Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9446/2022
CPV Kód: 72212190-7
Ajánlatkérő: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Teljesítés helye: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.06.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: 1999. évi CXXI. törvény szerinti tevékenységek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzeti azonosítószám: 18068265241
Postai cím: Szabadság Tér 7 24761
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Mezősi Balázs
Telefon: +36 14745198
E-mail: mezosi.balazs@mkik.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://mkik.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.vallalkozztudatosan.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249852022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000249852022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: 1999. évi CXXI. törvény szerinti tevékenységek

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: K14 Fenntarthatósági tananyag fejlesztés
Hivatkozási szám: EKR000249852022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
K 14 - Fenntarthatósági vállalkozói szemléletformálás célú e-learning tananyag fejlesztése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: K14 Fenntarthatósági tananyag fejlesztés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72212190-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1054 Budapest, Szabadság tér 7.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen beszerzés célja az Országos Vállalkozói Mentorprogram című kiemelt projekt környezeti fenntarthatósági szemléletformálás alprojektjén belül, a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, tudatosságuk és vállalkozói hatékonyságuk növelését szolgáló környezeti fenntarthatósági szemléletformálás e-learning tananyag fejlesztése, teljeskörű felhasználási jogának átadása.
A tananyagok fejlesztését követően, az elkészült produktumoknak az alábbi általános elvárásoknak kell megfelelniük:
• szabványosság (kompatibilitás) – keretrendszer/lejátszó független legyen, tehát egy szabványos e-learning rendszer képes legyen lejátszani azt, további tananyag módosítási, testreszabási tevékenységek nélkül, így az költségmentesen költöztethető legyen eltérő e-learning rendszerekre.
• mobilitás – az internetes alkalmazások és tartalmak fogyasztási szokásait tekintve, 2014 óta már nagyobb részben történnek mobil eszközökről. A tananyagok rugalmas elérésének záloga, hogy ne gördítsünk technikai akadályokat az eltérő felbontással rendelkező eszközöket használó tanulók számára, ennek érdekében, a tervezéskor fontos technikai kritérium a reszponzivitás biztosítása.
• moduláris felépítés – felépítését tekintve legyen egységekre (modulokra) tagolt, ezáltal az előrehaladás tanulónként nyomon követhető lesz, szükség esetén a későbbiekben a tartalmak frissítése egyszerűbbé válik.
• nyomon követhetőség – a szabványos és moduláris kialakításon túl, a képzések szervezői számára pontosan nyomon követhető legyen a tanulók előrehaladása, illetve teljesítménye, azaz a tartalmak szerkesztése a SCORM szabvány szerint képernyőkre bontva valósuljon meg (SCO-ba szervezve)
• interaktivitás – az írott szöveges tartalmak mellett, gondolkodásra és cselekvésre késztető interaktív elemekkel, a tudás mérését biztosító időközi feladatokkal támogassa a tanulók aktív bevonását, ezekkel biztosítható a figyelem fenntartása, másfelől pedig, támogatja a tanulók előrehaladását. A feladatok hibás elvégzése esetén a rendszer mutassa meg a helyes megoldást.
• modul szintű átláthatóság, tervezhetőség biztosítása – a tananyagok modulokra tagolódjanak. Minden modul megkezdése előtt, a tanuló számára tegye világossá a tananyag fejlesztője az adott modul elvégzésével kapcsolatos információk megosztásával, milyen témákat dolgozhat fel benne a tanuló és milyen új fogalmakkal és ismeretekkel találkozik az adott modul elsajátítása során. A modult bemutató általános lapon található információk alapján eldöntheti a tanuló, hogy megkezdi-e a modulban található ismeretek elsajátítását. A tananyagfejlesztő készítsen előzetes összefoglaló lapot minden modulra vonatkozóan.
• multimédia – a szöveges részeket a tudáselemhez köthető multimédiás elemekkel (kép, hang, videó, animáció, prezentáció stb.) kiegészítve, az átadandó ismeretek elsajátítása, megértése könnyebbé és oldottabbá, ezáltal lényeges módon feldolgozhatóbbá, megjegyezhetőbbé válik. Kutatások bebizonyították, hogy amennyiben a tanulás során több érzékszervünket használjuk a kapott információk feldolgozására, az hatékonyabb rögzülést biztosít a tanuló számára. A kidolgozott tananyag minimum 3 képernyő képenként tartalmazzon az ismeretek átadását segítő, legalább 2 db média elemet.
• egységes fogalmak használata, fogalomtár – a tananyagokban található fogalmakat a Nyertes Ajánlattevő szervezze fogalomtárba. Az egyes fogalmak, a környezetből kiemelve, eltérő formázással jelenjenek meg a tananyagban, a fogalmak definíciója legyen kattintással előhozható.
• biztosítson visszacsatolást – legyen nyomon követhető - a tananyagon belüli önellenőrző kérdések segítségével - a tanulásban való előrehaladás. A tananyag zárásaként pedig lehetőség legyen az elsajátított ismeretek számonkérésére, így biztosítva a tudás visszamérését mind a tanulók, mind a képzés szervezői számára.
• biztosítson támogatást – számos előnye mellett, az elektronikus csatornán történő önálló tanulás, egy-egy akadály önálló leküzdésénél, olykor hátrányt is jelenthet. Az ilyen esetekben támogassa a rendszer a potenciális lemorzsolódó tanulók megtartását azzal, hogy biztosít kérdezési-, kommunikációs lehetőséget a képzés szervezői felé.
• támogassa a modulra/tananyagra épülő további elmélyülést – a tanulói érdeklődés a legaktívabb egy-egy modul sikeres elvégzését követően. A képzés szervezője további ismeretek elmélyítését segíti elő azzal, hogy az adott modulhoz kapcsolódó, hasznos forrásanyagok gyűjteményét bocsájtja a tanulók rendelkezésére. A modul zárásaként, az adott modulban található ismeretek elmélyítését szolgáló további hasznos, külső linkekkel biztosítsa a tananyag fejlesztője a tanulók további tájékozódásának lehetőségét.
Az e-learning tananyag elkészítése az M2.A és B szakértő aktív közreműködését igényli.
M.2.A szakértő feladata a feladat informatikai részfeladatainak elvégzése. A digitális tananyagfejlesztési projekt egyrészről egy informatikai projekt, mely speciális (környezeti fenntarthatósági) tartalommal valósul meg. Az M2.A szakértőnek tapasztalattal kell rendelkeznie a teljes informatikai folyamat menedzsmentje kapcsán, különös tekintettel az elvárt volumenű és részletezettségű (minimum 1000 felhasználó kiszolgálását célzó, minimum 350 képernyőképet tartalmazó) tananyag Ajánlatkérő meglévő informatikai rendszerébe való zökkenőmentes beemelése és abban történő hibamentes működtetése céljából.
M.2.B szakértő feladata a minimum 3000 felhasználó kiszolgálását célzó, minimum 350 képernyőképet tartalmazó környezeti fenntarthatósági tananyag elkészítése. M.2.B szakértőnek az ehhez szükséges környezeti fenntarthatósági tárgyi tudás és didaktikai módszertani ismeretek felhasználásával vizuális és interaktív tartalmak megalkotásával kell megalapoznia a tananyag kialakítását, úgy, hogy az egy digitális tananyagba illeszthető legyen, amely alkalmas minimum 3000, előzetes képzettséggel nem rendelkező felhasználó szemléletformálására.
A feladat eredményeképpen Nyertes Ajánlattevővel szemben elvárás egy zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe fejlesztett e-learning tananyagnak készítése, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő ilyen rendszerre használatára vonatkozó licenszmegállapodással rendelkezik, ilyen rendszer működtetésével van több éves tapasztalata és számára az ilyen rendszerben illeszkedő újabb tananyag beszerzése jelenti a leginkább költséghatékony és leginkább költséghatékonyan üzemeltethető megoldást.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2/A pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max 36 hónap) hónapban 5
2 M2/B pont szerinti szakember 12 hónapon felüli többlet szakmai tapasztalata (min. 0 max 36 hónap) hónapban 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 90
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 135
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.1.2-VEKOP-17-2018-00001
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint a legjobb ár érték arány értékelési szempont alkalmazza. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0–10 pont. Módszerek: az ár esetében fordított arányosítás; a minőségi kritériumok tekintetében egyenes arányosítás. A felolvasólapon Ajánlattevő köteles feltüntetni a minőségi kritériumra bemutatott szakemberek nevét.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a II.2.7) pont munkanapokban kifejezett időtartam cellában megadott időtartamot naptári napban kell értni (és nem pedig munkanapban).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Szerződés mindkét fél részéről történő aláírására 2022.07.13. napját követő időpontban kerülne sor, annyiban Ajánlatkérő a Szerződés teljesítésének megkezdése előtt bármikor elállhat a Szerződéstől.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a Szerződés mindkét fél részéről történő aláírására 2022.07.13. napját követő időpontban kerülne sor és nyertes Ajánlattevő a teljesítést már megkezdte, úgy Ajánlatkérő jogosult 2022.07.13. napjától számított 30 napon belül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ilyen esetben Felek a szerződés XI.7. pontban foglaltak szerint számolnak el egymással.
A fenti elállás, illetve felmondás kikötésének az indoka, hogy jelen beszerzés finanszírozását biztosító projekt 2022. december 31-én lezárul.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok:
Előzetes igazolás:
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Magyarországon letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) nek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) KR.) 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti ajánlatkérői felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti ajánlatkérői felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A magyarországi letelepedésű ajánlattevő (k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő (k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) KR.) 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) KR. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A 321/2015. (X. 30.) KR. 15. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X. 30.) KR. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. §(4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) KR. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (3) bek. a) pontját a 23. §-ra figyelemmel az ajánlati felhívás feladását megelőző három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a szerződést kötő másik fél által adott referencia igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által aláírt referencia nyilatkozattal igazolja Ajánlattevő. A referencia igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább az alábbi adatokat: – a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), – a szerződést kötő másik fél (neve, székhelye), – a szolgáltatás tárgya, – a szolgáltatás mennyisége, – továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia kezdési és befejezési időpontját év/hónap/nap bontásban szükséges megadni. Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó igazolásait/nyilatkozatait az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására köteles benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21/A. §-a alapján AK a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (5) bek.-re.
M.2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ajánlattevő csatolja a szakemberek által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzot (úgy, hogy abból az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen, és amely tartalmazza az ajánlattétel időpontjában annak a személynek, szervezetnek a megjelölését, akivel/ amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll), valamint a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot. Az önéletrajzban a szakmai tapasztalat idejét év/hó bontásban kell megadni. Csatolni szükséges továbbá a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatát. Ajánlattevő köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy mely szakembert mely pozícióra jelöli. A kapacitást nyújtó szervezetnek ugyanazokat az igazolásokat, nyilatkozatokat kell rendelkezésre bocsátania, mint amelyiket az ajánlattevőnek kellene, ha az adott alkalmassági követelménynek maga akarna megfelelni. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 69. § (7) és (9) bek.-re és 424/2017. Korm. r. 6. § (6a) bek.-re. Az ajánlattevő ajánlatában köteles EEKD-t benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdésére figyelemmel ajánlatkérő rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, mely az EEKD IV. rész α (alfa) pontjában található. A Kbt. 65.§ (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek. Ebben az esetben ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (7),(9),(11) bekezdései és a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján kell eljárnia. A Kbt. 65. § (6) bekezdésére figyelemmel az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Kérjük ajánlattevőket, hogy legyenek figyelemmel a Kbt. 65. § (12) bekezdésére és a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattevőnek a felhívás feladásától számított 3 elmúlt évben (36 hónapban) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal kell rendelkeznie:
A) legalább 1 db zárt rendszerű távoktatási képzésmenedzsment rendszerbe fejlesztett távoktatási és/vagy e-learning és/vagy egyéb digitális tananyag fejlesztésre és/vagy készítésére vonatkozó referencia;
B) legalább 1 db környezeti fenntarthatósági tárgyú távoktatási és/vagy e-learning és/vagy egyéb digitális tananyag fejlesztésre és/vagy készítésére vonatkozó referencia.
Ajánlatkérő a környezeti fenntarthatósági tananyag alatt olyan tananyagot ért, melynek témája az energia, víz, hulladék, levegő, természetvédelem témák közül legalább három témára kiterjed, és amelynek célja a szemléletformálás és/vagy oktatás, és/vagy a tudatos, és takarékos használat elősegítése.
Az egyes referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, valamint egy alkalmassági feltétel több szerződésből is teljesíthető, de az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, hanem nem von be a teljesítésbe legalább
A) 1 fő felsőfokú végzettségű projektvezetőt és/vagy projektvezető helyettest, aki távoktatási és/vagy e-learning és/vagy egyéb digitális tananyag fejlesztés és/vagy készítés kapcsán informatikai projektekben legalább 12 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik;
B) 1 fő felsőfokú végzettséggel, környezeti fenntarthatósági tananyagok tananyag fejlesztésében és/vagy készítésében min. 12 hónap tapasztalattal rendelkező szakembert.
A megajánlott szakértők között lehet átfedés. Ajánlatkérő a szakmai tapasztalat számítása során (mind az értékelés mind az alkalmasság bírálata esetében) az időben párhuzamos szakmai tapasztalat csak egyszer számít a szakember szakmai tapasztalatába.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: alapja késedelemmel érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj, mértéke 1 %-a/naptári nap, max. 15 %. Meghiúsulási kötbér:alapja a meghiúsulással érintett részfeladatra eső nettó vállalkozói díj, mértéke 30 %.Hibás teljesítési kötbér: alapja a hibásan teljesített szolgáltatás nettó összege, mértéke 5 %, maximum a vállalkozói díj 15 %-a. AK előleget nem biztosít. Nyertes AT egy rész- és egy végszámla benyújtására jogosult. A leigazolt számlák kiegyenlítése a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással történik a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdésében foglaltak szerint. A számla kifizetése utófinanszírozással történik figyelemmel a 272/2014. (XI. 5.) Kormányrendeletre. A pályázat támogatás intenzitása 100 %. A Az ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme HUF. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Jótállás: 12 hónap.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2022/08/08 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/06/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: A bontás elektronikusan tőrtének a www.ekr.gov.hu webcímen.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1), (1b), (1c), (4), (6) bek. szerint.
A 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § (1) bekezdése szerint az ajánlattételi és részvételi határidő munkanapokon reggel nyolc és délután tizenhat óra közötti időszakra eső időpontban határozható meg.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Részajánlattétel kizárásának indoka:
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, tekintettel arra, hogy a feladat megvalósításához szükséges távoktatási e-learning tananyagot egységes, megbonthatatlan szolgáltatásként kívánjuk létrehozni és kínálni. A tematikai egymásra épülés és az összehangolás igénye nem teszi lehetővé a témánkénti különbontást, a folyamat mentén értelmezett különbontás pedig jelentős megvalósítási kockázatot és indokolatlan költségeket jelentene Ajánlatkérő számára. A feladat egységes, koherens egészet alkot. A feladat esetleges részekre bontásával lényeges szinergiák esnének ki és a feladat ellátásának tágan értelmezett koordinációs költségigénye és teljes költségigénye is megnőne, ezáltal sérülne a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elve. Ajánlatkérő elvárása egy kész, működő, egységes, rendszeréhez illeszkedő tananyag költséghatékony beszerzése és alkalmazása, mely tananyag mesterségesen elkülönített, rendszerbe nem foglalt részei nem értékesek Ajánlatkérő számára. Ennek megfelelően részajánlattételre nincs lehetőség.
1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbesz-i dok-ban előírtak irányadók. Az ajánlatokat
Elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani.
2. Ha bármely, az ajánlathoz csatolt okirat,igazolás,nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra,úgy azt
Az AT magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az Ajánlattevő felelőssége.
3. AT-nek,és adott esetben az alk. igazolásában részt vevő más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az
AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát v. aláírás mintáját. Ha
A cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző a kötelezettségvállaló aláírását is
Tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni.
4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dok-ot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2.
§(5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, h. az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett
Gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában.
6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat-ha releváns-csatolandó.
7. Hiánypótlás:a Kbt. 71.§ és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint.
8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös AT-k együttműködési megállapodását (Kbt. 35. §) benyújtani.
9. A dokok a Kbt. 41/A. § (1) bek-ben foglaltaknak megfelelően egyszerű másolatban is benyújthatók, azonban
A Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot az ajánlatnak eredeti példányban kell tartalmaznia.
10. A Kbt. 66. §5) Bek-e alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4)bek-e szerinti
Összes adatot.
11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról(nemleges tartalommal is).
12. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján
Hatályos Kbt, Ptk és a kapcsolódó jogszabályok előírásai szerint kell eljárni
13. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bek-t.
14.AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös AT-k vonatkozásában.
15. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés
e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot.
16. FAKSZ: dr. Nagy-Stieber Elek 00892.
17.Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a M.1.) és M.2.) pontok szerinti alkalmassági
Minimum követelmények és az előírt igazolási módokat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
18. Az M2. pontra bemutatott szakember vagy szakemberek értékelési szempont alátámasztására vonatkozó önéletrajzait az ajánlatban csatolni szükséges. Az M2.pontra bemutatott szakember vagy szakemberek alkalmassági követelmény alátámasztására vonatkozó önéletrajzait a Kbt. 69. § (7) bekezdés alapján ajánlatkérő már az ajánlatok 69. § (2) bekezdés szerinti bírálata keretében felhívja az ajánlattevőket az érintett alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolások benyújtására.
19. Szakmai ajánlat: Ajánlatkérő szakmai ajánlatnak tekinte az értékelési szempontokra bemutatott szakember/szakemberek nevét és az értékelési szempontokra tett megajánlásokat. A szakmai önéletrajz nem tartozik a szakmai ajánlatba. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 71. § (8) bekezdés b) pontjára tekintettel nem hiánypótoltatható hiánynak tekinti az értékelési szempontokra bemutatott szakember/szakemberek nevét, illetve az értékelési szempontokra tett megajánlásokat. Nem hiánypótoltatható hiány esetében Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák