Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4053/2023
CPV Kód: 79553000-5
Ajánlatkérő: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Teljesítés helye: Magyarország_1115_Budapest_Bartók Béla_út_105-113
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: kamarai tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
Nemzeti azonosítószám: 18399257243
Postai cím: Bartók Béla Út 105-113.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kotrik László
Telefon: +36 704009341
E-mail: beszerzes@nak.hu
Fax: +36 704009341
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nak.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348052023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000348052023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: kamarai tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAKLap kiadói, szerkesztői, kapcsolódó feladatok
Hivatkozási szám: EKR000348052023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79553000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NAKLap kiadói, szerkesztői és kapcsolódó feladatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NAKLap kiadói, szerkesztői és kapcsolódó feladatok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79553000-5
További tárgyak: 79340000-9
79821000-5
79822500-7
79823000-9
79824000-6
79921000-6
79970000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_1115_Budapest_Bartók Béla_út_105-113
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretösszeg: nettó 850 000 000,- forint.
A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – NAK, Kamara) köztestületként működő szervezet, melyhez kapcsolódóan jogszabályban meghatározott kötelező tagság tartozik. A NAK feladatai részben közfeladatok, részben szolgáltatási feladatok, nevezetesen a hazai agrár- és élelmiszerszektor erősítése, érdekeinek érvényesítése, a magyar élelmiszerek versenyképességének támogatása, továbbá a szaktanácsadás.  
A NAK tevékenysége hozzávetőleg 320 000 tagot érint. A Kamara kiemelt szolgáltatási jellegű feladata a tagok offline és online módon történő tájékoztatása, aktuális ágazati és piaci információkkal történő ellátása, ágazati hírek és eredmények, továbbá a tagokat érintő szabályváltozások kommunikálása. A tagi kommunikáció egyik legfőbb eleme a nyomtatott és online formátumban megjelenő NAKLap, mely az agrárium legnagyobb példányszámú, országos terjesztésű lapja.

A Kamara a NAKLap hasábjain keresztül informálja a tagokat többek között a Kamara rendezvényeiről, a mezőgazdaságot érintő legaktuálisabb hírekről, támogatási lehetőségekről, agrárpolitikáról, állattenyésztésről, növénytermesztésről, szolgáltatásokról, nemzetközi hírekről. A lapból elsősorban az ágazatban dolgozó őstermelők, kis-, közép- és nagyvállalkozók juthatnak hasznos információkhoz.

Ajánlattevő feladata az időszakosan, az egyedi kötelezettségvállalások alkalmával megjelenő országos szakmai lap, többek között, kiadói jogának gyakorlására, újságírói, szerkesztői, tördelési, korrektúrázási, nyomdai előkészítési, nyomdai kivitelezési, illetve terjesztési tevékenységek ellátásával és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggő teljes körű szolgáltatás nyújtása, továbbá az online megjelenéshez kapcsolódó feladatok ellátása.

Az alábbi, a NAKLap megjelenésével kapcsolatos adatok tájékoztató jellegűek, melyek a feladat/feladatok megbecsüléséhez adnak támpontot. Az eljárás ezen szakaszában Ajánlatkérő semmilyen módon nem vállal kötelezettséget a mennyiségi/minőségi lehívásra:

Az elmúlt években a NAKLap offline megjelenése:
• 2019. évben 10 lapszám, összesen 3.412.730 db/év 
• 2020. évben 9 lapszám, összesen 2.725.042 db/év 
• 2021. évben 12 lapszám összesen 3.776.124 db/év 
• 2022. évben 10 lapszám, összesen 3.176.772 db/év 
2019-2022 között havonta min. 259.475, max. 346.253 példány/lapszám.

Az elmúlt években a NAKLap offline megjelenésének technikai paraméterei:
• tabloid méret (235x310)
• nyomtatott felület: 210 mm x 280 mm tükörméret 
• 42,5 / 52 g újságnyomó papírminőség
• 24 oldal terjedelem 
• 4+4 szín nyomás 

Az elmúlt években a NAKLap offline terjesztésének technikai részletei lapszámonként: 
• min. 10.000 db, max. 110.000 db címzett módon terjesztve 
• min. 236.000 db, max. 305.800 db szórólapos módon terjesztve

Az elmúlt években a NAKLap online megjelenésének technikai részletei: 
• ajánlatkérő weboldalán lapozható, illetve letölthető .pdf formátumban 

A NAKLappal kapcsolatban felmerülő, Ajánlatadó által ellátandó feladatok köre: 
• kiadói és kapcsolódó szolgáltatások 
• tartalom előállítás és kapcsolódó szolgáltatások 
• szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomdai előkészítés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások 
• hirdetésszervezés és kapcsolódó szolgáltatások 
• nyomtatás, sokszorosítás és kapcsolódó szolgáltatások 
• terjesztés és kapcsolódó szolgáltatások 
• online formátum elkészítése és a publikáláshoz kapcsolódó szolgáltatások  

Kiadói és kapcsolódó szolgáltatások legfőbb ismérvei
• Ajánlattevő feladata, hogy az egyes kötelezettségvállaló dokumentumokban meghatározott módon és feltételek mellett biztosítsa az Ajánlatkérő igényeihez igazodó kiadvány színvonalas megjelentetését.
• Ajánlattevő feladata, hogy a kiadáshoz és a kiadói jogok gyakorlásához szükséges valamennyi vonatkozó jogszabályi előírásnak (Médiatörvény 46. § (1) bekezdése) megfeleljen, így az újság valamennyi releváns jogszabálynak megfelelően kerüljön kiadásra.

Tartalom előállítás és kapcsolódó szolgáltatások legfőbb ismérvei
• Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a NAKLap tekintetében témajavaslatokkal éljen. A témajavaslatok kidolgozása és az ahhoz kapcsolódó tartalomelőállítás (újságírás) Ajánlattevő feladata, amennyiben az az egyedi kötelezettségvállalásban meghatározásra kerül. Ajánlattevő csak az agráriumot érintő témajavaslatokkal élhet és csak ebben a témakörben előállítandó tartalmak kidolgozásáért felel.
• A tartalom előállítását elsősorban Ajánlatkérő végzi, azonban eseti jelleggel Ajánlatadót is megbízhatja ezen feladattal. A szolgáltatáshoz szükséges erőforrások és azok mértéke az egyes kötelezettségvállalások alkalmával kerül meghatározásra. 
• Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy jelen felhívás nyertesével együttműködve meghatározza és elfogadja a lap állandó formai elemeit, amelyek a szerződés időtartama alatt kizárólag az Ajánlatadó kérésére, vagy annak engedélyével és jóváhagyásával változtathatók meg. 
• A tartalom előállítására – többek között, de nem kizárólag azok előállításának módjára – vonatkozó paraméterek megadása, az egyedi kötelezettségvállalásban kerülnek meghatározásra
• Ajánlattevő feladata továbbá, hogy az egyes témákhoz kapcsolódó nem szöveges tartalmakat (képek, ábrák, grafikák, stb.) szükség szerint biztosítsa. 

Szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomdai előkészítés és egyéb kapcsolódó szolgáltatások 
• Ajánlattevő feladatai közé tartozik a közbeszerzés tárgyában szereplő kiadvány előállításához szükséges, az egyedi kötelezettségvállalásokban megfogalmazott erőforrások biztosítása, amelyek többek között, de nem kizárólag (fő)szerkesztői, tördelési és nyomdai előkészítéshez kapcsolódó feladatok ellátása. Az erőforrások kiterjedhetnek minden olyan feladatra, amelyek a lap szerkesztéséhez, kiadásához szükségesek.
• A NAKLapban megjelenő cikkek szakmai lektorálását Megrendelő végzi, Ajánlatadó nyelvi lektorálási feladatot lát el.  

Folytatás a II.2.14. pontban
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2023/05/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: A Szerződés időbeli hatályát Megrendelő a Vállalkozóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozattal jogosult három alkalommal, alkalmanként legfeljebb 12 (tizenkettő) naptári hónappal meghosszabbítani. A Szerződés időbeli hatályának meghosszabbítása a II.6. pontban meghatározott keretösszeget nem érinti.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Folytatás a II.2.4. ponthoz:
Hirdetésszervezés és kapcsolódó szolgáltatások legfőbb ismérvei
• Ajánlatkérő felhívja Ajánlatadó figyelmét, hogy a NAKLap hirdetési jogával a NAK Nonprofit Kft. (érintett) rendelkezik, oly módon, hogy Ajánlatkérő nem pénzbeli vagyonként bocsájtotta annak jogát érintett részére.
• Vállalkozó a NAKlapba hirdetési felületeket értékesíthet, amennyiben az értékesítéshez szükséges megállapodás megkötésre került a hirdetési jogokkal rendelkező érintett szervezettel (NAK Nonprofit Kft.). A kötelezettségvállalás alapján történő teljesítések feltétele a hirdetési felületek értékesítésére történő, érintettel megkötött szerződés, megállapodás.
• A hirdetések a kiadvány teljes terjedelmének maximum 20%-át foglalhatják el. (Ettől eltérni kizárólag oldalszám növeléssel lehet, de a hirdetések aránya ebben az esetben sem haladhatja meg a 25%-ot. Az oldalszám növelésből adódó minden további díjtétel (pl. nyomdai költségek, terjesztési költségtöbblet stb. Ajánlattevőt terhelik.)  
• Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a NAKLap –ban megjelenítendő hirdetések tartalmát elbírálja és nem megfelelősség esetén azokat elutasíthassa.
• Vállalkozó nem hirdethet a NAKlapban a Megrendelő és a Megrendelő többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok tevékenységével konkuráló tevékenységet végző harmadik személyek megbízásából.

Nyomtatás, sokszorosítás és kapcsolódó szolgáltatások 
• A nyomtatásra és sokszorosításra vonatkozó paraméterek megadása, amelyek többek között, de nem kizárólag a darabszámra, papírméretre, papírminőségre, terjedelemre, nyomtatási színre, tűzési módra, csomagolásra stb. vonatkoznak, az egyedi kötelezettségvállaló dokumentumokban kerülnek meghatározásra.

Terjesztés és kapcsolódó szolgáltatások  
• A terjesztésre vonatkozó paraméterek megadása, amelyek többek között, de nem kizárólag annak módjára, mennyiségére vonatkoznak az egyedi kötelezettségvállaló dokumentumokban kerülnek meghatározásra.  
• A terjesztéshez kapcsolódó adatokat (név, cím stb.) Ajánlatkérő biztosítja, a mindenkori adatkezelési szabályoknak és előírásoknak megfelelő vagy attól szigorúbb feltételek mentén Ajánlattevő számára, térítésmentesen. Ajánlatkérő a teljesítések során a címlistákban történő változástatás jogát fenntarja.  
• Ajánlatkérőnek jogában áll a terjesztés mennyiségi és minőségi teljesítését Ajánlattevő szükségtelen zavarása nélkül, előre egyeztetve ellenőrizni. 
Kiegészítés a II.2.8. ponthoz:
A megadott kezdő időpont becslés, a szerződés teljesítését a szerződés tényleges hatályba lépésével kell megkezdeni.
Indoklás a II.2.5 pont
Ajánlatkérő igényeinek kizárólag a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott követelményeknek megfelelő szolgáltatás felel meg. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását ajánlatkérő további minőségi jellemzőkkel nem tudja biztosítani, annak kiválasztását csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Kiegészítés a II.2.7 ponthoz:
A kezdés megadott időpontja tájékoztató jellegű, a szerződés a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően megkötött szerződés hatályba lépésével indul, a közbeszerzési dokumentáció részeként csatolt szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
A Kbt. 62.§ (1) bekezdés c) pontja azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem zárja ki azon gazdasági szereplőt, amelynek tekintetében a kizáró ok szerinti valamely helyzet fennáll, amennyiben az ajánlatkérő megállapította, hogy - az üzletmenet-folytonosság biztosításával kapcsolatos jogszabályokat és intézkedéseket figyelembe véve - az érintett gazdasági szereplő képes lesz a szerződés teljesítésére.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére - beleértve azokat az eseteket, amikor a törvényben meghatározott kötelességszegés vagy jogsértés az ajánlatkérő mérlegelése alapján vezet kizáráshoz - az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát. Ha a Közbeszerzési Hatóság a Kbt. 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság Kbt. 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Ajánlattevő a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2-4.§ rendelkezéseinek megfelelően az EEKD benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Ajánlattevő – ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdés szerinti felhívására – a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10.§ rendelkezéseinek megfelelően igazolja, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező, az ajánlathoz, illetve a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) A 321/2015 (Korm. rendelet) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével.
Ajánlattevő az EEKD részletes kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek.
Ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c), valamint e) és f) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással igazolja, hogy megfelel az alkalmassági követelménynek, egyéb esetekben ajánlatkérő a részletesen kitöltött EEKD nyilatkozatot elfogadja igazolásként.
A nyilatkozat tartalmazza legalább: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya valamint mennyisége, olyan részletességgel, hogy abból az ajánlattevő alkalmassága megítélhető legyen, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Közös ajánlattevők közül elegendő egy ajánlattevő alkalmasságát igazolni.
M2) A 321/2015 (Korm. rendelet) 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján azoknak a megnevezése és szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő az EEKD részletes kitöltésével igazolja előzetesen, hogy megfelel az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a részletesen kitöltött EEKD nyilatkozatot elfogadja igazolásként.
A nyilatkozat tartalmazza legalább: a szakember szakmai tapasztalatát legalább olyan részletességgel, hogy abból ajánlattevő alkalmassága megállapítható legyen, továbbá ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy szakember folyamatos rendelkezésre állása biztosított lesz a szerződés teljesítése során, valamint ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szakember bevonására munkavállalóként vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében kerül sor.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt - kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 darab olyan referenciával, amely
 agrár-, és/vagy élelmiszergazdasági és/vagy vidékfejlesztési tematikájú;
 havi átlagban legalább 150.000 darabos példányszámban megjelenő sajtótermék
kiadói, tartalom előállítási, szerkesztési, tördelési, lektorálási, nyomdai előkészítési, hirdetésszervezési, nyomtatási, sokszorosítási, terjesztési szolgáltatásainak nyújtására vonatkozott.
M2) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik kiadói, tartalom előállítási, szerkesztés, tördelés, lektorálás, nyomdai előkészítés, hirdetésszervezés, nyomtatás, sokszorosítás, terjesztés és kapcsolódó szolgáltatások, online formátum elkészítése és a publikáláshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződés teljesítésében. A szakembernek a fenti feladatok közül legalább 5 részfeladatban kell tapasztalattal rendelkeznie. Időbeli átfedés lehetséges az egyes gyakorlati idők között, ajánlatkérő azonban az átfedéssel érintett időszakokat csak egyszer veszi figyelembe a 3 éves időtartam számítása során.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdéseivel és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdéseivel összhangban, 30 napon belül fizeti meg ajánlattevőnek, a teljesítésigazolás birtokában kiállított, jogszabályoknak megfelelő tartalmú számla kézhezvételét követően. Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti keretmegállapodást köt. Ajánlatkérő a szolgáltatást lapszámonként rendeli meg az eljárásban benyújtott egységárak figyelembevételével. Ajánlatkérő a Kbt. 105.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti konzultációt abban az esetben folytat le, ha a szerződéses teljesítéséhez a keretmegállapodásban rögzített feltételekhez képest kiegészítés, pontosítás szükséges.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Kbt. 68.§ és a 424/2017 Korm. rendelet 15-17.§ szerint
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68.§ és a 424/2017 Korm. rendelet 15-17.§ szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Kbt. 50. § (2) bekezdés k) pont és 61. § (4) bekezdés szerinti indokolás: Műszaki, gazdasági egységek képez a közbeszerzés.
Benyújtandó iratok:
Felolvasólap (EKR nyilatkozat)
Kbt. 66.§ (2) bekezdés szerinti nyilatkozat (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT kizáró okok tekintetében (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT a Kbt. 62.§ (1) bekezdés c) pontja tekintetében
NYILATKOZAT kizáró okokról az alvállalkozók és a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról (EKR nyilatkozat), illetve folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás
NYILATKOZAT Kbt. 66. § (6) bek. szerint (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT Kbt. 65. § (7) bek. (EKR nyilatkozat)
NYILATKOZAT üzleti titokról (EKR nyilatkozat). A gazdasági szereplő a Kbt. 44. § szerint jogosult az ajánlat üzleti titkot tartalmazó részeit elkülönülten kezelni az EKR rendszerben. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információkat tartalmazhat, amelyek nyilvánosságra hozatala a gazdasági szereplő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. A gazdasági szereplő az üzleti titkot tartalmazó, elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni. A gazdasági szereplő által adott indokolás nem megfelelő, amennyiben az általánosság szintjén kerül megfogalmazásra.
EEKD (EKR nyilatkozat)
Aláírási címpéldány vagy aláírásminta másolata
Meghatalmazás (opcionális), amennyiben az ajánlatot nem az a személy írja alá, akinek az aláírási címpéldányát vagy aláírásmintáját benyújtották
Kbt. 35.§ (2) bekezdés szerinti meghatalmazás másolata (opcionális)
Cégszerűen aláírt árazótáblázat másolata, továbbá a táblázat excel formátumban
Referencianyilatkozat (opcionális)
Szakmai önéletrajz (opcionális)
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.41/A.§-ban foglaltakra.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a Kbt. 41/A.§ (1) bekezdésében meghatározottak szerint.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
FAKSZ: dr. Nagy Noémi (00763)
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésnek megfelelően nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.

Az ajánlati kötöttség egy hónapos határideje alatt ajánlatkérő 30 napot ért.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák