Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 24729/2022
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 11906522241
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368728
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv
Hivatkozási szám: EKR000198022021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa   Építési beruházás   Árubeszerzés x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tervezési szerződés az M4 gyorsforgalmi út-3119 j. összekötő út keresztezésénél új rejtett csomópont kialakításának előkészítése vonatkozásában: Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és a kapcsolódó környezetvédelmi engedély beszerzése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.
Ajánlattevő feladata:
A 2×2 sávos fizikai elválasztással rendelkezőz M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony között szakaszának keretén belül megvalósult Abonyi pihenőhely környezetében új rejtett csomópont kialakításának előkészítése az Újszilvás felé vezető 3119. j. országos közút bekötésével:
Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges anyag összeállítása és a környezetvédelmi engedély beszerzése, tervváltozatok készítése a végleges, tovább tervezendő műszaki megoldás kiválasztása érdekében, valamint a kiválasztott nyomvonal változat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.
A feladat elvégzése során meg kell tervezni új 2×1 sávos útszakaszokat összesen mintegy 1 km hosszon, valamint egyszerű alcsomópontokat (szükség esetén külön balra kanyarodó-, illetve besoroló sávokkal), amelyek biztosítják a megjelölt utak biztonságos kapcsolatát. Ennek kapcsán figyelemmel kell lenni a meglévő vízelvezetési rendszer módosítására és a megfelelő forgalom-technikai jelzésrendszer kialakítására.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
14290 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: M4-3119.j.út rejtett csomópont eng. és kiv. terv
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/07/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10867156243
Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71356400-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: Tervezési szerződés az M4 gyorsforgalmi út-3119 j. összekötő út keresztezésénél új rejtett csomópont kialakításának előkészítése vonatkozásában: Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges dokumentáció összeállítása és a kapcsolódó környezetvédelmi engedély beszerzése, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzésében való közreműködés tárgyában.
Ajánlattevő feladata:
A 2×2 sávos fizikai elválasztással rendelkezőz M4 gyorsforgalmi út Cegléd-Abony között szakaszának keretén belül megvalósult Abonyi pihenőhely környezetében új rejtett csomópont kialakításának előkészítése az Újszilvás felé vezető 3119. j. országos közút bekötésével:
Környezetvédelmi engedély módosításához vagy megszerzéséhez szükséges anyag összeállítása és a környezetvédelmi engedély beszerzése, tervváltozatok készítése a végleges, tovább tervezendő műszaki megoldás kiválasztása érdekében, valamint a kiválasztott nyomvonal változat engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése, valamint a szükséges engedélyek megszerzése, rendelkezésre állás az engedélyezési eljárásokban.
A feladat elvégzése során meg kell tervezni új 2×1 sávos útszakaszokat összesen mintegy 1 km hosszon, valamint egyszerű alcsomópontokat (szükség esetén külön balra kanyarodó-, illetve besoroló sávokkal), amelyek biztosítják a megjelölt utak biztonságos kapcsolatát. Ennek kapcsán figyelemmel kell lenni a meglévő vízelvezetési rendszer módosítására és a megfelelő forgalom-technikai jelzésrendszer kialakítására.

Jelen közbeszerzés tárgyát képező munkák részletes leírását a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 47000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt.
Nemzeti azonosítószám: 10867156243
Postai cím: Dombóvári Út 17-19. B. épület
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@uvaterv.hu
Telefon: +36 13714041
Internetcím(ek): (URL) www.uvaterv.hu
Fax: +36 12063914
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/07 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A Szerződés „5. Befejezési Határidő, Tervezési Mérföldkövek, Tervezési Szakaszok, teljesítési határidők” pontjának 5.4. alpontja a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján az alábbiak szerint kerül módosításra (a változások félkövér dőlt betűvel jelölve):
„ 5.4. A Tervező Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítésével kapcsolatos, a véglegessé vált építési engedély megszerzésével bezárólag elvégzendő feladatainak ütemezése és teljesítési határidői az alábbiak:
Tervezési feladat azonosítója és leírása Tervezési Mérföldkő vagy Tervezési Szakasz Határidő Határidő jellege
Kötbérterhes határidő vagy Határidő
ET01 1. Véglegesített engedélyezési terv dokumentált átadása Megrendelő részére és annak Megrendelő általi jóváhagyása, továbbá a végleges engedélyezési terv engedélyezésre – Megrendelő felé igazolt módon – történő benyújtása az illetékes hatóság(ok)hoz a szükség szerinti példányszámban Tervezési Mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított
7 hónap Kötbérterhes határidő
ET02 Közreműködés az engedélyezési eljárás(ok)ban és a nem végleges engedély(ek) megszerzése Tervezési Mérföldkő Szerződés hatálybalépésétől számított
280. nap Kötbérterhes határidő

VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja
Az ET02 esetében ismertetett időigény Szerződő Feleken kívül álló elháríthatatlan ok, amelyet kellő gondossággal eljárva nem láthattak előre. Nem számíthattak arra, hogy a Hatóság a döntését a szakhatóság szakvéleményének késői kiadásából adódóan az ET02 részteljesítés határidején túl hozza meg.
Mértéke arányosságának vizsgálata során figyelembevételre került, hogy Tervező minden szakmailag elvárható intézkedést megtett a kockázatának csökkentésére, szerződéses feladatát nem tudta határidőn belül teljesíteni az akadályoztatásra közvetlenül visszavezethetően.
Tervező nem kerül kedvezőbb helyzetbe, mint amilyen helyzetben eredetileg volt.
A módosítás az egyéb határidőket nem érinti, díj módosítással nem jár.
Szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésmódosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét, a teljesítendő feladat minőségét nem érinti.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 47000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 47000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Az 1. sz. módosítás aláírásának napja 2022.11.07.
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/22 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben