Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2023/54
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2023.03.17.
Iktatószám: 4588/2023
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: Építési és Közlekedési Minisztérium
Teljesítés helye: Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9027_Győr|Magyarország_9700_Szombathely;Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_2500_Esztergom|Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9027_Győr|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_1016_Budapest;Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_7400_Kaposvár;Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7400_Kaposvár;Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_2500_Esztergom|Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7400_Kaposvár|Magyarország_7100_Szekszárd;Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_1016_Budapest;Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7100_Szekszárd|Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_1016_Budapest;Magyarország_3500_Miskolc|Magyarország_3300_Eger|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_5000_Szolnok;Magyarország_3300_Eger|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_6700_Szeged|Magyarország_1016_Budapest;Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_5600_Békéscsaba|Magyarország_6700_Szeged;Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_4400_Nyíregyháza;Magyarország_3500_Miskolc|Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_4400_Nyíregyháza|Magyarország_5600_Békéscsaba;Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_5600_Békéscsaba|Magyarország_6700_Szeged
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2023.04.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: általános közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Építési és Közlekedési Minisztérium
Nemzeti azonosítószám: 15847397241
Postai cím: Alkotmány Utca 5
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Főosztály
Telefon: +36 703890595
E-mail: kozbeszerzes@ekm.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
A felhasználói oldal címe (URL): https://kormany.hu/epitesi-es-kozlekedesi-miniszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211022023/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000211022023/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: általános közigazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: FIDIC mérnök, műszaki ellenőr - víziközmű
Hivatkozási szám: EKR000211022023
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Duna Nyugat-Dunántúli vízgyűjtő
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU221,HU222 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9027_Győr|Magyarország_9700_Szombathely
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Duna Nyugat-Dunántúli vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 540.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 21 903 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 2800 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 72 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Duna Észak-Dunántúli vízgyűjtő
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU211,HU212,HU213,HU221,HU222,HU223 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_2500_Esztergom|Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9027_Győr|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_1016_Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Duna Észak-Dunántúli vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 1.360.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 97 847 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 10 000 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 948 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Balaton vízgyűjtő
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU213,HU222,HU223,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_9700_Szombathely|Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_7400_Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Balaton vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 362.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 43 468 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 1400 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 0 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Dráva vízgyűjtő
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223,HU231,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8900_Zalaegerszeg|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7400_Kaposvár
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Dráva vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 442.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 380 438 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 575 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 1 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Duna Közép-Dunántúli vízgyűjtő
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211,HU212,HU213,HU231,HU232,HU233 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_2500_Esztergom|Magyarország_8200_Veszprém|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7400_Kaposvár|Magyarország_7100_Szekszárd
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Duna Közép-Dunántúli vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 1.172.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 143 447 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 26 802 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 62 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Duna völgyi vízgyűjtő
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU211,HU313 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_1016_Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Közép-Duna völgyi vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 3.282.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 284 068 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 142 076 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 3640 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Alsó-Duna völgyi vízgyűjtő
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU211,HU231,HU233,HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_8000_Székesfehérvár|Magyarország_7630_Pécs|Magyarország_7100_Szekszárd|Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_1016_Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására az Alsó-Duna völgyi vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 220.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 31 995 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 311 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 0 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Tisza Észak-Magyarországi vízgyűjtő
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU312,HU313,HU322 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_3500_Miskolc|Magyarország_3300_Eger|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_5000_Szolnok
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Tisza Észak-Magyarországi vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 980.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 127 426 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 9050 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 5 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Közép-Tisza vidéki vízgyűjtő
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12,HU312,HU313,HU322,HU331,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_3300_Eger|Magyarország_3100_Salgótarján|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_6700_Szeged|Magyarország_1016_Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Közép-Tisza vidéki vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 1.050.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 155 892 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 9091 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 686 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Alsó-Tisza vidéki vízgyűjtő
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_6000_Kecskemét|Magyarország_5600_Békéscsaba|Magyarország_6700_Szeged
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására az Alsó-Tisza vidéki vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 292.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 38 043 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 852 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 35 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Felső-Tisza vízgyűjtő
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU323 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_4400_Nyíregyháza
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Felső-Tisza vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 162.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 4615 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 0 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 84 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Tisza Észak-Alföldi vízgyűjtő
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311,HU321,HU322,HU323,HU332 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_3500_Miskolc|Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_4400_Nyíregyháza|Magyarország_5600_Békéscsaba
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Tisza Észak-Alföldi vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 930.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 146 334 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 0 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 90 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

II.2.1)
Elnevezés: Körös vidéki vízgyűjtő
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak: 71356100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321,HU322,HU332,HU333 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország_4000_Debrecen|Magyarország_5000_Szolnok|Magyarország_5600_Békéscsaba|Magyarország_6700_Szeged
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Keretmegállapodás víziközmű projektekhez kapcsolódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátására a Körös vidéki vízgyűjtő területén.
A FIDIC mérnök feladatait a FIDIC által kiadott Üzemek, telepek és tervezés-építési projektek Szerződéses Feltételeiben (FIDIC Sárga könyv, második átdolgozott magyar nyelvű kiadás 2011. szeptember) foglaltak szerint szükséges ellátni, a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások alapján kötött egyedi szerződések keretében.
A műszaki ellenőri feladatokat a mindenkor hatályos vonatkozó jogszabályok (1997. évi LXXVIII. tv., 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet) szerint kell ellátni.
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 570.000.000,- Ft.
Az építési beruházások várható mennyisége, melyre a szolgáltatás vonatkozik, azzal, hogy a keretmegállapodás alapján indított versenyújranyitások során a műszaki paraméterek és mennyiségek ezektől a ténylegesen felmerülő ajánlatkérői igények függvényében eltérhetnek (víziközmű hálózat kivitelezési és rekonstrukciós feladatok):
- összesen 58 652 fm szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási munka;
- összesen 15 418 m3/nap tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója;
- összesen 0 m3/óra tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukció.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az itt megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek, az építési beruházások pontos száma ajánlatkérő mindenkori tevékenységétől, igényeitől, illetve a közbeszerzésekre vonatkozó jogszabályok előírásaitól függ.
A keretmegállapodás alapján a feladatok ellátása várhatóan folyamatosan és időben párhuzamosan történik, azaz a keretösszeg és a teljes mennyiség megegyezik az egy időben teljesítendő külön szerződések várható nagyságrendjével.
A részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A III.1.3) M/2/A. szakember M/2/A. a) alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
2 3. A III.1.3) M/2/B. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 13
3 4. A III.1.3) M/2/C. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
4 5. A III.1.3) M/2/D. szakember alkalmassági követelményen felüli többlet tapasztalata (min. 0, max. 36 hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) és/vagy 2014-2020-as, és/vagy 2021-2027-es programozási időszak európai uniós forrása, hazai forrás
II.2.14) További információ:
A II.2.5) pontban meghatározott "Ár" részszempont alszempontjai és súlyszámai:
1.1. Projektvezető napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 8
1.2. Előkészítő mérnök napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 13
1.3. ME-VZ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 6
1.4. ME-G szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.5. ME-V szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 3
1.6. ME-É szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.7. ME-KÉ szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 2
1.8. ME-M szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.9. VZ-TEL szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.10. VZ-TER szakember napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 1
1.11. Projekt adminisztrátor napidíja (nettó Ft/mérnöknap) - súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Igazolás valamennyi rész tekintetében:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése alapján ajánlattevő, valamint (adott esetben) az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezetében foglaltak szerint.
Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. §, 10. § 12-16. § szerinti kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Folyamatban lévő változásbejegyzés eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésére.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatos részletes előírásokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet és a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
SZ/1. alkalmassági követelmény valamennyi rész tekintetében:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén -
a) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében, illetve
b) nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményt az alábbiak szerint kell igazolni valamennyi rész tekintetében:
Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a keretmegállapodás megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek az alkalmassági követelményeket az alábbiak szerint kell igazolni valamennyi rész tekintetében:
P/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi, az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló pénzforgalmi számlájára vonatkozóan a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárás megindító felhívás feladásának napjánál nem régebben kelt nyilatkozata (attól függően, hogy a gazdasági szereplő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak), az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal:
- a pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése,
- a pénzügyi intézmény mióta vezeti az adott pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számlán volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban.
A „sorba állítás” kitétel alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Az ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P/2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben az ajánlattevő saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (mérleg és eredménykimutatás), ha az ajánlattevő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
P/3.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlattevő nyilatkozata az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés alapján, ha az ajánlattevő a P/3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő általelfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén - valamelyik pénzforgalmi számláján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén - az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évben az adózott eredménye egynél több üzleti évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése szerinti esetben az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén - működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (víziközmű építési beruházásra vonatkozó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja az 50.000.000,- Ft értéket.
P/3.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén - az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (víziközmű építési beruházásra vonatkozó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri tevékenység) származó nettó árbevétele nem éri el a 3 év alatt összesen az 50.000.000,- Ft értéket.
A P/1. és P/2. alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg, a P/3. alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Több részre benyújtott ajánlat esetén a P/2. és P/3. pontban előírt árbevételi követelmények nem adódnak össze. A műszaki ellenőri feladatok esetében a „FIDIC” jelző nem alkalmazandó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerint az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri, elegendő a IV. rész „alfa” szakasz kitöltése.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése, illetőleg (6) bekezdése szerint az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek, továbbá az M/2. pont esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint valamennyi ajánlattevőnek az alkalmassági követelményeket az alábbiak szerint kell igazolni valamennyi rész tekintetében:
M/1.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése.
A nyilatkozatnak, ill. igazolásnak legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
- a teljesítés időpontja (kezdő és befejező időpont, év/hónap/nap),
- a szerződést kötő másik fél adatai (név, székhely, kapcsolattartó neve és elérhetőségei),
- a szolgáltatás tárgya (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelményeknek való megfelelés megállapítható legyen), és mennyisége,
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük és képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Benyújtandó iratok:
- ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével),
- szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, rendelkezésre állási és adatkezelési nyilatkozata,
- végzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolat).
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlatot év/hónap részletezettséggel kell ismertetni, a szakmai gyakorlattal érintett (tört) hónapot ajánlatkérő egész hónapnak veszi figyelembe.
Az időben egymást átfedő gyakorlati időtartamok esetén az átfedéssel érintett időtartamot csak egyszer veszi figyelembe az ajánlatkérő a szakmai gyakorlati idő megállapításánál, azonban az M/2/A. a) és b) pont igazolására bemutatott tapasztalatok között időbeli átfedés megengedett.
Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, gyakorlatot az érvényes jogosultság igazolja. A jogosultság megléte esetén a szakmai önéletrajzban a jogosultság első megszerzésének időpontjának feltüntetése (év/hónap/nap) mellett a kamarai nyilvántartási szám megjelölése is szükséges. Ajánlatkérő az előírt végzettségekkel egyenértékű végzettséget is elfogad. Amennyiben a 2-5. értékelési szempont tekintetében többlettapasztalat kerül bemutatásra, abban az esetben valamennyi alátámasztó dokumentumot már az ajánlatban szükséges csatolni a kapcsolódó alkalmassági követelmények vonatkozásában.
A végzettség és/vagy képzettség egyenértékűségének bizonyítása az ajánlattevő kötelessége és felelőssége. Ajánlatkérő a gyakorlati idő meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Külföldön szerzett végzettségek egyenértékűségének bizonyítása (figyelembe véve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. tv. rendelkezéseit is) az ajánlattevő kötelezettsége és felelőssége.
A jogosultsággal az adott szakembernek legkésőbb a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell, amelyről nyilatkoznia kell. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződés(ek)nek megfelelően teljesített alábbi referenciákkal:
a) összesen legalább az alábbi mennyiségű szennyvízelvezető gravitációs gerincvezeték és/vagy szennyvízelvezető és/vagy ivóvíz szállító és/vagy ivóvíz elosztó nyomóvezeték építési és/vagy felújítási - műszaki átadás-átvétellel lezárt - munkához kapcsolódó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával:
1-10., 12-13. részre benyújtott ajánlat esetén: 10.000 fm,
11. részre benyújtott ajánlat esetén: 2000 fm,
b) összesen legalább az alábbi tisztítási kapacitású szennyvíztisztító telep építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója tárgyú - műszaki átadás-átvétellel lezárt - munkához kapcsolódó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával:
1-3., 5-6., 8-9., 13. részre benyújtott ajánlat esetén: 500 m3/nap,
4., 7., 10. részre benyújtott ajánlat esetén: 200 m3/nap,
c) összesen legalább az alábbi tisztítási kapacitású víztisztító mű építése és/vagy bővítése és/vagy technológiai fejlesztése és/vagy rekonstrukciója tárgyú - műszaki átadás-átvétellel lezárt - munkához kapcsolódó FIDIC mérnöki és/vagy műszaki ellenőri feladatok ellátására vonatkozó referenciával:
2., 6., 9. részre benyújtott ajánlat esetén: 100 m3/óra,
1., 5., 10-12. részre benyújtott ajánlat esetén: 20 m3/óra,
4., 8. részre benyújtott ajánlat esetén: 0,5 m3/óra.
A fent meghatározott alkalmassági követelményként meghatározott mennyiséget (fm, m3/nap, m3/óra) több szerződéssel is lehet igazolni. Több részre benyújtott ajánlat esetén az előírt mennyiségek nem adódnak össze. A műszaki ellenőri feladatok esetében a „FIDIC” jelző nem alkalmazandó.
M/2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha - bármelyik részre benyújtott ajánlat esetén - nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M/2/A. 1 fő projektvezető mérnök, aki rendelkezik
a) a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-VZ vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
b) min. 12 hónap projektvezetőként és/vagy annak helyetteseként víziközmű építési beruházások és/vagy vízgazdálkodási létesítmények megvalósításában szerzett szakmai gyakorlattal,
M/2/B. 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-G vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
M/2/C. 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-V vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal,
M/2/D. 1 fő műszaki szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti ME-É vagy azzal egyenértékű jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal.
Az M/2/A. alkalmassági követelmény igazolására megjelölt szakember nem jelölhető az M/2/B., M/2/C., M/2/D. pozíciókra. Az M/2/B., M/2/C., M/2/D. alkalmassági követelmények igazolására megjelölt szakember legfeljebb 2 (két) pozícióra jelölhető. Több részre benyújtott ajánlat esetén részenként ugyanazok a szakemberek is megjelölhetőek. A műszaki ellenőri feladatok esetében a „FIDIC” jelző nem alkalmazandó.
"Projektvezető” alatt olyan szakembert kell érteni, aki az adott projektet szakmailag irányítja, koordinálja a Vállalkozó, a szakági műszaki ellenőrök munkáját, kapcsolatot tartja a Megbízóval, konzorciumi tagként történő teljesítés esetén a konzorciumvezetővel, konzorciumi tagokkal.
"Projektvezető-helyettes” alatt Ajánlatkérő azt a szakembert érti, aki egy adott projekt során a projektvezető feladatait helyettesi körben ellátta, illetve a projektvezető mellett részt vett a projekt megvalósításában, vagy Vezető Műszaki Ellenőri pozícióban volt a projekt megvalósítása során.
"Víziközmű” alatt Ajánlatkérő a 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. és 21. pontja, "vízgazdálkodási létesítmény" alatt az 1995. évi LVII. törvény 1. melléklet 22. sora szerinti fogalmat kell érteni a vízgazdálkodási feladatokkal összefüggő alapadatokról szóló 178/1998. (XI. 6.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában foglaltakkal összhangban, figyelemmel a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény rendelkezésinek értelmezésére is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend, 191/2009. (IX. 15.) Korm. rend
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Fizetési feltételek valamennyi részben:
A kifizetésre vonatkozó szabályok: Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdése (adott esetben (4) bekezdése), a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.
Az ajánlattétel, az elszámolás, a számlázás és a kifizetés devizaneme: HUF. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 27/A §-ra.
Ajánlatkérő a részszámlázás lehetőségét biztosítja.
Ajánlatkérő előleget abban az esetben biztosít, ha jogszabály vagy támogatói okirat előírja.
A részletes fizetési feltételeket a keretmegállapodás és az egyedi szerződések tervezete tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek valamennyi részben:
A keretmegállapodásban:
- meghiúsulási kötbér: 1.000.000,- Ft
- a Kbt. 104. § (3) bekezdésében előírt ajánlattételi kötelezettség megszegése esetén alkalmazandó kötbér: 200.000,- Ft/alkalom
Az egyedi szerződésekben késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési biztosíték, rendelkezésre állási biztosíték és előleg-visszafizetési biztosíték írható elő.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekkel kapcsolatos részletes feltételeket a keretmegállapodás és az egyedi szerződések tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 10
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2023/04/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Kbt. 68. § (1b)-(1c) és (4) bekezdése és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt.-ben és a közbeszerzési dokumentumokban előírt valamennyi dokumentumot.
2. Az ajánlatokat a Kbt. 40. § (1) bekezdése és 41/A. § alapján az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR-en (www.ekr.gov.hu) keresztül lehet benyújtani. Az ajánlatkérő az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bekezdése, 35. § (2a) bekezdése és 65. § (12) bekezdése alapján vizsgálja. Kérjük, hogy az EKR-ben a dokumentumok/nyilatkozatok egyszerű elektronikus másolatait – azaz a nem elektronikus űrlap formájában rendelkezésre álló nyilatkozatokat – .pdf fájlformátumban (tömörített formátum: .zip vagy .rar) kell benyújtani.
3. Értékelés valamennyi részben: Legjobb ár-érték. Értékelés módszere: 1. ár részszempont: fordított arányosítás, 2-5. minőségi részszempontok: egyenes arányosítás. Az értékelési módszerek részletes kifejtését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
4. Keretmegállapodással kapcsolatos információk: Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontja szerinti keretmegállapodást köt részenként a nyertes ajánlattevőkkel, az adott közbeszerzések megvalósítása verseny újranyitások útján történik. Ha csak egy érvényes ajánlat kerül benyújtásra, Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 104. § (5) bekezdése értelmében eredménytelenné nyilvánítja. A Kbt. 105. § (4) bekezdése alapján ajánlattevő valamennyi értékelési részszempont vonatkozásában kizárólag a keretmegállapodásban foglaltakkal azonos vagy annál az ajánlatkérő számára kedvezőbb ajánlatot tehet a verseny újranyitások során. Ajánlatkérő a verseny újranyitás során a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban alkalmazott értékelési szempontoktól részben eltérő értékelési szempontot határoz meg, az alábbiak szerint: 1. Nettó ajánlati ár (nettó HUF) – súlyszám: 50, a 2-5. részszempont és azok súlyszámai megegyeznek a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakkal. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a verseny újranyitások során a keretmegállapodás megkötésére irányuló közbeszerzési eljárásban megjelölt (vagy adott esetben a keretmegállapodás megkötését követően a Kbt. 138. § (4) bekezdés szerint módosított) szakemberre vonatkozó szakmai tapasztalat vehető figyelembe.
5. Irányadó jog: magyar jogszabályok, különösen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), 2013. évi V. törvény (Ptk.), 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet, 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet.
6. Ajánlatkérő a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a hiánypótlást, a Kbt. 71. § (6) bekezdés szerinti korlátozást nem alkalmazza.
7. A IV.2.6) pontban írt 2 hónap alatt Ajánlatkérő 60 napot ért.
8. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését.
10. A III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
11. Ajánlatkérő nem írja elő és nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
12. Az egyedi szerződés(ek) hatálybalépésének feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő(k) rendelkezzen(ek) az egyedi szerződésben előírt, a szerződés tárgyát képező szolgáltatásra vonatkozó felelősségbiztosítással, valamint az egyedi szerződésben foglalt ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő rendelkezésére álljon és az felhasználható legyen.
13. A keretmegállapodás megkötésének feltétele, hogy a felhívás III.1.3) M/2/A., M/2/B., M/2/C., M/2/D. pontjában megjelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes, az adott pont szerinti jogosultsággal.
14. Ajánlatkérő a Kbt. 73. § (6) bekezdés c) pontja alapján rögzíti, hogy a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott napi díja(ka)t meghaladó ajánlati árat tartalmazó ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.
15. Ajánlati biztosíték mértéke részenként 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint. Ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Építési és Közlekedési Minisztérium számlájára történő befizetésével a 10032000-00003582-09030013 (IBAN: HU53 1003 2000 0000 3582 0903 0013, SWIFT: HUSTHUHB) számú számlájára történő befizetésével pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Igazolása: készpénz átutalással való teljesítése esetén a banki terhelési értesítő (bankszámlakivonat), pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garanciával/készfizető kezességgel való teljesítés esetén a garancia/kezességvállaló nyilatkozat, biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény. A garancialevél, a kezességvállalásról szóló dokumentumok, valamint a kötelezvény tekintetében Ajánlatkérő előírja és kiemelten is felhívja a figyelmet az alábbiakra: Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek. Az igazolást az ajánlatban csatolni szükséges.
16. Ajánlatkérő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Európai Parlamenti és Tanácsi (EU) rendelet (GDPR) 13. és 14. cikkei alapján a személyes adatok kezelésével kapcsolatban az Ajánlatkérő adatkezelési tájékoztatója ad tájékoztatást az ajánlattevők és szerződéses partnerek, kapcsolattartóik részére, melynek elérhetőségét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.
18. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Husvéti Zsófia (lajstromszám: 01069)
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2023/03/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák