Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 11862/2022
CPV Kód: 45212100-7
Ajánlatkérő: Tolna Megyei Önkormányzat Simontornya Város Önkormányzata;Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány
Teljesítés helye: Simontornya belterület 795 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tolna Megyei Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15733287117
Postai cím: Szent István Tér 11-13.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baranyai Eszter
Telefon: +36 74505604
E-mail: fojegyzo@tolnamegye.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
Hivatalos név: Simontornya Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15733421217
Postai cím: Szt. István k. Utca 1.
Város: Simontornya
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Torma József
Telefon: +36 74586929
E-mail: polgarmester@simontornya.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.simontornya.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

Hivatalos név: Csiga-Biga Mozgás-és képességfejlesztő Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18864731117
Postai cím: Bátaszéki Út 40
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Töttősiné Törő Anita Teréz
Telefon: +36 202225485
E-mail: csigabigaalapitvany@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.csigabigalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sió I projekt 2020_II
Hivatkozási szám: EKR000781592021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Komplex megálló építése Simontornya
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Simontornya belterület 795 hrsz.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési hely Simontornya belterületén a szociális otthon melletti üres jelenleg beépítetlen telek.
Közművesítés gépészeti igények:
Az épület természetesen önállóan is működőképes kell legyen ,de a polgármesteri hivatal és a gondozási központ közelsége, településen belüli elhelyezése lehetőséget biztosít arra ,hogy a karbantartás a hivatali eszköz és személyi állománnyal megoldható legyen. A telek és az épület összközműves, önálló közműkapcsolatokkal rendelkezik, az épület fogyasztása önállóan mérhető legyen.
Helyiségkapcsolatok funkcionális igények:
Az épület belső kialakítása legyen alkalmas arra, az itt megálló turisták a pihenőhelyen a tisztálkodás mellett a magukkal hozott kulacsokba vizet töltsenek, szendvicseiket kulturált körülmények között elfogyaszthassák rossz idő esetén zárt szélvédett helyen. a ezen felül önállóan megközelíthető különnemű vizesblokkal és zuhanyzóval rendelkezzen. Az épületnek rendelkeznie kell egy fedett zárható tárolóval, melyben a télre a Sióra kihelyezett mobil ponton elemek lehelyezhetők. Az épület takarítását karbantartását a polgármesteri hivatal takarító személyzete végzi így külön takarító eszköz tárolóra nincs szükség, a takarításhoz szükséges hideg és melegvíz vételi lehetőség a ffi wc kézmosója alatti tömlővéges csapról biztosítható.
Külső-belső közúti kapcsolatok, igények:
A telek területére gépjárművel behajtani nem szükséges, a telek bejáratát a vár tér felől építendő járdával biztosítjuk, az épülethez szükséges parkolókat (2db) közterületen már betonozott területen el lehet helyezni, az akadálymentes és személyparkolót felfestéssel és külön táblával jelölve. A kerékpárokat az épületél kell tárolni.
Épület és a telek adatai
Telek területe : 3450m2
Tervezett beépített alapterület: 86,48m2
Tervezett beépítettség: 2,5%
Épület körüli egyéb burkolt területek 145m2
Összes nem zöldfelület: 321,48m2
Zöldfelület 3218,52m2
Zöldfelület % 93,29%
Homlokzatmagasság: 3,45m
Építménymagasság: 3,45m
Hasznos alapterület földszint: 69,37m2
Oldalkert: 11,01m-21,01 m
Előkert: 64,25m
Hátsókert 6,00m
Földszinti padlóvonal(balti) -/+0,00(98,60mBf)
Eresz vonala: +2,85m
Járdavonal: -0,02m
Pihenőtér 34,62m2
Szükséges parkolószám 2db
Ebből akadálymentes: 1db
Létesített (meglévő)parkolók összesen: 2db
Kerékpár tároló: 8 db
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
05862 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Komplex megálló építése Simontornya
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/04/29 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 38114717
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak: 45212100-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Simontornya belterület 795 hrsz.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Az építési hely Simontornya belterületén a szociális otthon melletti üres jelenleg beépítetlen telek.
Közművesítés gépészeti igények:
Az épület természetesen önállóan is működőképes kell legyen ,de a polgármesteri hivatal és a gondozási központ közelsége, településen belüli elhelyezése lehetőséget biztosít arra ,hogy a karbantartás a hivatali eszköz és személyi állománnyal megoldható legyen. A telek és az épület összközműves, önálló közműkapcsolatokkal rendelkezik, az épület fogyasztása önállóan mérhető legyen.
Helyiségkapcsolatok funkcionális igények:
Az épület belső kialakítása legyen alkalmas arra, az itt megálló turisták a pihenőhelyen a tisztálkodás mellett a magukkal hozott kulacsokba vizet töltsenek, szendvicseiket kulturált körülmények között elfogyaszthassák rossz idő esetén zárt szélvédett helyen. a ezen felül önállóan megközelíthető különnemű vizesblokkal és zuhanyzóval rendelkezzen. Az épületnek rendelkeznie kell egy fedett zárható tárolóval, melyben a télre a Sióra kihelyezett mobil ponton elemek lehelyezhetők. Az épület takarítását karbantartását a polgármesteri hivatal takarító személyzete végzi így külön takarító eszköz tárolóra nincs szükség, a takarításhoz szükséges hideg és melegvíz vételi lehetőség a ffi wc kézmosója alatti tömlővéges csapról biztosítható.
Külső-belső közúti kapcsolatok, igények:
A telek területére gépjárművel behajtani nem szükséges, a telek bejáratát a vár tér felől építendő járdával biztosítjuk, az épülethez szükséges parkolókat (2db) közterületen már betonozott területen el lehet helyezni, az akadálymentes és személyparkolót felfestéssel és külön táblával jelölve. A kerékpárokat az épületél kell tárolni.
Épület és a telek adatai
Telek területe : 3450m2
Tervezett beépített alapterület: 86,48m2
Tervezett beépítettség: 2,5%
Épület körüli egyéb burkolt területek 145m2
Összes nem zöldfelület: 321,48m2
Zöldfelület 3218,52m2
Zöldfelület % 93,29%
Homlokzatmagasság: 3,45m
Építménymagasság: 3,45m
Hasznos alapterület földszint: 69,37m2
Oldalkert: 11,01m-21,01 m
Előkert: 64,25m
Hátsókert 6,00m
Földszinti padlóvonal(balti) -/+0,00(98,60mBf)
Eresz vonala: +2,85m
Járdavonal: -0,02m
Pihenőtér 34,62m2
Szükséges parkolószám 2db
Ebből akadálymentes: 1db
Létesített (meglévő)parkolók összesen: 2db
Kerékpár tároló: 8 db
Az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok között található műszaki dokumentáció tartalmazza. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a kivitelezési tevékenység engedélyköteles.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 43641351
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/05/18 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Vállalkozási díj
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az orosz-ukrán háború senki által előre nem látható negatív gazdasági hatásokkal jár. Az építőipar területén az elmúlt hetekben és hónapokban végbement építőanyagár emelkedés, az akadozó alapanyag beszerzés, termelés-kivitelezés lelassulása, szállítási nehézségek, üzemanyagár drágulás olyan előre nem látható hatások, amely jelentős befolyással vannak a szerződés tárgyát képező építési beruházásra és a szerződés teljesítésére. A módosítás indoka az építőanyag árak és a szállítási költségek növekedése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 38114717 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 43641351 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben