Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati felhívás/EU/2011.08.19. EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15425/2014
CPV Kód:33100000-1;33113000-5;33195100-4;33123200-0;33191100-6;33157000-5;33182100-0;33172100-7;33169000-2;31524110-9;33192230-3;33125000-2;33900000-9;33910000-2;33912000-6;33168100-6
Ajánlatkérő:Szent Lázár Megyei Kórház
Teljesítés helye:3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.09.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxemburg Fax: +352 29 29 42 670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.europa.eu
AJÁNLATI FELHÍVÁS
2004/18/EK irányelv
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szent Lázár Megyei Kórház
Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16162
Postai cím: Füleki út 54-56
Város: Salgótarján
Postai irányítószám: 3100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Kovács Krisztina
Telefon: +36 32522010
E-mail: sztlazar@globonet.hu
Fax: +36 32311779
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szlmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Elektronikus hozzáférés az információkhoz (URL):
Az ajánlatok és a részvételi jelentkezések elektronikus benyújtása (URL):
Részletes információk megadásához használja az A. mellékletet.
További információ a következő címen szerezhető be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.melléklet I) pontját)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet II) pontját)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A. melléklet III) pontját)
I.2) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb (nevezze meg):
I.3) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb (nevezze meg):
I.4) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
„A Szent Lázár Megyei Kórház infrastrukturális fejlesztése a magasabb színvonalú betegellátás érdekében” című TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvosi eszközök adásvétele, és üzembe helyezése, valamint kezelésének jegyzőkönyvezett oktatása, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviz-tevékenység ellátása.
II.1.2) A szerződés típusa, és a teljesítés helye
(csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatásmegrendelés –, amelyik a leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
Építési beruházás  
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, a nyertes ajánlattevő által meghatározott követelményeknek megfelelően
Árubeszerzés x
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
Szolgáltatásmegrendelés  
Szolgáltatási kategória száma
A szolgáltatási kategóriákat lásd a C1. mellékletben
A teljesítés helye:
3100 Salgótarján, Füleki út 54-56.
NUTS-kód HU313
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben )
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
vagy
(adott esetben), maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama
Időtartam év(ek)ben: vagy hónapban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága: (ha ismert):
II.1.5) A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
A Szent Lázár Megyei Kórház infrastrukturális fejlesztése a magasabb színvonalú betegellátás érdekében” című TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekthez kapcsolódó orvosi eszközök adásvétele, és üzembe helyezése, valamint kezelésének jegyzőkönyvezett oktatása, továbbá a jótállási időn belüli karbantartási és szerviz tevékenység ellátása.
II.1.6) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33113000-5
33195100-4
33123200-0
33191100-6
33157000-5
33182100-0
33172100-7
33169000-2
31524110-9
33192230-3
33125000-2
33900000-9
33910000-2
33912000-6
33168100-6
II.1.7) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8) Részek ( a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható )
A beszerzés részekből áll: igen
(igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók
  egy részre x egy vagy több részre   valamennyi részre
II.1.9) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség: (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve, adott esetben)
I. részajánlati kör
MRI készülékek:
- 1 db MR berendezés
II. részajánlati kör
Intenzív ellátás eszközei:
- 12 db Intenzíves monitor (hálózatban)
- 1 db Központi monitor 12 ágyhoz (1 db számítógéppel, 2 db monitorral és1 db lézer printerrel)
- 1 db Hordozható monitor + defibrillátor
- 1 db MRI kompatibilis monitor
- 2 db Mennyezetei tandem statív
- 1 db Fali ellátó intenzív sáv
- 3 db Transzport PaceMaker
- 12 db Intenzív ágy matraccal
- 1 db Betegmelegítő és hűtő
- 4 db Vér és infúzió melegítő
- 1 db EKG 12 csatornás + kocsi
- 1 db Laryngoscope készlet
- 33 db Fecskendős infúziós pumpa
- 4 db Volumetriás infúziós pumpa
- 2 db Enterális tápláló pumpa
- 1 db Transzport respirator MRI kompatibilis
- 1 db Respirátor magas tudásszintű funkcióval
- 2 db Respirátor közepes tudásszintű funkcióval
- 1 db PCD - Videolaringoscop (MEDPLAN)
- 1 db Flexibilis intubációs fiberoscope
- 1 db JET respirátor + kocsi oda-vissza fúvókás
- 1 db Cardiac Output monitor
- 1 db Ágytálmosó automata
- 1 db Neopuff Infant újszülött lélegeztető
- 1 db Handi oxigén analizátor
- 1 db cC2s mikro konvex vizsgáló fej, meglévő UH készülékhez
- 6 db Altatógép monitorral
- 2 db Defibrillátor, bifázisos
- 6 db Vér és infúzió melegítő
- 6 db Fecskendős infúziós pumpa
- 2 db TCI pumpa
- 1 db Betegmelegítő
III. részajánlati kör
Műtéti technológia komplex eszközrendszere:
- 3 db "C" íves RGT képerősítő 9"
- 10 db Ólomkötény egészalakos 0,25- ös pb tartalom
- 1 db Intraoperatív DSA képerősítő berendezés
- 7 db Mobil tönkös fix lapos műtőasztal
- 2 db Traumatológiai extenziós toldat
- 1 db Műtőasztal tartozékok a 7 műtőasztalhoz
- 1 db Carbonlap tartozékok
- 6 db Mennyzeti LED-es műtőlámpa
- 1 db Arthroscopos torony komplett
- 1 db Sebészeti laparascopos torony 2 monitorral
- 1 db Sebészeti ultrahangos vágó
- 5 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágó, tartozékokkal
- 1 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágó, argon gázos
- 3 db Fixateur externe rendszer
- 2 db Légsűrítéses univerzális traumatológiai motor komplett felszereléssel, tartozékokkal, velőűr felfúrásos készlettel
- 1 db Kézi műszerek
- 1 db Szemészeti mikroszkóp
- 1 db Urológiai TURP torony
- 1 db Nőgyógyászati laparascopos torony
- 2 db Műszermosogató gép 10 DIN tálcás, kirakó, berkó kocsival
- 1 db Műszermosogatógép 15 DIN tálcás, kirakó, berakó kocsival
- 1 db Szárító szekrény
- 1 db Gőz/formaldehid sterilizáló berendezés 6 STE kialkítású, be/ki rakó kocsival, kamrasín, kamrapolccal
- 2 db Gőz sterilizáló, 6 STE kapacitással, be/ki rakó kocsival, kamrasín, kamrapolccal
- 40 db Asepta doboz különböző méretben
- 1 db 2 ajtós alacsony hőmérsékletű sterilizáló 100 literes
- 2 db Nagyítós ellenőrző lámpa
- 1 db Ultrahangos mosogató 20 literes
- 1 db Ultrahangos mosogató 30 literes
- 2 db Fóliahegesztő, Papír-műanyag csőfólia hegesztéshez + tartozékok
- 1 db Mosó/átfúvó pisztoly vizes
- 2 db Mosó/lefuvató pisztoly sűrített levegős
- 1 db Mobil hideg ködös légfertőtlenítő berendezés
IV. részajánlati kör
Patológia eszközrendszere:
- 1 db Kiágyazó asztal (paraffinos)
- 1 db Metszet inkubáló termosztát
- 1 db Fagyasztott metszet készítő cryostat
- 1 db Desztilláló készülék
- 1 db Rotációs microtom
- 1 db Szövettani metszetfedő automata
- 1 db Meleg víztelenítő automata
- 1 db Metszetscanner + szoftver
V. részajánlati kör
Gasztroenterológia videoendoszkópos eszközrendszere:
- 1 db Videoprocesszros
- 1 db Monitor 19"-os
- 1 db Állvány
- 1 db Vágó
- 2 db Gasztroszkóp
- 1 db Colonoscop
- 2 db Automata endoszkópmosó berendezés
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése (adott esetben a beszereléshez szükséges építészeti munkálatok ellátása), beállítása és üzembe helyezése;
- sikeresen zárult – az MRI készülék, a központi sterilizáló mosogatógépek és az autoklávok vonatkozásában – az egy hetes időtartamú próbaüzem;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a jótállási időszak alatt a szállított eszközökkel kapcsolatosan a gyártó által előírt kötelező karbantartási feladat gyártói előírás szerinti időben történő ellátása, javítandó alkatrészek nélkül.
Nyertes ajánlattevő kötelezettsége, hogy a megajánlott berendezés karbantartásához és szervízeléséhez gyári szervizhátteret, valamint napi 24 órán keresztül rendelkezésre álló magyar nyelven kommunikáló hibabejelentő szolgálatot (call center) biztosít a szerződés teljesítését követő 5 évben. Ezen szolgáltatás biztosításáért nyertes ajánlattevőt az ajánlati áron felül egyéb pénzügyi juttatás nem illeti meg.
Az eszközök részletes specifikációja az ajánlati dokumentációban található, mely igényelhető elektronikus úton (e-mailben) a kozbeszerzes@emort.hu; kozbeszerzes5@emort.hu címre megküldött levelében!
Ajánlatkérő az eszközök részletes specifikációját a Kbt. 26.§ (3) és (6) bekezdésének figyelembe vételével állította össze.
Becsült érték:
I. részajánlati kör: MRI készülékek: nettó 255.481.850,- Ft
II. részajánlati kör: Intenzív ellátás eszközei: nettó 258.512.096,- Ft
III. részajánlati kör: Műtéti technológia komplex eszközrendszere: nettó 589.972.756,- Ft
IV. részajánlati kör: Patológia eszközrendszere: nettó 73.508.801,- Ft
V. részajánlati kör: Gasztroenterológia videoendoszkópos eszközrendszere: nettó 39.760.280,- Ft
Pénznem: HUF
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
vagy
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció) nem
(igen válasz esetén) A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabítható
A lehetséges meghosszabbítások száma: (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és Műszaki információk
III.1) Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
a) Napi késedelmi kötbér: mind az 5 részajánlati körben a késedelmes teljesítés esetére – amennyiben az a Eladó részére felróható – a felek késedelmi kötbérfizetési kötelezettségben állapodnak meg. A késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett rész szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 0,2%-a/késedelmes nap. A késedelmi kötbér a részteljesítés határidejének túllépése esetén fizetendő, kivéve ha a Vevő fogadóképtelenségére visszavezethető ok miatt nem képes Eladó a szállításra. A késedelmi kötbér maximuma 30 késedelmes nap. Ha Eladó 30 napot meghaladó késedelembe esik, Vevő jogosulttá válik a szerződéstől való elállásra. Ez esetben Eladó köteles a meghiúsulási kötbér Vevőnek történő kifizetésére.
b) Meghiúsulási kötbér: mind az 5 részajánlati körben, amennyiben a szerződés teljesítése a Eladónak felróhatóan meghiúsul, köteles az érintett rész szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-át kitevő szerződéses meghiúsulási kötbér megfizetésére.
c) Garancia (jótállás) a teljesítés időpontjától számítottan: mind az 5 részajánlati körben értékelési rész-szempontként (min. 12 hónap, maximum 24 hónap)
Teljesítési biztosíték: Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállási kötelezettségei hiány-, és hibamenetes teljesítésének biztosítására jóteljesítési biztosítékot nyújt a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontja szerint. A jóteljesítési biztosíték mértéke az érintett rész szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg. A jótállási és szavatossági igények teljesítésére kikötött biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani és annak érvényben kell maradnia a vállalt jótállás teljes időtartama alatt.
A biztosítékok teljesíthetők a nyertes ajánlattevő választása szerint a Kbt. 126.§ (6) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a biztosítékok az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint nyújthatóak óvadékként az előírt pénzösszegnek a Vevőtől fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával), bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
A biztosítékok Kbt. 126.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél az egyik biztosítéki formáról a másikra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.
d) Ajánlattevő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel történő elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által részletesen szabályozott módon köteles megtenni.
Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő köteles a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt Szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló Kbt. 126.§ (6) bekezdése szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje aKormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja. Előleg visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92.§ (1) szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként (4/2011. Korm. r. 57/A.§ (3)).
Részletszabályok: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó egyéb részletszabályokat az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Valamennyi rész vonatkozásában értendő:
Projekt-azonosító: TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003
A szerződés finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap, forrásaiból történik. Támogatás intenzitása: 100%.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt. és a Támogatási Szerződés szerint közvetlen szállítói kifizetéssel teljesíti.
Az ajánlattevő az 1. rész tekintetében (MRI) 1 db számla kiállítására jogosult a szerződés teljesítését követően.
Az ajánlattevő a 2. rész tekintetében (Intenzív ellátás eszközei) 1 db rész-számla kiállítására jogosult az összes termék leszállítása, beüzemelése (kivétel a fixen beépítendő mennyezeti statív esetében, mely későbbi szállításkor fog megvalósulni az építkezéssel összhangban), valamint a felhasználók betanítása után, továbbá az 1 db végszámlát a mennyezeti statív rendszer leszállítása, beépítése és beüzemelése után nyújthatja be.
Az ajánlattevő a 3. rész tekintetében (Műtéti technológia eszközök) 1 db rész-számla kiállítására jogosult a az összes termék (kivétel ez alól a fixen beépítendő mosogatógépek, szárítószekrény, gőzsterilizáló, alacsony hőmérsékletű sterilizáló berendezések) leszállítása után, és az 1 db végszámlát a fixen beépítendő mosogatógépek, szárítószekrény, gőzsterilizáló, alacsony hőmérsékletű sterilizáló berendezések leszállítása,ezen eszközök 1 hetes próbaüzeme, valamint a felhasználók betanítása után nyújthatja be.
Az ajánlattevő a 4. rész tekintetében (Patológiai eszközök) a szerződés teljesítését követően 1 db végszámlát nyújthatja be.
Az ajánlattevő az 5. rész tekintetében (Gasztroenterológiai videoendoszkópos eszköz) a szerződés teljesítését követően 1 db végszámlát nyújthatja be.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
a. a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése (adott esetben a beszereléshez szükséges építészeti munkálatok ellátása), beállítása és üzembe helyezése;
b. sikeresen zárult - az MRI készülék, a központi sterilizáló mosogatógépek és az autoklávok vonatkozásában - az egy hetes időtartamú próbaüzem;
c. megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
i. eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
ii. az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
iii. Vevő székhelyén.
Eladó az alábbiak szerint köteles az igényelt előleget visszafizetni:
Az1.,4. és 5. rész esetében a szerződés teljesítését követően kiállított számlából kerül az előleg értéke levonásra.
A 2. és 3. rész esetében a részszámlából kerül az előleg értéke levonásra.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése, valamint az 57/A. § (1)-(6) bekezdései alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania. Az előleggel történő elszámolás részletszabályait a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja határozza meg.
A kifizetés rendje:
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 nap napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdései, 2011. évi CVIII. törvény 130.§ (1), (4)-(6) bekezdései, 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet.
A kifizetések során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § alkalmazása kötelező.
Alkalmazandó továbbá különösen:
- 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A közös ajánlatot benyújtó nyertesek számára ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.
III.1.4) Egyéb különleges feltételek (adott esetben)
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak nem
(igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, a Kbt. 57. § (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az ajánlattevőnek ajánlatában a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-8.§ és 10-11.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 58.§ (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányáról.
Az ajánlattevő választása szerint saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá, vagy az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelölt alvállalkozók tekintetében benyújtott ajánlattevői nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát nyújtja be arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57.§ (1) bekezdésének a) - d) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében az ajánlattevők, alvállalkozók, valamint az ajánlattevő által az alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Az előírt kizáró okok igazolási módjairól ajánlattevők a Közbeszerzési Hatóság által 2013. november 29-én közzétett, „a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból, valamint a Közbeszerzési Hatóság által 2012. június 1-jén közzétett, „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzési eljárás során benyújtandó, kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” című útmutatóból tájékozódhatnak.
Ajánlattevő ajánlatának összeállításakor legyen figyelemmel a Közbeszerzési Hatóság 2014. május 16. napján közzétett „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57.§-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3.§-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” c. útmutatójára.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő valamennyi részajánlati körben csatolja be
GP1: Az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, valamennyi létező pénzforgalmi számlájára vonatkozó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját;
- a vezetett pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időtartamban – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától – volt-e 15 napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezen adatok rendelkezésre állnak.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja.
Ajánlatkérő a sorban állás kifejezés alatt a pénzforgalmiszolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában rögzített eseteket érti.
GP2: A saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolója (mérlege és eredménykimutatása,) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); benyújtása az előző három lezárt üzleti évre vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét. Amennyiben a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja.
Az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év, ajánlattevőre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti.
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az Ajánlatkérő megállapítja az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát a GP2, GP3 vonatkozásában, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja az Ajánlatkérő által meghatározott értéket.
GP3: Nyilatkozat az előző három üzleti év közbeszerzés tárgyából származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, évenkénti bontásban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pontja.
Amennyiben az ajánlattevő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve a részenkénti árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint kell eljárni az alkalmasság igazolása kérdésében.
A GP/3. pontban meghatározott követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A GP.1 és GP.2 pontnak, amik értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 55. § (4) bekezdés).
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdés c) pontjában foglaltak szerinti esetben támaszkodhat.
Ajánlatkérő előírja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdésében foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Az ajánlattevő valamennyi részajánlati körben alkalmatlan, ha:
GP1 Ha bármelyik (meglévő) pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorban állás volt az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időtartamban – illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától.
GP2 Ha a felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának mérleg szerinti eredménye egynél több évben negatív.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban beszámolóval, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen esetben alkalmatlan ha, közbeszerzés tárgyából általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének mértéke nem éri el vagy haladja meg teljes működésének ideje alatt a(z)
1. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 250.000.000,- Ft összeget;
2. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 250.000.000,- Ft összeget;
3. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 550.000.000,- Ft összeget;
4. rész vonatkozásában (gép-műszer szállítása) a nettó 40.000.000,- Ft összeget;
5. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 38.000.000,- Ft összeget;
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja ezen pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
GP3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi minimumkövetelménnyel:
I részajánlati kör MRI készülék:
az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (orvosi eszközök szállítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el összesen a nettó 80.000.000,- Ft-ot.
II. részajánlati kör: Intenzív ellátás eszközei:
az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (intenzív és aneszteziológiai ellátás gép-műszer szállítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el összesen a nettó 80.000.000,- Ft-ot.
III részajánlati kör: Műtéti technológiai eszközök:
az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (orvosi gép-műszer szállítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el összesen a nettó 150.000.000,- Ft-ot.
IV részajánlati kör: Patológiai eszközök:
az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben a közbeszerzés tárgya (orvosi eszközök szállítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el összesen a nettó 20.000.000,- Ft-ot.
V. részajánlati kör: Gasztroenterológiai videoendoszkópos eszközök:
az ajánlati felhívás feladását megelőző három üzleti évben közbeszerzés tárgya (orvosi gép-műszer eszközök) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének átlaga nem éri el összesen a nettó 10.000.000,- Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban a fent előírt mértékű árbevétellel, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ezen esetben alkalmatlan ha, közbeszerzés tárgyából általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének mértéke nem éri el vagy haladja meg teljes működésének ideje alatt a(z)
1. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 250.000.000,- Ft összeget;
2. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 250.000.000,- Ft összeget;
3. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 550.000.000,- Ft összeget;
4. rész vonatkozásában (gép-műszer szállítása) a nettó 40.000.000,- Ft összeget;
5. rész vonatkozásában (orvosi gép-műszer szállítása) a nettó 38.000.000,- Ft összeget;
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevővel), alvállalkozója vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő valamennyi részajánlati körben csatolja be
MSZ1: Az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap legjelentősebb szállításainak ismertetése. 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés a) pontja.
Igazolás módja: 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés szerint.
Az igazolásban vagy nyilatkozatban meg kell adni:
- a szerződést kötő másik fél neve, címe, elérhetősége (telefonszámát);
- a szállítás tárgyának rövid ismertetése (minimális tartalomként fel kell tüntetni az alkalmasság minimumkövetelményeiben elvárt adatot);
- az ellenszolgáltatás nettó összege HUF-ban (közös ajánlattevők által történő teljesítés esetén a részesedés mértéke és a részesedésnek megfelelő teljesítés műszaki tartalmát és annak ellenértéke HUF-ban);
- teljesítés ideje [kezdés/befejezés naptári nap pontossággal (év, hónap, nap);
- teljesítés helye;
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a referenciamunkát az ajánlattevő közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a szerződés teljesítéséből kizárólag csak az ajánlattevő saját teljesítése fogadható el.
MSZ2: Ajánlattevő csatolja ISO 9001:2000 minőségirányítási tanúsítványát, vagy a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 17.§ (2) bekezdése szerint azzal egyenértékű tanúsítványát vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékait valamennyi rész vonatkozásában.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés b) pontja.
MSZ3: Ajánlattevő csatoljon minden olyan gyártói prospektust és magyar nyelvű termékleírást, amelyekből egyértelműen megállapítható, hogy a megajánlott eszközök, termékek megfelelnek a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek/bírálati részszempontok szerinti vállalásoknak.
Csatolni kell az ajánlatban a szállítandó eszközöknek az ajánlati dokumentációban leírt szakmai specifikációnak való megfelelőséget bemutató részletes leírását. A magyar nyelvű műszaki leírások mellé csatolni kell a gyártói prospektusokat, műszaki leírásokat is. Ez utóbbi dokumentumoknak, amennyiben idegen nyelvűek, csak a műszaki paramétereket tartalmazó részeinek fordítását kell az ajánlathoz csatolni. A csatolandó dokumentumokból, nyilatkozatokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie, hogy a megajánlott termék(ek) megfelel(nek) a műszaki specifikációban, a felhívásban és a dokumentációban meghatározott követelményeknek.
A megajánlott termékek tekintetében az ajánlatban be kell nyújtani a műszaki specifikációban előírt vonatkozó előírásokhoz kapcsolt követelményeknek való megfelelőség igazolására vagy a gyártó által hitelesített ábrás termékismertetőt-műszaki leírást, - adatlapot vagy a gyártói katalógust. Egyedi gyártású, vagy sorozatgyártmány bármely műszaki paraméterében megváltoztatott termék megajánlása esetén olyan magyarországi referencia hely leírását, ahol ajánlatkérő meggyőződhet arról, hogy a megajánlott termék kielégíti a műszaki specifikációban előírt vonatkozó előírásokhoz kapcsolt követelményeket.
Gyártó által hitelesített ábrás termékismertető-műszaki leírás-adatlap fogalma: Gyártói katalógus hiányában a termékről összeállított ábrás ismertető, melyből a termék gyártója, típusa és jellemző orvos-szakmai és orvos-technológiai műszaki paraméterei megismerhetők és ezt a gyártó hitelesítő aláírásával ellátta.
Gyártói katalógus fogalma: A termékről nyomdai technikával készült ábrás ismertető, melyből a termék gyártója, típusa és orvos-szakmai és orvos-technológiai műszaki paraméterei megismerhetők.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés d) pontja.
MSZ4: Ajánlattevő csatolja a szállítani kívánt termékekre vonatkozóan az elismert (bármely nemzeti rendszerben akkreditált) tanúsító szervezettől származó tanúsítványát.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés e) pontja.
MSZ5: Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek), illetve vezetőknek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdés c) pontja.
Az előírt végzettség, képzettség és meglévő szakmai gyakorlat igazolására csatolandó a szakemberek aláírt önéletrajza (személyiségi jogot érintő adatokat nem kér az önéletrajzban megjeleníteni az ajánlatkérő). Továbbá a gyártó által kiadott kiképzést igazoló dokumentum becsatolása kötelező.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a szakemberek kifejezett nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre állnak és közreműködnek a teljesítésben.
Az ajánlatnak tartalmazni kell a megajánlott berendezés szevizelésére vonatkozó szervíz szakember gyártói szervíztanfolyam elvégzését igazoló dokumentációt.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló jogi kapcsolat jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melyek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 55. § (5) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a köztük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]
Ajánlattevő az alkalmasság igazolása során más szervezet kapacitására a Kbt. 55.§ (6) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltak szerinti esetekben támaszkodhat.
Ajánlatkérő előírja a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdésében foglaltakat is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): (adott esetben)
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
MSZ1: Nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé 36 hónapban, az ajánlati felhívás feladásának napjáig szerződésszerűen teljesített alábbi referenciákkal:
I részajánlati kör MRI készülékek
- legalább 1 db, egy szerződés keretében teljesített minimum nettó 200.000.000 Ft összértékű MR készülék szállítására és szervizelésére vonatkozó referenciával.
A referenciák között átfedés megengedett.
A referencia az adott részteljesítésben a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
II részajánlati kör Intenzív ellátás eszközei:
- legalább nettó 150.000.000 Ft összértékű több szerződésből összerakható, intenzív és aneszteziológia ellátás eszközök, úgy, mint betegőrző monitorok, altatógépek, lélegeztetőgépek berendezések szállítására vonatkozó referenciával.
Az előírt összértékű referencia több referenciából is teljesíthető, azonban a referenciáknak
magában kell foglalnia az alábbi műtőtermi készülékek és berendezés szállítását:
- min. 10 db intenzíves monitorrendszer, 1 db központi monitor, min. 1 db Respirátor magas tudásszintű; min. 2 db Respirátor közepes tudásszintű funkcióval; min. 6 db Altatógép monitorral berendezések szállítása
A referenciák között átfedés megengedett.
A referencia az adott részteljesítésben a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
III. részajánlati kör Műtéti technológia komplex eszközrendszere:
- legalább nettó 200.000.000 Ft összértékű több szerződésből összerakható, műtéti eszközök, úgy, mint laparoszkópos eszközök (torony, tálca, vágókészülékek és egyéb kiegészítők), műtőasztalok, operációs mikroszkóp (nem szemészeti) , műszermosogató, szárítószekrény, gőzsteril, alacsony hőmérsékletű sterilizáló berendezések szállítására vonatkozó referenciával;
Az előírt összértékű referencia töb referenciából is teljesíthető, azonban a referenciáknak
magában kell foglalnia az alábbi műtőtermi készülékek és berendezés szállítását:
- min. 3 db C íves képerősítő, min. 5 db műtőasztal rendszer, min. 6 db mennyezeti LED-es mennyezeti műtőlámpa, min. 5 db nagyfrekvenciás sebészeti vágó; min. min. 1 db nagyfrekvenciás sebészeti vágó argonplazma kiegészítéssel, min. 1 db hidrogén-peroxidos sterilizátor, min. 1 db szárító szekrény, min. 2 db legalább 8 DIN 1/1 tálca kapacitású műszermosogatógép, min. 2 db legalább 6 STE kapacitású autokláv berendezések szállítása.
A referenciák között átfedés megengedett.
A referencia az adott részteljesítésben a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
IV. részajánlati kör Patológia eszközrendszere:
- legalább nettó 20.000.000 Ft összértékű több szerződésből összerakható, pathológiai eszközök, úgy, mint például cryostat, rotációs mikrotom, szövettani metszetfedő automata, meleg víztelenítő berendezések szállítására vonatkozó referenciával;
Az előírt összértékű referencia több referenciából is teljesíthető, azonban a referenciáknak
magában kell foglalnia az alábbi műtőtermi készülékek és berendezés szállítását:
- min. 1 db cryostat, min. 1 db rotációs mikrotom, min. 1 db meleg víztelenítő automata berendezések szállítása.
A referenciák között átfedés megengedett.
A referencia az adott részteljesítésben a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
V. részajánlati kör Gasztroenterológia videoendoszkópos eszközrendszerei:
- legalább nettó 36.000.000 Ft összértékű több szerződésből összerakható, gasztroenterológiai video eszközök, úgy, mint videoprocesszor, fényforrás, gasztroszkóp, colonoscop, automata endoszkópmosó berendezések szállítására vonatkozó referenciával;
Az előírt összértékű referencia töb referenciából is teljesíthető, azonban a referenciáknak
magában kell foglalnia az alábbi műtőtermi készülékek és berendezés szállítását:
- min. 1 db videoprocesszort, min. 2 db gasztroszkópot, min. 1 db colonoscop-ot, berendezések szállítása.
A referenciák között átfedés részeken belül és azokon kívül is megengedett.
A referencia az adott részteljesítésben a szerződés teljesítésének egészére vonatkozó alkalmasságot igazol.
Amennyiben egy szervezet referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 129.§ (7) bekezdés és a 310/2011. (XII.23.) figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági feltételnek való megfelelést – konzorciumi, vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt (Közbeszerzési Döntőbizottság: D.231/13/2011. határozata).
MSZ2 (valamennyi rész vonatkozásában):
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik ISO 9001:2000 minőségirányítási tanúsítvánnyal, illetve a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak szerint azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival az alábbi területen: orvostechnikai eszközök forgalmazása és szervizelése vagy tartalmában azonos minőségbiztosítási rendszer.
A minőségirányítási tanúsítványnak a szerződéskötés időpontjában érvényesnek kell lennie, valamint a szerződés egész időtartama alatt gondoskodni kell a tanúsítvány meghosszabbításáról, érvényesítéséről és fenntartásáról.
MSZ3: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlat nem tartalmaz olyan gyártói prospektus(oka)t és magyar nyelvű termékleírás(oka)t, amelyekből együttesen egyértelműen megállapítható, hogy a - terjedelme miatt a dokumentációban részletezett - megajánlott eszközök, termékek megfelelnek a dokumentációban előírt műszaki minimumkövetelményeknek.
Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott orvostechnikai eszközökről, a becsatolt termékleírás és fotó alapján egyértelműen megállapítható, hogy nem felelnek meg a dokumentációban előírt műszaki követelményeknek.
MSZ4: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlatban megajánlott termékek és eszközök nem rendelkeznek ”gyártói megfelelőségi nyilatkozattal, és ha az osztályba sorolástól függően a 4/2009. (III. 17. EÜM rendelet alapján szükséges bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezettől származó CE megfelelőség értékelési tanúsítvánnyal az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes dokumentummal igazolva, amely azt tanúsítja, hogy a termék megfelel a 4/2009. (III.7.) EüM. rendeletben meghatározott alapkövetelményeknek.
MSZ5 I. részajánlati kör:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- MR gép(ek) vonatkozásában legalább 2 fő szervizmérnökkel, akik mindegyike legalább két év gyakorlatot szerzett a megajánlott MR berendezések szervizmérnökként történő szervizelésében.
Szakemberek között az egyes részteljesítéseken belül és kívül is megengedett az átfedés.
MSZ5 II. részajánlati kör:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- Intenzív és aneszteziológiai eszközei és berendezései vonatkozásában legalább 2 fő szervizmérnökkel, akik mindegyike legalább két év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként orvosi gép-műszerek szervizelésében.
- Intenzív és aneszteziológiai eszközei vonatkozásában legalább 2 fő szerviz szakemberrel, akik a megajánlott termékek közül legalább a altatógépekre, lélegeztetőgép berendezésekre rendelkeznek szerviz kiképzéssel, melyről a gyártó által kiállított bizonyítvány másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell.
Szakemberek között az egyes részteljesítéseken belül és kívül is megengedett az átfedés.
MSZ5 III. részajánlati kör:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- Komplex műtéti technológia eszközei és berendezései vonatkozásában legalább 2 fő szervizmérnökkel, akik mindegyike legalább két év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként orvosi gép-műszerek szervizelésében.
- Komplex műtéti technológia eszközei és berendezései vonatkozásában legalább 2 fő szerviz szakemberrel, akik a megajánlott termékek közül legalább a műtőasztalokra, C íves képerősítő berendezésekre és a sterilizáló berendezésekre rendelkeznek szerviz kiképzéssel, melyről a gyártó által kiállított bizonyítvány másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell.
Szakemberek között az egyes részteljesítéseken belül és kívül is megengedett az átfedés.
MSZ5 IV. részajánlati kör:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- Pathológiai eszközök gép(ek) vonatkozásában legalább 1 fő szervizmérnökkel, és legalább 1 fő legalább középfokú végzettséggel rendelkező szerviz szakemberrel, akik mindegyike legalább kettő év gyakorlatot szerzett pathológiai eszközök szervizelésében.
Szakemberek között az egyes részteljesítéseken belül és kívül is megengedett az átfedés.
MSZ5 V. részajánlati kör:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
- Gasztroenterológiai video eszközei és berendezései vonatkozásában legalább 1 fő szervizmérnökkel, aki legalább két év gyakorlatot szerzett szervizmérnökként videoendoszkópos rendszerek szervizelésében, és rendelkezik a megajánlott berendezés szervízkiképzéssel, melyről a gyártó által kiállított bizonyítvány másolatát az ajánlatnak tartalmaznia kell.
Szakemberek között az egyes részteljesítéseken belül és kívül is megengedett az átfedés.
Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy jelentkező alkalmasságát a Kbt. 55.§ (4) és (5)-(6) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az M/1.-M/5. alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
  A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve nem
(igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét nem

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Tárgyalásos
Megtörtént a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése (a tárgyalásos eljárás egyes típusai esetében)
(igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3) szakaszban (További információk) kell megadni)
  Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd keretében
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
vagy
Tervezett minimum és (adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (jelölje be a megfelelő rovatot/rovatokat)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
vagy
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
  az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
x a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
SzempontSúlyszám
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni nem
(igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (adott esetben)
IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre: nem
(igen válasz esetén)
  Előzetes tájékoztató   Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S - (nap/hónap/év)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (versenypárbeszéd esetén)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/09/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentációt bármely érdekelt gazdasági szereplő térítésmentesen átveheti (elérheti). A dokumentáció ellenértékét kizárólag a 124. § (4) bekezdése szerinti szervezet köteles az ajánlatkérő által meghatározott feltételek szerint megfizetni.
A dokumentáció ellenértékét (100.000,- HUF + ÁFA) az ajánlatkérő nevében eljáró Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft. által vezetett 10403181-00019460-00000002 számú számlájára kell átutalni, vagy ugyanazon számlára befizetni. A befizetésen /készpénz-átutalási megbízáson a következőt kell feltűntetni: „Szent Lázár Megyei Kórház eszközbeszerzés dokumentációs díj".
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/09/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert, meghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hónap/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve a részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
x Az EU következő hivatalos nyelve(i): HU
  Egyéb :
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
-ig (nap/hónap/év)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2014/09/29 (nap/hónap/év) Időpont: 10:00
(adott esetben) Hely: Első Magyar Önkormányzati Vagyon- és Adósságkezelő Kft. (1055 Budapest, Balassi Bálint u. 9-11.)
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek (adott esetben) igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
Kbt. 62.§ szerint.

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
(igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
„A Szent Lázár Megyei Kórház infrastrukturális fejlesztése a magasabb színvonalú betegellátás érdekében” című TIOP-2.2.6-12/1B-2013-0003 azonosítószámú projekt
VI.3) További információk (adott esetben)
1./ A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? [x] igen [ ] nem
2./ A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk:
A dokumentáció a jelen felhívás megjelenése napjától az ajánlatkérő nevében eljárónál rendelkezésre áll és megigényelhető. A dokumentáció megvásárlásának feltétele az írásos igénylés személyes leadása vagy telefaxon történő megküldése az ajánlatkérő nevében eljáró részére. Amennyiben telefaxon kívánja az ajánlattevő megigényelni a dokumentációt, úgy az eredeti okmánynak az ajánlatkérő nevében eljáró postacímére történő megküldését is előírja az ajánlatkérő, ennek elmaradása esetén az ajánlattevő/alvállalkozó nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem időben kapta kézhez a dokumentációt. Az igénylés/felhatalmazó levél tartalmazza az igénylő cég megnevezését, székhelyét (számla kiállítási címet) és postai megkérés esetén postacímét, ahová az ajánlatkérő nevében eljáró postai küldeményként a dokumentációt megküldheti, személyes átvétel esetén azon személy azonosításra alkalmas adatait, aki jogosult átvenni a dokumentációt. A dokumentáció átvehető az ajánlattételi határidőig, hétfőtől csütörtökig 9:00-14:00-ig, pénteken 9:00-12:00-ig, az ajánlattételi határidő lejártának napján 9:00-10:00 óráig. Az ajánlatkérő előírja, hogy a dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak át kell vennie.
3./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
4./ Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Pontszámok kiszámításának módja: Valamennyi részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság útmutatójának (KÉ 2012. évi 61. szám; 2012. június 1.)
Ajánlatkérő az 1.; 2.; 3.; 4.; 5. résznél az 1. részszempont esetében a fordított arányosítás elvét alkalmazza az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy).
Az értékelés módszere képletekkel leírva:
P= (Alegjobb / Avizsgált ) * (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
Ajánlatkérő az 1.; 2.; 3.; 4.; 5. résznél a 3. részszempont: jótállási idő esetében a hivatkozott útmutató III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere („c” módszer), a megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően az egyenes arányosság szabályai szerint arányosítással történik az alábbiak szerint: a legmagasabb érték (24 hónap vagy annál több ) a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezıbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy).
P= (Avizsgált / Alegjobb ) * (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A 12 hónapot meg nem haladó ajánlat érvénytelen!
A 2. részszempont esetében a hivatkozott útmutató III.B.1. pontja szerinti pontozás módszere, a megadott alszempontok értékelése, ill. pontozása az adott alszempont tartalmának megfelelően az egyenes, vagy fordított arányosság szabályai szerint arányosítással történik, míg egy adott funkció vagy tulajdonság meglétének értékelése alkalmával (igen/nem válasz) az adott funkcióval/tulajdonsággal rendelkező berendezés az adott alszemponthoz tartozó maximális (10, tíz), míg az adott funkcióval/tulajdonsággal nem rendelkező, vagy a megjelölt határérték alatti a megajánlott berendezés a minimális (1, egy) pontszámot kapja.
Az 1. 2. 3. 4. 5. rész szerinti 2. értékelési részszempont (Az orvos szakmai minimumfeltételeken túlmutató elvárások teljesítése) értékelése:
a) Amennyiben eldöntendő (igen/nem az adható a válasz, mert egy tulajdonság meglétére kérdezünk rá) abban az esetben a
„NEM” válasz 1 pontot ér
„IGEN” válasz 10 pontér ér,
mely szorzódik a „Súlyszám” oszlopában lévő számmal.
b) Amennyiben fordított arányosítás történik, úgy az alábbi módon számoljuk ki a pontszámot:
Fordított arányosítás elvét alkalmazva az alábbiak szerint: a legalacsonyabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy).
A értékelés módszere képletekkel leírva:
P= (Alegjobb / Avizsgált ) * (Pmax-Pmin) + Pmin
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A maximális értéket meghaladó megajánlott értékek érvénytelenséget vonnak maga után.
c) Amennyiben egyenes arányosítás történik, úgy az alábbi módon számoljuk ki a pontszámot:
Egyenes arányosítás elvét alkalmazva az alábbiak szerint: a legmagasabb érték a legkedvezőbb. Az ajánlatkérő a legkedvezőbb tartalmi elemre a maximális pontot (10, tíz) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezőbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. A legalacsonyabb adható pontszám 1 (egy).
A értékelés módszere képletekkel leírva:
P= (Avizsgált / Alegjobb ) * (Pmax-Pmin) + Pmin
P: a vizsgált ajánlati elem adott részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Pmin: a pontskála alsó határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke
A minimális értéket el nem érő megajánlott értékek érvénytelenséget vonnak maga után.
Az értékelés szempontjai, súlyszámai I. részajánlati körben:
1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 99
2. Műszaki tartalom súlyszám: 60
3. Jótállási idő (min. 12 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 6
Az értékelés szempontjai, súlyszámai II. részajánlati körben:
1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 660
2. Műszaki tartalom súlyszám: 400
3. Jótállási idő (min. 12 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 40
Az értékelés szempontjai, súlyszámai III. részajánlati körben:
1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 609
2. Műszaki tartalom súlyszám: 370
3. Jótállási idő (min. 12 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 36
Az értékelés szempontjai, súlyszámai IV. részajánlati körben:
1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 147
2. Műszaki tartalom súlyszám: 90
3. Jótállási idő (min. 12 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 8
Az értékelés szempontjai, súlyszámai V. részajánlati körben:
1. Szerződés szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás (HUF) súlyszám: 165
2. Műszaki tartalom súlyszám: 100
3. Jótállási idő (min. 12 hónap, max. 24 hónap) súlyszám: 10

Az orvos-szakmai minimumfeltételek, és az azokon túlmutató elvárások 1. Rész MRI készülék beszerzése:
MRI készülék
1. Mágneses burkolatokkal teljes hossza felszerelt (A 190 cm feletti értékek érvénytelenek!; 190 cm = 1 pont; 150 cm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Páciens alagút, fenti átmérővel rendelkező belső hossza (A 150 cm feletti értékek érvénytelenek!; 150 cm = 1 pont; 105 cm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: b) módszer
3. Minimális FOV (x, y, z irányokban) hossza (Az 1 cm feletti értékek érvénytelenek!; 1 cm = 1 pont; 0,5 cm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: b) módszer
4. A fenti mozgás korrekció alkalmazható-e hasi vizsgálatokhoz (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
5. 3D DESS (3D dupla echós steady state) képalkotás (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
6. Minimum szelet vastagság 2D (mm) (A 0,5mm feletti érték érvénytelen; 0,5 mm = 1 pont; 0,1 mm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
7. Minimum szelet vastagság 3D (mm) (A 0,1 mm feletti érték érvénytelen; 0,1 mm = 1 pont; 0,05 mm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
Az orvos-szakmai minimumfeltételek, és az azokon túlmutató elvárások 2. rész Intenzív ellátás eszközei:
Ágy melletti moduláris betegőrző monitor
1. Akkumulátor üzemmód ideje (A 120 percnél kisebb érték érvénytelen; 120 perc = 1 pont; 300 perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 7; a pontszámítás módja: c) módszer
2. A méréshez használt elvezetés választható (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 8; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Magyar menüvel (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Képátló: min. 3" (3"-nál kisebb érték érvénytelen; 3” = 1 pont; 5” vagy annál nagyobb értékek = 10 pont)
Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: c) módszer
5. Transzport kis monitor esetén akkumulátoros üzem (A 120 percnél kisebb érték érvénytelen!; 120 perc = 1 pont; 300 perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
6. Tömege (2 kg-nál nagyobb érték érvénytelen; 2 kg = 1 pont; 1 kg vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
7. PiCCO: A mért paraméterek pókdiagramon való megjelenítése (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Központi őrzőmonitor
1. Adatrögzítés: trendek és görbék min 48 órán keresztül (A 48 óránál kisebb érték érvénytelen; 48 óra = 1 pont; 240 óra vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Hordozható monitor + defibrillátor
1. Defibrillátor energiaszintek száma (A 21 db-nál kisebb érték érvénytelen; 21 db = 1 pont; 28 db vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
2. A regisztráló papír szélessége minimum 100 mm (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. A készülék teljes kapacitása a 2db akkumulátorral minimum 400db ütés maximális energiával (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. A készülék por/víz ellenállósági besorolása min. IP44 (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Bluetooth adatátvitel lehetősége PC-re (Nem: 1 pont; Igen: 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Intenzív ágy
1. Intelligens páciens auto-contur (Nem= 1 pont; Igen=10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Levehető és lereteszelhető lekerekített műanyag ágyvégek (Nem= 1 pont; Igen= 10pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
3. 3 állású központi fékpedál rúd mely az ágyvéggel párhuzamosan áll (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 1; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Mindkét oldalon az oldalrácsba épített háttámla dőlésszög kijelző, mely az oldalrács süllyesztett állapotában is látható (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
Fecskendős infúziós gyógyszeradagoló pumpa
1. A készülékben rögzíthető események száma (Az 1 500 db alatti érték érvénytelen!; 1 500 db = 1 pont; 25 000 db vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Kijelző mérete (cm2) (A 22 cm2 alatti érték érvénytelen!; 22 cm2 = 1 pont; 50 cm2 vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Transzport respirátor MRI kompatibilis
1. Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Leszívás támogatás funkció (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Alacsony percvolumen riasztás kikapcsolásának lehetősége (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Respirátor magas tudászintű funkcióval
1. Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Leszívás támogatás funkció (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Alacsony percvolumen riasztás kikapcsolásának lehetősége (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Neurálisan szabályozott lélegeztetés támogatás funkció (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 15; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Non-invazív üzemmódban a szivárgás kompenzáció maximális értéke (A 30l/perc alatti érték érvénytelen!; 30 l/perc = 1 pont; 40 l/perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Respirátor közepes tudászintű funkcióval
1. Tömege (25 kg feletti érték érvénytelen!; 25kg = 1 pont; 5 kg vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Belégzési csúcsáramlás legnagyobb értéke (A 180 l/perc alatti érték érvénytelen!; 180 l/perc = 1 pont; 210 l/perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
3. Felnőtt és gyerek beteg légzési állapotának (compliance, légúti elenállás, trigger aktivitás) aktuálisan megfelelő üzemmód és paraméterek (légzésindítás, frekvencia, volumen, I:E) automatikus kiszámítása és alkalmazása, ciklusról ciklusra újraszámolva, kezelői beavatkozás nélkül, mind spontán légző mind teljesen paralizált beteg esetén (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
4. A beteg lélegeztetési státuszának (leszoktatási paramétereinek: nyomástámogatás, perctérfogat, PEEP, FiO2, spontán aktivitás) integrált grafikus megjelenítése (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
Az eseménynapló USB memóriába letölthető legyen (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Flexibilis intubációs fiberoscope
1. Hajlítás fel (A 120° alatti érték érvénytelen!; 120° = 1 pont; 160° vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 3; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Hajlítás le (A 120° alatti érték érvénytelen!; 120° = 1 pont; 130° vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
JET respirátor + kocsi – oda-vissza fúvókás
1. Opcionálisan továbbfejleszthető kamera modullal bronchoscópiához, intubáláshoz (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Opcionálisan továbbfejleszthető CO2 méréssel (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. A fűtött párásító a készülékbe integrált (beépített) (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Cardiac output (szívperctérfogat) monitor
1. Akkumulátor üzemmód ideje (120 perc alatti érték érvénytelen!; 120 perc = 1 pont; 300 perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
2. A méréshez használt elvezetés választható (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. A mért paraméterek pókdiagramon való megjelenítése (Nem= 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Ágytálmosó berendezés
1. A 3 program együttes átlagos vízfelhasználása (Gazdaságos, Normál és Erőteljes programok együtt) (A 100 liter feletti érték érvénytelen!; 100 liter = 1 pont; 54 liter vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Átlagos energia felhasználás/ciklus - Gazdaságos, Normál és Erőteljes programok együtt (a 3 érték összege) (Az 1 kWh feletti érték érvénytelen!; 1 kWh = 1 pont; 0,5 kWh vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
Magas tudású altatógép
1. A teljes rendszer térfogat, beleértve a gáz visszacirkuláltató rendszert és a szódatartályt is (4 liter feletti érték érvénytelen!; 4 liter = 1 pont; 3 liter vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Automatikus gáz kontroll funkció: Kilégzési altatógáz koncentráció és oxigén koncentráció előzetes beállítása alapján az altatógép a friss gáz áramlást és az altatószer felhasználást automatikusan szabályozza (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Apnoé riasztás némításának lehetősége (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Saját képernyő (12" alatti érték érvénytelen!; 12” = 1 pont; 15” vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
5. Minden esemény és adat USB-memóriára való letölthetősége (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
6. Ultrahangos áramlás szenzor megléte a kis áramlási ellenállás érdekében (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
7. Elektromos vezérlésű, használat közben is tölthető, injektoros porlasztók (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
8. O2-koncentráció mérés paramágneses technológiával, hogy az O2 cellát ne kelljen cserélni (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
9. O2-guard funkció, vagy ehhez hasonló: amennyiben szivárgás miatt az O2 koncentráció 21% alá esik, a lélegeztetőgép automatikusan növeli az O2 koncentrációt és a frissgáz áramlást (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
10. Belégzési áramlás maximuma (A 100 l/perc alatti érték érvénytelen!; 100 l/perc = 1 pont; 200 l/perc vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
11. Műtéti monitor: A méréshez használt elvezetés választható (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
12. Műtéti monitor, magyar menüvel (Nem = 1 pont; Igen= 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Defibrillátor, bifázisos
1. Beépített (készülékházon belüli) akkumulátor, tápegység és töltő (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. IrDa kommunikációs port adatletöltéshez (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
TCI pumpa
1. Különböző felhasználói profilok tárolása a pumpában, melyből a pumpa bekapcsolásakor választani lehet (10 db alatti érték érvénytelen!; 10 db = 1 pont; 30 db vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Kijelző mérete (cm2) (A 30 cm2 alatti érték érvénytelen!; 30 cm2 =1 pont; 52 cm2 vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
3. Színes képernyő (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Képernyő mérete (A 3" alatti érték érvénytelen!; 3” = 1 pont; 3,5” vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
5. Érintőképernyő (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
6. Szoftveresen frissíthető (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Az orvos-szakmai minimumfeltételek, és az azokon túlmutató elvárások 3. rész Műtéti technológia eszközrendszere:
C íves röntgen képerősítő 9”
1. Felvételi fókusz mérete (A 1,5 mm feletti érték érvénytelen!; 1,5 mm = 1 pont; 0,6 mm vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 20; a pontszámítás módja: b) módszer
2. C-ív mélysége (A 660 mm alatti érték érvénytelen!; 660 mm = 1 pont; 760 mm vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: c) módszer
3. Orbitális mozgás (A 120° alatti érték érvénytelen!; 120° = 1 pont; 130° vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: c) módszer
Intraoperatív DSA képerősítő
1. A fékek vezérlése a detektor burkolatán levő gombokkal (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 30; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Összecsukható és motorikusan állítható monitorok (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 30; a pontszámítás módja: a) módszer
3. C-ív elektromagnetikus fékekkel (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 20; a pontszámítás módja: a) módszer
Mobil tönkös fix lapos asztal
1. Mobil elektrohidraulikus vagy elektromechanikus működésű (elektrohidraulikus = 1 pont; elektromechanikus = 10pont) Súlyszáma: 3; a pontszámítás módja: a) módszer
2. A mobil tönk talpazatának kialakítása olyan, hogy a sebész lábfeje/műtőspapucsa kényelmesen befér a műtőasztal alsó vázszerkezete alá, így egyenes derékkal tud az orvos a műtőasztal mellett állni (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Szerviz: számítógéppel szoftverfrissítés lehetősége (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Traumatológiai asztal láblap (nem motoros = 1 pont; motoros = 10pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Sebészeti asztal: Megengedett pácienssúly, a sebészet, urológia, nőgyógyászat, asztal esetében (A 185 kg alatti érték érvénytelen!; 185 kg = 1 pont; 210 kg vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
6. Sebészeti asztal antidecubitus párnázat (hosszú műtéteknél felfekvések elkerülésére) (A 70 mm alatti érték érvénytelen!; 70 mm = 1 pont; 90 mm vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Extenziós toldat traumatológiai asztalhoz
1. Az extenziótartó kocsin az extenziós toldatot összeszerelt állapotban lehet tárolni (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
Carbonlap tartozékok
1. A karbonszálas laprész keskenyíthető, azáltal, hogy mindkét oldalán levehető része van, azaz legalább 3 részes (Nem = 1 pont; Igen, min. 3 részes = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Antidecubitus párnázat min 70 mm-es (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Mennyezeti LED-es műtőlámpa
1. Érintőképernyős kezelőfelület a fő és szatelit lámpán egyaránt (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 20; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Fogyasztás (A 145 W feletti érték érvénytelen!; 145 W = 1 pont; 120 W vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 20; a pontszámítás módja: b) módszer
Arthroszkópos HD Torony komplett
1. HD-SDI 3G kimenet (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 1; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Fókusztávolság állítható legalább 20 és 35 mm között (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: b) módszer
3. Az izzó élettartalma (A 2 000 óra alatti érték érvénytelen!; 2 000 óra = 1 pont; 30 000 óra vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
4. Fényerő állítása a min. 5 lépésben (5 lépés alatti érték érvénytelen!; 5 lépés = 1 pont; 10 lépés vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
5. Öblítőnyomás Min. 10 – 140 Hgmm között állítható (A 140 Hg mm felső tartománynál kisebb érték érvénytelen!; 140 Hgmm = 1 pont; 200 Hgmm vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
Sebészeti laparoszkópos torony
1. Beépített kép és adattárolás pen-drive-on (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. HD video laparoszkóp csatlakoztathatósága (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Szabadon definiálható programozható 3 db gomb a kamerafejen (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
4. Készenléti funkció (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
5. Az inszuflátor AUTOMATIKUS füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vagy ultrahangos vágó használatakor aktiválódik (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Nagyfrekvenciás sebészeti vágó tartozékokkal
1. Csatlakoztathatóság inszuflátorhoz AUTOMATA füstelszívás céljából (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Csatlakoztathatóság ultrahangos generátorhoz (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Nagyfrekvenciás égető-vágó készülék multifunkcióval – argongázzal működő
1. Monopoláris vágási üzemmód effektusainak száma (A 4 üzemód alatti érték érvénytelen!; 4 üzemmód = 1 pont; 8 üzemmód vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Binopoláris vágás effektusainak száma (A 4 üzemód alatti érték érvénytelen!; 4 üzemmód = 1 pont; 8 üzemmód vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
3. Hardveres bővítési lehetőség (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. A készülék által vezérelt műtéti füstelszívó berendezés csatlakoztathatóságának lehetősége (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Ultrahangos májsebészeti aspirátorral való csatlakoztatási lehetőség (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Szemészeti operációs mikroszkóp
1. Mélységélesség optimalizáló rendszer (DeepView) (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Lábkapcsoló kábelmentes kivitel (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
Nőgyógyászati laparoszkópos torony
1. Beépített kép és adattárolás pen-drive-on (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. HD video laparoszkóp csatlakoztathatósága (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Szabadon definiálható programozható 3 db gomb a kamerafejen (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Készenléti funkció (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Az inszuflátor AUTOMATIKUS füstelszívó funkcióval rendelkezzen, mely a nagyfrekvenciás vagy ultrahangos vágó használatakor aktiválódik (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Mosó-fertőtlenítő berendezés 10 db DIN 1/1 műszertálca egyidejű kezelésére
1. Kamra felület érdessége (Az Ra 0,1 feletti érték érvénytelen!; Ra 0,1 = 1 pont; Ra 0,04 vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Beépített szárító szenzor a gyorsabb szárítás érdekében, lerövidíti a szárítási fázist a rakomány mennyiségének és a páratartalom értékének függvényében (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Az OP kocsi polcai szerszám nélkül szétszedhetők és a felhasználó igényei szerint konfigurálhatók (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Mosó-fertőtlenítő berendezés 15 db DIN 1/1 műszertálca egyidejű kezelésére
1. Kamra hasznos méret (Az 500 liter feletti érték érvénytelen!; 500 liter = 1 pont; 350 liter vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Kamra felület érdessége (Az Ra 0,1 feletti érték érvénytelen!; Ra 0,1 = 1 pont; Ra 0,009 vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
3. Beépített szárító szenzor a gyorsabb szárítás érdekében, lerövidíti a szárítási fázist a rakomány mennyiségének és a páratartalom értékének függvényében (Nem = 1 pont; Igen = 10pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
Szárítószekrény
1. Kamra hasznos méret (A 700 liter feletti érték érvénytelen!; 700 liter = 1 pont; 300 liter vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: b) módszer
2. Alapterülete (A 0,5 m2 feletti érték érvénytelen!; 0,5 m2 =1 pont; 0,3 m2 vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: b) módszer
3. Fűtőbetét teljesítménye (A 1,5 kW alatti érték érvénytelen!; 1,5 kW = 1 pont; 2,0 kW vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Kombinált gőz/Formalin sterilizálóvautokláv, 6 STE egységes
1. Érintőképernyő mérete (Az 5" alatti érték érvénytelen!; 5“ = 1 pont; 8“ vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Gőz sterilizáló autokláv, 6 STE egységes
1. Érintőképernyő mérete (Az 5" alatti érték érvénytelen!; 5“ = 1 pont; 8“ vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Fólia hegesztő
1. Lassú start funkció megléte (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
2. A hegesztési rés teljes hosszban látható fényjelzés a hibás és normál működés kijelzésére (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Hegesztési hossz nem korlátozott (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Teljesítmény (Az 400W alatti érték érvénytelen!; 400 W = 1 pont; 800 W vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: c) módszer
Az orvos-szakmai minimumfeltételek, és az azokon túlmutató elvárások 4. rész Patológia eszközrendszere:
Fólia hegesztő
1. Paraffin tartály (Az 5 liter feletti érték érvénytelen!; 5 liter = 1 pont; 3 liter vagy annál kisebb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: b) módszer
2. A munkafelület optimális megvilágítása egy egyedileg állítható lámpával történik! (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 4; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Négyzet alakú hűtőpont (Az 1 600 mm2 alatti érték érvénytelen!; 1 600 mm2 alatti értékek =1 pont; 4 620 mm2 vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 4; a pontszámítás módja: c) módszer
4. Jobb és baloldali paraffin felfogó kád megléte (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 3; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Eltolható tetővel rendelkező kazetta és/vagy beágyazó forma tároló, mely egymással kicserélhető (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 3; a pontszámítás módja: a) módszer
Fagyasztott metszet készítő (cryostat)
1. Szeletvastagság beállítása (60 μm alatti érték érvénytelen!; 60 μm = 1 pont; 100 μm vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Aktív ezüst ionos felületi bevonat a nagyobb higiénia biztosítása miatt (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Alacsony és magas profilú pengék befogása egy ugyanazon pengetartóban (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont)
Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
Rotációs microtom
1. Minta előtolás (18 mm alatti érték érvénytelen!; 18 mm = 1 pont; 24 mm vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
2. Mintabeállítás (x-, y-, z-tengely) (5° alatti érték érvénytelen!; 5° = 1 pont; 8° vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
3. Alacsony profilú pengetartó egybeépített pengekiadóval (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 6; a pontszámítás módja: a) módszer
Szövettani metszetfedő automata
1. A fedőfej adagoló fej minden alkalommal amikor a fedőlemez rákerül a tárgylemezre egy kis oldószer tartályban megtisztul (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer
Meleg víztelenítő automata
1. A kád mágneses keverőlapáttal rendelkezik (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Aktív paraffin tisztítási program (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Reagens kezelő rendszer (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. A reagensek automatizált feltöltése/kiürítése (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Reagens kamra minimum hőmérséklete (A 45ºC felső tartomány alatti érték érvénytelen!; 45ºC = 1 pont; 55 °C vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 3; a pontszámítás módja: c) módszer
6. Minimum 9 felhasználói program lehetősége (A 9 alatti érték érvénytelen!; 9 = 1 pont; 15 vagy annál nagyobb értékek = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: c) módszer
Az orvos-szakmai minimumfeltételek, és az azokon túlmutató elvárások 5. rész Gasztroenterológiai videoendoszkópos eszközrendszere:
Gasztroenterológiai torony
1. Videoprocesszor: A vezérlőegységhez csatlakoztathatók a Kórház meglévő Olympus flexibilis videóendoszkópjai (CF-Q145; GIF-Q165; TJF-145.) (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 15; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Videoprocesszor: Magyar nyelvű menürendszer (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
3. Videoprocesszor: Digitális kimenet megléte (pl. SDI) (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
4. Videoprocesszor: A képkimerevítési funkció használata esetén több képből a legélesebb kiválasztása automatikusan (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
5. Fényforrás: A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
6. Videokolonoszkóp: A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
7. Videokolonoszkóp: Változtatható bevezető cső merevség megléte (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 5; a pontszámítás módja: a) módszer
8. Videokolonoszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
9. Videogasztroszkóp: A fényszűrő funkció optikai szűréssel valósul meg (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
10. Videogasztroszkóp: Az endoszkóp egyetlen, vízhatlan csatlakozóval csatlakozik a videóendoszkópos toronyhoz (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 10; a pontszámítás módja: a) módszer
Nagyfrekvenciás vágó
1. Pulzus üzemű vágás (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 4; a pontszámítás módja: a) módszer
2. Az egyes üzemmódok közötti váltás lábkapcsolóval is lehetséges (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 4; a pontszámítás módja: a) módszer
Automata endoszkóp mosó és fertőtlenítő gép
1. Beépített vízlágyítóval és vízmelegítővel rendelkezik (Nem = 1 pont; Igen = 10 pont) Súlyszáma: 2; a pontszámítás módja: a) módszer

Az Ajánlatkérő a pontszámok kialakításánál a kerekítés általános szabályait alkalmazza, két tizedes jegy pontossággal. Ajánlatkérő előírja, hogy a fenti értékelési részszempontokra vonatkozó megajánlások csak pozitív értékek lehetnek, nulla és negatív érték nem ajánlható meg, a nulla vagy negatív megajánlást tartalmazó ajánlat érvénytelen.
5./ A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
[x] igen [ ] nem
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2./GP.2. és III.2.3./MSZ1. MSZ.2. MSZ.3. pont
6./ Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások:
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti a Kbt. 59.§-ban foglaltak szerint. A biztosíték összege az ajánlattevők esélyegyenlőségének biztosítása mellett, a felek ajánlati kötöttségének megsértése esetére az ajánlatkérőnél előreláthatólag felmerülő veszteség mértékére tekintettel: I. részajánlati kör.: 3.500.000,- Ft, II. részajánlati kör.: 3.500.000,- Ft. III. részajánlati kör.: 8.000.000,- Ft, IV. részajánlati kör.: 1.000.000,- Ft, V. részajánlati kör.: 500.000,- Ft. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő nevében eljáró számlájára (10403181-00019460-00000002) történő befizetésével, bankgarancia vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. A befizetés igazolása az átutalást/befizetést igazoló banki bizonylat hiteles másolati példányának, illetve bankgarancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel való biztosítéknyújtás esetén a bankgarancia, illetve a kötelezvény eredeti példányának az ajánlathoz való csatolásával teljesítendő. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlattételi határidő lejártától számított 60. napon 17.00 óráig kell érvényben és lehívhatónak lennie.
A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. (Kbt. 25.§ (5) bekezdés) Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése (Kbt. 59.§ (4) bekezdése) esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg.
7./ Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: [ ] igen [x] nem
Ajánlattevő benyújtott ajánlatának tartalmaznia kell nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy: a közbeszerzés bizonyos részéhez, illetve annak teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót igénybe kíván-e venni. Ha igen, mely részéhez és milyen mértékben, milyen százalékos arányban. [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a)-b) pontja] Továbbá, hogy az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevő önállóan vagy más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg. [Kbt. 55.§ (5) bekezdés] Ajánlattevő a nyilatkozatot nemlegesség esetén is köteles benyújtani.
8./ Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 67.§ rendelkezései szerint biztosítja.
9./ Az ajánlatokat 1 eredeti és 1 db, a papír alapú példánnyal mindenben megegyező elektronikus másolati példányban, zárt csomagolásban kell benyújtani, a csomagoláson minimálisan a következőket kell feltüntetni: a közbeszerzési eljárás tárgyát; az Ajánlatkérő nevét és címét; az ajánlattételi határidő lejártáig NEM BONTHATÓ FEL. Az eredeti papír alapú és az elektronikus példány közötti eltérés esetén az eredeti papír alapú példány tartalma az irányadó.
10./ Az ajánlatkérő kiköti, hogy személyesen ajánlatokat leadni csak hétfőtől csütörtökig 9:00-14:00-ig, pénteken 9:00-12:00 óráig lehetséges azzal, hogy az ajánlattételi határidő lejártának napján az ajánlatoknak 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat postai megküldése esetén az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlattevőknek az ajánlattételi határidő lejártának napján 10.00 óráig be kell érkeznie. Az ajánlat beadási módja megválasztásának minden következményét az ajánlattevő köteles viselni!
11./ Az ajánlattevő csatoljon ajánlatában részajánlati körönként „Felolvasólap”-ot, mely tartalmazza az alábbi adatokat: az ajánlattevő(k) neve; az ajánlattevő(k) címe/székhelye/lakóhelye; a nettó ajánlati ár; azon számszerűsíthető adatok, amelyek a „Műszaki tartalom” értékelési részszemponton értékelésre kerülnek, a jótállási idő.
12./ Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban esetlegesen devizában feltüntetett értékek átváltásának szabályai: az árbevétel és a beszámolói adatok tekintetében az üzleti év, a referenciák tekintetében pedig a teljesítéssel érintett naptári év fordulónapját kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
13./ A jelen felhívás III.2.2. 2./ pontjában az utolsó három, számviteli jogszabályok szerinti beszámoló alatt a jelen felhívás feladásától számított elmúlt három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti, „A számvitelről” szóló 2000 évi C. törvénynek megfelelő módon elkészített beszámolót érti.
A hivatkozott pontban meghatározott mérleg szerinti eredmény a „számvitelről” szóló 2000. évi C törvény 70. § (2) bekezdése szerinti tartalmú kategória. Külföldi honosságú gazdasági szereplő csatoljon nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy beszámolójának mely pontja tartalmazza az erre vonatkozó adatokat, vagy ha pénzügyi beszámolója nem tartalmaz kifejezetten ilyen sort, akkor a beszámoló csatolása mellett, annak adatai alapján adja meg külön nyilatkozatban ezen értéket. Amennyiben a gazdasági szereplő a személyes joga szerint beszámoló közzétételére nem köteles, vagy nem kell készítenie, úgy külön nyilatkozatban adja meg a fentieknek megfelelően kiszámított mérleg szerinti eredményét.
14./ Az ajánlatkérő III.2.3. pontjában a műszaki szakmai alkalmasság körében előírt alkalmassági feltételeknél olyan referencia munkát/munkákat fogad el, ahol az előírt feladatot maga az ajánlattevő, vagy az ajánlattevő oldalán a referencia igazolásához igénybevett azon szervezet, aki a referencia tekintetében kiírt alkalmassági követelmény igazolásában részt vesz maga végzett el ténylegesen.
15./ Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a korábbi teljesítések tekintetében tájékozódjon.
16./ A teljes ajánlati felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
17./ Az ajánlatban meg kell jelölni a Kbt. 26. §-ban foglaltak figyelembevételével
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
18./ Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.
Ebben az esetben:
a) ha az alkalmasság igazolásakor bemutatott, más szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni és ennek módjáról nyilatkozik, ilyen nyilatkozatnak tekintendő az is, ha a szervezet alvállalkozóként megjelölésre került, vagy
b) ha az alkalmassági követelmény korábbi árubeszerzések teljesítésére vonatkozik, az ajánlattevő nyilatkozik arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során azt a szervezetet, amelynek adatait az alkalmasság igazolásához felhasználja, amely lehetővé teszi e más szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során, vagy
c) a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során - az a) pontban foglalt esetektől eltérően - akkor is, ha az adott alkalmassági követelmények nem a teljesítéskor ténylegesen rendelkezésre bocsátható erőforrásokra vonatkoznak. Ebben az esetben az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
19./ Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat, vagy egyéb személyt képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.
20./ Ajánlatkérő az aláírási jogosultságok ellenőrzése céljából az ajánlattevő(k), alvállalkozók, ajánlatban nyilatkozatot tevő egyéb szervezet(ek) adatait a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon ellenőrzi. Abban az esetben, ha a cégkivonat a fenti útvonalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.
21./ A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, ahol az Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – egyszerű másolatban is benyújtható azzal, hogy az Ajánlatkérő megköveteli a közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgáló (garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat, meghatalmazás) eredetiben történő benyújtását.
22./ Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő eredeti (!) nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése).
23./ A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés, írásbeli és szóbeli cselekmény magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel idegen vagy részben idegen nyelvű okiratokat, nyilatkozatokat nem fogad el. Abban az esetben, amennyiben a nyilatkozat vagy okirat egészben vagy részben nem magyar nyelven kiállított, az Ajánlattevő által készített vagy készíttetett fordítást kell csatolni közvetlenül a nyilatkozat vagy okirat után, melynek szöveghűségét cégszerű aláírással kell igazolni (felelős fordítás). Amennyiben a fordítás nem felel meg az alapnyilatkozatnak, alapokiratnak, akkor az hamis nyilatkozattételnek minősül.
26. Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy az esetleges konkrét termékre, vagy folyamatra utalás csak a termék, vagy folyamat egyértelmű beazonosítását szolgálja, az Ajánlattevő ajánlatában szerepeltethet ettől eltérő terméket, folyamatot is, amennyiben az a kiírás feltételeit minden szempontból teljesíti. Egyenértékű termék megajánlása esetén a termék jellemzőit - amellyel az egyenértékűség igazolható- az ajánlattevőnek az ajánlatában kell igazolnia. Az igazolásnak alkalmasnak kell lennie arra, hogy abból az ajánlatkérő kétséget kizáró módon meg tudja állapítani az egyenértékűséget.
27. Az ajánlattevőknek, az ajánlatkérő 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 46.§ (1) c) pontjában foglalt adatszolgáltatásikötelezettsége miatt a teljes ajánlatát elektronikusan, pld: pdf. formátumban, az ajánlat mellékleteként -CD-n vagy más adathordozón - is csatolnia kell az ajánlatához.
28. Az Ajánlatkérő az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy – a nyertes visszalépése esetén – az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
29. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást (közös ajánlattevők megállapodása) legalább az alábbiak szerint: tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg aki a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak, tartalmazza a vezető konzorciumi tag megjelölését, aki felel a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés végrehajtásáért.
A megállapodásnak az ajánlat benyújtásának napján érvényesnek és hatályosnak kell lennie, és hatálya, teljesítése, alkalmazhatósága vagy végrehajthatósága nem függhet felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltételtől és harmadik személy illetve hatóság jóváhagyásától.
A közös ajánlattevők képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők tételes megjelölését.
30. Az ajánlattevő csatoljon a dokumentációban meghatározott táblázat szerint összefoglaló táblázatot és/vagy nyilatkozatot arról, hogy az alkalmassági feltételek mely pontjának mely bemutatott elemmel (dokumentummal) felel meg. A táblázat formájára vonatkozó javaslatot a dokumentáció tartalmazza. Jelen táblázatnak összefoglaló jellegűnek kell lennie, azaz az alvállalkozók és esetleges erőforrás szervezetek adatait, igazolásait, általuk bemutatottakat is tartalmaznia kell.
31. A Kbt. 125. § (7) bekezdése alapján a külföldi adóilletékességű ajánlattevő nyertessége esetén köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.
32. Ajánlatkérő a Kbt. 125. § (10) bekezdése alapján tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy amennyiben a projektben a támogatási szerződés véghatárideje hosszabbítása válik szükségesség, úgy a végteljesítési határidő ezen időpontra módosul. Továbbá tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy jelen esetben nem áll fenn a Kbt. 132. §-ra vonatkozó szerződés módosítás.
33. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy projekttársaságot a nem közös nyertes ajánlattevő sem hozhat létre. (A közös ajánlatot benyújtó nyertesek számára ajánlatkérő gazdasági társaság, illetve jogi személy létrehozását nem teszi kötelezővé, illetve nem teszi lehetővé.)
34. Az ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a Ptk. szabályai az irányadók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (töltse ki a VI.4.2 rovatot vagy szükség esetén a VI.4.3 rovatot)
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
Jogorvoslati kérelem benyújtható a Kbt. 137. §-ban foglaltak szerint.
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2014/08/01 (nap/hónap/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
E-mail: emo@emort.hu, kozbeszerzes5@emort.hu, kozbeszerzes@emort.hu
Fax: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
Internetcím (URL): www.emort.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
E-mail: emo@emort.hu, kozbeszerzes5@emort.hu, kozbeszerzes@emort.hu
Fax: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
Internetcím (URL): www.emort.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Első Magyar Önkormányzati Vagyon-és Adósságkezelő Kft.
Nemzeti azonosító (ha ismert): cím: Balassi Bálint u. 9-11. IV. em. 3.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Móricz Zsolt
Telefon: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
E-mail: emo@emort.hu, kozbeszerzes5@emort.hu, kozbeszerzes@emort.hu
Fax: +36 1 3028011, +36 1 2690270, +36 1 2690268
Internetcím (URL): www.emort.hu
IV ) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosító (ha ismert): Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
……. (Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)…..
 
B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés: MRI készülékek
1) Rövid meghatározás:
MRI készülék beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33113000-5
3) Mennyiség:
1 db MRI berendezés
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 255481850 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése (adott esetben a beszereléshez szükséges építészeti munkálatok ellátása), beállítása és üzembe helyezése;
- sikeresen zárult - az MRI készülék vonatkozásában - az egy hetes időtartamú próbaüzem;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 2 Elnevezés: Intenzív ellátás eszközei
1) Rövid meghatározás:
Intenzív ellátás eszközeinek beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33123200-0
33191100-6
33157000-5
33182100-0
33172100-7
3) Mennyiség:
- 12 db Intenzíves monitor (hálózatban)
- 1 db Központi monitor 12 ágyhoz (1 db számítógéppel, 2 db monitorral és1 db lézer printerrel)
- 1 db Hordozható monitor + defibrillátor
- 1 db MRI kompatibilis monitor
- 2 db Mennyezetei tandem statív
- 1 db Fali ellátó intenzív sáv
- 3 db Transzport PaceMaker
- 12 db Intenzív ágy matraccal
- 1 db Betegmelegítő és hűtő
- 4 db Vér és infúzió melegítő
- 1 db EKG 12 csatornás + kocsi
- 1 db Laryngoscope készlet
- 33 db Fecskendős infúziós pumpa
- 4 db Volumetriás infúziós pumpa
- 2 db Enterális tápláló pumpa
- 1 db Transzport respirator MRI kompatibilis
- 1 db Respirátor magas tudásszintű funkcióval
- 2 db Respirátor közepes tudásszintű funkcióval
- 1 db PCD - Videolaringoscop (MEDPLAN)
- 1 db Flexibilis intubációs fiberoscope
- 1 db JET respirátor + kocsi oda-vissza fúvókás
- 1 db Cardiac Output monitor
- 1 db Ágytálmosó automata
- 1 db Neopuff Infant újszülött lélegeztető
- 1 db Handi oxigén analizátor
- 1 db cC2s mikro konvex vizsgáló fej, meglévő UH készülékhez
- 6 db Altatógép monitorral
- 2 db Defibrillátor, bifázisos
- 6 db Vér és infúzió melegítő
- 6 db Fecskendős infúziós pumpa
- 2 db TCI pumpa
- 1 db Betegmelegítő
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 258512096 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése, beállítása és üzembe helyezése;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 3 Elnevezés: Műtéti technológiai komplex eszközrendszere
1) Rövid meghatározás:
Műtéti technológiai komplex eszközeinek beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33169000-2
31524110-9
33192230-3
33125000-2
3) Mennyiség:
- 3 db "C" íves RGT képerősítő 9"
- 10 db Ólomkötény egészalakos 0,25- ös pb tartalom
- 1 db Intraoperatív DSA képerősítő berendezés
- 7 db Mobil tönkös fix lapos műtőasztal
- 2 db Traumatológiai extenziós toldat
- 1 db Műtőasztal tartozékok a 7 műtőasztalhoz
- 1 db Carbonlap tartozékok
- 6 db Mennyzeti LED-es műtőlámpa
- 1 db Arthroscopos torony komplett
- 1 db Sebészeti laparascopos torony 2 monitorral
- 1 db Sebészeti ultrahangos vágó
- 5 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágó, tartozékokkal
- 1 db Nagyfrekvenciás sebészeti vágó, argon gázos
- 3 db Fixateur externe rendszer
- 2 db Légsűrítéses univerzális traumatológiai motor komplett felszereléssel, tartozékokkal, velőűr felfúrásos készlettel
- 1 db Kézi műszerek
- 1 db Szemészeti mikroszkóp
- 1 db Urológiai TURP torony
- 1 db Nőgyógyászati laparascopos torony
- 2 db Műszermosogató gép 10 DIN tálcás, kirakó, berkó kocsival
- 1 db Műszermosogatógép 15 DIN tálcás, kirakó, berakó kocsival
- 1 db Szárító szekrény
- 1 db Gőz/formaldehid sterilizáló berendezés 6 STE kialkítású, be/ki rakó kocsival, kamrasín, kamrapolccal
- 2 db Gőz sterilizáló, 6 STE kapacitással, be/ki rakó kocsival, kamrasín, kamrapolccal
- 40 db Asepta doboz különböző méretben
- 1 db 2 ajtós alacsony hőmérsékletű sterilizáló 100 literes
- 2 db Nagyítós ellenőrző lámpa
- 1 db Ultrahangos mosogató 20 literes
- 1 db Ultrahangos mosogató 30 literes
- 2 db Fóliahegesztő, Papír-műanyag csőfólia hegesztéshez + tartozékok
- 1 db Mosó/átfúvó pisztoly vizes
- 2 db Mosó/lefuvató pisztoly sűrített levegős
- 1 db Mobil hideg ködös légfertőtlenítő berendezés
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 589972756 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése (adott esetben a beszereléshez szükséges építészeti munkálatok ellátása), beállítása és üzembe helyezése;
- sikeresen zárult – a központi sterilizáló mosogatógépek és az autoklávok vonatkozásában – az egy hetes időtartamú próbaüzem;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 4 Elnevezés: Patológia eszközrendszere
1) Rövid meghatározás:
Patológia eszközrendszereinek beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33900000-9
33910000-2
33912000-6
3) Mennyiség:
- 1 db Kiágyazó asztal (paraffinos)
- 1 db Metszet inkubáló termosztát
- 1 db Fagyasztott metszet készítő cryostat
- 1 db Desztilláló készülék
- 1 db Rotációs microtom
- 1 db Szövettani metszetfedő automata
- 1 db Meleg víztelenítő automata
- 1 db Metszetscanner + szoftver
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 73508801 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése, beállítása és üzembe helyezése;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

B. MELLÉKLET
részekre vonatkozó információk
Rész száma 5 Elnevezés: Gasztroenterológia videoendoszkópos eszközrendszere
1) Rövid meghatározás:
Gasztroenterológia videoendoszkópos eszközrendszereinek beszerzése
2) Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:33100000-1
További tárgyak:33168100-6
3) Mennyiség:
- 1 db Videoprocesszros
- 1 db Monitor 19"-os
- 1 db Állvány
- 1 db Vágó
- 2 db Gasztroszkóp
- 1 db Colonoscop
- 2 db Automata endoszkópmosó berendezés
(ha ismert, csak számokkal) Becsült költség áfa nélkül: 39760280 Pénznem: HUF
vagy
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva)
vagy
Kezdés (nap/hónap/év)
Befejezés (nap/hónap/év)
5) További információk a részekről:
A szerződés időtartama: szerződéskötéstől számított 120 nap. – Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
A szerződés (a Kbt. ezirányú rendelkezéseivel összhangban) akkor tekinthető teljesítettnek, ha:
- a fenti eszközök leszállítását követően megtörtént azok beszerelése, beállítása és üzembe helyezése;
- megtörtént a felhasználók betanítása az alábbiak szerint:
o eszközcsoportonként legalább 4 órás időtartamban,
o az adott eszközcsoport utolsó eszközének átvételét követő 15 napon belül,
o Ajánlatkérő székhelyén.
------------------(Ezt a mellékletet a részek számának megfelelő példányban kell használni) ----------------

C1. melléklet
Általános beszerzés
A II. szakaszban (A szerződés tárgya) említett szolgáltatási kategóriák
2004/18/EK irányelv
Kategória száma [ 1 ]
Tárgy
1
Karbantartási és javítási szolgáltatások
2
Szárazföldi szállítási szolgáltatások[2], beleértve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat és a futárszolgálatokat, kivéve a postai küldemények szállítását
3
Légi személyszállítási és teherfuvarozási szolgáltatások, kivéve a postai küldemények szállítását
4
Szárazföldi[3] és légipostai küldemények szállítása
5
Távközlési szolgáltatások
6
Pénzügyi szolgáltatások:
(a) Biztosítási szolgáltatások (b) Banki és befektetési szolgáltatások [4]
7
Számítógépes és azzal összefüggő szolgáltatások
8
Kutatási és fejlesztési szolgáltatások[5]
9
Számviteli, könyvvizsgálói és könyvelési szolgáltatások
10
Piackutatási és közvélemény-kutatási szolgáltatások
11
Vezetési tanácsadó szolgáltatások[6] és az ezzel összefüggő szolgáltatások
12
Építészeti szolgáltatások; mélyépítési szolgáltatások és integrált mélyépítési szolgáltatások; városrendezési és tájrendezési szolgáltatások; az ezekkel összefüggő tudományos és műszaki tanácsadási szolgáltatások; műszaki vizsgálati és elemző szolgáltatások
13
Reklámszolgáltatások
14
Épülettakarítási szolgáltatások és ingatlankezelési szolgáltatások
15
Kiadói és nyomdai szolgáltatások, eseti vagy szerződéses alapon
16
Szennyvíz- és hulladékkezelési szolgáltatások, fertőtlenítési és hasonló szolgáltatások
Kategória száma [ 7 ]
Tárgy
17
Szállodai és éttermi szolgáltatások
18
Vasúti szállítási szolgáltatások
19
Vízi szállítási szolgáltatások
20
Szállítási mellék- és kiegészítő szolgáltatások
21
Jogi szolgáltatások
22
Személyzetelhelyezési és -ellátási szolgáltatások 8
23
Nyomozási és biztonsági szolgáltatások, kivéve a páncélozott járművel végzett szolgáltatásokat
24
Oktatási és szakképzési szolgáltatások
25
Egészségügyi és szociális szolgáltatások
26
Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások 9
27
Egyéb szolgáltatások
1 A 2004/18/EK irányelv 20. cikke és IIA. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
2 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
3 Kivéve a 18. kategóriába tartozó vasúti szállítási szolgáltatásokat.
4 Kivéve az értékpapírok és egyéb pénzügyi eszközök kibocsátásával, eladásával, vételével vagy átruházásával kapcsolatos pénzügyi szolgáltatásokat és a jegybanki tevékenységet (szolgáltatást). Nem tartoznak ide továbbá: a föld, meglévő épületek vagy egyéb ingatlan, illetve az arra vonatkozó jogok bármilyen pénzügyi eszköz segítségével történő megvásárlásához vagy bérléséhez kapcsolódó szolgáltatások. Mindazonáltal az adásvételi vagy bérleti szerződés megkötésével egyidejűleg, vagy az ilyen szerződés megkötése előtt vagy után bármilyen formában megkötött, pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződések az irányelv hatálya alá tartoznak.
5 Kivéve a kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat, nem értve ide azt az esetet, ha annak eredményét kizárólag az ajánlatkérő hasznosítja tevékenységi körében, és az ellenszolgáltatást teljes mértékben az ajánlatkérő teljesíti.
6 Kivéve a választottbírósági, a közvetítői és a békéltetési szolgáltatást.
7 A 2004/18/EK irányelv 21. cikke és IIB. melléklete szerinti szolgáltatási kategóriák.
8 Kivéve a munkaszerződéseket.
9 Kivéve a műsorszolgáltatók által kötött, műsoranyagok megszerzésével, fejlesztésével, saját vagy koprodukciós készítésével kapcsolatos, illetve a műsorszolgáltatási időtartammal kapcsolatos szerződéseket.