Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/129
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.07.06.
Iktatószám: 13738/2022
CPV Kód: 80400000-8
Ajánlatkérő: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23811038241
Postai cím: Lajos Utca 80.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szili Tamás
Telefon: +36 204121936
E-mail: szili.tamas@ofa.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofa.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kisgyermeket nevelő szülők támogatott képzése
Hivatkozási szám: EKR000854922021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 80400000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A „Kisgyermeket nevelő szülők képzésének elősegítése, ösztöndíja és elhelyezkedésük támogatása” projekt keretében a nyertes Ajánlattevő feladata 300 fő számára nyelvi képzések, és 1.200 fő számára informatikai tárgyú képzések szervezése és lebonyolítása, tehát mindösszesen 1.500 fő részére képzések szervezése és lebonyolítása.
A képzések célcsoportja: azok az alacsony iskolai végzettségű, vagy szakképzettséggel nem rendelkező kisgyermeket nevelő szülők, akik a képzéseken való részvételhez szükséges támogatási kérelem benyújtásakor csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, vagy gyermeknevelési támogatásban részesülnek.
Nyertes ajánlattevő további feladatai:
• kiválasztási módszertan meghatározása a megrendelővel előzetesen egyeztetetten
• toborzás
• képzésszervezés
• képzési helyszín biztosítása
• oktatók biztosítása
Ajánlattevő a részajánlattételt biztosítja, az alábbiak szerint:
1 rész: Nyelvi képzés kapcsolódó szolgáltatásokkal
2 rész: IT képzés kapcsolódó szolgáltatásokkal

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/06/30 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2022 - 010587 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 102 - 284809
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 2
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Informatikai képzések résztvevők száma: 1.200 fő
- - Elvárt csoportlétszám: minimum 3 fős, maximum 15 fős csoportok indíthatók. Csoportos képzés esetén minimálisan 80 csoport megvalósítása elvárás.
- A képzéseket különböző intenzitásokban szükséges szervezni (napi 9 képzési órától a napi 3 képzési óráig, heti 5 naptól a heti 2 napi), melyet Ajánlattevőnek képzési ütemtervében is meg kell jelenítenie, ajánlást kell megfogalmaznia.
- A képzések egyéb jellemzője:
o intenzitás: szuperintenzív (heti 5* 4 óra), intenzív (heti 3szor 4 óra), félintenzív (heti kétszer 4 óra), normál (heti kétszer két óra) (Ennek megfelelően egy képzés legfeljebb 30 hétig tarthat, legfeljebb 8 hónapig tarthat.)
o napszak: reggeli (6-8-ig), esti (18-20), napközben (8-18), hétvégén (8-16)
- A képzéseknek az Fktv. szerinti engedélyköteles képzéseknek kell lennie.
- Ajánlattevő köteles biztosítani a résztvevők számára a képzések sikeres elvégzéséhez szükséges tananyagot.
- Egy-egy képzés időtartama nem haladhatja meg az 6 hónapot.
- A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak sikeres befejezéséről tanúsítványt szerez a bevont célcsoporttag.
- Képzések időtartama 90 órától 270 óráig terjed, előzetes egyeztetés alapján.
Helyesen:
Informatikai képzések résztvevők száma: 1.200 fő
- - Elvárt csoportlétszám: minimum 3 fős, maximum 15 fős csoportok indíthatók. Csoportos képzés esetén minimálisan 80 csoport megvalósítása elvárás.
- A képzéseket különböző intenzitásokban szükséges szervezni (napi 9 képzési órától a napi 3 képzési óráig, heti 5 naptól a heti 2 napi), melyet Ajánlattevőnek képzési ütemtervében is meg kell jelenítenie, ajánlást kell megfogalmaznia.
- A képzések egyéb jellemzője:
o intenzitás: szuperintenzív (heti 5* 4 óra), intenzív (heti 3szor 4 óra), félintenzív (heti kétszer 4 óra), normál (heti kétszer két óra) (Ennek megfelelően egy képzés legfeljebb 30 hétig, azaz 7 hónapig tarthat.)
o napszak: reggeli (6-8-ig), esti (18-20), napközben (8-18), hétvégén (8-16)
- A képzéseknek az Fktv. szerinti engedélyköteles képzéseknek kell lennie.
- Ajánlattevő köteles biztosítani a résztvevők számára a képzések sikeres elvégzéséhez szükséges tananyagot.
- Egy-egy képzés időtartama nem haladhatja meg az 6 hónapot.
- A képzés akkor tekinthető teljesítettnek, ha annak sikeres befejezéséről tanúsítványt szerez a bevont célcsoporttag.
- Képzések időtartama 90 órától 270 óráig terjed, előzetes egyeztetés alapján.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 14:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 2022/06/30 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2022/07/15 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
A módosítással az eljárás második részében, az informatikai képzések intenzitásának paramétereiben került pontosításra egy adat, a képzés maximális időtartam, mely helyesen "legfeljebb 30 hétig, azaz 7 hónapig".
A módosítással a hirdetmény 2. részre vonatkozó II.2.4) A közbeszerzés ismertetése pontja, illetve a 2. részre vonatkozó műszaki leírás kerül javításra.
Egyéb közbeszerzési dokumentum nem kerül módosításra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ