Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/199
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.10.12.
Iktatószám: 21195/2022
CPV Kód: 45262700-8
Ajánlatkérő: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Teljesítés helye: Budapest, XII. került, Határőr út 35.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 18237010243
Postai cím: Határőr Utca 35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1122
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szálas Orsolya
Telefon: +36 13742670
E-mail: beszerzes@terrorhaza.hu
Fax: +36 13742617
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tortenelem.info.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Villaépület átalakítása és bővítése
Hivatkozási szám: EKR000714372021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Villaépület átalakítása és bővítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XII. került, Határőr út 35.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A XII. kerületben a Kis – Svábhegy határán a Határőr út 35. szám alatt található alagsor + fszt + I. emeletes, részben alacsony, részben magas hajlásszögű magastetős villaépület 1935-ben épült, klasszicizáló stílusban. Az épület helyileg védett és a kivitelezést ennek megfelelően kell elvégezni.
Alapvető elvárás, hogy az épületet - figyelembe véve a tervezett, iroda, közösségi és rendezvény funkcióját – az eredeti jellegére kell helyreállítani. Ki kell bontani minden téves, nehezen használható átépítést, módosítást, ezeken a helyeken létre kell hozni egy új térstruktúrát. A tönkrement, elhasználódott anyagokat, szerkezeteket cserélni kell, az új szerkezeteknek meg kell felelniük az eredeti anyagoknak, ill. a velük szemben támasztott műszaki és esztétikai követelményeknek. Az épületnek, ahol beavatkozás történik, meg kell felelnie a funkciójából adódó komfort követelményeknek. Meg kell felelnie a gépészeti és elektromos elvárásoknak, az épületet bizonyos területeken megfelelően hűtéssel, bizonyos terek mesterséges szellőzéssel, korszerű világítással, gyengeáramú hálózattal kell ellátni.
Az épület bővítése a 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet szerint építési engedély köteles. Az alagsori szint bővítményeként, a földszinti teraszterület bővítésével, az alatt egy újabb exkluzív tárgyaló területet kell kialakítani a középső traktus szélességében, a kertet határoló támfalig. Az ingatlan külső környezetrendezése teljeskörűen megújításra kerül, beleértve a kültéri burkolatokat és zöldfelületeket.

Főbb mennyiségek:
- Épület nettó szintterülete 387,6 nm
- Automata öntöző rendszer telepítés 958 nm
- Betonacél 4550 kg
- Vasbeton szerkezet zsaluzás 351,9 nm
- Vakolás 700 nm
- Homlokzatfelújítás 899,91 nm
- Hideg, meleg fal és padló burkolás 680 nm
- Kültéri természeteskő burkolat 220 nm
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19293 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Villaépület átalakítása és bővítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/09/27 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 577575841
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262700-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262800-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Budapest, XII. került, Határőr út 35.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A XII. kerületben a Kis – Svábhegy határán a Határőr út 35. szám alatt található alagsor + fszt + I. emeletes, részben alacsony, részben magas hajlásszögű magastetős villaépület 1935-ben épült, klasszicizáló stílusban. Az épület helyileg védett és a kivitelezést ennek megfelelően kell elvégezni.
Alapvető elvárás, hogy az épületet - figyelembe véve a tervezett, iroda, közösségi és rendezvény funkcióját – az eredeti jellegére kell helyreállítani. Ki kell bontani minden téves, nehezen használható átépítést, módosítást, ezeken a helyeken létre kell hozni egy új térstruktúrát. A tönkrement, elhasználódott anyagokat, szerkezeteket cserélni kell, az új szerkezeteknek meg kell felelniük az eredeti anyagoknak, ill. a velük szemben támasztott műszaki és esztétikai követelményeknek. Az épületnek, ahol beavatkozás történik, meg kell felelnie a funkciójából adódó komfort követelményeknek. Meg kell felelnie a gépészeti és elektromos elvárásoknak, az épületet bizonyos területeken megfelelően hűtéssel, bizonyos terek mesterséges szellőzéssel, korszerű világítással, gyengeáramú hálózattal kell ellátni.
Az épület bővítése a 312/2012 (XI.8.) Kormányrendelet szerint építési engedély köteles. Az alagsori szint bővítményeként, a földszinti teraszterület bővítésével, az alatt egy újabb exkluzív tárgyaló területet kell kialakítani a középső traktus szélességében, a kertet határoló támfalig. Az ingatlan külső környezetrendezése teljeskörűen megújításra kerül, beleértve a kültéri burkolatokat és zöldfelületeket.

Főbb mennyiségek:
- Épület nettó szintterülete 387,6 nm
- Automata öntöző rendszer telepítés 958 nm
- Betonacél 4550 kg
- Vasbeton szerkezet zsaluzás 351,9 nm
- Vakolás 700 nm
- Homlokzatfelújítás 899,91 nm
- Hideg, meleg fal és padló burkolás 680 nm
- Kültéri természeteskő burkolat 220 nm
A részletes műszaki leírást a Közbeszerzési dokumentumok részét képező Műszaki dokumentáció és a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2021/09/27 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/01/31 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 742827020
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Market Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 14776355244
Postai cím: Bojtár Utca 51.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@market.hu
Telefon: +36 12792727
Internetcím(ek): (URL) www.market.hu
Fax: +36 17002054
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/09/26 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. számú módosítás: A Felek a Vállalkozó által a Szerződés alapján elvégzendő kivitelezési munkák műszaki tartalmát, az előzetesen lefolytatott Változáskezelési Eljárás során részletesen rögzítetteknek megfelelően módosították.
A Felek a Módosított Kivitelezési Munkák megrendelésére tekintettel a Befejezés Határidejét 30 nappal későbbre tolták.
2. számú módosítás: A Megrendelő egyrészt a Szerződés eredeti műszaki tartalmát módosító, bővítő igényeket fogalmazott meg a Vállalkozó felé, másrészt olyan körülmények merültek fel a kivitelezés során, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és amelyek szükségessé tették a Szerződés eredeti műszaki tartalmához képest további munkák megrendelését. Megrendelő a módosítási igényei alapján kidolgozott módosított kiviteli terveket adott át a Vállalkozó részére. A fentiek okán szükségessé vált a Szerződés módosítása a műszaki tartalom, a vállalkozói díj és a Befejezés Határideje tekintetében, továbbá a Felek csökkentették a tartalékkeret összegét.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Megrendelő egyrészt a Szerződés eredeti műszaki tartalmát bővítő igényeket fogalmazott meg a Vállalkozó felé, amely igények megalapozzák a Kbt. 141. § (2) és (3) bekezdése szerinti szerződésmódosítást.
Másrészt a kivitelezés során olyan körülmények merültek fel, melyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, és amelyek szükségessé tették a Szerződés eredeti műszaki tartalmához képest további munkák megrendelését. E körülmények a szerződéskötést megelőzően nem voltak megismerhetők, illetőleg felismerhetők az ajánlatkérő, illetőleg a tervező, valamint az előkészítésben részt vevő más személy által. A körülmények megismeréséhez olyan mértékű feltárás lett volna szükséges, amely már kivitelezési, bontási munkák körébe esnek. A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át.
Folytatás a VII.1.) pontban.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 577575841 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 742827020 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VI.2.2.) pont folytatása:
A kivitelezés tárgyát egy közel száz éves épület és környezetének felújítása képezi. Az épület és környezetének egyes tulajdonságaira, adottságaira, illetőleg fennálló állapotára, statikai, állékonysági jellemzőire vonatkozó pontos és részletes információk a kivitelezési munkák megkezdését követően derülnek ki. Szükségessé váltak különösen szerkezetmegerősítési munkák, erkély ellenlemez létesítés, tetőfedés javítása és szigetelése, alaplemez bontása, és újjá építése, épület mögötti meglévő hátsó támfal bontása és újjáépítése, előtétfalak, álmennyezetek építése, gipsz díszítőelem újraépítése, fa lépcső alatti eredeti parkettázott rétegrend bontása, és újjáépítése, felújítandó radiátorok helyett, új öntöttvas radiátorok beszerzése, csatornázást érintő munkálatok. E munkálatok közös jellemzője, hogy nem voltak tervezettek, szükségességükre a Megrendelő a kellő gondossággal történt előkészítés mellett sem számíthatott, a kivitelezés megkezdése utáni kibontások, feltárások azonban olyan körülményekre derítettek fény – különösen épületszerkezetek, tetőzet, mennyezet, csatorna, radiátorok rossz állapota, falak és mennyezet belső struktúráinak egyenetlenségei, tiszafa gyökérzete -, mely miatt pótmunkák beszerzése vált elengedhetetlenül szükségessé. E pótmunkák nélkül a kivitelezés szakszerűen, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas módon nem valósulhat meg.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/10/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben