Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/129
Beszerzés tárgya: Árubeszerzés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.06.
Iktatószám: 13165/2022
CPV Kód: 18141000-9
Ajánlatkérő: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: 15714163251
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Balázs Dóra főelőadó
Telefon: +36 14651800
E-mail: balazs.dora@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk
Hivatkozási szám: EKR000357582022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 18141000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vizsgálókesztyűk beszerzése adásvételi keretszerződés keretében.
A rendelkezésre álló keretösszeg nettó 5 768 040,- Ft.
Az irányadó mennyiség a Kereskedelmi ajánlat megnevezésű dokumentumban kerül ismertetésre.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
A szerződés időtartama 1 év, azaz 12 hónap.
Kizárólag új (nem használt) termékek ajánlhatók meg.
A közbeszerzés kiegészítő dokumentumai a felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR rendszerben.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék az ajánlatban benyújtott műszaki leírás alapján nem felel meg a dokumentációban a termékkel szemben előírt teljesítendő minimumkövetelményeknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 10690 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 107 - 297032
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/01 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk beszerzése S, M, L, XL méretekben.
Műszaki követelmény: nem steril, púdermentes, természetes latex alapanyagú, szár hosszúság min: 300 mm,
falvastagság min: 0,14 mm. A termék ellen kell álljon a szerves oldószereknek és egyéb oldatoknak, festékeknek (pl. xilol, aceton alkohol, savak, lúgok, formaldehyd, ezüst-nitrát), valamint bármilyen mikroorganizmusnak (pl. baktérium, vírus, gomba). Megfelelőség: EN ISO374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2014, valamint a AQL 0,65 - 1,5 (EN 455-1) a lyukaktól való mentesség igazolásához.
A beszerzés rendelkezésre álló keretösszege nettó 5 768 040,- Ft.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az alábbiakat:
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti. A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
(2) A megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(3) Kereskedelmi ajánlatot (a megajánlott ár alátámasztására), a közreadott minta meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (megnevezés, cikkszám, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bek. alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, ha a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon megtalálható.
Helyesen:
Nagy kockázatok ellen védő vizsgálókesztyűk beszerzése S, M, L, XL méretekben.
Műszaki követelmény: nem steril, púdermentes, természetes latex alapanyagú, szár hosszúság 290-340 mm,
falvastagság min: 0,14 mm. A termék ellen kell álljon a szerves oldószereknek és egyéb oldatoknak, festékeknek (pl. xilol, aceton alkohol, savak, lúgok, formaldehyd, ezüst-nitrát), valamint bármilyen mikroorganizmusnak (pl. baktérium, vírus, gomba). Megfelelőség: EN ISO374-1:2016, EN 374-4:2013, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-2:2014, valamint a AQL 0,65 - 1,5 (EN 455-1) a lyukaktól való mentesség igazolásához.
A beszerzés rendelkezésre álló keretösszege nettó 5 768 040,- Ft.
Ajánlatkérő kötelezettséget vállal a keretösszeg 70%-ig történő kimerítésére.
Ajánlattevőnek csatolnia kell ajánlatához az alábbiakat:
(1) AT azon nyilatkozatát (MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT), hogy a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelményekhez rendelt elvárásokat ajánlattevő által megajánlott termék miként teljesíti. A nyilatkozatot táblázatos formában szükséges megtenni, mely táblázatban feltüntetésre kerül a beszerezni kívánt termékkel szemben támasztott műszaki követelmény mellett a megajánlott termék műszaki paramétere számszerűsíthető adatokkal, ennek hiányában igen/nem nyilatkozattal. RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
(2) A megajánlott termék orvostechnikai eszköznek való megfelelőségének igazolása érdekében az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírt GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATot és - ha az orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőség értékelési TANÚSÍTVÁNY.
(3) Kereskedelmi ajánlatot (a megajánlott ár alátámasztására), a közreadott minta meghatározott minta és kitöltési útmutató alapján (megnevezés, cikkszám, nettó és bruttó egységár, nettó összesen ár). [RÉSZLETEK: KKD.7.3.pont]
Amennyiben az ajánlat nem tartalmaz kereskedelmi ajánlatot, úgy a Kbt. 71. § (8) bek. alapján e vonatkozásban ajánlatkérő nem ír ki hiánypótlást, hanem az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. Ez alól kivételt képez, ha a kereskedelmi táblában megjelölt alapadatok az ajánlat más részeiben egyértelműen és kétséget kizáró módon megtalálható.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 14
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján - legalacsonyabb ár - szerint kívánja az értékelést elvégezni. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.
AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt.
A szerződéses feltételeket valamint a teljesítéssel kapcsolatos részleteket külön dokumentum tartalmazza (szerződés-tervezet). A teljesítés időigénye: a szerződéskötéstől számított 12 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig.
A szállítások alkalmával az Ajánlattevő az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum értéket.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel a beszerzés tárgya egyfajta termék.
Helyesen:
Ajánlatkérő a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök közbeszerzésének sajátos szabályairól szóló 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése alapján - legalacsonyabb ár - szerint kívánja az értékelést elvégezni. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb (legalacsonyabb) érvényes ajánlatot tette.
AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)–(5) bekezdésére az ajánlatok bírálatát — ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is — az ajánlatok értékelését követően végzi el.
A közbeszerzési eljárás eredményeként ajánlatkérő adásvételi keretszerződést köt.
A szerződéses feltételeket valamint a teljesítéssel kapcsolatos részleteket külön dokumentum tartalmazza (szerződés-tervezet). A teljesítés időigénye: a szerződéskötéstől számított 12 hónap vagy a keretösszeg kimerüléséig.
A szállítások alkalmával az Ajánlattevő az egyszerre rendelt termékek esetében sem mennyiségben, sem értékben nem határozhat meg minimum értéket.
Ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel a beszerzés tárgya egyfajta termék.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/07/14 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/28 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
VI . 3 .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKR-ben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az eljárásban való részvétel feltételei: az EKR rendszerben történő regisztráció, az eljárás iránti érdeklődés jelzése, a dokumentumot elektronikus úton történő letöltése.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
- Felolvasólapot,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Kereskedelmi tábla,
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (iratminta).
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges, valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. AK a IV.2.6) pont "Az ajánlati kötöttség minimális időtartama" alatt 1 hónap, azaz 30 napot ért.
13. AT érvényes ajánlathoz csak 0 HUF-nál nagyobb, pozitív értékű megajánlást tehet.
14. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. AK hivatkozik a 321/2015 Kr 30. § (4) bek-re.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pete István; lajstromszám: 00864.
Helyesen:
Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, Alvállalkozó=AV
1. Dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 40.§ (1) bek. és 57. § (1) bek. szerint az EKR-ben elektronikus úton. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben. 2. Az eljárásban való részvétel feltételei: az EKR rendszerben történő regisztráció, az eljárás iránti érdeklődés jelzése, a dokumentumot elektronikus úton történő letöltése.
3. Ajánlathoz csatolni kell a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint:
- Felolvasólapot,
- Nyilatkozat a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 62. § (1) bek. k) kc) alpontja tekintetében,
- Nyilatkozat Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
- Nyilatkozat a Kbt. 67. § (4) bek. alapján,
- Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),
- EEKD az AT és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) által kitöltve
- Kbt. 66.§ (6) bek. nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 65.§ (7) bekezdés szerint (adott esetben),
- Nyilatkozati az üzleti titokról (adott esetben),
További beadandó dokumentumok:
- Aláírási címpéldány, vagy a 2006. évi V. törvény 9.§ szerinti aláírás-minta,
- Nyilatkozat a közös ajánlattételről és közös AT megállapodását a Kbt. 35.§ szerint (adott esetben),
- Egyéb kötelező nyilatkozatok (Iratminták),
- Megfelelőségi nyilatkozat (Iratminták),
- Kereskedelmi tábla,
- Oroszország elleni szankciók kibővítéséről szóló rendelet értelmében tett nyilatkozat (Iratminta).
A Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívás során benyújtandó dokumentumok:
- Kizáró okokról szóló nyilatkozat közjegyző által hitelesítve,
- Referenciaigazolás/referencianyilatkozat.
4. Az eljárás nyelve a magyar.
5. Az idegen nyelven becsatolt dokumentum mellett annak magyar nyelvű fordítását is csatolni szükséges, valamint egy nyilatkozatot a teljes megfelelőségről,
6. AK nem enged többváltozatú (alternatív) ajánlattételt.
7. AK a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-ban foglaltak szerint biztosítja.
8. AK a Kbt. 71. § (6) bek szerinti korlátozást, valamint a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
9. Benyújtandó dokumentumok tekintetében a Kbt. 47. § (2) bek alkalmazható, továbbá AK előírja az eredeti vagy hiteles másolat benyújtását olyan nyilatkozat esetén, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló, vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat).
10. Ajánlat elkészítésével és benyújtásával járó összes költséget és kockázatot az AT viseli.
11. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei, valamint a magyar jog rendelkezései az irányadók.
12. AK a IV.2.6) pont "Az ajánlati kötöttség minimális időtartama" alatt 1 hónap, azaz 30 napot ért.
13. AT érvényes ajánlathoz csak 0 HUF-nál nagyobb, pozitív értékű megajánlást tehet.
14. AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
15. AK hivatkozik a 321/2015 Kr 30. § (4) bek-re.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Pete István; lajstromszám: 00864.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő módosította a "Műszaki követelmények" megnevezésű dokumentumot, ezáltal javította az Iratminta, Kereskedelmi ajánlat és KKD érintett részeit, valamint a felhívás II.2.4) pontjában rögzített műszaki megfogalmazást.
Ajánlatkérő módosította az ajánlatok benyújtásának határidejét (és a bontás időpontját).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ