Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/229
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.24.
Iktatószám: 24015/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: Felsőörs 098, 254/3 hrsz.-ek
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: 15325770219
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 16
Város: Csopak
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8229
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyiri csaba
Telefon: +36 13977447
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bfnp.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Természetvédelmi rekonstrukciók (megism. elj.)
Hivatkozási szám: EKR000456162022
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Felsőörsi föld. rétegtani szelv. TT term.véd. rek.
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs 098, 254/3 hrsz.-ek
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje 144 fm hosszban;
- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása 30 m2;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása 110 m2;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje (8 fok);
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának és a szarufáinak cseréje: A védőtető szerkezet építése: Szarufák gyártása, szerelése: - 36 db, 460 cm hosszú, 15x5 cm metszetű, fűrészelt, lenolajjal kezelt tölgy gerendák gyártása, helyszínre szállítása - rögzítés a jelenlegivel megegyező tetőfedési technikával (gerenda bevágásával, ácskapoccsal megerősítve) a felújított tartószerkezethez. Megj.: az építés helyszíne cca. 270 m-ig erdei ösvényen közelíthető meg.;
- a tartószerkezet felületkezelése 44 m2;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK, csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-4.1.0-15-2016-00038

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
17787 / 2022 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 4 Elnevezés: Felsőörsi föld. rétegtani szelv. TT term.véd. rek.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2022/08/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
E-mail: info@novitas-invest.hu
Telefon: +36 704222440
Internetcím(ek): (URL) www.novenyorvos2005.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10714800
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213 A teljesítés helye: Felsőörs 098, 254/3 hrsz.-ek
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Kbt. 53. § (6) bekezdése szerinti feltételes közbeszerzés
Felsőörsi földtani rétegtani szelvény TT földtani természetvédelmi rekonstrukciója:
- a leromlott állapotú terelőkorlát faszerkezetének teljes cseréje 144 fm hosszban;
- a tanösvény DNy-i részén lévő terméskő lépcső megtisztítása 30 m2;
- a tanösvény mentén található dolomit- és mészkő kibúvások alapos tisztítása 110 m2;
- a tanösvény ÉNy-i részén található rönklépcsők cseréje (8 fok);
- a védett feltárás fölötti védőtető fedő-deszkázatának fedése OSB-lappal és bitumenes zsindellyel;
- a helyszínen jelenleg meglévő 3 db tájékoztató tábla közül 2 db felújítása.
AK felhívja az AT-k figyelmét, hogy az újonnan készítendő, kihelyezendő tanösvénytáblákra vonatkozó tételek nem képezik az eljárás részét. Ahol meglévő tábla felújítása szerepel, azok megvalósítását kéri AK, csupán az újak nem részei az eljárásnak egyik rész tekintetében sem.
Továbbiakban lásd a műszaki dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2022/08/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/11/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10708562
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Novitas-Invest Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 14942310219
Postai cím: Fő Utca 37/A
Város: Csehbánya
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8445
Ország: Magyarország
E-mail: info@novitas-invest.hu
Telefon: +36 704222440
Internetcím(ek): (URL) www.novenyorvos2005.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek rögzítik, hogy a közöttük létrejött Vállalkozási szerződés módosításának jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése a tekintetben, hogy a védőtető fedése átfedéses deszkázat helyett OSB - lappal történik, figyelemmel arra, hogy ezen módosítás nem minősül lényeges módosításnak.
A szerződésmódosítás 4. pontjában rögzített pótmunkák megrendelése is szükséges a Megrendelő által a Vállalkozótól nettó 596.162,-Ft + ÁFA összegben, figyelemmel arra, hogy e nélkül az OSB-lappal és bitumenes zsindellyel történő tetőfedés nem valósítható meg, mely módosítás jogalapjaként pedig a Kbt. 141. § (2) bekezdése szolgál, figyelemmel arra, hogy annak feltételei fennállnak: a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (nemzeti eljárásrend, építési beruházás), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
Tekintettel tehát arra, hogy a védőtető megvalósítása a korábbi nettó 1.665.000,-Ft + ÁFA helyett nettó 1.062.000,-Ft + ÁFA összegért valósul meg, azonban ehhez a fentiek szerinti pótmunka is szükséges, így a bruttó Vállalkozói díj nettó 6238,-Ft + ÁFA összeggel csökken.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A védőtető fedése átfedéses deszkázat helyett OSB- lappal történik, melynek jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdése, figyelemmel arra, hogy ezen módosítás nem minősül lényeges módosításnak.
A fentiekre tekintettel olyan pótmunkák elvégzése vált szükségessé a Vállalkozó részéről a szerződés tárgyát képező építési beruházással kapcsolatosan, mely nélkül a védőtető OSB - lappal és bitumenes zsindellyel történő fedése (átfedéses deszkázat helyett) nem lenne megvalósítható. Ezen módosítás jogalapjaként a Kbt. 141. § (2) bekezdése szolgál, figyelemmel arra, hogy annak feltételei fennállnak: a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át (nemzeti eljárásrend, építési beruházás), valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10714800 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 10708562 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben