Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0168/2022
CPV Kód: 72224200-3
Ajánlatkérő: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közút üzemeltetés, fenntartás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14605749244
Postai cím: Fényes Elek Utca 7-13
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dobosné Gajdos Melinda
Telefon: +36 18199000
E-mail: dobosne.gajdos.melinda@kozut.hu
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.kozut.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közút üzemeltetés, fenntartás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: POINTS rendszer szakértői támogatása
Hivatkozási szám: EKR001720402021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Leszállítandó eredménytermékek, mérföldkövek
Ajánlatkérő az alábbi eredménytermékek leszállítását várja el nyertes ajánlattevőtől a minőségbiztosítás során:
I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány Szerződéskötéstől számított 3 hónap
II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Szakmai minőségbiztosítási terv I. Szakasz lezárásától számított 1. hónap.
Véleményezett műszaki dokumentáció, értékelési szempontrendszer Az eljárást megindító felhívás megjelenése
Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők

III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Többek között, kiegészítő tájékoztatás kérésekre adandó válaszok, értékelések, szakértői vélemények; Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők;
Az eljárást megindító felhívás megjelenésétől a szerződés megkötéséig.
A minőségbiztosítási tevékenység során nyertes Ajánlattevő a feladatának elvégzése során az alábbi dokumentum típusokat állítja elő az Ajánlatkérő által meghatározott témákban a fent megjelölt teljesítési határidőre:
• Megvalósíthatósági tanulmány
• Szakmai minőségbiztosítási terv
• Havi minőségbiztosítói jelentés
• Állásfoglalások (Ajánlatkérő részére, az eljárás tárgyára, tartalmára, a szállítandó termékek követelményeire, minőségére vonatkozóan ad hoc jelleggel)
• Emlékeztetők az interjúkról, megbeszélésekről
• Véleményezett eredménytermékek és dokumentációk
Alkalmazott kompetenciák
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok teljes körű ellátását az ajánlatkérő tervezetten az alábbi kompetenciákkal kívánja lefedni
Ssz: Szakasz, feladat Cikkszám Szolgáltatások Mennyiség Mennyiségi egység
1 I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
17 nap /fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 46 nap/fő
2 II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
3 III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
A versenyújranyitás eredményeként nyertes ajánlattevővel keretszerződés került megkötésre, mellyel összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, az ezen felüli rész opcióként kezelendő.
A keretszerződés keretösszege 15.072.500,- Ft
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15072500 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: POINTS rendszer szakértői támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 72224200-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Leszállítandó eredménytermékek, mérföldkövek
Ajánlatkérő az alábbi eredménytermékek leszállítását várja el nyertes ajánlattevőtől a minőségbiztosítás során:
I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése Megvalósíthatósági tanulmány Szerződéskötéstől számított 3 hónap
II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Szakmai minőségbiztosítási terv I. Szakasz lezárásától számított 1. hónap.
Véleményezett műszaki dokumentáció, értékelési szempontrendszer Az eljárást megindító felhívás megjelenése
Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők

III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása
Többek között, kiegészítő tájékoztatás kérésekre adandó válaszok, értékelések, szakértői vélemények; Havi szakmai minőségbiztosítói jelentések, állásfoglalások, megbeszélés emlékeztetők;
Az eljárást megindító felhívás megjelenésétől a szerződés megkötéséig.
A minőségbiztosítási tevékenység során nyertes Ajánlattevő a feladatának elvégzése során az alábbi dokumentum típusokat állítja elő az Ajánlatkérő által meghatározott témákban a fent megjelölt teljesítési határidőre:
• Megvalósíthatósági tanulmány
• Szakmai minőségbiztosítási terv
• Havi minőségbiztosítói jelentés
• Állásfoglalások (Ajánlatkérő részére, az eljárás tárgyára, tartalmára, a szállítandó termékek követelményeire, minőségére vonatkozóan ad hoc jelleggel)
• Emlékeztetők az interjúkról, megbeszélésekről
• Véleményezett eredménytermékek és dokumentációk
Alkalmazott kompetenciák
A közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feladatok teljes körű ellátását az ajánlatkérő tervezetten az alábbi kompetenciákkal kívánja lefedni
Ssz: Szakasz, feladat Cikkszám Szolgáltatások Mennyiség Mennyiségi egység
1 I. Szakasz: Megvalósíthatósági tanulmány készítése ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
17 nap /fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 46 nap/fő
2 II. Szakasz: Közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
3 III. Szakasz: Közbeszerzési eljárás lebonyolításának szakmai minőségbiztosítása, szakmai támogatása ITMB-VMB
Vezető minőségbiztosítási szakértő – 1x8 óra
6 nap/fő
ITMB-RSZ Rendszerszervező szakértő – 1x8óra 15 nap/fő
A versenyújranyitás eredményeként nyertes ajánlattevővel keretszerződés került megkötésre, mellyel összefüggésben Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretösszeg 70%-ára vállal lehívási kötelezettséget, az ezen felüli rész opcióként kezelendő.
A keretszerződés keretösszege 15.072.500,- Ft
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 018 - 041734
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: POINTS rendszer szakértői támogatása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/12/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ENET Internetkutató és Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: 12669789243
Postai cím: Ipar utca 5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1095
Ország: Magyarország
E-mail: beszerzes@enet.hu
Telefon: +36 13730779
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15072500
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15072500
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Megvalósíthatósági tanulmány készítése; Szakmai minőségbiztosítási feladatok a közbeszerzési eljárás előkészítési szakaszában; Szakmai minőségbiztosítási feladatok a közbeszerzési eljárás lebonyolítása során
HungaroFlow Tanácsadó Kft. (2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 8. 1.); 11963987-2-13

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
További információk:
A tárgyi eljárás versenyújranyitásként került lefolytatásra a DKM01ITMB21 számú keretmegállapodás alapján. Jelen
eredményhirdetmény a Kbt. 37. § (4) bekezdése alapján negyedéves eredményhirdetménynek minősül.
A szerződés aláírásának dátuma: 2021. december 16. napja
Nyertes ajánlattevő:
eNET Internetkutató és Tanácsadó Kft. (1095 Budapest, Ipar utca 5.; 12669789-2-43.); Bluefield Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (1062 Budapest, Aradi utca 8.; 14110968-2-42.); Teqtos Kft. (1134 Budapest, Váci út 33. I. em.; 25599617-2-41.); Alverad Technology Focus Kft. (1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép.; 14544060-2-43.); közös ajánlattevők
További ajánlattevők:
KÜRT Zrt. (1118 Budapest, Rétköz utca 5.; 11780359-2-43.); VIR Vezetői Információs Rendszerek Zrt. (1111 Budapest, Budafoki út 15. 4. em. 2/B.; 23477827-2-43. ); Vialto Consulting Kft. (1122 Budapest, Maros utca 19-21.; 12849675-2-43.); STRATIS Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 139.; 11782454-2-41.); 4Sales Systems Kft. (7100 Szekszárd, Korsófölde utca 3.; 12631186-2-17.); I-Track Consulting Kft. (1053 Budapest, Reáltanoda utca 19. 2. em. 18.; 24376451-2-41.) közös
ajánlattevők
Field Consulting Services Zrt. (1025 Budapest, Vihorlát utca 33.; 25445525-2-41.); Clarity Consulting Kft. (1145 Budapest, Erzsébet királyné útja 29/b.;12735345-2-42.); Collective-Intelligence Kft. (7624 Pécs, Rókusalja u. 14.;22618227-2-02.); Ernst & Young Tanácsadó Kft. (1132 Budapest, Váci út 20., 12715244-2-44.); Königsberg Consulting Kft. (8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 42.; 11698816-2-07.); VITAL MANAGEMENT Kft. (1037 Budapest, Szépvölgyi út 39.; 14540767-2-41.); ViVeTech Zrt. (1118 Budapest, Szüret u. 15., 27936030-2-43.); közös ajánlattevők
MultiContact Consulting Kft. (1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.; 12965580-2-43.) ajánlattevő
DX Digital Transformation Solutions Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 28-30; 26679028-2-43..); eGOV Kft. (1054 Budapest, Zoltán utca 8. félemelet 1.; 12870491-2-41.); KPMG Tanácsadó Kft. (1134 Budapest, Váci út 31.; 12691908-2-44.); IFUA HORVÁTH & PARTNERS Kft. (1117 Budapest, Buda-part tér 2.; 10304491-2-43.); Boost IT Kft. (1032 Budapest, Bécsi út 95. fszt. 2.; 14387591-2-41.) közös ajánlattevők
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-nak megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)