Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25318/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Teljesítés helye: Budapest Korányi Frigyes u. 1. 42. C pavilon PISTON épület Budapest, 10886/33 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Ajánlatkérő típusa: Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Korányi Pulmonológiai Intézet
Nemzeti azonosítószám: 15309783243
Postai cím: Korányi Frigyes Út 1 10886/33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szepesi Andrea
Telefon: +36 305569698
E-mail: szepesi@koranyi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.koranyi.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Piston épület II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000597362022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Az építési beruházás átalánydíjas vállalkozási szerződés:
Az OKPI területén a PISTON épület felújítás és átépítésének II. ütemében a felújítás és átépítéssel érintett teljes terület 257,6 m2, ez a következő helységekből áll 8 db iroda 92,1m2, 1 db tárgyaló 30,4 m2, 1db teakonyha 5m2, 3 db tároló 21,9m2, 1-1db női-férfi vizes blokk 2x5,3 m2, 1 db közlekedő 66,1 m2, 1 db hőközpont 6,8m2 és gépészeti tér 24,7m2 kialakítását terveztük az alábbi főbb paraméterekkel: - talajnedvesség elleni szigetelését 277,8 m2; - padló hőszigetelése 10 cm vstg lépésálló hőszigeteléssel 244,2m2; - 8 cm vastagságú vasalt aljzatbeton lemez peremszigeteléssel 244,2 m2; - 12,5 cm vstg hangszigetelt gipszkarton válaszfalak 134,3m2; - gipszkarton álmennyezet 117,6 m2; - kazettás álmennyezet 93,6 m2, vízálló nagy kopásállóságú laminált padló 121,7 m2, PVC burkolat 18 m2, greslap burkolat 113,1 m2; - fémtokos fa beltéri ajtó 16 db; szerelt WC-kabin 3 db; hűtés-fűtés 8db irodába, 1db tárgyalóba és a közlekedőben mennyezetbe épített 4 csöves fancoilos hőszivattyús rendszerrel; 15 db irodai munkahely kialakítása erős és gyengeáramú ellátással, 1 db előadó-tárgyaló 20 fő részére WIFI, kivetítő, legalább egy 120 cm D monitor, hangosítással, kamerával az erős és gyengeáramú rendszer kiépítésével; - a közlekedőbe riasztó, behatolásjelző berendezés, mozgásérzékelő világítással; szellőzés kiépítése a vizesblokkokba és közlekedőbe, oldalfal burkolat 26,5 m2; - festés 780 m2; - homlokzatok hőszigetelése, fő épületrész 15 cm vastagságú 300,1 m2 /2 cm vstg 25,7 m2, mellék és hátsó épületrész 10 cm vstg 63,7m2 szállas hőszigetelő rendszerrel a látszó felület 2mm-es kapart szilikát vakolattal; - főhomlokzat ablakain elektromos működtetésű árnyékoló 9 db, járda 29,3 m2.
Ajánlatkérő a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít, mely alapján részletes ajánlatot kell tenniük az
árazatlan költségvetés kitöltésével.
Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának
megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,sem
ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos
félreértésre vagy tévedésre.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46. §. (3) bekezdésére.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén: Ajánlattevőnek az egyenértékűséget az ajánlatában igazolnia kell.
Továbbiak a KD-ben
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 104889831 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Piston épület felújítása II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest Korányi Frigyes u. 1.
42. C pavilon PISTON épület
Budapest, 10886/33 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Az építési beruházás átalánydíjas vállalkozási szerződés:
Az OKPI területén a PISTON épület felújítás és átépítésének II. ütemében a felújítás és átépítéssel érintett teljes terület 257,6 m2, ez a következő helységekből áll 8 db iroda 92,1m2, 1 db tárgyaló 30,4 m2, 1db teakonyha 5m2, 3 db tároló 21,9m2, 1-1db női-férfi vizes blokk 2x5,3 m2, 1 db közlekedő 66,1 m2, 1 db hőközpont 6,8m2 és gépészeti tér 24,7m2 kialakítását terveztük az alábbi főbb paraméterekkel: - talajnedvesség elleni szigetelését 277,8 m2; - padló hőszigetelése 10 cm vstg lépésálló hőszigeteléssel 244,2m2; - 8 cm vastagságú vasalt aljzatbeton lemez peremszigeteléssel 244,2 m2; - 12,5 cm vstg hangszigetelt gipszkarton válaszfalak 134,3m2; - gipszkarton álmennyezet 117,6 m2; - kazettás álmennyezet 93,6 m2, vízálló nagy kopásállóságú laminált padló 121,7 m2, PVC burkolat 18 m2, greslap burkolat 113,1 m2; - fémtokos fa beltéri ajtó 16 db; szerelt WC-kabin 3 db; hűtés-fűtés 8db irodába, 1db tárgyalóba és a közlekedőben mennyezetbe épített 4 csöves fancoilos hőszivattyús rendszerrel; 15 db irodai munkahely kialakítása erős és gyengeáramú ellátással, 1 db előadó-tárgyaló 20 fő részére WIFI, kivetítő, legalább egy 120 cm D monitor, hangosítással, kamerával az erős és gyengeáramú rendszer kiépítésével; - a közlekedőbe riasztó, behatolásjelző berendezés, mozgásérzékelő világítással; szellőzés kiépítése a vizesblokkokba és közlekedőbe, oldalfal burkolat 26,5 m2; - festés 780 m2; - homlokzatok hőszigetelése, fő épületrész 15 cm vastagságú 300,1 m2 /2 cm vstg 25,7 m2, mellék és hátsó épületrész 10 cm vstg 63,7m2 szállas hőszigetelő rendszerrel a látszó felület 2mm-es kapart szilikát vakolattal; - főhomlokzat ablakain elektromos működtetésű árnyékoló 9 db, járda 29,3 m2.
Ajánlatkérő a KD műszaki leírásának részeként árazatlan költségvetést biztosít, mely alapján részletes ajánlatot kell tenniük az
árazatlan költségvetés kitöltésével.
Ajánlattevő ajánlatában megajánlott egyösszegű nettó ajánlati ár,mint átalányárért teljes körűen vállalkozik a beszerzés tárgyának
megvalósítására. Szerződés-tervezetben nevesített jogcímeken felül ajánlattevő egyéb címen díjazásra nem tarthat igényt,sem
ajánlattétel során,sem későbbiekben a kivitelezés alatt semmilyen formában sem hivatkozhat a mennyiségekkel kapcsolatos
félreértésre vagy tévedésre.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 46. §. (3) bekezdésére.
Egyenértékű dolog megajánlása esetén: Ajánlattevőnek az egyenértékűséget az ajánlatában igazolnia kell.
Továbbiak a KD-ben
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többletjótállás mértéke (min. 0, max. 24 hónap) (Hónap) (az alapjótálláson felül megajánlott többletidőtartam) (előny a nagyobb) (egész számban kérjük) 15
2 3. Az M.2.1/ pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 48 hónap) (Hónap) (előny a nagyobb) (egész számban kérjük megadni) 8
3 4. Az M.2.2/ pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 48 hónap) (Hónap) (előny a nagyobb) (egész számban kérjük megadni) 7
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.7. pont pontosítva (EKR munkanap korlátozása okán): A szerződés teljesítésének határideje: a szerződés hatályba lépését követően, a munkaterület átadásától számított 45 munkanap.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Piston épület felújítása II. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/11/20 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 9
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 9
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23898903205
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
E-mail: syntax.kozbesz@gmail.com
Telefon: +36 307604310
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 127703546
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 103748911
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Pallér 1997 Kft (3800 Szikszó, Gólya u. 3.), adószáma:23469545-2-05, épületgépészeti szer., épületgép.fmv, Ajánlat
benyújtásakor nem ismert épületvillamossági szerelés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23898903205
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
E-mail: syntaxkft@gmail.com
Telefon: +36 307604310
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: 103748911 Pénznem: HUF
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 27435838241
Postai cím: Dósa Utca 3. földszint 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1031
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 27435838241

Hivatalos név: METABAU 131 Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 13266310242
Postai cím: NEPTUN UTCA 112. 3/12
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1158
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13266310242

Hivatalos név: Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 14950355212
Postai cím: Móricz Zsigmond Út 45
Város: Fót
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14950355212

Hivatalos név: DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felellősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12467006213
Postai cím: Faiskola Tér 13
Város: Gödöllő
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12467006213

Hivatalos név: T-Invest '91 Fővállalkozó, Építőipari és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13580234206
Postai cím: Ősz Utca 11.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13580234206

Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: 23898903205
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205

Hivatalos név: Creo-Team Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 12037575241
Postai cím: San Marco Utca 19. fszt. 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1034
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12037575241

Hivatalos név: DC Bau Invest Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 25949706241
Postai cím: Béke Tér 7. Fsz. 2. ajtó
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25949706241

Hivatalos név: KHARISZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11671732219
Postai cím: Kenderike Utca 4
Város: Veszprém
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8200
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11671732219

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az alábbi nyertes ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalépett, így AK a V. szakaszban nyertesként a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb adatait tüntette fel (Syntax Consult Szolgáltató Kft, Magyarország 3826 Rakacaszend, Fő U. 16). AK a nyertes ajánlatot követő második legkedvezőbb ajánlattevővel kötötte meg a szerződést.
Nyertes ajánlattevő adatai:
KRIGESI-BAU Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1031 Budapest, Dósa Utca 3. földszint 2.
1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (nettó HUF) (előny a kisebb) (egész számban kérjük megadni): 104 889 831
2. Többletjótállás mértéke (min. 0, max. 24 hónap) (Hónap) (az alapjótálláson felül megajánlott többletidőtartam) (előny a
nagyobb) (egész számban kérjük megadni): 24
3. Az M.2.1/ pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 48 hónap) (Hónap) (előny a nagyobb) (egész
számban kérjük megadni): 48
4. Az M.2.2./ pont szerinti szakember szakmai többlettapasztalata (min. 0, max. 48 hónap) (Hónap) (előny a nagyobb) (egész
számban kérjük megadni): 48
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/11/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges