Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/120
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.06.23.
Iktatószám: 13034/2022
CPV Kód: 45233142-6
Ajánlatkérő: Jászberény Városi Önkormányzat
Teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 3.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Jászberény Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15732671216
Postai cím: Lehel Vezér Tér 18. 1.
Város: Jászberény
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Budai Lóránt
Telefon: +36 57505746
E-mail: polgarmester@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505746
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.jaszbereny.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.jaszbereny.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
Hivatkozási szám: EKR000865102021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 3.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jászberény Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) „Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által” című TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében az Önkormányzat valósít meg turisztikai fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A projekt megvalósítási helyszíne az állatkert területe, amely 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3. szám alatt található.
Az állatkert területén az állatbemutató helyek (kajmán és aligátor teknős „kifutó és medence” építés, vidra kifutó és medence, dám kifutó, papagáj röpde, lajhár maki kifutó) és a kiszolgáló infrastruktúra - működés feltételeit biztosító felújítások- (a belső utak felújítása 2561 m2 térkő és 1410 m2 aszfalt, belső villamos áram hálózat felújítása, a vízvezeték hálózat fejlesztése és a meglévő rekonstrukciója 1239 m, a hűtőkamrák cseréje, a pénztár és információs pont építése hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel 48,7 m2) fejlesztésére kerül sor.
A kivitelező további feladatainak részletes ismertetését a Műszaki leírások, valamint a jogerős építési engedélyek, kiviteli tervek, szerződéstervezet tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 9 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17949 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Állat- és Növénykert fejlesztése.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/13 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen

Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 320247625
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233142-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 3.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Jászberény Városi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) „Jászberényi Állat- és Növénykert turisztikai vonzerejének növelése új, célcsoportspecifikus elemek által” című TOP-1.2.1-16-JN1-2019-00010 azonosító számú pályázata pozitív elbírálásban részesült. A projekt keretében az Önkormányzat valósít meg turisztikai fejlesztést a Jászberényi Állat- és Növénykertben. A projekt megvalósítási helyszíne az állatkert területe, amely 5100 Jászberény, Fémnyomó út 3. szám alatt található.
Az állatkert területén az állatbemutató helyek (kajmán és aligátor teknős „kifutó és medence” építés, vidra kifutó és medence, dám kifutó, papagáj röpde, lajhár maki kifutó) és a kiszolgáló infrastruktúra - működés feltételeit biztosító felújítások- (a belső utak felújítása 2561 m2 térkő és 1410 m2 aszfalt, belső villamos áram hálózat felújítása, a vízvezeték hálózat fejlesztése és a meglévő rekonstrukciója 1239 m, a hűtőkamrák cseréje, a pénztár és információs pont építése hőszivattyús fűtési-hűtési rendszerrel 48,7 m2) fejlesztésére kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/09/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/07/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 342226026
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: HE-DO Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27972685241
Postai cím: Váci Út 76
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1133
Ország: Magyarország
E-mail: info@hedoepito.hu
Telefon: +36 37560090
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 37560091
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 13646925210
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/06/20 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A japán makákó és az alpaka kifutó közti gyalogjárda szakaszt szegélyező fák csonkítása vált szükségessé.
2. A „vadrész”-en, azaz a halászmacska és a mosdó közötti szakaszon az ott található 11 db kifutó kapcsán tervezett vízbekötések, az ottani közműállapotok miatt csak vízaknák (7 db) kialakításával lehetségesek.
3. A „vadrész”-en a járdalapok bontása eredetileg csak a tervezett közműnyomvonalban történt volna, viszont az ott feltárt jelentős mennyiségű, jelöletlen közművek okán az egész részt szükséges volt feltárni, elbontani. A járdalapok felbontása során derül ki, hogy az egész rész alépítménye nem megfelelő: kb. 30-40 cm homokos kavics, ennek egy része helyett szükséges 10 cm Ckt réteg kialakítása. E mellett a felszedett járdalapok egy része – valószínűleg korából fakadóan - , az óvatos bontás ellenére is szétesett, így azok visszaépítése nem lehetséges, ezek pótlása szükséges.
4. A vízimadarak és a mosómedve közötti, hídra vezető szakaszon található meglévő lépcső újjáépítése nem része a projektnek, azonban annak műszaki állapota nem megfelelő, állaga balesetveszélyes, ezért szükséges annak átépítése.
5. A bejárat kialakítása kapcsán szükséges volt az eredeti tervek átalakítása a terepadottságokból kifolyólag és szükségessé vált mintegy 40 méter támfal és kapcsolódó térköves rész és korlát kialakítása.
6. Az előző ponthoz kapcsolódóan az új bejáratnál szükségessé vált 69 m2 sárga térkő lerakása, kapcsolódó szegélyezéssel.
7. A teljes akadálymentesítés miatt több helyen szükségessé vált a meglévő kiemelt szegélyek cseréje süllyesztett szegélyre.
8. Sajnos az állatorvosi helyiség, ahová az új fagyasztókamra kerül, nem vízszintes és van egy központi összefolyó a helyiségben. Ezek a berendezett orvosi rendelő esetében nem voltak láthatóak, így a meglévő aljzat burkolatot szükséges kiegyenlíteni.
9. 10 db kifutó esetében csak vízbeállás szerepelt a terveken, ledugózott kivitelben. Mivel azonban ezek kifutókon belüliek, így ezek ebben a formában veszélyeztethetik az állatokat és azokat szükséges volt végleges szaniterezéssel ellátni.
10. A járda-, és útépítési munkák során előre nem látható módon szükséges volt lebontani a kifutók mellett található látogatói kerítéseket. Ezek helyreállítása szükséges 447 méteren, az állatkert üzemszerű működéséhez.
11. A járdaépítési munkák során az új szintek kialakítása kapcsán nem volt lehetséges biztonsággal meghagyni a meglévő betekintő ablakokhoz vezető, megmaradó járdaszakaszokat, mivel azok ez által balesetveszélyessé váltak. A betekintő ablakok cseréje szerepelt a vállalások között, azonban további üvegpótlások váltak szükségessé.
A kivitelezés során bebizonyosodott, hogy a projekt műszaki tartalmának változtatása szükséges a szerződésmódosítás alátámasztásaként mellékelt pótmunka összesítő szerint. A felsorolt pótmunkák elrendelését előre nem látható körülmények tették szükségessé, a pótmunkák kivitelezése elengedhetetlen a pályázatban megvalósuló fejlesztések rendeltetésszerű használatához.
A fentiekre tekintettel a Megrendelő a felmerült pótmunkák elvégzésére vonatkozóan ajánlatot kért a Vállalkozótól. Vállalkozó 2022.04.04-én, és 2022.05.17-én megadta ajánlatát. A benyújtott ajánlat szerint a pótmunkák ellenértéke összesen:
• nettó 21.978.401 Ft, azaz bruttó 27.912.569 Ft.
2.2. A Szerződés 5.2. pontjában foglaltak alapján a teljesítés végső határideje a szerződés hatálybalépésétől számított 9 hónap, de legkésőbb 2022. május 31. A Papagájház és röpde, valamint a Vidramendence projektelemek tekintetében közölt akadályközlés és építési engedély módosítás időigénye miatt a kivitelezés eredeti ütemezése nem tartható. Mindezek alapján a Szerződés 5.2. pontjában rögzített teljesítés végső határidejének módosítása szükséges az alábbiak szerint:
• A teljesítés végső határideje 2022. július 31.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés során bebizonyosodott, hogy a projekt műszaki tartalmának változtatása szükséges a szerződésmódosítás alátámasztásaként mellékelt pótmunka összesítő szerint. A felsorolt pótmunkák elrendelését előre nem látható körülmények tették szükségessé, a pótmunkák kivitelezése elengedhetetlen a pályázatban megvalósuló fejlesztések rendeltetésszerű használatához.
A Papagájház és röpde, valamint a Vidramendence projektelemek tekintetében közölt akadályközlés és építési engedély módosítás időigénye miatt a kivitelezés eredeti ütemezése nem tartható. Mindezek alapján a Szerződés 5.2. pontjában rögzített teljesítés végső határidejének módosítása volt szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 320247625 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 342226026 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/06/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben