Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/92
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.05.13.
Iktatószám: 9770/2022
CPV Kód: 39314000-6
Ajánlatkérő: Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.;3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság;Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosítószám: 15450054212
Postai cím: Füleki Út 54-56
Város: Salgótarján
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522100
E-mail: muszak@szlmk.hu
Fax: +36 32522025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: Kórház
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Konyhai berendezések és eszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000201182022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39314000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. részajánlat - Konyhatechnológiai berendezések
• 1 db Átmenő rendszerű tálca, tányér és pohármosogatógép
• 1 db Front-cooking főzőállomás elszívó ernyővel
• 1 db Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés
• 1 db Hűtött medencés önkiszolgáló kiadópult GN 2/1-es medencével
• 1 db Hűtött vitrines önkiszolgáló kiadópult
• 1 db Professzionális hűtött munkaasztal
• 1 db Rovarcsapda
• 2 db Mikrohullámú sütő
• 1 db Vízfürdős melegentartó önkiszolgáló kiadópult 4xGN1/1
• 140 db Éttermi tálca
2. részajánlat - Rozsdamentes bútorzat
• 1 db Előkészítő asztal hulladékledobó nyílással és gumigyűrűvel
• 1 db Evőeszköz és tálcatartó diszpenzer
• 2 db Kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi
• 2 db Kombinált kézmosó-kiöntő
• 1 db Mosogatógép bevezető asztal, 2 db mosogató medencével
• 1 db Mosogatógép kivezető asztal
• 2 db Zárt kosárfeladó kocsi
• 8 db Raktári állvány
• 1 db Rm. 2 medencés mosogató
• 1 db Rm. előkészítő asztal (R110a)
• 2 db Rm. előkészítő asztal (R111)
• 2 db Rm. három szintes szerviz kocsi
• 1 db Rozsdamentes kosártartó ferde falipolc
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R117)
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R118)
• 1 db Semleges önkiszolgáló kassza pultelem
• 1 db Tálcacsúsztató rács
• 1 db Tálcaleszedő kocsi
• 2 db Rm. 1 medencés csepptálcás mosogató ágytálmosó helyiségbe
• 2 db Rm. műtői bemosakodó pult
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt. A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 27179000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Konyhatechnológiai berendezések
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39314000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. részajánlat - Konyhatechnológiai berendezések
• 1 db Átmenő rendszerű tálca, tányér és pohármosogatógép
• 1 db Front-cooking főzőállomás elszívó ernyővel
• 1 db Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés
• 1 db Hűtött medencés önkiszolgáló kiadópult GN 2/1-es medencével
• 1 db Hűtött vitrines önkiszolgáló kiadópult
• 1 db Professzionális hűtött munkaasztal
• 1 db Rovarcsapda
• 2 db Mikrohullámú sütő
• 1 db Vízfürdős melegentartó önkiszolgáló kiadópult 4xGN1/1
• 140 db Éttermi tálca
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt. A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Front cooking főzőáll rend 4 lépcsős beép elszívó r:1. kiemelhető rm. labirint szűrőkkel, 2. rm. acéllal kombinált cserélhető szintetikus zsírfogókkal, 3. ION-TEC filter r, 4. aktív szén szűrővel (i/n 15
2 Hőlégkeveréses sütő-gőzpároló berendezés esetén rendelkezik érintőképernyős kijelzővel (igen/nem) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Rozsdamentes bútorzat
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39141000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. részajánlat - Rozsdamentes bútorzat
• 1 db Előkészítő asztal hulladékledobó nyílással és gumigyűrűvel
• 1 db Evőeszköz és tálcatartó diszpenzer
• 2 db Kétaknás fűtött tányérfeladó kocsi
• 2 db Kombinált kézmosó-kiöntő
• 1 db Mosogatógép bevezető asztal, 2 db mosogató medencével
• 1 db Mosogatógép kivezető asztal
• 2 db Zárt kosárfeladó kocsi
• 8 db Raktári állvány
• 1 db Rm. 2 medencés mosogató
• 1 db Rm. előkészítő asztal (R110a)
• 2 db Rm. előkészítő asztal (R111)
• 2 db Rm. három szintes szerviz kocsi
• 1 db Rozsdamentes kosártartó ferde falipolc
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R117)
• 1 db Rozsdamentes faliszekrény (R118)
• 1 db Semleges önkiszolgáló kassza pultelem
• 1 db Tálcacsúsztató rács
• 1 db Tálcaleszedő kocsi
• 2 db Rm. 1 medencés csepptálcás mosogató ágytálmosó helyiségbe
• 2 db Rm. műtői bemosakodó pult
Az eszközök szállításához kapcsolódó árban foglalt kötelezően elvárt szolgáltatások:
• eszközök leszállítása
• eszközök telepítése, melyhez a szükséges csatlakozásokat az Eladó építi ki.
• eszközök teljes körű üzembe helyezése ahol ez értelmezhető
• a lapraszerelten, vagy több darabban érkező bútorok, eszközök helyszíni összeszerelése, szükség szerinti rögzítése, beszerelése.
• csomagolóanyag elszállítása
• 24 hónap jótállás
Ajánlatkérő által minimálisan, kötelezően elvárt jótállási idő 24 hónap, melynek ki kell terjednie többek között a bútorok , eszközök anyagára, alkatrészeire, színtartósságára, az összeszerelésre egyaránt. A szerződés keretében szállított eszközöknek bútoroknak újaknak és rendeltetésszerű használatra alkalmasaknak kell lenniük. A megajánlott termékeknek az általános követelmények és a funkcionális méretek tekintetében meg kell felelniük e műszaki leírásban foglaltaknak.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Raktári állvány Fém vázszerkezetén min. 2 mm vastag polipropylén bevonattal burkolt (igen/nem) 10
2 Raktári állvány Vázszerkezet moduláris felépítésű, kezdő, 90°-os sarok és végelemmel rendelkezik (igen/nem) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
06690 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Konyhatechnológiai berendezések
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: kadasco@t-online.hu
Telefon: +36 13626515
Internetcím(ek): (URL) www.kadasco.hu
Fax: +36 13626097
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17424000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11887243203
Postai cím: Külső-Szegedi Út 136
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243203

Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Rozsdamentes bútorzat
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/05/10 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
E-mail: kadasco@t-online.hu
Telefon: +36 13626515
Internetcím(ek): (URL) www.kadasco.hu
Fax: +36 13626097
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 9755000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: AGRIKON-ALFA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 11887243203
Postai cím: Külső-Szegedi Út 136
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11887243203

Hivatalos név: Kádas & Co Étel Ital Hőntartó és Szállító Rendszereket Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 10329700243
Postai cím: Bartók Béla Út 137
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1224
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10329700243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/05/12 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges