Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15220/2014
CPV Kód:33694000-1
Ajánlatkérő:Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Teljesítés helye:1. és 2. rész esetében: NÉBIH ÁDI (1149 Budapest, Tábornok u. 2.) 3. rész esetében: Tesztek vonatkozásában: NÉBIH ÁDI TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.) Teszt-specifikus eszközök esetében: NÉBIH ÁDI budapesti TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.), valamint NÉBIH ÁDI Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium (4031 Debrecen, Bornemissza utca 3-7.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Agrár szakigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK05071
Postai cím: Keleti Károly u. utca 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: dr. Nógrádi Eszter, Pálmai Réka
Telefon: +36 13369026
E-mail: kozbeszerzes@nebih.gov.hu
Fax: +36 13369421
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb (nevezze meg): Agrár szakigazgatás
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Diagnosztikumok beszerzése
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
1. és 2. rész esetében:
NÉBIH ÁDI (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
3. rész esetében:
Tesztek vonatkozásában: NÉBIH ÁDI TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.)
Teszt-specifikus eszközök esetében:
NÉBIH ÁDI budapesti TSE és Veszettség Laboratórium (1149 Budapest, Tábornok u. 2.), valamint NÉBIH ÁDI Debreceni Immunológiai, Virológiai és TSE Laboratórium (4031 Debrecen, Bornemissza utca 3-7.)
NUTS-kód HU101, HU321
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
Szállítási szerződés diagnosztikumok beszerzésére az alábbiak szerint:
1. rész: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
2. rész: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
3. rész: Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas gyorsteszt és a hozzávaló teszt-specifikus fogyóeszközök
A tesztek használatához szükséges teszt-specifikus eszközpark biztosítása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33694000-1
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
1. rész (BLV) serum 20.000 db vizsgálat + 1000%/12 hónap
2. rész (BLV) tej 3000 db vizsgálat + 1000%/12 hónap
3. rész TSE (Kis- és vadonélő kiskérődzők) 15.000 db vizsgálat + 100%/12 hónap
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható igen
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): 1 vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: 24 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1.-2. részek esetében:
Késedelmi kötbér: késedelmes naponként 50.000,- Ft. Amennyiben vállalkozó késedelme a 8 napot meghaladja, az súlyos szerződésszegésnek minősül, amely alapján a Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal egyoldalúan felmondani (rendkívüli felmondás)
Hibás teljesítési kötbér: hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő átadásig naponta 50.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsult mennyiség nettó értékének 30 %-a.
3. rész esetében:
Késedelmi kötbér: A berendezések szállításának elmulasztása esetén az üzembe helyezés esetében: 250.000,- Ft, kaposvári telephely: 100.000 Ft, debreceni telephely: 200.000 Ft, a tesztek esetében 15 napos szállítási határidőt meghaladóan, 8 naptári napon át napi 50.000 Ft, ezentúl súlyos szerződésszegés, azonnali hatályú felmondás.
A teszt-specifikus műszerek meghibásodása esetén 6 órán belüli javítás elmaradása esetén a budapesti telephelyen 200.000 Ft, a debreceni és kaposvári telephely: 100.000 Ft.
Hibás teljesítési kötbér: hiba bejelentésétől a kifogástalan minőségben történő átadásig naponta 50.000,- Ft.
Meghiúsulási kötbér: a meghiúsult mennyiség nettó értékének 30 %-a.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet. Az ajánlattétel, a szerződés és kifizetések pénzneme magyar forint (HUF), és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. A szerződésben meghatározott árut ajánlatkérő egyedi megrendelőkkel rendeli meg. A kifizetésekre az új Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltakkal összhangban - a számlát ajánlatkérőként szerződő fél általi kézhezvételének napját követő 30 napos határidőre – átutalással kell kiegyenlíteni.
A kifizetések során irányadó a 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérőkizárja
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak igen
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
A vizsgálatokat az 1-2. rész tekintetében a szarvasmarhák enzootikus leukózisától való mentesítés szabályairól szóló 21/2002. (III. 20.) FVM rendelet szerint kell elvégezni.
Az ajánlatkérő által beszerezni kívánt, a közbeszerzés tárgyát képező diagnosztikumok a 17025 ISO szabvány szerint akkreditált vizsgálatokhoz szükségesek. A bejelentési kötelezettség alá tartozó fertőző betegségek vizsgálatánál az OIE Manuel of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals előírásai az irányadók.
3. RÉSZ: Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas gyorsteszt és a hozzávaló teszt-specifikus fogyóeszközök Súrlókór (Scrapie) és Atípusos Scrapie vonatkozásában a megajánlott teszt szerepeljen a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról szóló 2010. október 22-i 956/2010/EU bizottsági rendelet mellékletében felsorolt tesztek között, figyelemmel a bizottsági rendelet preambulumának (3)-(4) bekezdéseire, valamint CWD (szarvasok idült lesoványodása) vonatkozásában a 2007. március 19-i, 2007/182/EK határozatban.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Igazolási mód:
A kizáró okok fenn nem állását az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2-8. és 10-11. § meghatározottak szerint kell igazolnia.
A kizáró okok igazolására irányadó a Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (KÉ 2014. évi 57. szám, 2014. május 16.).
Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 58. § (3) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik az 56. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
P/1. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja szerint az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatba csatolnia kell valamennyi pénzügyi intézményétől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájáról szóló, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, melynek kötelezően tartalmaznia kell, hogy volt-e a pénzforgalmi számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) - attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak - 30 napot meghaladó sorbaállítás (2009. évi LXXXV. törvény 2 § 25. pontjában meghatározottak szerinti).
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben bármelyik pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított egy évben (12 hónapban) 30 napon túli sorba állítás előfordult.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M/1. A 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb, a rész szerinti diagnosztikumra vonatkozó szállításainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő megjelöléssel), a szerződést kötő másik fél megnevezést, elérhetőségét, a szállítás tárgyát és mennyiségét, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Az ismertetést a Korm. rendelet 16 § (1) bekezdése szerint kell benyújtani.
M/2. A 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján az 1-2. részek esetében az ajánlattevőnek csatolnia kell a megajánlott diagnosztikumra (részre) vonatkozóan a gyártó által kiadott – eredeti termékleírást és eredeti használati utasítást (amennyiben idegen nyelvű, úgy magyar nyelvű felelős fordítását is), amely részletesen tartalmazza a megajánlott diagnosztikum jellemzőit.
A Kbt. 55. § (4) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (6) bekezdése alapján az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 55. § (5) bekezdés szerint más szervezet kapacitására a következő esetekben támaszkodhat:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi szállítások, szolgáltatások vagy építési beruházások teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során.
A dokumentumok a Kbt. 36. § (3) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem mutat be az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, jelen eljárás tárgyával (a rész szerinti diagnosztikummal) megegyező diagnosztikumok szállítására vonatkozó referenciát, részenként az alábbiak szerint:
1. rész: összesen legalább 20.000 db vizsgálati hely szerinti mennyiség, amely legalább összesen nettó 2.102.100 Ft értékű,
2. rész: összesen legalább 3000 db vizsgálati hely szerinti mennyiség, amely legalább összesen nettó 315.315 Ft értékű,
3. rész: összesen legalább 10.000 db vizsgálati hely szerinti mennyiség, amely legalább összesen nettó 9.091.600 Ft értékű.
M/2. Az 1-2. részek esetében alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a megajánlott diagnosztikum a termékleírás alapján nem felel meg az egyes diagnosztikumok tekintetében a megfelelőségi feltételeket kötelező erővel tartalmazó, irányadó World Organisation for Animal Health (OIE) Manuel of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals előírásaiban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.
Eredeti használati utasítás: a termék felhasználásával elvégzett vizsgálat részletes leírása, amelyet a diagnosztikum forgalmazásakor a termékkel együtt kap meg a felhasználó.
Eredeti termékleírás: a termék felhasználási területét, működési elvét, főbb tulajdonságait tartalmazó leírás, amelyet a diagnosztikum forgalmazásakor a termékkel együtt kap meg a felhasználó. A megajánlott diagnosztikum a termékleírás alapján feleljen meg az adott diagnosztikum tekintetében irányadó World Organisation for Animal Health (OIE) Manuel of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals előírásaiban meghatározott részletes, minimum szakmai követelményeknek.
Egyéb kiegészítő gyártói igazolást ajánlatkérő nem vesz figyelembe.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
x az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
  a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
Az 1. és 2. részek esetében:
1.Ajánlati ár (kiszereléstől függetlenül, egy vizsgálati helyre vetítve nettó Ft/vizsgálati hely)35
2. Kiszerelés („csak lemezes/stripes” illetve „egyféle/többféle”)2
3. Pótlólagos reagens biztosítása20
4. Inkubálási idő15
5. Inkubálási hőmérséklet8
6. Vizsgált minták száma30
3. rész esetében:
1. Ajánlati ár (egy vizsgálati helyre eső teljes költség)50
2. 450 minta vizsgálatához szükséges időigény percben megadva (kevesebb időigény előny)50
3. A teszt kivitelezése szempontjából szubsztrát és leállító oldat kivételével valamennyi reagens színezettsége (igen/nem)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 30000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció fenti ellenértéke az ÁFA-t nem tartalmazza, a dokumentáció ellenértéke: 30.000,-Ft + ÁFA. A dokumentáció ellenértékét csak a nyertes ajánlattevőnek kell megfizetnie az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00289782-00000000 számú számlájára átutalással, az eredmény kihirdetését (a Kbt. 77.§ (2) bekezdés szerinti összegezés megküldésének napját) követő 8 napon belül. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a „Dokumentáció; diagnosztikumok beszerzése” kifejezést.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/15 (nap/hónap/év) Időpont: 14:00
(adott esetben) Hely: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal 1024 Budapest, Keleti Károly u. 24., Alagsor 22.
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdése szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
VI.3) További információk (adott esetben)
1.) A szerződéskötésre az eljárás eredményéről szóló összegezés megküldésének napját követően, a Kbt. 124.§ (6) bekezdése szerinti szerződéskötési moratórium lejártát követő első munkanapon kerül sor.
2.) A dokumentáció elektronikusan megküldésre kerül, illetőleg igény esetén átvehető a Juratio Zrt. irodájában (1071 Budapest, Városligeti fasor 23. II. emelet 6.) hétfőtől-péntekig 9.00-14.00 óráig. A dokumentáció az ajánlattételi határidő napján 8.00-14.00 óráig rendelkezésre áll. Elektronikus megküldés esetében faxon vagy e-mailen meg kell küldeni az A. melléklet II. pontjában meghatározott cég részére, az ajánlattevő nevét, székhelyét, elérhetőségét és azt az elektronikus címet, ahova a dokumentáció megküldését kéri. Elektronikus megküldés esetében irányadó a Kbt. 50. § (3) bekezdése. Az ajánlattétel érdekében a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek, vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie, vagy elektronikus úton meg kell kérnie. A postai úton benyújtott ajánlat ajánlattételi határidőre történő beérkezéséért, illetve az ajánlat elvesztéséért, valamint a jelen felhívásban meghatározottak szerint az ajánlat nem megfelelő helyszínre történő benyújtásáért ajánlatkérő nem vállal felelősséget, ennek kockázata az ajánlattevőt terheli. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy postai feladás esetén vegyék figyelembe, hogy az Ajánlatkérőnél központi iktatási és elosztó rendszer működik, ezért a küldeménynek a benyújtási helyre történő eljuttatása a rendkívül nagy levélforgalom miatt akár több munkanappal meghosszabbíthatja a kézbesítési időt. A postai úton továbbított ajánlatokat Ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvétele az ajánlattételi határidő lejárta előtt megtörténik a jelen Felhívásban meghatározott pontos helyen. Az Eljárást megindító felhívásban meghatározott helyen kívül (pl.: portaszolgálat, stb.) benyújtott ajánlatok beérkezéséért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget. Ajánlatkérő biztosítja a dokumentációba való betekintést, az erre vonatkozó igényt faxon vagy e-mail útján előzetesen jelezni kell az A. melléklet II. pontjában meghatározott cég részére.
3.) Az ajánlatok elbírálása: az összességében legelőnyösebb ajánlat alapján történik. Az egyes részszempontok tekintetében adható pontszám: 1-100 pont. Az ajánlati ár tekintetében ajánlatkérő az egyszerű arányosítás módszerét, míg a többi részszempont esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza az ajánlattételi dokumentációban meghatározottak szerint.
4.) Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania. Az ajánlatot 1 eredeti példányban kell benyújtani. A borítékon/dobozon az „Ajánlat - Diagnosztikumok beszerzése - Az ajánlattételi határidő lejártáig nem bontható fel” megjelöléseket kell feltüntetni. Az ajánlatot 2 példányban jelszó nélkül olvasható formátumban elektronikus adathordozón is be kell nyújtani. Az ajánlathoz csatolni kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elektronikus példány az ajánlat eredeti papír alapú példányával mindenben megegyezik és jelszóvédelemmel nincs ellátva. Az ajánlat valamennyi szöveget tartalmazó oldalát folyamatosan növekvő oldalszámmal ellátva szükséges benyújtani.
5.) Az ajánlat – tartalomjegyzéket követő – első oldalaként az ajánlati adatlap (felolvasólap) szerepeljen, amelyben közölni kell az alábbi adatokat: ajánlattevő nevét, székhelyét, telefon- és faxszámát és azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek a bírálati szempont alapján értékelésre kerülnek. A felolvasólap mintáját a dokumentáció tartalmazza.
6.) Az ajánlat összeállításának minden költsége az ajánlattevőt terheli.
7.) Kiegészítő tájékoztatást az ajánlattevő a Kbt. 45. §-ában foglaltak szerint kérhet az A. melléklet I. pontjában meghatározott kapcsolattartási ponton.
8.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy az ajánlattevőnek az eredeti dokumentum mellé csatolnia kell a felelős magyar fordítást is. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
9.) Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot (konzorcium). A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. A közösen benyújtott ajánlatban rögzíteni kell, hogy a szerződés aláírására az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással. Közös ajánlattevőknek az ajánlathoz csatolni kell az együttműködésről szóló megállapodást, melynek kötelező erejűen tartalmaznia kell azt, hogy a konzorcium tagjai egyetemleges kötelezettséget vállalnak a közbeszerzési eljárással és szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatosan, továbbá azt, hogy a benyújtott együttműködési megállapodás a konzorciumi tagoknak a konzorcium működésére vonatkozó teljes megállapodását hiánytalanul tartalmazza, továbbá közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni.
10.) Ajánlatkérő a hiányok pótlását a Kbt. 67. §-a szerint engedi meg.
11.) Az ajánlathoz csatolni kell:
- ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3)bekezdésére (eredeti példányban) és (5) bekezdésére vonatkozóan
- ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 40. § (1) bekezdésre vonatkozóan (a nemleges nyilatkozatot is csatolni kell), figyelemmel a Kbt. 26. §-ra, valamint a Kbt. 58.§ (3) bekezdésére vonatkozóan;
- az alkalmasság megállapítására szolgáló összes nyilatkozatot és igazolást;
- a kizáró okokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, igazolásokat és egyéb dokumentumokat;
- ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata valamennyi számlavezető pénzügyi intézményéről és valamennyi vezetett pénzforgalmi számlájáról;
- az ajánlatot aláíró cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban;
- amennyiben az ajánlatot, illetve a szükséges nyilatkozatokat az ajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselőjének meghatalmazása alapján más személy szignálja, illetve írja alá, a cégjegyzésre jogosult személy által aláírt meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva;
- amennyiben ajánlattevő esetében változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
- A megajánlott termék alkalmasságát bizonyító validálási jegyzőkönyvet. (valamennyi rész tekintetében)
- A megajánlott számítógépes program rövid leírását (valamennyi rész tekintetében). A vizsgálatok nagy száma miatt szükséges a tesztek értékeléséhez használható számítógépes program biztosítása, melyet nyertes ajánlattevőnek az 1-2. részek esetében három helyszínen (Budapest, Debrecen, Kaposvár), a 3. rész esetében két helyszínen (Budapest, Debrecen) kell telepítenie és esetleges karbantartania összesen 15 felhasználó részére hozzáférést biztosítva.
- az adott rész szerinti diagnosztikumra vonatkozó – a gyártó által kiadott – termékleírás és használati utasítás, valamint – amennyiben ezek idegen nyelvűek – azok magyar nyelvű felelős fordítását is (1.-2. részek esetében M/2. alkalmasság),
- kiszerelésre vonatkozó adatok megadását a dokumentáció melléklete szerint táblázatban (1.-2. részek esetében),
- ajánlattevő nyilatkozatát az egy vizsgálati helyre összemérhető minták számáról (1.-2. részek esetében),
- ajánlattevő nyilatkozatát egy minta vizsgálatának áráról összemért minták esetén (1.-2. részek esetében),
- Ajánlattevő nyilatkozatát, hogy a megajánlott termék szerepel az EU által elfogadott vizsgáló kitek között (3. részre vonatkozóan)
- Ajánlattevő nyilatkozatát, mely szerint a megajánlott teszt a következő közösségi jogszabályokban szereplő kórképek kimutatására alkalmas (3. részre vonatkozóan):
• Súrlókór (Scrapie) és Atípusos Scrapie vonatkozásában a megajánlott teszt szerepeljen a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet X. mellékletének módosításáról szóló 2010. október 22-i 956/2010/EK bizottsági rendelet mellékletében felsorolt tesztek között, figyelemmel a bizottsági rendelet preambulumának (3)-(4) bekezdéseire, valamint
• CWD (szarvasok idült lesoványodása) vonatkozásában a 2007. március 19-i, 2007/182/EK határozatban.
- Az Európai Unió megfelelő szerve (közösségi referencia laboratórium, EFSA) által jóváhagyott tesztleírást (Regulation of the European Parliement and of the Council 2001/999, amended by EC No 746/2008, 956/2010, Annex X, Chapter C, 4. Rapid tests, Guidelines for evaluation of changes to approved protocols for TSE rapid tests version 7.0 October 2010 3.2 pontja 5.0 July 2008 3.2), mely szerint a megajánlott diagnosztikum képes kizárólag nyúltvelő (obex) minta vizsgálatára. (3. részre vonatkozóan)
- A teszt eredeti termékleírását és használati utasítását. Ajánlattevőnek külföldi gyártású teszt esetében az angol nyelvű és felelős magyarra fordított használati utasítást kell benyújtani. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a fordítás teljes egészében megfelel az eredeti használati utasítás tartalmának. (3. részre vonatkozóan)
- Ajánlattevő cégszerű nyilatkozatban tett javaslatát arra vonatkozóan, hogy a teszt alkalmazásakor a laboratóriumi dolgozók milyen védőfelszerelést viseljenek a különböző munkafázisok során, valamint nyilatkozatát, hogy a laboratóriumban a különböző munkafázisokkal összefüggésben milyen fertőtlenítési eljárásokat kell végezni. (3. részre vonatkozóan)
- Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a szerződés teljesítése során legalább 1 fő, a szerződés tárgya szerinti termékismerettel rendelkező magyarul és/vagy angolul beszélő szakember, munkanapokon 8-16 óra között ügyfélszolgálaton keresztül rendelkezésre áll, és szükség esetén tájékoztatást ad a szerződés tárgyát képező diagnosztikummal kapcsolatban. (valamennyi rész tekintetében)
- Ajánlatkérő TSE laboratóriumaiban dolgozó valamennyi munkatársat az ajánlatkérő a budapesti laboratóriumban (a napi folyamatos munkavégzés zavartalanságának biztosítása mellett), 3 alkalommal (alkalmanként kb. 10 fő) ajánlattevő által biztosított műszerparkkal és tesztekkel, a megbízható, akkreditált szintű teszthasználati készséget elérően ki kell képeznie. A képzés költségeit ajánlattevőnek kell fedeznie. A képzést diplomás és asszisztens részére is biztosítani kell. A képzésről ajánlattevőnek részletes tervet kell ajánlatához csatolnia. (3. részre vonatkozóan)
12.) A részek esetében az ajánlati árat nettó Ft-ban kell megadni egy vizsgálati helyre vonatkoztatva, és nem köthető semmilyen más külföldi fizetőeszköz árfolyamához. Az árnak a lemezen végezhető hasznos (kontrollok nélkül számolt) vizsgálati helyre kell vonatkoznia, beleértve a szerződésszerű teljesítéshez szükséges egyéb járulékos költségeket is (pl. szállítási költség). Az egy vizsgálati helyre érvényes árat a következőképp kell megadni: egy vizsgálati hely ára = egy készlet ára / a hasznos vizsgálati helyek száma. Az egy vizsgálati helyre vetített ár legyen érvényes az ajánlattevő által forgalmazott különbözőkiszerelésű és különböző számú vizsgálatra alkalmas kit/készlet esetében. (Tehát az ajánlati árnak függetlennek kell lennie a vizsgálatra ajánlott kit/készlet kiszerelésének nagyságától és az egyes készletekkel végezhető vizsgálatok számától.) Ajánlattevőnek az egy vizsgálatra vetített ajánlati árát úgy kell megadnia, hogy egy vizsgálatra vetített átalány díjként érvényes legyen bármely kiszerelés szállítása esetén. Az ajánlatkérő az adott időszakban várható vizsgálatok számától függően dönti el, hogy a megrendelését milyen mennyiségben, milyen kiszerelésű kitre/készletre kéri. Ajánlattevő a tényleges megrendelést követően semmilyen kompenzációra/kártérítésre nem tarthat igényt. Az ajánlati ár a teljesítés időtartamára kötött árnak tekintendő.
13.) Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte. [Kbt. 124. § (4) bekezdése].
14.) Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (Kbt.) előírásai és a végrehajtási rendeleteik szerint kell eljárni.
15.) Tekintettel a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 20. § (4) bekezdés bekezdésében foglaltakra, az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a szerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket a P/1, M/1. és M/2 pontokban a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg, így a minősített ajánlattevőknek a Közbeszerzési Hatóság által kiadott határozaton túl - az igazolásban nem érintett területekre vonatkozóan – az ajánlat megtételének elősegítése érdekében rendelkezésre bocsátott kiegészítő iratokban megnevezett dokumentumokat jelentkezésükhöz csatolniuk kell.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/07/31 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: idominiak@juratio.hu, sdani@juratio.hu, rkiraly@juratio.hu, agomori@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: JURATIO Zrt.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Városligeti fasor 23. II/6.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dani Sándor
Telefon: +36 12880707
E-mail: sdani@juratio.hu
Fax: +36 12880708
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Keleti Károly u. 24.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Gazdasági Elnökhelyettes titkársága I. emelet 124.
Telefon: +36 13369157
E-mail: kozbeszerzes@nebih.hu
Fax: +36 13369421
Internetcím (URL):
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
1) Rövid meghatározás:
Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag vérmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33694000-1
3) Mennyiség:
(BLV) serum 20000 db vizsgálat + 1000%/12 hónap
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
1) Rövid meghatározás:
Szarvasmarha enzootiás leukózis vírus (BLV) elleni ellenanyag tejmintából történő kimutatására alkalmas ELISA teszt;
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33694000-1
3) Mennyiség:
(BLV) tej 3000 db vizsgálat + 1000%/12 hónap
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas gyorsteszt és a hozzávaló teszt-specifikus fogyóeszközök
1) Rövid meghatározás:
Kiskérődzők és vadon élő kérődzők kóros prionok (Scrapie, atípusos scrapie, CWD kórformák) kimutatására alkalmas gyorsteszt és a hozzávaló teszt-specifikus fogyóeszközök
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33694000-1
3) Mennyiség:
TSE (Kis- és vadonélő kiskérődzők) 15 000 db vizsgálat + 100%/12 hónap
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12 vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.