Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9714/2022
CPV Kód: 77100000-1
Ajánlatkérő: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe;Őrségi Nemzeti Park területe;Őrségi Nemzeti Park területe;Őrségi Nemzeti Park területe;Őrségi Nemzeti Park területe;Őrségi Nemzeti Park területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Varga Zsolt EV;Dienes Kereskedelmi Kft;Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság;Dienes Kereskedelmi Kft;Varga Zsolt EV;Dénes Béla egyéni vállalkozó
Ajánlatkérő típusa: Nemzeti Park
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Nemzeti Park
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15763064218
Postai cím: Város Szer 57
Város: Őriszentpéter
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9941
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Németh Csaba
Telefon: +36 94548034
E-mail: csaba.nemeth@onpi.hu
Fax: +36 94428791
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): www.orseginemzetipark.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Nemzeti Park
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Nemzeti Park
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Keretszerződések-mezőgazdasági szolgáltatások 2022
Hivatkozási szám: EKR000365532022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
Keretösszeg: nettó 2.866.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.

2. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Legelő- és rétgazdálkodás
Keretösszeg: nettó 33.400.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.

3. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Nyári mezőgazdasági munkálatok
Keretösszeg: nettó 4.070.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.

4. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Silózás
Keretösszeg: nettó 3.625.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.

5. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Istállótrágya-szórás és bedolgozás
Keretösszeg: nettó 10.350.000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.

6. rész:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Belső-őrségi rétek kezelése
Keretösszeg: nettó 3 800 000,- Ft +ÁFA.
Részletek: AF II.2.4) pont és KD.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 58111000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
Keretösszeg: nettó 2.866.000,- Ft +ÁFA.
1/1: tavaszi talajművelési munkafolyamatok (silókukorica,silócirok, szemes kukorica, vetése, és a hozzá kapcsolódó talaj-, illetve növényvédelmi munkálatok, tavaszi és őszi vetésű gabonák növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási munkálatai.. A növényvédelemhez, permetezéshez, vetéshez szükséges alapanyagokat (vetőmag, műtrágya, növény védőszerek stb.) Ajánlatkérő biztosítja.)
becsült mennyiség összesen:
Kultúra Terület (ha)
Őszi búza 15
Tritikálé 10
Tavaszi zab 21
Silókukorica+silócirok 27
Szemes kukorica 20
Zöld takarmány növények (csenkeszperje,facélia) 46
Összesen: 139
Munkaműveletek:
 Hengerezés
 Nehéztárcsa (12-20 cm)
 Magágy előkészítés
 Vetés gabona vetőgéppel
 Vetés direktvető gabonavető géppel
 Vetés szemenkénti vetőgéppel
 Vetés szemenkénti vetőgéppel műtrágya kijuttatással
 Vetés szemenkénti vetőgéppel mikro granulátum kijuttatással
 Vetés szemenkénti vetőgéppel műtrágya és mikro granulátum kijuttatással
 Műtrágya kijuttatás
 Szántóföldi permetezés
1/2: őszi mezőgazdasági munkafolyamatok (őszi gabona vetése és a hozzá kapcsolódó talaj-, illetve növényvédelmi munkálatok, valamint őszi mélyszántás. A növényvédelemhez, permetezéshez, vetéshez szükséges alapanyagokat (vetőmag, műtrágya, növényvédőszerek stb.) Ajánlatkérő biztosítja.)
becsült mennyiség összesen:
Kultúra Terület (ha)
Őszi gabona 40
Összesen: 40
 Magágy előkészítés
 Talajlazítás középmély (40-50 cm)
 Talajlazítás mély (50-70 cm)
 Vetés gabona vetőgéppel
 Vetés direktvető gabona vetőgéppel
 Gruberozás
 Műtrágya kijuttatás
 Szántóföldi permetezés
 Szártépőzés
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Legelő- és rétgazdálkodás
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben - Legelő- és rétgazdálkodás
Keretösszeg: nettó 33.400.000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség összesen*:
Munkaművelet Szenázs-készítés Széna-1 Széna-2
Kaszálás 46 ha 650 ha 100 ha
Rendkezelés 46 ha 650ha 100 ha
Rendsodrás 46ha 650 ha 100 ha
Bála készítés (körbála típusú, szenázs bála 115-130 átmérőjű, körbála típusú széna bála 145-160 cm átmérőjű méretben) 650 db 5800 db 500 db
Bála csomagolása (a szenázs bála csomagoló anyagot Ajánlatkérő biztosítja) 650 db - -
Bála szállítása 650 db 5800 db 500 db
Bála rakodása (fel és le összesen) 650 db 5800 db 500 db
Munkaművelet:
 Kaszálás
 Rendkezelés
 Rendsodrás
 Szenázsbála készítés
 Szenázsbála készítés aprító berendezés használatával (szecskázó)
 Szénabála készítés
 Szenázsbála csomagolása
 Szénabála szállítása
 Szénabála rakodása
 Szenázsbála szállítása
 Szenázsbála rakodása
Szenázs-készítés: április -szeptember közti intervallumban bármikor
Széna-1: első növedékből szénakészítés
Széna-2: második növedékből szénakészítés
Szenázs bála csomagoló anyagot Megrendelő biztosítja
Széna bála csomagoló anyag (bála háló) biztosítása Vállalkozó feladata

*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nyári mezőgazdasági munkálatok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Nyári mezőgazdasági munkálatok
Keretösszeg: nettó 4.070.000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség összesen:
Munkaművelet Mennyiség
Gabona és kukorica aratás 66 ha
Szalmabálázás (körbála típusú szalma bála 145-160 cm átmérőjű méretben) 600 db
Bálahordás 600 db
Bálarakás (fel és le összesen) 600 db
Tarlóhántás-középmély lazítóval (40-45cm) 15 ha
Gruberozás 30 ha
Munkaművelet:
 gabona aratás
 gabona szállítás
 Szalmabálázás (körbála típusú szalma bála 145-160 cm átmérőjű méretben)
 Bálahordás
 Bálarakás (fel és le összesen)
 Tarlóhántás-nehéztárcsával (12-20 cm)
 Tarlóhántás-középmély lazítóval (40-45cm)
 Gruberozás
Szalma bála csomagoló anyagot (bála háló) Vállalkozó biztosítja
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Silózás
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Silózás
Keretösszeg: nettó 3.625.000,- Ft +ÁFA.
(A szilázs oltóanyagot Ajánlatkérő biztosítja)
becsült (betakarítandó) mennyiség: 900 tonna
Érintett terület blokkazonosító teleptől való távolság (km) Terület (ha)
WR0CU818 2 12
W89YUN18 1 15,5
Munkaművelet
 silózás
 siló hordás
 taposás
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Istállótrágya-szórás és bedolgozás
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Istállótrágya-szórás és bedolgozás
Keretösszeg: nettó 10.350.000,- Ft +ÁFA.
munkaművelet becsült mennyiség
trágyarakás 85 üzemóra
Trágyaszállítás + szórás 4.500 tonna
Trágya bedolgozás-szántás 30 cm 40 ha
Érintett terület blokkazonosító Teleptől való távolság (km) Terület (ha)
WXUH7T18 4,0 22
W88RUE18 8,4 7
WT0CU918 8,2 30
W89YUN18 4,8 15,5
WP6HA118 5 9
WXC37W18 5,2 13,37
WR0CU818 5,5 12,5
W1LCU418 4 13
WPEKUU18 5 12
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
**Időjárástól, és talajállapottól függően kiválasztva a talajművelési mód.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Belső-őrségi rétek kezelése
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 77100000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés helye: Őrségi Nemzeti Park területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási keretszerződés mezőgazdasági szolgáltatások elvégzésére a 2022. évben – Belső-őrségi rétek kezelése
Keretösszeg: nettó 3 800 000,- Ft +ÁFA.
Becsült mennyiség* összesen 137,6 ha
Munkaművelet
 Rétboronálás
 Rendkezelés
 Kaszálás
 Szárzúzás
 Bála készítés
 Bála lehordás (terület szélére)
*becsült mennyiség = az ajánlati felhívás feladásakori állapot szerinti becsült mennyiségek, a szerződés keretjellegére és a szolgáltatás tárgyának jellegére tekintettel a mennyiségek változhatnak.
Ajánlatkérő a feltüntetett keretösszeg 70%-ának lehívására vállal kötelezettséget, figyelemmel a teljesítést befolyásoló körülményekre: időjárás, csapadék, talajviszonyok.
A szerződés megszűnik a keretösszeg kimerülésével vagy 2022. december 02. napján abban az esetben is, amennyiben ezen időpontig a keretösszeg nem merült ki. Ajánlatkérő a keretösszeg kimerítésére nem képes kötelezettséget vállalni, tekintettel a szerződés tárgyának jellegére, amely bizonytalanná teszi, hogy a tárgyévben pontosan mely munkák elvégzésére kerülhet sor, illetőleg a szolgáltatás tárgyát képező területek mennyisége is függ a környezeti hatásoktól.
**Időjárástól, és talajállapottól függően kiválasztva a talajművelési mód.
A részletes feladatleírás: KD.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám:
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05537 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Talajművelési munkálatok (tavaszi és őszi)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
E-mail: varga.agrar@gmail.com
Telefon: +36 305274475
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2866000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
E-mail: siposszabolcsadri@gmail.com
Telefon: +36 303260435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218

Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Legelő- és rétgazdálkodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 33400000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Nyári mezőgazdasági munkálatok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
E-mail: siposszabolcsadri@gmail.com
Telefon: +36 303260435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 4070000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Sipos Mezőgazdasági Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: 22167862218
Postai cím: Bartok B. Ut. 2/a
Város: Egyházasrádóc
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9783
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22167862218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: Silózás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3625000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Istállótrágya-szórás és bedolgozás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
E-mail: varga.agrar@gmail.com
Telefon: +36 305274475
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 10350000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
E-mail: dienesjutka10@gmail.com
Telefon: +36 303125971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv igen
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dienes Kereskedelmi Kft
Nemzeti azonosítószám: 13015750218
Postai cím: IV.Béla király uti piac
Város: Körmend
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9900
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13015750218

Hivatalos név: Varga Zsolt EV
Nemzeti azonosítószám: 60483281238
Postai cím: Újlaki Utca 36.
Város: Vasvár
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 60483281238

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 6 Elnevezés: Belső-őrségi rétek kezelése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Dénes Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 77962722238
Postai cím: Fő Út 97 734/1
Város: Magyarszombatfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9946
Ország: Magyarország
E-mail: denes.bela@hotmail.com
Telefon: +36 301237729
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 77962722238
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3800000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Dénes Béla egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: 77962722238
Postai cím: Fő Út 97 734/1
Város: Magyarszombatfa
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9946
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 77962722238

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlattevők adatai:
1.rész:
1). Sipos Mezőgazdasági Bt.
Székhely: 9783 Egyházasrádóc Bartok B. Ut. 2/a
Adószám: 22167862-2-18
2). Varga Zsolt EV. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9800 Vasvár Újlaki Utca 36.
Adószám: 60483281-2-38
2.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
3.rész:
1). Sipos Mezőgazdasági Bt. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9783 Egyházasrádóc Bartok B. Ut. 2/a
Adószám: 22167862-2-18
4.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
5.rész:
1). Dienes Kereskedelmi Kft.
Székhely: 9900 Körmend IV.Béla király uti piac 190/5.hrsz
Adószám: 13015750-2-18
2). Varga Zsolt EV. (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9800 Vasvár Újlaki Utca 36.
Adószám: 60483281-2-38
6.rész:
1). Dénes Béla (Nyertes Ajánlattevő)
Székhely: 9946 Magyarszombatfa Fő Út 97
Adószám: 77962722-2-38

VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges