Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/233
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma: 2022.11.30.
Iktatószám: 25861/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Fonó Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: 7271 Fonó, belterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Fonó Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15400224114
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1
Város: Fonó
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7271
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nyerges Péter
Telefon: +36 203986762
E-mail: kozbeszerzes@budaporta.hu
Fax: +36 82590012
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.fonofalu.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés Fonó – VP-6-7.2.1.2-16
Hivatkozási szám: EKR000956282021
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szennyvízkezelés Fonó – VP-6-7.2.1.2-16
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232420-2
45252100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7271 Fonó, belterület
II.2.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Fonó Községi Önkormányzat szennyvízkezelési
beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Fonó település belterületén 71 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a
berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 1 db monitoring kút telepítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Villanyszerelés és kábelárok földmunkája,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek kell lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000 szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1.2-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
23808 / 2021 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Szennyvízkezelés Fonó – VP-6-7.2.1.2-16
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2021/11/25 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 151943906
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45232420-2
45252100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 7271 Fonó, belterület
VI.1.4)
A közbeszerzés mennyisége: A közbeszerzési eljárás és szerződés tárgyának pontos megnevezése: „Fonó Községi Önkormányzat szennyvízkezelési
beruházása a VP6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”.
A megkötésre kerülő szerződés meghatározása: kivitelezési szerződés.
Nyertes ajánlattevő feladata Fonó település belterületén 71 db kisebb kapacitású, egyedi szennyvízkezelő berendezés és a
berendezésekhez tartozó egy-egy szikkasztórendszer, valamint 1 db monitoring kút telepítése.
Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére tekintettel előírja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga a Kivitelező köteles elvégezni, ezeket a teljesítés során nem végezheti alvállalkozó. Ezen feladatok az alábbiak:
- Kézi víztelenítés szivattyúval,
- Közmű feltárása kézi erővel,
- Villanyszerelés és kábelárok földmunkája,
- Tükörkészítése tömörítés nélkül,
- Döngölés kézi erővel,
- Szivárgó építés, perforált,
- Szivárgó fenékcsatorna folyóka ágyazatának készítése,
- Szivárgó paplan technológiai lezárása.
Ajánlatkérő csak az alábbi kritériumoknak megfelelő berendezések telepítését fogadja el:
- A megajánlott berendezéseknek újaknak, azaz korábban még nem használt berendezéseknek kell lenniük.
- Első típusbevizsgálás alapján kiadott CE megfelelőségi jelöléssel kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek átemelő kamrával kell rendelkezniük.
- A megajánlott berendezéseknek NMÉ (Nemzeti Műszaki Értékelés) vagy azzal egyenértékű minősítéssel kell rendelkezniük.
Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések és a szikkasztórendszerek kialakítása az MSZ 15287:2000 szabvány szerint történik. A beruházás célja a település autonóm és természetközeli szennyvízkezelésének megvalósítása. Az egyes ingatlanonként a vízigényre vonatkozó számításokat, a biológiai szennyvíztisztítóval, illetve szikkasztórendszerrel kapcsolatos egyedi tudnivalókat és elvárásokat a Műszaki Dokumentáció (műszaki tervdokumentáció) részeként kiadott, ingatlanonként vonatkozó telepítési helyszínrajz és műszaki leírás tartalmazza.
Egyenértékűség: ahol a felhívás vagy a közbeszerzési dokumentumok (ide értve a műszaki dokumentumokat is) bármely része meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, ott a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése értelmében a "vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell. Az esetleges ilyen jellegű hivatkozások a beszerzés tárgyának minél egyértelműbb megjelölése érdekében történtek. Egyenértékű termékként Ajánlatkérő a műszaki dokumentáció szerinti műszaki paraméterekben azonos, vagy abban jobb terméket fogadja el.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 147751520
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: 14609190220
Postai cím: Petőfi Utca 29
Város: Mihályfa
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8341
Ország: Magyarország
E-mail: info@tartalyhaz.hu
Telefon: +36 304222681
Internetcím(ek): (URL) www.tartalyhaz.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2022/11/24 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): A szerződés módosítására második alkalommal kerül sor.
A kivitelezés teljesítése során ismertté vált, hogy a költségvetés meghatározott tételeit érintően eltérő mennyiség felhasználása szükséges az abban feltüntetettekhez képest. A költségvetés bizonyos tételeinek módosításából kifolyólag a szerződéses ár (kivitelezői díj) is módosul, mely jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi. A költségvetés módosulásainak kimutatása a szerződésmódosítás mellékletét képezi.
Eredeti szerződéses rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban: Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 151.943.906, - Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 192.968.761, - Ft”
1. módosítást követő szerződéses rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban: Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 149.845.506,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 190.303.793,- Ft.”
Jelen szerződésmódosítással módosult szerződéses rendelkezés:
„IV. KIVITELEZŐI DÍJ
1. A Kivitelezőt a jelen Szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért kivitelezői díj (továbbiakban: Kivitelezői Díj) illeti meg:
Nettó 147.751.520,- Ft. + 27 % Áfa, azaz bruttó 187.644.430,- Ft.”
A módosítás során az ellenérték csökkenésére kerül sor, mely csökkenés az eredeti szerződéses érték ~3 %-a. „A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről” (2021.05.06.) című hatósági útmutató II.1. pontjában is foglaltak értelmében „A módosítás a Kbt. 141. § (2) bekezdése b) pontjának megfelel akkor is, ha a módosítás következtében az ellenszolgáltatás értéke nem növekszik, hanem csökken.” A módosítás továbbá egyáltalán nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, arra kifejezetten a szerződéses és projektcél – az érintett település
szennyvízkezelésének rendezése – érdekében kerül sor, így illeszkedik az eredeti szerződésjellegéhez. A szerződés módosítása fentiek értelmében jogszerű.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A kivitelezés teljesítése során ismertté vált, hogy a költségvetés meghatározott tételeit érintően eltérő mennyiség felhasználása szükséges az abban feltüntetettekhez képest. A költségvetés bizonyos tételeinek módosításából kifolyólag a
szerződéses ár (kivitelezői díj) is módosul, mely jelen szerződésmódosítás tárgyát képezi.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 149845506 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 147751520 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2022/11/25 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben