Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25231/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Páty Község Önkormányzata
Teljesítés helye: HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.;VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Páty Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15730208213
Postai cím: Kossuth Lajos Út 83.
Város: Páty
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2071
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely László
Telefon: +36 23555534
E-mail: szekely.laszlo@paty.hu
Fax: +36 23344540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.paty.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Multifunkcionális sportcsarnok építése Pátyon
Hivatkozási szám: EKR001651302021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Multifunkcionális sportcsarnok építése Pátyon
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45212225-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2071 Páty, belterület 631/2 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
Beépítési paraméterek: Az ingatlan címe: 2071 Páty belterület, az ingatlan helyrajzi száma: 631/2, Telekterület: 22.205 m2, a terület övezeti besorolása: KSP/01, beépítési mód: szabadonálló. Beépített terület (földszinti bruttó): 2 291,98 m2, Beépítettség: 10,32 %, Építménymagasság: 6,42 m, Zöldfelület (kialakított) 17.287,81 m2, Zöldfelületi mutató: 77,86 %, Beépítési mód: szabadonálló, Előkert: 45m, Parkolási mérleg: 72 db
Kivitelezendő épület fő funkciói: SPORTCSARNOK: Többrendeltetésű tér a tornasport, labdajátékok, küzdősportok, sporttevékenységeinek – edzés, verseny – lebonyolításához. A küzdőtér 24 x 44 m befoglaló méretű, multi funkciós sportpálya, amelyben az alábbi pályák helyezhetők és alakíthatók ki felfestéssel: kézilabda pálya: 20 x 40 m, kosárlabda pálya: 15 x 28 m. Ide tartoznak még a sportcsarnok kiegészítő helyiségei: Sporteszköz szertár, Széktároló, Öltözők: Csapat öltözők, bírói / edzői/ tanári öltöző, Sportorvosi elsősegély helyiség és Ügyeletes orvosi szoba
KÖZÖNSÉG-KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK: ruhatár, wc-csoportok (előcsarnokhoz, közlekedőkhöz):az előírások szerint méretezett, igényes kialakítású férfi-női wc csoportok, akadálymentes vizesblokk, kávézó, büfé, előcsarnok (nézők részére).
ÜZEMELTETÉSI TERÜLETEK (Igazgatási és fenntartási helyiségek): iroda, takarítószer tároló, kukatároló
Az épület alapozása vegyes rendszerű. A küzdőtér alatt 20 cm vastag lemezalappal történik, a körülötte lévő helyiségek alatt sávalapozással.
Vízszigetelések, lapostetők hőszigetelése: Mélyépítési szigetelések, Csapadékvíz elleni tetőszigetelések Használati víz elleni szigetelések.
Födémszerkezet: Az épület közbenső födémszerkezete 20 cm vastag monolit vasbeton födém.
Tetőszerkezetek, tetőfedések, tetők hőszigetelése, bádogos szerkezetek: Csarnok tetőszerkezet: A csarnok felett az előregyártott fióktartókon 15 cm magas, míg az alacsonyabb épületrészeken mind a fűtött belső térben, mind külső területeken 8,5 cm magas trapézlemez készül. A hőszigetelést 16 cm + 8 cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű (inhomogén) csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés adja. A vízszigetelés 1,5 mm vastag UV álló, lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel, gyártói előírások szerint.
Lapostető hőszigetelése: Az alacsonyabb épületrész felett készülő lapostetőre 15 + 15 cm kőzetgyapot hőszigetelő lemez kerül, melynek lejtését a tetőszerkezet kialakítása adja.
A csapadékvizet a csarnoktetőn pontralejtéssel összegyűjtjük és elvezetjük, a lapostetős részeken gravitációsan levezetjük és elszikkasztjuk
A külső falak alkalmassági ideje 20 év. A falaknak 301-600 Pa szélnyomásnak és 1 liter/perc/m2 mennyiségű csapóesőnek kell ellenállnia. A falaknak meg kell felelniük a vonatkozó tűzvédelmi szabályokban rögzített tűzállósági értéke
Könnyűszerkezet: Szendvicspanel:A küzdőtér kiemelkedő tömegét a tartószerkezeti vázra szerelt szendvicspanellel burkoljuk. A burkolatot helyenként kiegészítő acél vázra kell szerelni.
Külső Nyílászárók: Aluminium nyílászárók
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: Általános igényszintű ajtók, Magas igényszintű ajtók, Alumínium belső nyílászárók.
Belső falak: várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje pedig 20 év legyen. A válaszfalaknak a mindenkori hatályos tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzállóságúnak kell lenniük. Minden fal meg kell feleljen a Magyar Szabványok és jogszabályok tűzvédelmi előírásainak. A falaknak 75 kg-os tömeg lökőerejét, illetve 90 J értékű lengőterhet kell elviselniük repedés, törés, behorpadás megjelenése nélkül. A falaknak nedvesség okozta káros alakváltozásokkal szemben ellenállónak kell lenniük 20 fok Celsius környezeti hőmérséklet és 75-90 %-os páratartalom mellett. A falak hangszigetelésének az akusztikai követelményekben leírt követelményeket kell teljesítenie.
Belső padlószerkezetek és padlóburkolatok: Hőszigetelések, hangszigetelések, Technológiai szigetelés, Aljzatok, Aljzatkiegyenlítés, Sportpadló, Padlóburkolatok: Kőporcelánlap burkolatok.
Festés, mázolás, falburkolatok mennyezetképzés: Minden falfestési munkát a vonatkozó Magyar szabványoknak megfelelően, a gyártó utasításával összhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, a külső - ill. belső munkáknak megfelelő minőségben kell a helyszínre szállítani. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, száradásgyorsító vagy más anyag hozzáadása semmilyen körülmények között nem engedhető meg. A hibás vagy nem kielégítő állapotú festékeket nem lehet felhasználni. Az anyagok minősége és alkalmazása feleljen meg a helyi környezeti viszonyoknak.
Falburkolatok: Kerámia, Faburkolat, Külső, belső fémfelületek festése
Külső burkolatok: A telken belüli, de épületen kívüli burkolatok általában jó minőségű beton lapokból készülnek, megfelelően tömörített kavicságyazaton. Ezen felül különböző fa, terméskő és egyéb felületek jelennek meg. Külső burkolatok az útterven és kapcsolódó tervein szerepelnek
A sportcsarnok hőigényét többek között 5 db 35,5 kw-os gázbázisú abszorpciós hőszivattyú látja el, melynek kiépítése, telepítése is az ajánlattevő(k) feladata.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022 /S 104 - 290927

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Multifunkcionális sportcsarnok építése Pátyon
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2022/05/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25516416220
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205753716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25575158202
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 2998618003 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az 1. számú szerződésmódosításra 2022. november 17. napján került sor.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szabályai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak: 45210000-2
45212225-9
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: 2071 Páty, belterület 631/2 hrsz.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
Beépítési paraméterek: Az ingatlan címe: 2071 Páty belterület, az ingatlan helyrajzi száma: 631/2, Telekterület: 22.205 m2, a terület övezeti besorolása: KSP/01, beépítési mód: szabadonálló. Beépített terület (földszinti bruttó): 2 291,98 m2, Beépítettség: 10,32 %, Építménymagasság: 6,42 m, Zöldfelület (kialakított) 17.287,81 m2, Zöldfelületi mutató: 77,86 %, Beépítési mód: szabadonálló, Előkert: 45m, Parkolási mérleg: 72 db
Kivitelezendő épület fő funkciói: SPORTCSARNOK: Többrendeltetésű tér a tornasport, labdajátékok, küzdősportok, sporttevékenységeinek – edzés, verseny – lebonyolításához. A küzdőtér 24 x 44 m befoglaló méretű, multi funkciós sportpálya, amelyben az alábbi pályák helyezhetők és alakíthatók ki felfestéssel: kézilabda pálya: 20 x 40 m, kosárlabda pálya: 15 x 28 m. Ide tartoznak még a sportcsarnok kiegészítő helyiségei: Sporteszköz szertár, Széktároló, Öltözők: Csapat öltözők, bírói / edzői/ tanári öltöző, Sportorvosi elsősegély helyiség és Ügyeletes orvosi szoba
KÖZÖNSÉG-KISZOLGÁLÓ LÉTESÍTMÉNYEK: ruhatár, wc-csoportok (előcsarnokhoz, közlekedőkhöz):az előírások szerint méretezett, igényes kialakítású férfi-női wc csoportok, akadálymentes vizesblokk, kávézó, büfé, előcsarnok (nézők részére).
ÜZEMELTETÉSI TERÜLETEK (Igazgatási és fenntartási helyiségek): iroda, takarítószer tároló, kukatároló
Az épület alapozása vegyes rendszerű. A küzdőtér alatt 20 cm vastag lemezalappal történik, a körülötte lévő helyiségek alatt sávalapozással.
Vízszigetelések, lapostetők hőszigetelése: Mélyépítési szigetelések, Csapadékvíz elleni tetőszigetelések Használati víz elleni szigetelések.
Födémszerkezet: Az épület közbenső födémszerkezete 20 cm vastag monolit vasbeton födém.
Tetőszerkezetek, tetőfedések, tetők hőszigetelése, bádogos szerkezetek: Csarnok tetőszerkezet: A csarnok felett az előregyártott fióktartókon 15 cm magas, míg az alacsonyabb épületrészeken mind a fűtött belső térben, mind külső területeken 8,5 cm magas trapézlemez készül. A hőszigetelést 16 cm + 8 cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, kétrétegű (inhomogén) csupasz kőzetgyapot lemez hőszigetelés adja. A vízszigetelés 1,5 mm vastag UV álló, lágyított PVC csapadékvíz elleni szigetelés mechanikai rögzítéssel, gyártói előírások szerint.
Lapostető hőszigetelése: Az alacsonyabb épületrész felett készülő lapostetőre 15 + 15 cm kőzetgyapot hőszigetelő lemez kerül, melynek lejtését a tetőszerkezet kialakítása adja.
A csapadékvizet a csarnoktetőn pontralejtéssel összegyűjtjük és elvezetjük, a lapostetős részeken gravitációsan levezetjük és elszikkasztjuk
A külső falak alkalmassági ideje 20 év. A falaknak 301-600 Pa szélnyomásnak és 1 liter/perc/m2 mennyiségű csapóesőnek kell ellenállnia. A falaknak meg kell felelniük a vonatkozó tűzvédelmi szabályokban rögzített tűzállósági értéke
Könnyűszerkezet: Szendvicspanel:A küzdőtér kiemelkedő tömegét a tartószerkezeti vázra szerelt szendvicspanellel burkoljuk. A burkolatot helyenként kiegészítő acél vázra kell szerelni.
Külső Nyílászárók: Aluminium nyílászárók
BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓK: Általános igényszintű ajtók, Magas igényszintű ajtók, Alumínium belső nyílászárók.
Belső falak: várható élettartama 50 év, alkalmassági ideje pedig 20 év legyen. A válaszfalaknak a mindenkori hatályos tűzvédelmi előírásokban rögzített tűzállóságúnak kell lenniük. Minden fal meg kell feleljen a Magyar Szabványok és jogszabályok tűzvédelmi előírásainak. A falaknak 75 kg-os tömeg lökőerejét, illetve 90 J értékű lengőterhet kell elviselniük repedés, törés, behorpadás megjelenése nélkül. A falaknak nedvesség okozta káros alakváltozásokkal szemben ellenállónak kell lenniük 20 fok Celsius környezeti hőmérséklet és 75-90 %-os páratartalom mellett. A falak hangszigetelésének az akusztikai követelményekben leírt követelményeket kell teljesítenie.
Belső padlószerkezetek és padlóburkolatok: Hőszigetelések, hangszigetelések, Technológiai szigetelés, Aljzatok, Aljzatkiegyenlítés, Sportpadló, Padlóburkolatok: Kőporcelánlap burkolatok.
Festés, mázolás, falburkolatok mennyezetképzés: Minden falfestési munkát a vonatkozó Magyar szabványoknak megfelelően, a gyártó utasításával összhangban kell elvégezni. Az anyagokat az eredeti gyári kiszerelésben, a külső - ill. belső munkáknak megfelelő minőségben kell a helyszínre szállítani. Az anyagokat az eredeti gyári összetételben kell felhasználni, száradásgyorsító vagy más anyag hozzáadása semmilyen körülmények között nem engedhető meg. A hibás vagy nem kielégítő állapotú festékeket nem lehet felhasználni. Az anyagok minősége és alkalmazása feleljen meg a helyi környezeti viszonyoknak.
Falburkolatok: Kerámia, Faburkolat, Külső, belső fémfelületek festése
Külső burkolatok: A telken belüli, de épületen kívüli burkolatok általában jó minőségű beton lapokból készülnek, megfelelően tömörített kavicságyazaton. Ezen felül különböző fa, terméskő és egyéb felületek jelennek meg. Külső burkolatok az útterven és kapcsolódó tervein szerepelnek
A sportcsarnok hőigényét többek között 5 db 35,5 kw-os gázbázisú abszorpciós hőszivattyú látja el, melynek kiépítése, telepítése is az ajánlattevő(k) feladata.
Karakter-korlátozás miatt bővebb leírás a műszaki dokumentációban található.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 2998618003
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25575158202
Postai cím: Szentkút Utca 34.
Város: Siklós
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7800
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@vivapalazzo.hu
Telefon: +36 72510327
Internetcím(ek): (URL) www.vivapalazzo.hu
Fax: +36 72510327
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12408553242
Postai cím: Kun Utca 4. fsz. 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: kivitelezes@fensthermkontakt.hu
Telefon: +36 204200414
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: Possibuild Építőipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: 25516416220
Postai cím: Ady Endre Utca 4.
Város: Hévíz
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8380
Ország: Magyarország
E-mail: possibuildkft@gmail.com
Telefon: +36 205753716
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A jelen szerződésmódosítás létrejöttéig, az eredeti szerződésben kikötött hatályba léptető feltétel nem történt meg, azaz a teljes támogatási igény Támogató általi jóváhagyására és a Támogatási Szerződés hatályba lépésére a jelen szerződésmódosításig nem került sor, ezért az eredeti szerződés hatályba léptetésre biztosított határidő meghosszabbítása vált szükségessé.
A Felek kölcsönösen megállapodtak, hogy az eredeti szerződés 14.1. pontjának utolsó mondatát akként módosítják, hogy:
„Amennyiben a 2023. december 31. napjáig a hatályba lépés feltétele nem áll be, a jelen szerződés a felek között, minden további jogcselekmény nélkül, megszűnik.”
A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződést hatályba léptető feltétel bekövetkezésére, azaz a teljes támogatási igény Támogató általi jóváhagyására és a Támogatási Szerződés hatályba lépésére ráhatása nincs, annak elmaradása vonatkozásában felróhatóság nem terheli.
A teljes támogatási igény Támogató általi jóváhagyása és a Támogatási Szerződés hatályba lépése, valamint azok időigénye Megrendelőn kívül álló ok, arra ráhatása nincs, és felróhatóság nem terheli. A Kormány 1746/2021.(X.20.)Korm.határozatával döntött jelen eljárás szerinti beruházásról.
A jelen szerződésmódosításra a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján került sor.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 2998618003 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 2998618003 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben