Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/10
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.01.14.
Iktatószám: 0464/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Teljesítés helye: HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvári Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15835437207
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 5
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 301739985
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
A felhasználói oldal címe (URL): https://kk.gov.hu/szekesfehervar
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola tervezése
Hivatkozási szám: EKR000656832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés szerint a „Batthyány Lajos Általános Iskola Géza Fejedelem Tagiskolája tervezési feladatok ellátása”
A tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezése
Tervezendő egy 8 osztályos (4 alsó és 4 felső tagozatos) általános iskola, „B” típusú tornateremmel, melegítőkonyhával és étkezővel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal (lásd a helyiséglistát), udvari közlekedő- és zöldfelülettel, parkolókkal, játszótérrel és sportolásra lehetőséget adó pályákkal (kosár és foci), mindezt akadálymentesítve, egészen a telekhatárig. A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni, mely tartalmazza az előzetes tervezési program szakmai, műszaki felülvizsgálatát, részletes tervezési program készítését az Építtetővel együttműködve az előzetes Tervezési Program alapján. Tartalmazza továbbá a vázlatterv készítését tervezői költségbecsléssel, engedélyezési tervdokumentáció készítését (előzetes régészeti dokumentáció megszerzésével, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és előzetes vizsgálati dokumentációval kiegészítve, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes vélemény megszerzésével, a további szükséges engedélyek megszerzését), valamint kiviteli tervdokumentáció készítését tervezői árazatlan és árazott költségvetéssel. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a műszaki dokumentáció „Tervszolgáltatás általános formai követelményei” munkarésze tartalmazza.
A feladat része a teljes épület, játszó-, pihenő- és sportterület berendezési tervének elkészítése, a konyhatechnológiai terv elkészítése, valamint a biztonságtechnikai, légtechnikai és tűzvédelmi rendszerek tervezése is. Továbbá a belsőépítészetre (informatikai eszközöket is beleértve), konyhatechnológiára, oktatástechnológiára és sporttechnológiára vonatkozó bútorozási terv elkészítése becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
Hasznos alapterület összesen: 4 055 m²
Általános oktatási területek hasznos alapterülete: 910 m2
Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek hasznos alapterülete: 209 m2
Étkezési területek hasznos alapterülete: 270 m2
Sport és szabadidő egység hasznos alapterülete: 1224 m2
Közösségi területek hasznos alapterülete: 1231 m2
Üzemeltetési területek hasznos alapterülete: 211 m2
Kültéri területek összesen: 2508 m2
Sportudvar: 768 m2
Iskolaudvar - kültéri burkolt pihenőudvar: 750 m2
Gazdasági udvar: 150 m2
Parkoló: 840 m2
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 66000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: 8142 Úrhida, Kossuth Lajos utca, Hrsz.: 339/5, 340, 341/2, 342/3, 343/2, 343/4
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat részletes leírása, az építési tevékenység megnevezése
Tervezendő egy 8 osztályos (4 alsó és 4 felső tagozatos) általános iskola, „B” típusú tornateremmel, melegítőkonyhával és étkezővel, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló funkciókkal (lásd a helyiséglistát), udvari közlekedő- és zöldfelülettel, parkolókkal, játszótérrel és sportolásra lehetőséget adó pályákkal (kosár és foci), mindezt akadálymentesítve, egészen a telekhatárig. A tervezőnek generál tervezői feladatokat kell ellátni, mely tartalmazza az előzetes tervezési program szakmai, műszaki felülvizsgálatát, részletes tervezési program készítését az Építtetővel együttműködve az előzetes Tervezési Program alapján. Tartalmazza továbbá a vázlatterv készítését tervezői költségbecsléssel, engedélyezési tervdokumentáció készítését (előzetes régészeti dokumentáció megszerzésével, környezetvédelmi hatástanulmánnyal és előzetes vizsgálati dokumentációval kiegészítve, országkép- és településképvédelmi szempontú előzetes vélemény megszerzésével, a további szükséges engedélyek megszerzését), valamint kiviteli tervdokumentáció készítését tervezői árazatlan és árazott költségvetéssel. A kiviteli tervezési fázisban készítendő tervezői árazott-és árazatlan költségvetési kiírással szemben támasztott tartalmi és formai elvárásokat a műszaki dokumentáció „Tervszolgáltatás általános formai követelményei” munkarésze tartalmazza.
A feladat része a teljes épület, játszó-, pihenő- és sportterület berendezési tervének elkészítése, a konyhatechnológiai terv elkészítése, valamint a biztonságtechnikai, légtechnikai és tűzvédelmi rendszerek tervezése is. Továbbá a belsőépítészetre (informatikai eszközöket is beleértve), konyhatechnológiára, oktatástechnológiára és sporttechnológiára vonatkozó bútorozási terv elkészítése becsült értékének alátámasztására alkalmas, árazott és árazatlan tervezői költségvetéssel.
Hasznos alapterület összesen: 4 055 m²
Általános oktatási területek hasznos alapterülete: 910 m2
Igazgatási, nevelőtestületi és szociális területek hasznos alapterülete: 209 m2
Étkezési területek hasznos alapterülete: 270 m2
Sport és szabadidő egység hasznos alapterülete: 1224 m2
Közösségi területek hasznos alapterülete: 1231 m2
Üzemeltetési területek hasznos alapterülete: 211 m2
Kültéri területek összesen: 2508 m2
Sportudvar: 768 m2
Iskolaudvar – kültéri burkolt pihenőudvar: 750 m2
Gazdasági udvar: 150 m2
Parkoló: 840 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 15
2 3. G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 15
3 4. V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 10
4 5. T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztrációösszhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 2.-5. értékelési részszempontokkal (2. É jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db); 3. G jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db); 4. V jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db); 5. T jogosultsággal rendelkező szakember oktatási intézmény építésének/felújításának/átépítésének/bővítésének tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 15 db)) kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
Az ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerint 15 darabban határozza meg a 2.-5. értékelési részszempontok szerinti ajánlati elemek legkedvezőbb szintjét. A Kbt. 71.§ (9a) bekezdése alapján, amennyiben az ajánlatban ezen elemre vonatkozó adatokban ellentmondás van, de megállapítható, hogy az ajánlati elemre ettől függetlenül is az elérhető legmagasabb pontszámot kell adni, az ajánlat nem nyilvánítható érvénytelenné és a Kbt. 71. § (9) bekezdés b) pontja nem alkalmazandó.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 179 - 466324
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Úrhida, Batthyány Lajos Ált. Iskola tervezése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2022/01/06 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 12 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23023851202
Postai cím: Aradi Vértanúk Útja 8
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7625
Ország: Magyarország
E-mail: ugyvediiroda@ugyvediiroda.hu
Telefon: +36 309701515
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő neve: BluePlan Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 8000 Székesfehérvár Budai Út 140. 1. em. 2
Adószám: 25080164-2-07
Ajánlattevő neve: MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1223 Budapest Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Adószám: 22743831-2-43
Ajánlattevő neve: Masszi Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 7625 Pécs Aradi Vértanúk Útja 8.
Adószám: 23023851-2-02
Ajánlattevő neve: Építész Kétszög Építészeti Tervező Kft.
Székhelye: 7621 Pécs Rákóczi Út 1.
Adószám: 13302182-2-02
Ajánlattevő neve: TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 2800 Tatabánya Bakony Utca 1/1.
Adószám: 11474762-2-11
Ajánlattevő neve: Építész Kaláka Kft.
Székhelye: 1039 Budapest Puszta Köz 3. tt 6.
Adószám: 10952410-2-41
Ajánlattevő neve: MEDMIX CENTER Tervező - Beruházó - Kivitelező - Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 4032 Debrecen Cívis Utca 12. II./23
Adószám: 11555683-2-09
Ajánlattevő neve: Prémium Épületgépész Tervező és Tanácsadó Kft.
Székhelye: 1071 Budapest Peterdy Utca 39.
Adószám: 25393703-2-42
Ajánlattevő neve: Konstruma Mérnöki Iroda Kft.
Székhelye: 1078 Budapest Murányi Utca 1.
Adószám: 10259470-2-42
Ajánlattevő neve: CAN Architects Studio Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 9024 Győr Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Adószám: 25908668-2-08
Ajánlattevő neve: Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest Perc Utca 2.
Adószám: 26295464-2-41
Ajánlattevő neve: MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest Szarvas Gábor Út 42/a. al. 1.
Adószám: 13079909-2-43
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
Rövidítések.:
AK-ajánlatkérő,
AT-ajánlattevő,
AV-alvállalkozó,
KD-Közbeszerzési Dokumentumok,
AF-Ajánlati felhívás,
GSZ-Gazdasági Szereplő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)