Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:14832/2014
CPV Kód:31400000-0;44315200-3;19500000-1;44400000-4;34913000-0;44410000-7
Ajánlatkérő:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Teljesítés helye:Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság. 1093 Budapest, Ecseri út 8-12. - alkatrész szállítása esetén: az 50. számú Központi alkatrész raktár - anyag szállítása esetén: a 74. számú építési anyag raktár.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.18.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK02451
Postai cím: Alföldi utca 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Sándor Csilla
Telefon: +36 14596940
E-mail: sandorc@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.fkf.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
szállítási keretszerződés
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság.
1093 Budapest, Ecseri út 8-12.
- alkatrész szállítása esetén: az 50. számú Központi alkatrész raktár
- anyag szállítása esetén: a 74. számú építési anyag raktár.
NUTS-kód HU101
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási keretszerződés keretében gyári, új általános szerelési segédanyagok beszerzése és szállítása
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31400000-0
További tárgyak:44315200-3
19500000-1
44400000-4
34913000-0
44410000-7
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
Összességében nettó 70.500.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új általános szerelési segédanyagok beszerzése és szállítása a "B" mellékletben és az alábbiakban részletezettek szerint.
I. rész: Összességében nettó 28.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új akkumulátorok szállítása
II.rész: Összességében nettó 1.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új hegesztési anyagok szállítása
III. rész: Összességében nettó 2.500.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új gumi és műanyag termékek szállítása
IV. rész: Összességében nettó 9.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új csapágyak, szimeringek, zéger gyűrűk, ékszíjak szállítása
V. rész: Összességében nettó 15.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új különféle elektromos alkatrészek szállítása
VI. rész: Összességében nettó 9.500.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új különféle szerelési segédanyagok szállítása
VII. rész: Összességében nettó 10.500.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása
VIII. rész: Összességében nettó 2.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új fürdő és konyha szerelvények szállítása
A részletes műszaki követelményeket az ajánlatkérési dokumentáció részét képező műszaki leírás tartalmazza
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható nem
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
- jótállás: , I. rész tekintetében ajánlattevő vállalása szerint az anyagok raktárra történő bevételezésétől számított minimum 24 hónap, II-VIII. részek tekintetében ajánlattevő vállalása szerint az anyagok raktárra történő bevételezésétől számított minimum 12 hónap
- késedelmi kötbér: a késedelmes szállítás esetén naptári naponként napi 1 %, melynek alapja a késedelemmel érintett megrendelés nettó ellenértéke, maximális összege a késedelemmel érintett megrendelés nettó értékének 10%-a.
- meghiúsulási kötbér: A szerződés Szállító érdekkörébe tartozó okból történő meghiúsulása esetén, vagy ha a Szállító a teljesítést egyéb – érdekkörében felmerülő – okból megtagadja, vagy a késedelme elérte a 10 napot (amely szintén meghiúsulásának minősül), Szállító a meghiúsulással érintett megrendelés nettó összege 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles fizetni, továbbá a Megrendelő érvényesítheti Szállítóval szemben a kötbéren túli egyéb igényeit is (kárigények, többletköltségek).
Amennyiben Szállítónak felróható okból a Megrendelő a szerződés rendkívüli felmondására, vagy szankciós elállás gyakorlására kényszerül, úgy Szállító a szerződés nettó keretösszegéből még fel nem használt rész 20%-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése az Áfa törvény 58 § szerinti határozott idejű, utólagos havi elszámolással, számla ellenében, átutalással történik az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ának figyelembe vételével, a Kbt. 130. § (1) és (5) bekezdésében, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:130 § (1) bekezdésében foglaltak alapján, az ajánlati felhívás és dokumentáció részét képező keretszerződés tervezetben részletezetteknek megfelelően.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőnek gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) és (2), bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Az eljárásban nem lehet alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott bármely kizáró ok fennáll.
Az előírások teljesítésének megítéléséhez megkövetelt igazolási mód:
A 310/2011.(XII.23.) Korm.rendelet 1-11.§-ban foglaltak figyelembe vételével kell Ajánlattevőnek igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlattevőnek a Kbt. 58.§ (3) bekezdés szerint, írásban kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 56. § (1) bekezdés hatálya alá tartozó alvállalkozót, illetve az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet nem tartozik ezen kizáró okok hatálya alá.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy a letelepedése szerinti ország jogrendszerében a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt egyes kizáró okok hiányának igazolására mely igazolások felelnek meg és azokat mely bíróság, hatóságok bocsátják ki, illetve arról, ha valamely, a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdésben rögzített kizáró okra vonatkozóan a letelepedése szerinti ország jogrendszerében bíróság vagy hatóság nem bocsát ki kivonatot vagy igazolást.
Nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell továbbá arról, hogy a letelepedése szerinti országban milyen köztartozások felelnek meg a Kbt. 56.§ (1) bekezdés e) pontjában foglalt köztartozásoknak (központi adó, vám, társadalombiztosítási járulék) és ezeket milyen szervezetek tartják nyilván.
A nem magyarországi letelepedésű Ajánlattevőnek az ajánlatban 310/2011. (XII.23.) Korm.rendelet 4.§-ban foglaltak szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 56.§ (1) és (2) bekezdés hatálya alá.
Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolása érdekében igénybe vett gazdasági szereplőnek az általa tett, jelen felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot kell csatolniuk.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P1.) Ajánlattevőnek részenként a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását (jelen felhívás VI.5. pont) megelőző három üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész: akkumulátorok szállítása, II. rész: hegesztési anyagok szállítása, III. rész: gumi vagy műanyag termékek szállítása, IV. rész¨csapágyak vagy szimeringek vagy zéger gyűrűk vagy ékszíjak szállítása, V. rész: elektromos alkatrészek szállítása, VI. rész: szerelési segédanyagok szállítása, VII. rész hidraulikai és pneumatikai alkatrészek szállítása, VIII. rész: fürdő és konyha szerelvények szállítása) értékesítésből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló, cégszerűen aláírt nyilatkozat csatolásával, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az Ajánlatkérési dokumentáció 4/a. sz. mellékletét képezi).
Az előírt fenti alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül a Kbt. 55.§ (5) – (6) bekezdéseinek figyelembe vételével.
A Kbt. 55.§ (4) bekezdése alapján a közös ajánlattétel esetén a P1) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha
P1.) részenként a közbeszerzés tárgya szerinti gyári új általános szerelési segédanyagok értékesítéséből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem éri el az ajánlati felhívás feladását (VI.5. pont) megelőző három üzleti évre vonatkozóan összesen legalább
- I. rész: akkumulátorok szállítása esetében a nettó 7.000.000 HUF-ot.
- II. rész: hegesztési anyagok szállítása estében a nettó 250.000 HUF-ot
- III. rész: gumi vagy műanyag termékek szállítása esetében a nettó 600.000 HUF-ot
- IV. rész: csapágyak vagy szimeringek vagy zéger gyűrűk vagy ékszíjak szállítása esetében a nettó 2.400.000 HUF-ot.
- V. rész: elektromos alkatrészek szállítása esetében a nettó 4.000.000 HUF-ot
- VI. rész: szerelési segédanyagok szállítása esetében a nettó 2.000.000 HUF-ot
- VII. rész: hidraulikai és pneumatikai alkatrészek szállítása esetében a nettó 3.000.000 HUF-ot
- VIII. rész: fürdő és konyha szerelvények szállítása esetében a nettó 500.000 HUF-ot
A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése esetén alkalmatlan a később létrejött ajánlattevő, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele részenként összesen nem éri el a
- I. rész: akkumulátorok szállítása esetében a nettó 2.000.000 HUF/év összeget.
- II. rész: hegesztési anyagok szállítása estében a nettó 80.000 HUF/év összeget
- III. rész: gumi vagy műanyag termékek szállítása esetében a nettó 180.000 HUF/év összeget
- IV. rész: csapágyak vagy szimeringek vagy zéger gyűrűk vagy ékszíjak szállítása esetében a nettó 700.000,- HUF/év összeget
- V. rész: elektromos alkatrészek szállítása esetében a nettó 1.200.000 HUF/év összeget
- VI. rész: szerelési segédanyagok szállítása esetében a nettó 600.000 HUF/év összeget
- VII. rész: hidraulikai és pneumatikai alkatrészek szállítása esetében a nettó 900.000 HUF/év összeget
- VIII. rész: fürdő és konyha szerelvények szállítása esetében a nettó 150.000 HUF/év összeget
-
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való műszaki, illetve szakmai alkalmasságát – a Kbt. 55. § (5)-(6) bekezdésére is figyelemmel – az alábbiak szerint kell igazolnia:
M1.) Részenként a Kbt. 55.§ (1) bekezdés a) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés a) pont alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző (jelen felhívás VI.5. pontja) 36 hónap legjelentősebb, a közbeszerzés tárgya szerinti (I. rész: akkumulátorok szállítása, II. rész: hegesztési anyagok szállítása, III. rész: gumi vagy műanyag termékek szállítása, IV. rész¨csapágyak vagy szimeringek vagy zéger gyűrűk vagy ékszíjak szállítása, V. rész: elektromos alkatrészek szállítása, VI. rész: szerelési segédanyagok szállítása, VII. rész hidraulikai és pneumatikai alkatrészek szállítása, VIII. rész: gyári új fürdő és konyha szerelvények szállítása) termékek szállítására vonatkozó, szerződésszerűen teljesített referenciák ismertetésével, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 16.§ (1)-(2) bekezdés szerint a szerződést kötő másik fél által kiadott, illetve aláírt igazolással, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet cégszerűen aláírt nyilatkozatával (a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az Ajánlatkérési dokumentáció 4/b) sz. mellékletét képezi).
A szerződést kötő másik fél által kiadott igazolásnak, vagy Ajánlattevő illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet által tett nyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább:
- Ajánlattevő (a szerződést teljesítő szervezet) nevét,
- a szerződés tárgyát (szállított termék(ek) megnevezését),
- a teljesítés helyét (település neve), idejét (év- hónap- naptól, év-hónap-napig),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, székhelyét (településnév, utca, házszám), kapcsolattartójának nevét, telefonszámát,
- a szállított új termékek ellenszolgáltatásának értékét (nettó HUF-ban),
- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés a szerződés rendelkezéseinek megfelelően történt-e.
A referenciák ismertetését olyan tartalommal és részletességgel kell benyújtani, melyekből egyértelműen megállapítható az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
M2.) Valamennyi részre vonatkozóan, a Kbt. 55.§ (1) bekezdés c) pontja és a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 15.§ (1) bekezdés b) pont alapján, a 310/2011.(XII.23.) Korm.rend. 17.§ (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, általános szerelési segédanyagok kereskedelméhez / forgalmazásához érvényes ISO 9001-2008 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű megtett minőségbiztosítási intézkedéseinek ismertetésével, melynek egyszerű másolati példányát az ajánlathoz csatolni kell.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55.§ (5) bekezdésének értelmében bármely más szervezet kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M1.) az ajánlati felhívás feladásának napjától (jelen felhívás VI.5. pont) visszafelé számított 36 hónapban:
- I. rész : gyári, új akkumulátorok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 11.000.000 HUF értékben.
- II. rész : gyári, új hegesztési anyagok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 400.000 HUF értékben
- III. rész: gyári, új gumi vagy műanyag termékek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 1.000.000 HUF értékben.
- IV. rész: gyári, új csapágyak vagy szimeringek vagy zéger gyűrűk vagy ékszíjak szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 3.600.000 HUF értékben.
- V. rész: gyári, új elektromos alkatrészek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 6.000.000 HUF értékben
- VI. rész: gyári, új szerelési segédanyagok szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 3.000.000 HUF értékben
- VII. rész: gyári, új hidraulikai és pneumatikai alkatrészek szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 4.000.000 HUF értékben
- VIII. rész: gyári új fürdő és konyha szerelvények szállítására vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával összesen legalább nettó 1.000.000 HUF értékben
M2.) valamennyi rész tekintetében, általános szerelési segédanyagok kereskedelméhez / forgalmazásához érvényes ISO 9001-2008 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó azzal egyenértékű érvényes minőségbiztosítási tanúsítvánnyal, vagy az azzal egyenértékű megtett minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékával.

Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 55. § (4) bekezdés figyelembe vételével, a műszaki-szakmai alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
.) Ellenszolgáltatás: kiadott terméklista szerinti mindösszesen nettó érték HUF-ban80
2.) Megrendelés kézhezvételétől számított szállítási határidő munkanapban (egész számban megadva maximum 10 naptári nap)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
K1352
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
A dokumentációért fizetni kell nem
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: Pénznem:
A fizetés feltételei és módja:
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/18 (nap/hónap/év) Időpont: 11:00
(adott esetben) Hely: 1081 Budapest, Alföldi utca 7. II. em. 212.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62.§ (2) bekezdése alapján jogosult személyek.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1. Az eljárás eredményéről Ajánlatkérő a Kbt. 77.§ (2) bekezdés alapján értesíti az ajánlattevőket (Összegezés megküldése).
2. Részenként a szállítási keretszerződések megkötésének tervezett időpontja: az eljárás eredményéről történő tájékoztatás megküldését (Összegezés megküldését) követő naptól számított 11. napon (amennyiben ez a nap nem munkanap, az azt követő első munkanapon).
3. Azon gazdasági szereplőt tekinti Ajánlatkérő az eljárás iránt érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek, aki írásban jelzi érdeklődését, egyúttal meg kell adni az írásbeli kapcsolattartási forma során használható e-mail címet, amelyre Ajánlatkérő a Kbt.-ben előírt tájékoztatásokat megküldheti.
4. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk:
A dokumentáció az ajánlati felhívás közzététele napjától a jelen felhívás „A” melléklet II. pont szerinti címen rendelkezésre áll, és megküldése megigényelhető. A dokumentáció megküldésének feltétele az írásos igénylés telefaxon vagy e-mailen történő megküldése, vagy személyes leadása.
Ajánlatkérő a dokumentáció igénylésével összefüggésben felhívja a tisztelt Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a dokumentáció igénylése során meg kell jelölni Ajánlattevőnek azt, hogy a dokumentációt milyen formában kéri megküldeni (elektronikus vagy postai) azzal, hogy amennyiben az igénylés erre vonatkozóan nem tartalmaz információt, úgy Ajánlatkérő az elektronikus formát részesíti előnyben. A dokumentáció személyesen is átvehető munkanapokon 9:00 – 14:00 óráig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 08:00 – 09:30 óráig, Ajánlatkérő székhelyén (1081 Budapest, Alföldi u. 7.) II. emelet 211-es szobában.
A Kbt. 49.§ (6) bekezdés értelmében, a dokumentációt Ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie Ajánlatkérőtől. Az ajánlatkérési dokumentáció másra nem ruházható át és kizárólag az ajánlattételhez használható fel
A Kbt. 124.§ (4) bekezdés szerinti szervezetnek sem kell a dokumentációért fizetnie.
5. Az ajánlatot és mellékleteit a Kbt. 61. § (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően, zárt csomagolásban 1 (egy) db papír alapú „eredeti” példányban, továbbá elektronikus formában CD vagy DVD lemezen (*.jpeg vagy *.pdf formátumban) kell benyújtani az ajánlati felhívás A/III. mellékletében megjelölt címre közvetlenül vagy postai úton, az ajánlattételi határidő lejártáig (az 1.a.) sz. mellékletet szerkeszthető formában is kérjük benyújtani). A borítékon az ajánlattevő nevén és címén kívül, kérjük feltüntetni: „K1352 Általános szerelési segédanyagok szállítása”, továbbá, hogy: „Ajánlat, felbontani csak az ajánlatok bontásának időpontjában lehet!” valamint postai benyújtás esetén, hogy „Iktatóban nem bontható, azonnal a címzetthez továbbítandó!”
Amennyiben a CD/DVD-n található dokumentumok, illetve a papír alapon „eredeti” jelzéssel ellátott dokumentumok tartalma eltér egymástól, Ajánlatkérő a papír alapú dokumentumokban foglaltakat tekinti irányadónak.
Az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni és a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni. A matricát le kell bélyegezni, vagy az Ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni úgy, hogy a bélyegző, illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen. Az eredeti ajánlatot és mellékleteinek minden szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalát – kivéve az ajánlat cím- és hátlapját (ha van ilyen) – sorszámozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat sorszámozni, az üres oldalak sorszámozása nem szükséges, de lehetséges. Az ajánlat címlapját és hátlapját (ha van ilyen) nem kell, de lehet sorszámozni. Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat benyújtása előtt – módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
6. Az ajánlathoz “Felolvasólapot”, valamint annak mellékleteként részletes ajánlatot kell csatolni, melyhez Ajánlatkérő mintát készített az ajánlatkérési dokumentáció 1. sz. melléklete, valamint 1/a. sz. melléklete szerint.
Az 1/a. sz. melléklet a bírálat alapját képező termékeket és az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében, csak tájékoztató jelleggel megadott mennyiségeket tartalmazza.
Az 1/a. sz. mellékletet szerkeszthető formában is, excel (xls vagy xlsx) formátumban kérjük szíveskedjenek a digitális adathordozón (CD/DVD) benyújtani.
7. Ajánlatkérő a Kbt. 67.§ (1) bekezdése alapján a Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint lehetőséget biztosít hiánypótlásra. A Kbt. 67.§ (3) bekezdésében foglaltak értelmében a hiánypótlás során az ajánlat úgy módosítható, úgy egészíthető ki, hogy megfeleljen az ajánlati felhívás, a dokumentáció, vagy a jogszabályok előírásainak, azonban a következő módosításokat, kiegészítéseket nem lehet hiánypótlás keretében végrehajtani:
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés a) pont értelmében a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdéseiben foglalt alapelvek sérelmével,
- A hiánypótlás nem járhat a Kbt. 67. § (7) bekezdés b) pont értelmében az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.
8. Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania (Kbt. 60.§ (1) bekezdés).
9. Az ajánlatnak – a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerint – tartalmaznia kell az Ajánlattevő kifejezett nyilatkozatának eredeti, cégszerűen aláírt példányát az ajánlati felhívás és dokumentáció feltételeinek elfogadására, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 3. sz. mellékletében található.
10. A Kbt. 60. § (5) bekezdés szerint, az ajánlatban az Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. Ajánlatkérő a nyilatkozatok megtételéhez nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
11. A minősített ajánlattevők jegyzékében szereplő Ajánlattevőnek is a jelen felhívás III.2.2. és III.2.3. pontjaiban meghatározott alkalmassági követelmények szerint kell pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki illetve szakmai alkalmasságát igazolnia, tekintettel arra, hogy a jelen felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontoknál szigorúbbak.
12. Az ajánlathoz csatolni kell az Ajánlattevő, illetve az igénybe venni kívánt más szervezet nevében megtett és az ajánlathoz csatolt nyilatkozatokat aláíró(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd által készített aláírás-mintáját (egyszerű másolatban). Amennyiben a képviseletre jogosult személy(ek) meghatalmazása alapján adott gazdálkodó szervezet képviseletében más személy jár el, úgy a meghatalmazó(k) és a meghatalmazott aláírásával ellátott, magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát és a meghatalmazó(k) közjegyző által elkészített aláírási címpéldányát illetve ügyvéd által készített aláírás mintáját (egyszerű másolatban) kell az ajánlathoz csatolni.
13. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 26.§ figyelembe vételével a Kbt. 40.§ (1) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy kíván-e a közbeszerzés valamely részének teljesítéséhez alvállalkozót igénybe venni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez alvállalkozót vesz igénybe. Ezen részek tekintetében meg kell neveznie a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint meg kell adni a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
14. Ajánlattevőnek ajánlatában a Kbt. 55.§ (5) bekezdés alapján nyilatkoznia kell arról, hogy a felhívásban megjelölt pénzügyi-gazdasági, illetőleg műszaki, szakmai alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet(ek) kapacitására kíván-e támaszkodni, amennyiben igen, meg kell jelölnie a más szervezet(ek) nevét, címét, továbbá a felhívás vonatkozó pontjára utalással azon alkalmassági követelmény(eke)t, amely alkalmassági követelmény(ek)nek való megfelelőség igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására kíván támaszkodni.
A nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Amennyiben releváns, a nyilatkozat megtételéhez Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, amely az ajánlatkérési dokumentáció 7., 8. és 9. sz. mellékleteiben található.
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint támaszkodhat.
15. Az ajánlati felhívásban és/vagy az ajánlatkérési dokumentációban Ajánlatkérő által az ajánlat részeként benyújtani kért, az Ajánlattevő, más szervezet által aláírandó valamennyi dokumentum (nyilatkozat, igazolás) egyszerű másolatban is benyújtható, kivéve a Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot, amelyet eredeti, cégszerűen aláírt példányban kell benyújtani.
Külföldön kiállított okiratok (függetlenül azok köz- vagy magánokirati formájától, valamint attól, hogy eredetiben / egyszerű másolatban csatolandóak-e) felülhitelesítését Ajánlatkérő nem írja elő.
16. Amennyiben több Ajánlattevő közösen nyújt be ajánlatot, Közös Ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolniuk kell a közöttük fennálló, a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés közös teljesítésére vonatkozó megállapodást (konzorciumi megállapodás) a Kbt. 25.§ figyelembe vételével minimálisan az alábbi tartalommal:
- Ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére vonatkozó egyetemleges felelősségvállalása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők által végzett feladatok meghatározása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők vezetőjének a kijelölése és a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők képviseletére történő meghatalmazása,
- a közös ajánlatban részt vevő Ajánlattevők nevében nyilatkozattételre jogosult személy(ek) megnevezése és meghatalmazása.
17. A Kbt. 25.§ (3) bekezdése szerint a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatban benyújtott minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
18. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy az eljárás nyelve kizárólag a magyar, így az Ajánlati felhívással és az Ajánlatkérési dokumentációval kapcsolatban felmerült kérdéseket írásban, kizárólag magyar nyelven fogadja és magyar nyelven is válaszolja meg. Amennyiben idegen nyelven kiállított nyilatkozatok, vagy dokumentumok kerülnek az ajánlatban benyújtásra, vagy valamely dokumentum idegen nyelvű kifejezést tartalmaz, azok magyar nyelvű ajánlattevő általi felelős fordítását is csatolni kell.
19. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírást az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
20. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy a Kbt. 2.§ (5) bekezdés értelmében az általa ajánlott termékeket nemzeti elbánásban kell-e részesíteni. Ajánlattevő a nyilatkozat megtételéhez mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2.sz. mellékletében található.
21. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az Ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő nem tehető felelőssé ezen költségek felmerüléséért, függetlenül az ajánlat elbírálásától.

22. Amennyiben a Kbt. 36.§ (5) bekezdés előírásai szerint a magyar nyelven, ingyenesen rendelkezésre álló adatbázisok szerint kíván Ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő más gazdasági szereplő adatot vagy tényt igazolni, de ez a tény vagy adat a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában nem szerepel, akkor Ajánlattevőnek, alvállalkozónak vagy más gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell az érintett nyilvántartásról. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 2. sz. mellékletében található.
23. Amennyiben a Cégbírósághoz változásbejegyzési kérelem került benyújtásra, úgy az ajánlathoz csatolni kell a változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolását.
24. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek részenkénti értékelése során adható pontszám alsó határa nulla pont, felső határa tíz pont.
Azon módszer (módszerek) ismertetése, amellyel Ajánlatkérő részenként megadja a ponthatárok közötti pontszámot:
Az 1. és 2. részszempontok szerinti ajánlati elemeket Ajánlatkérő a relatív értékelés, azon belül is a fordított arányosítás módszerével értékeli. Az 1. és 2. részszempontok tekintetében a legelőnyösebb ajánlat (a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, legrövidebb szállítási határidőt tartalmazó ajánlat) kapja a lehetséges maximális pontszámot (azaz a felső ponthatárral egyező pontszámot), a többi ajánlat ugyanezen tartalmi elemére a legelőnyösebb (a legalacsonyabb ellenszolgáltatást, legrövidebb szállítási határidőt tartalmazó) ajánlathoz viszonyítva fordítottan arányos a pontkiosztás.
Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 2. részszemponttal összefüggő ajánlati elemekkel kapcsolatban meghatározza azon elvárását, amelynél kedvezőtlenebb az adott megajánlás nem lehet. Amennyiben az Ajánlattevő a kiadott terméklistára vonatkozóan 10 naptári napnál hosszabb szállítási határidőt jelöl meg, abban az esetben az ajánlata érvénytelennek minősül.
Az egyes részszempontok szerinti ajánlati elemek értékelésére vonatkozó módszer részletes ismertetése a dokumentáció I. Eljárási útmutató 9. pontjában található.
25. Bármely gazdasági szereplő, aki a jelen közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlat érdekében – az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet Ajánlatkérőtől.
26. Ajánlatkérő az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyama alapján számítja át magyar forintra.
27. Az ajánlatkérési dokumentáció részét képező 1/a. melléklet (terméklista) részenként, tájékoztató jelleggel tartalmazza a mennyiségeket (éves felhasználás).
Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét, hogy a „Felolvasólap”-on részenként az ellenszolgáltatás értéke, valamint az 1/a. melléklet csak az ajánlatok összehasonlíthatósága érdekében kerül bekérésre, az nem a keretszerződés értéke.

28.) Ajánlattevőnek az ajánlatába csatolnia kell nyilatkozatát, hogy az általa megajánlott termékek megfelelnek a műszaki leírásban előírt követelményeknek. Ajánlatkérő nyilatkozat mintát készített, mely az ajánlatkérési dokumentáció 11. sz. mellékletében található.
29.) Ajánlattevőnek az ajánlatkérési dokumentációban a felolvasólap kitöltési segédleteként kiadott 1.a sz. mellékleten meg kell jelölnie a szállítandó termékek márkáját. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés ideje alatt az ajánlatban megjelölt terméktől eltérni nem lehet. Termék megszűnés esetén Ajánlatkérővel történt egyeztetés után, paramétereiben megfelelő helyettesítő termék is szállítható.
30. Az ajánlati felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.
31.) Ajánlatkérő által kiadott terméklistában szereplő egyes termékek esetében megadott (Ajánlatkérő által jelenleg használt) márkák csak tájékoztató jelleggel kerültek megadásra. Azonban amennyiben ajánlattevő egyenértékű terméket ajánl meg, akkor az ajánlatába csatolnia kell az egyenértékűségre vonatkozó nyilatkozatát.
32.) Ajánlattevőnek az ajánlathoz részenként csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát
- a megajánlott termékekre vállalt, az anyagok raktárra történő bevételezésétől számított jótállási időről, mellyel kapcsolatban Ajánlatkérő elvárása a II-VIII. rész tekintetében legalább 12, az I. rész tekintetében legalább 24 hónap
- arra vonatkozóan, hogy a Fogyasztóvédelmi Felügyelőség véleményének bekérése esetén, a kapcsolatos költségeket jogos kifogás esetén Ajánlattevő vállalja,
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) 137-138.§ szerint, különös tekintettel a Kbt. 137.§ (3)-(5) bekezdéseiben foglaltakra.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Alföldi u. 7.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dinócsik Tünde
Telefon: +36 14596794
E-mail: dinocsikt@fkf.hu
Fax: +36 14596846
Internetcím (URL): www.fkf.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Gyári új akkumulátorok szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:31400000-0
3) Mennyiség:
Összességében nettó 28.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új akkumulátorok szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Gyári új hegesztési anyagok szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44315200-3
3) Mennyiség:
Összességében nettó 1.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új hegesztési anyagok szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Gyári új gumi és műanyag termékek szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:19500000-1
3) Mennyiség:
Összességében nettó 2.500.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új gumi és műanyag termékek szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Gyári új csapágyak, szimeringek, zéger gyűrűk, ékszíjak szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44400000-4
3) Mennyiség:
Összességében nettó 9.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új csapágyak, szimeringek, zéger gyűrűk, ékszíjak szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
Gyári új különféle elektromos alkatrészek szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34913000-0
3) Mennyiség:
Összességében nettó 15.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új különféle elektromos alkatrészek szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 6 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
gyári új különféle szerelési segédanyagok szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34913000-0
3) Mennyiség:
Összességében nettó 7.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új különféle szerelési segédanyagok szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 7 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
gyári új hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:34913000-0
3) Mennyiség:
Összességében nettó 8.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új hidraulika és pneumatika alkatrészek szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 8 Elnevezés: Szállítási keretszerződés
1) Rövid meghatározás:
gyári új Fürdő és konyha szerelvények szállítása
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44410000-7
3) Mennyiség:
Összességében nettó 2.000.000 HUF (-40%) keretösszeg erejéig gyári új Fürdő és konyha szerelvények szállítása
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.