Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/78
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.04.25.
Iktatószám: 7819/2022
CPV Kód: 45453100-8
Ajánlatkérő: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. (hrsz: 9058)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.05.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: 15789312209
Postai cím: Piac Utca 54
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gergely Tibor Csaba
Telefon: +36 52504114
E-mail: gergely.tibor@hajdu.gov.hu
Fax: +36 52504105
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormanyhivatal.hu/hu/hajdu-bihar
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549512022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000549512022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Debrecen, Piac u. 42-48. alatti épület fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000549512022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45453100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szám alatt álló épületének felújítása, tűzjelző rendszerének bővítése teljes körű kiépítéssel, a Piac utcai szárny első és második emeletén, valamint a Szent Anna utcai szárny földszint és első emeletén hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer kiépítése, a Szent Anna utcai szárnyban az elektromos vezetékek cseréje, energetikai korszerűsítés világító test és fényforrás cserével, valamint behatolás jelző rendszer teljes körű kiépítése kivitelezési szerződés keretében.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Debrecen, Piac u. 42-48. alatti épület fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak: 45262500-6
45310000-3
45311000-0
45312100-8
45312200-9
45313100-5
45314300-4
45324000-4
45331000-6
45332200-5
45350000-5
45410000-4
45431200-9
45432100-5
45442100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. (hrsz: 9058)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal 4024 Debrecen, Piac u. 42-48. szám alatt álló épületének felújítása, tűzjelző rendszerének bővítése teljes körű kiépítéssel, a Piac utcai szárny első és második emeletén, valamint a Szent Anna utcai szárny földszint és első emeletén hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer kiépítése, a Szent Anna utcai szárnyban az elektromos vezetékek cseréje, energetikai korszerűsítés világító test és fényforrás cserével, valamint behatolás jelző rendszer teljes körű kiépítése, melynek során elvégzendő munkák különösen az alábbiak:
Építőmesteri munkák
- belső vakolat leverése, újravakolása,
- gipszkarton függesztett álmennyezet építése,
- látszóbordás függesztett álmennyezet építése,
- gres, kőporcelán padlóburkolat készítése,
- falburkoló csempe bontása, pótlása új csempével,
- beltéri diszperziós falfestés,
- olajfestés.
Épületgépészeti munkák
Épületgépészeti, hőszivattyús rendszerek építésével kapcsolatos bontások
- csővezeték (horganyzott és vörösréz) bontása,
- különféle épületgépészeti szerelvények bontása,
- öntöttvas radiátorok bontása,
- Fan coil berendezés bontása.
Hőszivattyús rendszerek szerelése
- 2 db levegő-víz hőszivattyús hűtő-fűtő rendszer szerelése, 6-6 db 16 kW-os kültéri egységgel,
- csőhéj szigetelés készítése,
- különböző átmérőjű PVC lefolyóvezeték bontása, új vezetékek építése,
- horganyzott szénacél cső szerelése,
- DN20 motoros szelepek felszerelése,
- DN10-15 2-csöves 3-járatú szelepek szerelése,
- zárt tágulási tartályok szerelése,
- acéllemez kompakt lapradiátorok szerelése különböző méretben,
- szabályozó adapterek beszerelése hőszivattyús rendszerekhez,
- kaszkád vezérlések hőszivattyús rendszerekhez,
- mennyezeti klíma konvektor beszerelése 15 kW-ig/25 kW-ig,
- mono split klímák beépítése 3,5 kW hűtő/fűtő teljesítménnyel.
Vizes blokkok felújítása, WC-k cseréje:
- horonyvésés, helyreállítással,
- padlóvésés helyreállítással,
- csővezeték bontása,
- DN110 légbeszívó szelepek beépítése,
- PVC lefolyóvezeték szerelése DN32-DN125 méretekkel,
- tűzvédelmi mandzsetták elhelyezése,
- WC berendezések bontása, új hátsó kifolyású WC berendezések beépítése,
- padlóösszefolyók bontása, új padlóösszefolyók beépítése.
Meglévő tűzjelző rendszer bővítése, teljes körű kiépítése:
- tűzálló és tűzjelző kábel beépítése,
- intelligens optikai füstérzékelők beépítése,
- kézi jelzésadók beépítése,
- hang és fényjelzők beépítése,
- tűzjelző központ beépítése,
- hőkábel beépítése tartószerkezetre,
- akkumulátorok beépítése,
- másodkijelzők beszerelése.
Elektromos munkák végzése, erős áramú épületvillamossági rendszer felújítása a Szent Anna utcai épületszárnyban:
- horonyvésés készítése,
- fészekvésések készítése,
- vakolatok, keskenyvakolatok pótlása,
- vezeték és kábel bontása,
- kábelcsatorna bontása,
- elosztó és mérőhelyek bontása,
- kapcsolók, aljzatok és foglalatok bontása,
- fényforrások és lámpatestek leszerelése,
- műanyag védőcső beépítése,
- flexibilis védőcső elhelyezése,
- elágazó dobozok elhelyezése,
- kábeltálca felszerelése,
- szigetelt vezeték falba való beépítése különböző keresztmetszetekkel (21355 m),
- kábelszerű vezetékek elhelyezése,
- irányítástechnikai kábel beépítése,
- különböző típusú kapcsolók elhelyezése,
- konnektorok elhelyezése,
- elosztószekrények beépítése,
- felületre és álmennyezetbe szerelt LED lámpatestek elhelyezése,
- vészvilágítási lámpatestek elhelyezése,
- függeszthető és fali lámpatestek elhelyezése,
- LED fényforrás elhelyezése.
Behatolás jelző rendszer kiépítése:
- riasztókábel beépítése,
- híradástechnikai vezérlőkábel beépítése,
- 1 db riasztóközpont felszerelése,
- akkumulátorok felszerelése,
- LCD kezelőegységek felszerelése,
- digitális, beltéri mozgásérzékelők felszerelése,
- kültéri sziréna felszerelése,
- meglévő hő és füstelvezető központ cseréje,
- vezérlés kiépítése körforgó felvonó tűzeseti késleltetett leállításához.
Körforgó felvonó felújítása:
1 db 14 fülkés körforgó személyfelvonó részleges felújítása a műszaki leírásnak megfelelően.
A megvalósítandó építési beruházás részletes műszaki paramétereit az Ajánlati dokumentáció részét képező közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az ajánlatkérő által meghatározott kötelező jótálláson (36 hónap) felül vállalt további jótállás időtartama (hónap, 0-24 hónap) 10
2 Az [M.2.1)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzését követően (hónap, 0-36 hónap) 4
3 Az [M.2.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzését követően (hónap, 0-36 hónap) 8
4 Az [M.2.3)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakember építőipari kivitelezési szakmai többlettapasztalata a jogosultság megszerzését követően (hónap, 0-36 hónap)  8
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó, HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 180
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a II.2.7) pont kiegészítéseként közli, hogy a szerződés teljesítésének határideje a munkaterület átadásától kerül számításra, s az ott megadott határidő naptári napban értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: A közbeszerzési eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában az a gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozik.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérő kizárja a közbeszerzési eljárásból azt az ajánlattevőt, illetve alvállalkozót, aki részéről a kizáró ok a közbeszerzési eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti valamennyi tényleges tulajdonosáról és annak lakhelyéről. Ha az ajánlattevőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, az erre vonatkozó nyilatkozatát szükséges csatolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint ellenőrzi a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kizáró okok igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá arra, hogy a Kbt. 62. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a Kbt. 62. § (1a) bekezdés alapján jár el.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: nem releváns.
A VI.3.2) pont részletes kifejtéseként:
Az ajánlati árra vonatkozó értékelési részszempont esetében az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat a maximális pontot kapja, a többi ajánlat pontszámánál az ajánlatkérő fordított arányosítást alkalmaz. A többletjótállásra és az [M.2)] alkalmassági feltétel keretében bemutatott szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata tekintetében az ajánlatkérő egyenes arányosítást alkalmaz az alábbiak szerint. A többletjótállásra vonatkozó értékelési részszempont esetében azok az ajánlatok, ahol 0 hónapos többletjótállás szerepel a felolvasólapon, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, többletjótállás elvárt legkedvezőbb szintjével (24 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A szakemberek szakmai (többlet)tapasztalata értékelési részszempontok esetében azok az ajánlatok, ahol a szakemberek (többlet)tapasztalata tekintetében 0 hónap kerül megadásra, a kiosztható minimális pontszámot (0 pont) kapják, a szakmai (többlet)tapasztalat elvárt legkedvezőbb szintjével (36 hónap) megegyező vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb megajánlásokra az ajánlatkérő maximális pontot ad. Az ajánlatkérő a meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemre minden esetben a maximális pontot (100 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig az ajánlatkérő által meghatározott legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva arányosan számolja ki a pontszámokat. A pontszámítás részletes leírását az Ajánlati dokumentáció tartalmazza.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: nem releváns.
A VI.3.4) pont folytatásaként:
- Ajánlatkérő a Kbt. 52. § (4) bekezdés a)-b) pontját, illetve a Kbt. 56. § (4) bekezdését az alábbi eltérésekkel alkalmazza. Amennyiben a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem a fenti bekezdésben foglaltaknak megfelelő időpontban került benyújtásra, az ajánlatkérő arra észszerű időpontban nem tette közzé a válaszát, vagy a határidőben közzétett kiegészítő tájékoztatás nyomán olyan információ is módosul, mely szerepel jelen eljárást megindító felhívásban, az ajánlatkérő meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt, melyről hirdetményt ad fel, s e tényről haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték. Amennyiben viszont a fenti határidőben előterjesztett kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemre adott válasz nyomán jelen hirdetményben nem közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még észszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- A fentieken túl ajánlatkérő a Kbt. 52. § (5) bekezdés második mondatát azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy az ajánlattéli határidőt nem hosszabbítja meg, ha a közbeszerzési dokumentumok módosítása nem jelentős és a módosítás megtörténte az ajánlattételi határidőt megelőzően észszerű időpontban történik. A módosításról az ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az észszerű idő olyan reális, de az ajánlattételi határidőt legalább 3 munkanappal megelőző időpontot jelent, mely időpontban az ajánlattevők számára még irreális nehézség nélkül értelmezhető és az ajánlat összeállításánál figyelembe vehető a közölt információ, illetve a módosítás.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási procedúra nélkül. A Kbt. 81. § (3) bekezdésével ellentétben a kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében jelen felhívásban foglaltak az irányadók, azaz azokat az ajánlat részeként csatolni kell, beleértve jelen felhívás VI.3.4) pontjának 7. alpontjában szereplő dokumentumokat is. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban említett Kbt. 69. § (11a) bekezdés második mondata azzal az eltéréssel irányadó jelen eljárásra, hogy az említett bekezdésben szereplő esetben a gazdasági szereplő az ajánlatban nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
- A Kbt. 81. § (7)-(10) bekezdése jelen eljárás során nem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő jelen eljárása során alkalmazza a Kbt. 73. § (2) bekezdésében foglaltakat.
- Ajánlatkérő jogosult a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pont szerint akkor is eredménytelenné nyilvánítani jelen közbeszerzési eljárást, ha a Kbt. 81. § (5) bekezdés alapján a bírálatba bevont ajánlattevők ajánlatain felül csak olyan ajánlatok érkeztek, melyek ajánlati árai meghaladják az ajánlatkérő rendelkezésére álló pénzügyi fedezetet.
17. Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, amely jelen felhívásban meghatározott értékelési szempont alapján a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést, amennyiben azt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelöli.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (5) bekezdése tekintetében rögzíti, hogy az ajánlatkérő azért nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert jelen közbeszerzési eljárás tárgya egyetlen, oszthatatlan építési beruházás, ugyanis a kivitelezés tárgya egyetlen épület. Erre tekintettel a különböző munkanemek egymástól nem választhatók el, az eredményfelelősség is a fenti épület tekintetében áll fenn.
19. Ajánlatkérő az eljárás eredményéről a Kbt. 79. § (2) bekezdés szerint tájékoztatja az ajánlattevőket. A szerződéskötés időpontjára a Kbt. 131. § (6) bekezdése az irányadó a (8) bekezdésben foglalt eltérésekkel.
20. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
21. Jelen felhívásban és az Ajánlati dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. az irányadó.
22. FAKSZ: Dr. Tóth Csaba (lajstromszám: 00473.).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat valamennyi ott vezetett pénzforgalmi számlája vonatkozásában minimálisan az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- a pénzforgalmi számla/pénzforgalmi számlák pénzforgalmi jelzőszáma(i),
- a pénzforgalmi számla vezetésének kezdőidőpontja,
- a számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás előfordult-e, ha igen, ennek időpontja és időtartama.
Ajánlatkérő sorbaállítás kitétel alatt a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában foglaltakat érti.
Az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlák tekintetében igazolást nem kell benyújtani.
Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolására irányadónak tekinti a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdésben foglaltakat is.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha bármely pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapon belül 15 naptári napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.
A vizsgálat az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 12 hónapban megszűnt pénzforgalmi számlákra nem terjed ki.
A fenti alkalmassági feltétel az érintett gazdasági szereplőkre egyenként vonatkoztatható, azaz elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel az előírt követelménynek.
Az ajánlattevő a fenti alkalmassági feltételeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglaltak az irányadók, mellyel kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevő figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az a szervezet (személy), amelynek adatait az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont szerinti alkalmasság igazolásához felhasználja, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben teljesített legjelentősebb építési kivitelezési tevékenységre vonatkozó referenciák ismertetése a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § szerint. A referenciának minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:
– szerződést kötő másik fél megnevezése, címe,
– a kapcsolattartó neve és elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),
– a szerződés tárgyának, az elvégzett feladatoknak és azok releváns mennyiségének ismertetése,
– a szerződés teljesítési helye,
– a teljesítés kezdő (év, hónap, nap) és befejező időpontja (év, hónap, nap),
– nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a referenciák tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § szerint jár el.
Ha nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban fogadja el, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés].
M.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek bemutatása a szakember személyes adatait (név, lakcím, születési hely és idő), végzettség, képzettség, építőipari szakmai tapasztalat ismertetését havi bontásban tartalmazó szakmai önéletrajz formájában, melyhez mellékelni kell a releváns végzettség, képzettség igazolására szolgáló dokumentum egyszerű másolatát, továbbá az adott szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot.
[Amennyiben valamely szakember az adott alkalmassági feltétel keretében említett jogosultsággal (kamarai bejegyzéssel) már az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában rendelkezik, e tényt a szakmai önéletrajzban rögzíteni kell és fel kell tüntetni a bejegyzés időpontját (év, hónap) is. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a bejegyzés előtti szakmai tapasztalat feltüntetését mellőzni lehet.]
M.3) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés g) pontja alapján az MSZ EN ISO 14001, vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszerének – bármely nemzeti rendszerben akkreditált – tanúsító által kiállított igazolásának másolata, vagy azoknak a környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmaz.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont szerint a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés szerint jár el.
Ajánlatkérő továbbá valamennyi alkalmassági feltétel igazolása tekintetében arra is felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására benyújtandó dokumentumoknak olyan részletesnek kell lenniük, hogy azokból az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az alkalmassági feltételek igazolására szolgáló dokumentumokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltak szerint kell benyújtani, valamint irányadó a Kbt. 69. § (11a) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): [M.1.1)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből olyan, új épület felépítésre és/vagy épület felújítására és/vagy átalakítására és/vagy bővítésére vonatkozó referenciával, mely magában foglalt összesen legalább 10000 m falba süllyesztett vezetékhálózat kiépítését és/vagy vagy cseréjét, továbbá legalább 40 kW összteljesítményű hőszivattyús rendszer telepítését, valamint vagyonvédelmi rendszer (tűzjelző és/vagy riasztó rendszer) kiépítését és/vagy felújítását.
[M.1.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt évből legalább 1 db személyfelvonó létesítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.
[Ajánlatkérő nem évenként vizsgálja a referenciákat, hanem a fenti időszakban kell teljesíteni az előírt referencia-követelményt. A két referenciafeltétel teljesíthető egy referencia által is, ugyanakkor az [M.1.1)] referenciafeltételben szereplő mennyiségek maximum két referencia által teljesíthetők. Ajánlatkérő a fenti vizsgált időszak alatt befejezett, de az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldését megelőző nyolc éven belül megkezdett referenciákat fogadja el.]
[M.2)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni
- [M.2.1)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles építészmérnök, okleveles építőmérnök, építészmérnök, építőmérnök, vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.2)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles villamosmérnök, vagy villamosmérnök vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.3)] legalább 1 fő olyan szakembert, aki az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel, képzettséggel (okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány, vagy okleveles létesítménymérnök épületgépészeti szakirány, vagy gépészmérnök épületgépész szakirány vagy azzal egyenértékű) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idővel rendelkezik;
- [M.2.4)] nem tud a szerződés teljesítésébe bevonni legalább 1 fő felvonószerelő (vagy azzal egyenértékű) képzettséggel rendelkező szakembert.
[M.3)] Az ajánlattevő alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által kiállított MSZ EN ISO 14001 vagy azzal egyenértékű környezetirányítási rendszert igazoló, érvényes tanúsítvánnyal, vagy a fentiekkel egyenértékű szabvány követelményei alapján kidolgozott környezetirányítási intézkedések leírásával, amelyeket az ajánlattevő a szerződés teljesítése során alkalmazni tud.
Ajánlatkérő az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal minden egyes esetben egyenértékűnek tekinti a fenti rendelet hatályba lépése előtt korábbi jogszabályok által szabályozott, ugyanazon szakmagyakorlásra vonatkozó jogosultságokat és a korábbi jogszabályok által a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettségeket.
A fenti alkalmassági feltételeknek a közös ajánlattevők együttesen, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Irányadók továbbá a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdésében foglaltak, illetve az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 65. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az ajánlattevő kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetként csak olyan gazdasági szereplőt vehet igénybe, amely regisztrált az EKR-ben, vagy amelynek adatait az ajánlattétel vagy részvételre jelentkezés során az EKR-ben előzetesen rögzítette.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 1%-a/nap. A késedelmi kötbér maximuma: a nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a nyertes ajánlattevő (vállalkozó) késedelme meghaladja a 20 napot, vagy a késedelmi kötbér értéke a nettó vállalkozói díj 20%-át, az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult a szerződést felmondani, illetve – amennyiben annak jogi feltételei fennállnak – a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 10%-a.
Jótállási biztosíték: a nettó vállalkozói díj 3%-a.
Továbbá jótállás (garancia), melynek időtartamára az ajánlattevők tesznek ajánlatot, melyet az ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás II.2.5) pontja szerint értékel. A kötelezően vállalandó jótállás időtartama: 36 hónap.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, az elszámolás és a kifizetések pénzneme: HUF.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt teljes nettó ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő előleget biztosít. Az előleg-igénybevételi szándékáról és az igényelt előleg mértékéről az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
Amennyiben az ajánlattevő a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-nál nagyobb mértékű előleget igényel, az 5% feletti előleg-részre előleg-visszafizetési biztosítékot (bankgarancia) kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Az igényelt előleg kifizetésére az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 30. § (1) bekezdése az irányadó. Az előleg összege a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül levonásra.
A nyertes ajánlattevő a szerződéstervezetben foglaltak szerint nyújthat be számlát [Kbt. 135. § (5) bekezdés].
A számlák kifizetése, amennyiben a nyertes ajánlattevő alvállalkozót vesz igénybe, a Kbt. 135. § (3) bekezdésére tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szabályai szerint történik.
Az ajánlatkérő elfogadja, illetve feldolgozza a Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelő számlákat.
A teljesítésigazolás kiadására a Kbt. 135. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerződéstervezetben foglaltak az irányadó, továbbá a szerződés teljesítésével kapcsolatban figyelembe veendő a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé, illetve nem követeli meg gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2022/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/05/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp)
Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 424/2017. Korm. rend.] 15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. A bontásra egyébiránt a Kbt. 68. § az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
részletes kifejtése a III.1.1) pontban.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 3.000.000. HUF
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: ajánlatkérő székhelye 10034002-00299626-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték – az ajánlattevő választása szerint – teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, illetve átutalással, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot (a befizetésről vagy az utalásról szóló bizonylat kivételével elektronikus aláírással ellátva) az ajánlat részeként csatolni kell. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk.
VI.3.4) További információk:
1. A közbeszerzési dokumentumok az eljárást megindító felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.
2. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos előírásokat a Kbt. 41/A. §-a tartalmazza.
3. Az EKR használatához a 424/2017. Korm. rend. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
4. Az ajánlatban szerepelnie kell felolvasólapnak, amelyen közölni kell az alábbi adatokat: az ajánlattevő nevét, székhelyét, továbbá mindazon számszerűsíthető adatot, melyet az ajánlatkérő értékelési részszempontként értékel [Kbt. 66. § (5) bekezdés].
5. Az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (6) bekezdése tekintetében.
6. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változás bejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozni köteles.
7. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 65. § (7), illetve (9) bekezdés szerint kíván eljárni, csatolnia kell a Kbt. 65. § (7) bekezdésben előírt nyilatkozatot és az egyéb dokumentumokat. [Amennyiben az ajánlattevő nem kíván az alkalmassági feltétel igazolása tekintetében más gazdasági szereplő kapacitásaira támaszkodni, az erről szóló nyilatkozat az ajánlat részeként csatolandó.]
8. Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy az ajánlattétel során figyelembe vette azokat a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeket, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
9. Az ajánlattevőnek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdés alapján szakmai ajánlatot (az ajánlattevő által kitöltött árazott költségvetés) kell benyújtania.
10. Az ajánlattevőnek csatolnia kell kötelezettségvállaló nyilatkozatát, miszerint nyertessége esetén jelen közbeszerzési eljárás nyomán kötendő szerződésre vonatkozóan olyan építési-szerelési összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási szerződést köt, melyben a felelősségbiztosítás éves fedezete 100 M HUF, káreseményenkénti fedezete pedig minimum 30 M HUF, a vagyonbiztosítási fejezetében a biztosítási összeg pedig nem kevesebb, mint az adott vállalkozói szerződés teljes összege. A felelősségbiztosítást a szerződéskötéskor be kell mutatni, melyről az ajánlatkérő (megrendelő) jogosult másolatot készíteni.
Ajánlatkérő azonban azt is elfogadja, ha az ajánlattevő arról nyilatkozik az ajánlatában, hogy meglévő biztosítási szerződését jelen közbeszerzés tárgyára kiterjeszti. Ha az ajánlattevő úgy nyilatkozik, hogy meglévő biztosítását terjeszti ki, az ajánlat részeként be kell csatolni a meglévő felelősségbiztosítását (kötvényét) és az azt hatályban tartó befizetés igazolását egyszerű másolatban.
11. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdésére tekintettel tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, amely azt jelenti, hogy az ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. Amennyiben a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerinti értékelés során több ajánlattevő ajánlata is a legkedvezőbbnek, illetve következő legkedvezőbbnek minősül (azonos pontszámot ér el), az ajánlatkérő annak kiválasztásánál, hogy mely legkedvezőbb, illetve következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő tekintetében végzi el az ajánlat bírálatát, úgy jár el, hogy a legmagasabb súlyszámú értékelési részszempontra (ajánlati ár) nagyobb értékelési pontszámot kapott ajánlatot választja ki bírálatra. Amennyiben a fenti módszer alapján sem határozható meg a legkedvezőbb, illetve a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevő, az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani e tekintetben.
12. Ajánlatkérő az eljárás során a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § rendelkezéseinek megfelelően biztosítja. Ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás – ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást [Kbt. 71. § (6) bekezdés].
13. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az ajánlatba benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmát ajánlatkérő jogosult a Kbt. 69. § (13) és (14) bekezdésben leírtak szerint ellenőrizni.
14. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdés alapján felhívja az ajánlattevő figyelmét, hogy ajánlatkérő az ajánlattevő a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapította meg. A szigorúbban megállapított feltételek a pénzügyi intézményektől származó igazolásokhoz, a referenciákhoz, a szakemberekhez és a környezetirányítási rendszerhez kapcsolódnak.
15. Ajánlatkérő jelen eljárás során alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pont szerinti eredménytelenségi okot.
16. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. § (1) bekezdés alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, önálló eljárási szabályok kialakításával kerül lefolytatásra, mely önállóan kialakított eljárási szabályok (a 11. pontban foglaltakon túl) a következők:
- Ajánlatkérő a Kbt. 56. § (2)-(3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel alkalmazza, hogy a kiegészítő tájékoztatást észszerű határidőn belül köteles megadni. Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző negyedik munkanapnál később nyújtja be valamely gazdasági szereplő, az ajánlatkérő arra csak akkor válaszol, ha a válasz feltétlenül szükséges a megfelelő ajánlattételhez.
Folytatás a III.1.1) pontban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/04/20 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges