése: 16db
- osztóidom szerelése: 15db
- fali vezérlők bekötése felszerelése: 16db
- kommunikációs kábel bekötése: 160fm
- elektromos betáplálásának csatlakoztatása: 90fm
- rézcső szerelése: 434fm
- kondenzhálózat kiépítése: 1klt
A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. A felhívás III.1.3) M2)A pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min. 0, max. 24 hónap] 10
2 2. A felhívás III.1.3) M2)B pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
3 3. A felhívás III.1.3) M2)C pontjának b) alpontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai többlettapasztalat (hónapban megadva) [min.0, max. 24 hónap] 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány, a II.2.5) pontban meghatározott részszempontok szerint.
Pontszám: 0-100 pont; 0 pont a legrosszabb, 100 pont a legjobb érték.
Ár esetén: fordított arányosítás;1-3. részszempont: egyenes arányosítás.
A II.2.7) pontban meghatározott teljesítési határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásával együtt 270 nap (nem munkanap), amely a műszaki átadás-átvétel kötelező lezárásnak az időpontját jelenti azzal, hogy a műszaki átadás-átvételre a Megrendelő a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő 30 napot biztosít. Ennek megfelelően a szerződés szerinti munkákat legkésőbb a szerződés hatályba lépésétől számított 240. napig be szükséges fejezni és készre kell jelenteni.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Ajánlattevő(k), az alk. ig. részt vevő gazd. szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ és 6-7.§ szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát, figyelemmel a Kr. 1. § (8) bekezdésére.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot, figyelemmel a Kr. 6. §-ra.
• Az ajánlatban a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (mellékleteivel együtt) és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy ajánlattevői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re,
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
SZT1)
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. és a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont alapján, Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani, figyelemmel a Kr 1.§ (2)-(5) bekezdésére is.
Továbbá felhívjuk a figyelmet a Kr. 24. § (1)-(2) és (5) bekezdésére, a Kbt. 69. § (11) bekezdésére is.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZT1)
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében; nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplő esetén, ha nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9); (11) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (felújítási és/vagy átalakítási és/vagy kivitelezési munkák) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (felújítási és/vagy átalakítási és/vagy kivitelezési munkák) - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen a 300.000.000,- Ft értéket.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen, az éves árbevételeik összeadásával is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdései szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani az ajánlatban; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész  (alfa) pont kitöltése.
Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A Kr. 21. § (2) bek a) pontja alapján az ajánlati felhívás (továbbiakban „AF”) feladásától visszafelé számított 5 évben végzett referenciamunkák ismertetése, amelyet a Kr. 22. § (3) bek alapján kell igazolni, legalább az alábbi tartalommal:
• építési beruházás tárgya;
• építési beruházás mennyisége, műszaki tartalma olyan részletességgel, melyből az előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható;
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap részletezettséggel);
• teljesítés helye;
• sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja,
• szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye; valamint a részéről információt adó személy neve és telefonszáma;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ha az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként / alvállalkozóként teljesítette, úgy a referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarész(ek) megjelölésével) teljesítette.
Amennyiben a referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Az igazolás tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került (vö.: valamennyi elvégzett szakági munka).
A referenciamunka akkor tekinthető az AF feladásától visszafelé számított 5 éven belül teljesítettnek, ha a teljesítés (sikeres műszaki átadás-átvétel) időpontja erre az időszakra esik, de legfeljebb 8 éven belül megkezdődött (Kr. 21. § (2a) bek. a) pont).
M2)
A Kr. 21. § (2) bek b) pontja szerint, azoknak a szakembereknek – különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, valamint az alábbi dokumentumok becsatolása:
 Ajánlattevő nyilatkozata, amelyből megállapítható mely szakembert mely alkalmassági követelményre jelöli, továbbá, hogy a szakember milyen jogviszonyban kerül foglalkoztatásra (EKR űrlap),
 szakember saját kezűleg aláírt, keltezéssel ellátott szakmai önéletrajza és rendelkezésre állási nyilatkozata,
 szakképzettséget igazoló dokumentum (opcionális).
A Kbt. 69. § (7) bekezdése alapján Ajánlattevőnek a fenti dokumentumokat már az ajánlatban szükséges benyújtania - abban az esetben, ha az 1-3. értékelési szempontok vonatkozásában többlet szakmai tapasztalatot mutat be - tekintettel arra, hogy az M2) alkalmassági követelmények tekintetében megjelölt szakemberek többlettapasztalatát Ajánlatkérő az értékelés során figyelembe veszi.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell a tapasztalat megítélése szempontjából lényeges adatokat (beruházás, ellátott feladat, munkakör, tevékenység ismertetése, kezdő és befejező ideje (év, hónap), az ajánlattétel időpontjában kivel/mivel áll munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban).
Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi; az időben párhuzamos gyakorlati időket csak egyszer veszi figyelembe.
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít.
Amennyiben a megajánlott szakember a releváns jogosultsággal szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban és feltünteti a szakember az önéletrajzában a kamarai névjegyzéki számát és a jogosultság megszerzésének pontos dátumát (év, hónap, nap) és kódját, a jogosultság elérési útvonalát, az alkalmassági feltétel vonatkozó részét, valamint a szerződéskötési feltétel meglétét az érvényes jogosultság igazolja; ebben az esetben végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum csatolása nem szükséges (szakmai tapasztalatot ismertető szakmai önéletrajz benyújtása ebben az esetben is szükséges, feltüntetve az előírt szakképzettség megszerzésének időpontját).
Az előírt képesítési, jogosultsági követelmények tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést minden esetben érteni kell. Egyenértékű végzettség esetén csatolni kell az egyenértékűnek tekintett végzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek a) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásától visszafelé számított 5 évben az alábbi befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 8 évben megkezdett, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített munkára vonatkozó, a Kr. 22. § (3) bekezdés szerint igazolt referenciával:
A) legalább 550 m2 nettó alapterületű épület, vagy épületrész felújítása vagy kivitelezése kompletten, teljeskörűen, minden szakági munkára kiterjedően megvalósításra került.
A referencia kizárólag egy projekttel igazolható, több kivitelezés összeszámítására nincs lehetőség.
Ajánlatkérő minden szakági munka alatt az alábbi munkanemek összességét érti:
- építőmesteri/építészeti,
- épületvillamossági,
- épületgépészeti – légtechnikai,
- épületgépészeti – vízellátási,
- épületgépészeti – csatornázási,
- épületgépészeti – fűtési.
A referenciának valamennyi fenti munkanemet magában kell foglalnia.
M2)
Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberekkel:
A) 1 fő, aki rendelkezik
a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. (továbbiakban: 266. Kr) szerinti MV-É jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és
b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap építési szakterületen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
B) 1 fő, aki rendelkezik
a) a 266/2013.(VII. 11.) Korm.r. szerinti MV-ÉG jogosultság (vagy azzal egyenértékű) megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és szakmai gyakorlattal és
b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap építménygépészeti szakterületen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
C) 1 fő, aki rendelkezik
a) a 266. Kr. szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel/képzettséggel – vagy azzal egyenértékű – és gyakorlattal és
b) a képesítés/szakképzettség megszerzését követően legalább 36 hónap építményvillamossági szakterületen szerzett projektvezetői és/vagy projektvezető helyettesi szakmai tapasztalattal.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az előírt jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell.
Projektvezető alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott kivitelezési projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági építésvezetők vagy műszaki vezetők munkáját, kapcsolatot tartja a Megrendelővel, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel.
Projektvezető-helyettes alatt ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott építési beruházáson a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában, annak távollétében, tartós helyettesítési jogkörrel, írásbeli felhatalmazás alapján rendelkezhet.
Fenti alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg (Kbt. 65. § (6) bek.).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: HUF.
A szerződésszerű, igazolt teljesítését követően a kifizetés a 322/2015.(X.30.) Kr. 30-32/A.§, a Kbt. 135. § ,(3)-(6),(11)-(12) bek, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek szerint történik, figyelemmel a Kbt. 27/A. §-ára is.
Részszámlázás szerződés szerint biztosított.
A finanszírozás forrása: hazai, utófinanszírozással.
Előleg: max 20%, azzal, hogy az előleg mértékére, az előleggel történő elszámolásra, az előleg igénylés feltételeire, amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik, a szerződéskötéskor hatályos jogszabályi rendelkezés, illetve a Szerződés az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér (0,5; 0, 7 %/nap, max 12 %), meghiúsulási kötbér (18 %); teljesítési biztosíték (5 %), jótállási biztosíték (5 %), előleg-visszafizetési biztosíték (adott esetben); jótállás 12 hónap (a Projekt sikeres átvételétől számítva), amennyiben jogszabály ennél hosszabb időtartamot ír elő, az tekintendő irányadónak a jótállás időtartamára. A fő finanszírozási és fizetési feltételek részleteit a közbesz. dok. tartalmazza. Kötbérek és biztosítékok vetítési alapja a nettó ellenszolgáltatás.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/01/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR: https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. §-át, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bekezdését alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban „KD”) korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen. Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció.
2. Az ajánlati biztosíték mértéke 600.000,- HUF, amely teljesíthető a Kbt. 54.§ (2) bek. szerint. Amennyiben ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni, úgy azt az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01425121-00000000 számú fizetési számlájára szükséges befizetni; igazolási mód: banki terhelési értesítő (átutalási igazolás, bankszámlakivonat) egyszerű másolata. További információ KD-ben.
3. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges is), valamint a felhívásban és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást), továbbá az ajánlathoz csatolni kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról szóló nyilatkozatot. Az ajánlat megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
4. A szerződéskötés feltétele, hogy jelen felhívás III.1.3) M2) pontjában szereplő, megajánlott szakembereknek jelen pont szerinti jogosultsággal szerepelniük kell az illetékes kamarai névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell: A) szakember: MV-É; B) szakember: MV-ÉG; C) szakember: MV-ÉV.
5. Az ajánlat része a szakmai ajánlat, amelynek az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások minősülnek. Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében – többlettapasztalat megajánlása esetén - a szakmai gyakorlati időt és a szakember személyét; valamint az „Egyösszegű ajánlati ár” értékelési szempont tekintetében az értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztására szolgáló árazott költségvetést tekinti.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ alapján a hiánypótlást biztosít, 71.§ (6) szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját alkalmazza.
8. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig építési-szerelési biztosítást (100 millió Ft/káresemény és 150 millió Ft/év) kötni a KD-ben részletezettek szerint.
9. Jelen közbeszerzési eljárás feltételesen [vö. Kbt. 53.§ (5) bek.] kerül megindításra. A szerződés teljesítéséért járó ellenszolgáltatás fedezete ugyan Ajánlatkérő rendelkezésére áll, de a kifizetés feltételhez kötött; a nyertes ajánlatban szereplő vállalkozói díj kifizetésre akkor kerülhet sor, ha a Pénzügyminisztérium arra felhatalmazott szervezeti egysége/illetékese a szerződés aláírásától számított legkésőbb 90 napon belül megadja írásban az engedélyt/jóváhagyást. Amennyiben a Pénzügyminisztérium arra felhatalmazott szervezeti egysége/illetékese az engedélyt/jóváhagyást a teljes vállalkozói díj kifizetésére a szerződés aláírásától számított legkésőbb 90 napon belül nem adja meg írásban, azt Ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (12) bek. szerint, a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételnek minősíti. Amennyiben a Pénzügyminisztérium arra felhatalmazott szervezeti egysége/illetékese az összegzés megküldését, illetve a szerződés aláírását megelőzően megtagadja a fenti engedély/jóváhagyás megadását, azt az ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amire az eljárás eredménytelenné nyilvánítása, illetve a Kbt.131.§ (9) bekezdése körében hivatkozhat.
10. Ajánlatkérő kizárja a Kbt. 35.§ (8) alapján projekttársaság létrehozását.
11. Ajánlatkérő az ajánlattevők alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
12. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a tárgyi építési beruházás oszthatatlan szolgáltatás.
13. Részajánlattétel nem megengedett, tekintettel arra, hogy egy épületen elvégzendő felújítási munkákról van szó, és az elvégzendő feladatok egymással is összefüggnek, illetve összehangolt munkát követelnek, így mind a kivitelezés során, mind a későbbi szavatossági, jótállási igények esetén a felelősségek elhatárolásának problematikája miatt a részajánlattétel megengedése a Megrendelő számára hátrányos helyzetet okozna, így a beszerzés részajánlati körökre történő megbontása gazdaságilag ésszerűtlen.
14. Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében - 2 hónap alatt 60 napot ért.
15. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Wolf Nikoletta, lajstromszám: 00960.
16. Jelen felhívásban, valamint a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (különös tekintettel az az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet), továbbá a magyar jog rendelkezései az irányadóak. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
17. Jelen VI.3) ponthoz kapcsolódóan a KD többlet előírásokat tartalmaz, tekintettel a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályaira (karakterszám korlátozás).
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák