Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés Adásvétel
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:15707/2014
CPV Kód:42716000-8;42716120-5;42716200-0;42718100-3
Ajánlatkérő:Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Teljesítés helye:8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. (Székesfehérvár, belterület, 9198/1. hrsz. alatt felvett ingatlan)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság
Postai cím: Visegrádi utca 49
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1132
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Juhász Roland
Telefon: 0614129725
E-mail: kozbeszerzes@szgyf.gov.hu
Fax: 0614129725
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
x Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
TIOP-3.2.4-13/1. kódszámú, autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásra benyújtott, és támogatásban részesített TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 azonosító jelű, „Együtt haladunk” című projekt megvalósításához kapcsolódó mosoda felszerelése szállítási szerződés keretében, a kapcsolódó oktatási szolgáltatások ellátásával.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
x Árubeszerzés
x Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8000 Székesfehérvár, Kikinda u. 1. (Székesfehérvár, belterület, 9198/1. hrsz. alatt felvett ingatlan)
NUTS-kód: HU211
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
TIOP-3.2.4-13/1. kódszámú, autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásra benyújtott, és támogatásban részesített TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 azonosító jelű, „Együtt haladunk” című projekt megvalósításához kapcsolódó mosoda felszerelése szállítási szerződés keretében, a kapcsolódó oktatási szolgáltatások ellátásával.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:42716000-8
További tárgyak:42716120-5
42716200-0
42718100-3
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Nyertes ajánlattevő feladatát képezik az alábbi gépek és eszközök szállítása:
Mosodai gépek:
1 db Magas centrifuga fordulatú mosó-csavarógép
- Kapacitás: 1:10 töltési tényezővel: 50-60 kg
- Fűtési mód: elektromos
- Fűtő teljesítmény: 50-70 kW
- Dobtérfogat: 500-600 liter
- Centrifuga fordulat: min. 800 rpm
- G-faktor: minimum 350
- Hideg- és meleg-víz csatlakozás: 2 db, méret 1”
- Szennyvíz csatlakozás: 2 db méret 3”
- Szabadon programozható mikroprocesszoros vezérlés
- Magyar nyelvű menürendszer
- Feszültség: 400V, 3fázis/50Hz
- Maximális befoglaló méretek (mm): 1620 mély, 1910 magas, 1200 széles
- Nettó súlya: max. 1650 kg
- A gép burkolata, dobja és üstje rozsdamentes acél

2 db magas centrifuga fordulatú mosó-csavarógép
- Kapacitás: 1:10 töltési tényezővel 24-26 kg
- Dob-térfogat: 240-260 liter
- Fűtési mód: elektromos
- A vezérlés mikroprocesszoros, min 15 gyári programmal
- Elektromos teljesítmény: 18-24 kW
- Centrifugálási fordulatszám: min. 950 rpm
- „G” faktor, centrifugálási jelzőszám: min. 400
- Szennyvízleeresztés: 1 db leeresztő szeleppel (#76 mm)
- Elektromos csatlakozás: 400V, 3 fázis 50-60 Hz (5 vezeték)
- Maximális befoglaló méretek (mm): szélesség 990, magasság 1450, mélység 1200
- Nettó tömeg: max. 450 kg
- A gép dobja és üstje rozsdamentes acél.
- Víz- és energiatakarékos mosóprogramok

1 db magas centrifuga fordulatú mosó-csavarógép
- Kapacitás: 1:10 töltési tényezővel 7-10 kg
- Dob-térfogat: 70-100 liter
- Fűtési mód: elektromos
- A vezérlés mikroprocesszoros, min. 15 gyári program
- Elektromos teljesítmény igény: 6-9 kW
- Centrifugálási fordulatszám: min. 1150 U/min
- „G” faktor, centrifugálási jelzőszám: min. 400
- Szennyvízleeresztés: 1 db leeresztő szeleppel (#76 mm)
- Elektromos csatlakozás: 400V, 3 fázis 50-60 Hz (5 vezeték)
- Maximális befoglaló méretek (mm): szélesség 750, magasság 1200, mélység 750
- Nettó tömeg: max. 180 kg
- A gép dobja és üstje rozsdamentes acél.
- Víz- és energiatakarékos mosóprogramok
2 db Gázfűtésű, forgódobos szárítógép
- Kapacitása: 1:20 töltési tényezővel 34-36 kg
- Fűtési mód: gáz, G 20 gázminőség
- EC Mikroprocesszoros vezérlés
- Dob térfogat: 680-720 liter
- Nagyméretű ajtó: min. Ø 800 mm,
- Gáz csatlakozás 3/4”
- Légáramlás: 1000-1300 m3/ó
- Kiszellőzés: 200 mm
- Fűtő teljesítmény: 35-55 kW
- Feszültség: 380-400V/3AC/50Hz
- Maximális befoglaló méretek (mm): 970 széles, 1500 mély, 2000 magas
- Nettó tömeg: max. 320 kg
1 db Gázfűtésű, forgódobos szárítógép
- Kapacitása: 1:20 töltési tényezővel 16-18 kg
- Gáz fűtésű G 20 gázminőség
- EC Mikroprocesszoros vezérlés
- Dob térfogat: 320-360 liter
- Nagyméretű ajtó: min. Ø 700 mm
- Légáramlás: 600-950 m3/ó
- Gáz csatlakozás: 3/4”
- Fűtő teljesítmény: 21-26 kW
- Kiszellőző cső: 200 mm
- Feszültség: 380-400V/3AC/50Hz
- Maximális befoglaló méretek (mm): 1300 mély, 1700 magas, 800 széles
- Nettó súlya: max. 280 kg

1 db Gázfűtésű, szalagos mángorlógép
# Henger átmérő: 500-600 mm
# Munkaszélesség: 2000-2200 mm
# Hengerek száma: 1
# Fűtési mód: gáz G 20 minőség
# Fűtési teljesítmény: 34-38 kW
# Vasalási teljesítmény: 60-90 kg/h (40% visszamaradó nedvességtartalom és 100 % pamut alapanyag esetén)
# Gáz csatlakozás: 3/4"
# Elszívás csatlakozás: Ø 150-200 mm
# Villamos hálózat: 400 V/50 Hz 3 fázis
# Elszívott levegő mennyiség: 500-1000 m3/ó
# Maximális befoglaló méretek (mm): széles 3400, mély 1100, magas 1300.

2 db Karusszel-prés
- Fűtési mód: elektromos
- Fűtési teljesítmény: 10-13 kW.
- Kapacitás: 16-22 kg/óra
- A vasaláshoz javasolt visszamaradó nedvesség: 5-10 %
- Működése: préselés pneumatikusan, (külső sűrített levegő hálózatra csatlakozandó)
- Működés módja: félautomata.
- Szüksége sűrített levegő: 3-6 bar
- Az alsó rész külső elszívásra csatlakoztatható
- Sűrített levegő csatlakozás: 3/8”- ½”
- Elektromos csatlakozás: 400V50 Hz 3 fázis
- A gép működéséhez szükséges terület (a kezelő személy nélkül) max.: 2000 x 2200 mm magasság: 1100-1300 mm.
- Súly: max. 950 kg
1 db gallér és kézelő vasalóprés
- Pneumatikus működésű vasalóprés (külső sűrített levegő hálózatra csatlakoztatható)
- Szükséges sűrített levegő: 6 bar
- Alkalmas gallér és két kézelő ujja préselésre egy taktusban.
- Az alsó rész külső elszívásra csatlakoztatható vagy saját elszívással
- Elektromos fűtés: 3 kW
- Sűrített levegő csatlakozás: 3/8”- ½”
- Elektromos csatlakozás: 400V50 Hz 3 fázis
- A gép működéséhez szükséges terület (a kezelő személy nélkül) max.: 1200x800 mm, magasság: 1900 mm-ig (felnyitott állapotban).
- Gép súlya: max. 180 kg

3 db ipari gőzfejlesztős vasalóasztal komplett
Vasalóasztal
- Univerzális minimum 1000 x 400 mm alappárna
- Fűtött asztal, szívó-fúvó kivitelben
- Állítható kelmetartó
- Asztalfűtés: 600-700 W
- Elszívó motor teljesítmény: 100-150 W
- Fúvó motor teljesítmény: 100-150 W
- Villamos hálózat: 230 V 50 Hz 1 fázis
Gőzfejlesztő
- 2,0 - 3,5 l kazántest
- Teljesítmény: 2,5-3,5 kg gőz/óra
- Gőznyomás: 2,5-3,5 bar
- Villamos teljesítmény: 1000-1300 W
- Villamos hálózat: 230 V 50 Hz 1 fázis
- Iszapoló csap
- Ipari kézi vasalóval felszerelve

Egyéb mosodai berendezések és felszerelések

1 db hitelesített elektronikus mérleg:
- Méréshatár: 60-70 kg
- Hitelesített.
- Mérésosztás: 10-20 g
- Plató mérete: min 45x55 cm
- Beépített akkumulátor és háttérvilágítás
- Teljes tartományban tárázható
- LCD kijelző
- Darabszámlálási üzemmód
- Rozsdamentes mérőfelület

5 db - Rácsos műanyag mosodai kocsi:
- Polipropilén kivitel
- 125-150 mm-es kerekekkel
- 2 fix és 2 önbeálló kerékkel
- Méretek: hosszúság: 130-140 cm
szélesség: 70-80 cm
magasság: 80-90 cm

20 db - Tartósan felületkezelt rácsos acél mosodai kocsi
- Galvanizált, cinkezett vagy sárgára kadmiumozott acél keretes felépítés és oldallapok.
- Talapzat: acélkeretbe foglalt fenol-gyanta tábla
- Mérete: körülbelül 600x700x1700 mm
- Oldalak száma: 4, melyből egy oldal nyitható
- Nyitható oldal: vízszintesen osztott, fel-, lehajtható/nyitható ajtóval
- Információs táblával ellátva
- Kerekek: 2 önbeálló és 2 fix, gumikerék #125 mm-es átmérő, az önbeálló két kerék fékezhető.
- Textilburkolattal

20 db – Tisztáru raktári polc
- Mérete (mm): körülbelül 2200 magas, 500 mély, 1000 széles
- Elemenként 4 db polccal
- Felülete: rozsdamentes, mosható
- Anyaga: fém

8 db – Lerakó- és hajtogató asztal
- Mérete (mm): 800 magas, 600 mély, 1400 széles
- Mosható felülettel
- Világos színben

90 db – Mosóhálók 4 féle színben
- Mérete: különböző méretekben, 40x50cm és 60x80cm között
- 4 különböző színben
- Gyorszáras kivitelben
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá a helyszínre szállított gépek, berendezések beszerelése, próbaüzem lefolytatása, valamint a kezelő személyzet oktatása.
Ajánlatkérő az alábbi részhatáridők figyelembe vételével kéri a teljes szolgáltatás teljesítését:
- eszközök leszállításának részhatárideje: 2014. december 20.
- helyszínre szállított eszközök beszerelése 2015. január 30.
- próbaüzem lefolytatása: 2015. február 2- 15.
- kezelő személyzet oktatása: 2015. február 16-28.

A beszerzésre kerülő eszközök becsült értéke tartalmazza a beszerelés költségét is, valamint a kezelő személyzet oktatásának becsült értékét 2.500.000 Ft + ÁFA összegben.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 38732000 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2014/09/30 (év/hó/nap)
Befejezés 2015/02/28 (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
1.) Kötbérek:
Ajánlatkérő szerződésszegés esetére kötbért köt ki. A nyertes ajánlattevőként szerződő fél kötbérfelelősséggel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)

a) Késedelmi kötbér:
Késedelmes teljesítés (határidőre történő szállítás és a kapcsolódó szolgáltatások II.2.1. pont szerinti részhatáridői) esetére Ajánlatkérő előírja késedelmi kötbér vállalását, amelyet ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kíván. A késedelmi kötbér minimális mértéke nettó 50.000,- Ft / késedelmes nap, maximális mértéke 200.000,- Ft / késedelmes nap. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a nettó 200.000,- Ft / késedelmes nap, vagy azt meghaladó ajánlatok egységesen 10 pontot kapnak.
Nyertes ajánlattevő a megállapított teljesítési határidő (a teljesítési részhatáridők esetében is) vonatkozásában a késedelem minden napjára a fentiek szerint vállalt kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek. A késedelmes teljesítés esetén számított késedelmi kötbér összege nem lehet több, mint a kötbér alapjaként figyelembe vett a nettó egyösszegű ajánlati ár 20,0 %-a. Amennyiben a késedelmes teljesítés miatt fizetendő késedelmi kötbér összege eléri a nettó egyösszegű ajánlati ár 20,0 %-át, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni.
b) Hibás teljesítési (minőségi) kötbér:
Hibás teljesítési kötbér mértéke 5,0 %. A kötbér alapja a hibásan teljesített eszközök nettó ajánlati ára. Amennyiben Ajánlatkérő (Megrendelő) kijavítást vagy kicserélést igényel, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő időtartamra.
c) Meghiúsulási kötbér:
Ajánlattevő (Vállalkozó) vállalja, hogy amennyiben olyan okból, amelyért felelős, nem teljesít, az Ajánlatkérő (Megrendelő) részére a nettó egyösszegű ajánlati ár 20,0%-ának megfelelő összegű meghiúsulási kötbért fizet.
2.) Jótállás:
Ajánlatkérő jótállási kötelezettség vállalását is előírja, melynek minimális időtartama 24 hónap. A jótállási időre vonatkozó megajánlásokat ajánlatkérő a bírálati szempontok között értékelni kívánja. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a 48 hónap, vagy annál magasabb jótállási időre vonatkozó vállalások egységesen 10 pontot kapnak.
3.) Előleg-visszafizetési biztosíték:
Ajánlattevő a szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy előleg igénylése esetén az előleggel történő elszámolást a 4/2011. (I. 28.) Kormányrendeletben felhatalmazott szervezet által részletesen szabályozott módon köteles megtenni.
Szállítói előleg igénylése esetén a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (3) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevő köteles a megkötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti előleg-visszafizetési biztosítékot nyújtani.
Az előleg-visszafizetési biztosíték kedvezményezettje a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja.
Előleg visszafizetési biztosítékként a gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50 %-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) szerinti állami kezesség is elfogadható a szállító előleg biztosítékaként (4/2011. Korm. r. 57/A. § (3)).
Részletszabályok: http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy előleget igényel-e, ha igen, akkor milyen mértékben, illetve az Előleg-visszafizetési biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: az előlegbekérő benyújtásától kezdődően a kifizetésre került előleg teljes elszámolásának időpontjáig.
4.) Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték:
Ajánlatkérő a Kbt. 126. §-a alapján előírja szerződést biztosító mellékkötelezettségként a jótállási igények teljesítésére biztosíték szolgáltatását a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában. A jótállási biztosítékot a teljesítés időpontjában kell rendelkezésre bocsátani az ajánlatban vállalt jótállási idő letelte utáni 30 napos határidőig.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték mértéke a megkötött vállalkozási szerződés szerinti nettó (ÁFA nélkül számított) egyösszegű ajánlati ár 5,0 %-a.
Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő nyilatkozzon ajánlatában arról, hogy a Jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot az előírt határidőre biztosítja (Kbt. 126. § (5) bekezdés). A biztosíték érvényességi ideje: a jótállási idő kezdő időpontjától (sikeres átadás-átvételi eljárás) a jótállási idő utolsó napjáig.
A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosíték az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint – lásd: Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja – nyújthatóak:
- óvadékként az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérőként szerződő fél fizetési számlájára történő befizetésével (átutalásával),
vagy
- bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy banki készfizető kezesség biztosításával,
vagy
- a meghatározott összegre vonatkozó feltétel nélküli és visszavonhatatlan biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel is.
A biztosíték kedvezményezettje Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
A szerződés finanszírozása az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetési forrásaiból történik. A támogatás intenzitása: 100,000000 %.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt. és a Támogatási Szerződés szerint közvetlen szállítói kifizetés útján teljesíti.

Nyertes ajánlattevő 1 rész-számla 1 db végszámla kiállítására van lehetősége. A részszámla kiállításának feltétele a meghatározott termékek szerződésszerű leszállítása. A részszámla összege az egyösszegű ajánlati ár 70 %-a.
A végszámla benyújtásának feltétele a leszállított eszközök üzembe helyezése, a próbaüzem sikeres lefolytatása, valamint az oktatási feladatok teljesítése.
A nyertes ajánlattevő legfeljebb a szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg kifizetését kérheti a Kbt. 131. § (2) bekezdése, valamint a 4/2011. (I.28.) Kormányrendelet 57. § (1) bekezdése, valamint az 57/A. § (1)-(6) bekezdései alapján. Ajánlattevőnek az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelő előlegszámlát kell kibocsátania.
A szállítói finanszírozásban nyújtott szállítói előleg igénylésével és elszámolásával kapcsolatos, ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által összeállított tájékoztató az ajánlattételi dokumentáció részét képezi.
A kifizetés rendje:
A számlák kiegyenlítése (mind a rész-számla, mind a végszámla vonatkozásában) a Ptk. 6:130. §. (1) - (2) bekezdésében foglaltak szerinti határidővel történik.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
Ajánlatkérő nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) nem
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdésében foglaltak szerint kell igazolni a kizáró okokat, az alvállalkozók, valamint az alkalmasság igazolásában esetlegesen részt vevő gazdasági szereplő tekintetében a Kbt. 58. § (3) bekezdése, valamint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-ban foglaltak szerint kell igazolni, tekintettel a 12. §-ban foglaltakra is.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja tekintetében a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § ib) pontja vagy a 4. § fc) pontja szerinti nyilatkozat szükséges.
A Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy olyan társaságnak minősül-e, melyet nem jegyeznek szabályozott tőzsdén, vagy amelyet szabályozott tőzsdén jegyeznek. Ha az ajánlattevőt nem jegyzik szabályozott tőzsdén, akkor a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § r) pontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Közbeszerzési Hatóságnak a Közbeszerzési Értesítő 2014. évi 57. számában 2014.05.16. napján megjelent a „Közbeszerzési Hatóság útmutatója a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 56-57. §-ában, valamint a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2-3. §-ában hivatkozott igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában” tárgyú Útmutatójára. Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
Nyilatkozat benyújtása esetén annak kelte nem eshet az eljárást megindító felhívás megjelenésének napját megelőző napra.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
310/2011 (XII. 23.) Korm. Rendelet 14 § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján valamennyi számlavezető, pénzügyi intézménytől származó valamennyi számlaszámára vonatkozóan nyújtson be nyilatkozatot mely tartalmazza - attól függően, hogy mikor jött létre illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak-:
•Számlaszámot
•Mióta vezeti ezt a számlaszámot
•Adott számlaszámon az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 éven (12 hónap) belül volt- e 30 napot meghaladó sorban állása.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 55. § (4)-(6) bekezdései is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 1 évben (12 hónap) pénzügyi intézmény által vezetett bármely számláján 30 napot meghaladó sorban állás volt.
A Kbt. 55 § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi helyzetre előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők közül elegendő, ha egy megfelel.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
(M1) A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 15 §. (1) bekezdés a) pont szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb mosodai gépek szállításainak ismertetése.
Az alkalmasság igazolásának módja a 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdése szerint.
A 310/2011 (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §. (5) bekezdésének megfelelően a szállítások ismertetése során legalább az alábbi adatokat kell megadni:
• a szerződés keretében szállított áru megnevezése
• az ellenszolgáltatás nettó összege
•a teljesítés ideje (év, hónap, nap),
•a szerződést kötő másik fél megnevezése,
•nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• valamint referencia igazolás esetén a referenciát adó személy megnevezése.
(M2) A 310/2011. (XII. 23.) Kormányrendelet 15.§ (1) bek. d) pontja alapján ismertesse a megajánlott eszközök jellemzőit, műszaki teljesítményének leírásával, illetve fotójának bemutatásával.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
(M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) legalább egy db, legalább nettó 30 millió Ft. mosodai gépek szállítására vonatkozó, szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.

(M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az általa megajánlott mosodai gépek jellemzői nem felelnek meg a felhívás II.2.1. pontjában rögzített jellemzőknek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
Egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft-ban)70
Késedelmi kötbér mértéke (Ft/késedelmes nap)10
Jótállási idő (hónap)20
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 38100 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A dokumentáció ellenértékének megfizetésére a Kbt. 124. §. (4) bekezdése szerinti szervezet köteles, a szerződés megkötését követő 8 napon belül, ajánlatkérő pénztárába történő befizetéssel, vagy ajánlatkérő pénzintézeti számlájára történő átutalással.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/25 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 8000 Székesfehérvár, Piac tér 12. I. emelet 103. sz. iroda
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A bontáson a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek lehetnek jelen.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
TIOP-3.2.4-13/1. kódszámú, autista és megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának elősegítése című pályázati felhívásra benyújtott, és támogatásban részesített TIOP-3.2.4-13/1-2013-0009 azonosító jelű, „Együtt haladunk” című projekt.
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: A dokumentáció igénylését legalább az alábbi információk megadásával: név, székhely (lakóhely), kapcsolattartó személy neve, levelezési cím, telefonszám, fax szám, elektronikus levelezési cím – az evagner@t-online.hu e-mail címre kell megküldeni, másolatban kérjük az Horváth István horvath.istvan@fejerszgy.hu címre is megküldeni. Az e-mail tárgyában kérjük kifejezetten megjelölni: „Dokumentáció igénylése - „Együtt haladunk” című projekt megvalósításához kapcsolódó mosoda felszerelése szállítási szerződés keretében”.
A nem megfelelő tartalommal, tárgy megjelöléssel, címzéssel, vagy elkésve megküldött dokumentáció igénylések kapcsán Ajánlatkérő nem vállal semminemű felelősséget. Az igénylést követően a dokumentáció elektronikusan kerül megküldésre, a megkért dokumentáció hiánytalan megérkezésének ellenőrzése az ajánlattevőt terheli.
A dokumentáció az ajánlattételi határidő lejártáig igényelhető.
A dokumentáció kiváltása, az ajánlat elkészítése, megküldése, postázása, esetleges szakértése, vagy az ahhoz kapcsolódó bármely költség kizárólag az ajánlattevőt terheli. Esetleges érvénytelen vagy nem nyertes ajánlat esetén megtérítési igénye az ajánlattevőnek nem lehet.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
1. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Fordított arányosítás” módszere: a megajánlott legalacsonyabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok. Ennek megfelelően a legalacsonyabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:
P = (A legjobb / A vizsgált) * (P max - P min) + P min
ahol:
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max = a pontskála felső határa (10 pont)
P min = a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
2. és 3. bírálati részszempont esetén alkalmazott bírálati módszer: „Egyenes arányosítás” módszere: a megajánlott legmagasabb értékhez viszonyítva fognak pontot kapni az ajánlatok.
Ennek megfelelően a legmagasabb értéket tartalmazó ajánlat a max. 10 pontot kapja, a többi ajánlattevő pontszáma pedig a következő képlet alapján (két tizedesjegyre kerekítéssel) kerül meghatározásra, a következő képlet szerint:
P = (A vizsgált / A legjobb) * (P max - P min) + P min
ahol:
P = a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma
P max = a pontskála felső határa (10 pont)
P min = a pontskála alsó határa (1 pont)
A legjobb = a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme
A vizsgált = a vizsgált ajánlat tartalmi eleme
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
(P1), (M1), (M2)
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amelynek összege 1.000.000,- Ft. Az ajánlati biztosítékot – amennyiben az ajánlattevő annak befizetését választja - az ajánlattételi határidő lejártáig kell „Együtt haladunk” című projekt megvalósításához kapcsolódó mosoda felszerelése szállítási szerződés keretében " közlemény feltüntetésével az ajánlatkérő a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00329905-30005400 számú bankszámlájára befizetni, átutalás esetén akkor érvényes az ajánlati biztosíték, ha annak teljes összege legkésőbb az ajánlatok benyújtásának határidejéig jóváírásra kerül.
Az ajánlatkérő számlájára történő befizetés mellett az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (2) bekezdésben meghatározott egyéb módon is teljesíthető. A befizetés megtörténtére vonatkozó bank által aláírt igazolást, (bank vagy biztosító által kibocsátott) garancia-nyilatkozatot illetve biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényt az ajánlathoz kell mellékelni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejártáig kell érvényben maradnia.
Az ajánlati biztosítékot eredeti vagy hiteles másolati példányban, nem magyar nyelvű kiállítása esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordításban kell benyújtani. Amennyiben az ajánlati biztosíték a fenti időpontig nem érvényes, vagy nem a dokumentációban előírt tartalommal és formában kerül benyújtásra, úgy az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja. (Hiánypótlás során az ajánlati biztosíték sem formai, sem tartalmi hiányosság miatt nem pótolható!)
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: igen
V.4) Egyéb információk:
1.) Ajánlatkérő a Kbt. 67. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
2.) Az ajánlatban meg kell jelölni (Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján):
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni;
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek a teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.
3.) Amennyiben az ajánlattevő a felhívás III.2.2.) és/vagy III.2.3) pontjában előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni (= alkalmassági igazolásában résztvevő gazdasági szereplő; ld. Kbt. 55. § (5) és (6) bekezdés), úgy az ajánlatban meg kell jelölni ezt a szervezetet és meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás azon vonatkozó pontját, melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolnia az alkalmassági feltételeknek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Jelen pont kapcsán a Kbt. 55. § (6) bekezdésében foglaltak is alkalmazandók.
4.) Az ajánlatokat írásban és zártan papíralapon 1 példányban, magyar nyelven, bontatlan és sértetlen, zárt, cégjelzés nélküli csomagolásban, a közbeszerzési eljárás tárgyát címként („Együtt haladunk” című projekt megvalósításához kapcsolódó mosoda felszerelése szállítási szerződés keretében ") feltüntetve,
valamint a „Tilos az ajánlattételi határidő lejárta előtt felbontani!” szöveggel ellátva kell benyújtani. Postai feladás esetén dupla csomagolást ír elő ajánlatkérő; a belső csomagoláson csak a fenti szövegek szerepelhetnek, a külső csomagolás tartalmazhatja a címet és az egyéb postai jelzéseket. A postázási késedelem miatti kockázatot az ajánlattevő viseli. Az ajánlatot kompletten egy példányban (az ajánlat papíralapú „eredeti” példányához csatolva) elektronikus adathordozón (CD, vagy DVD) .pdf vagy azzal egyenértékű, tovább nem módosítható, olvasható formátumban is be kell nyújtani.
Egyéb kötelezően figyelembe veendő formai előírások az ajánlat benyújtása során:
- Az ajánlatot oldal-számozni kell. Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogadja, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére a bírálat során az esetleges eljárási cselekmények (hiánypótlás, felvilágosítás-kérés, indokolás-kérés) alkalmazása esetén egyértelműen tud hivatkozni.
- Az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- Az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szereplőnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak. A Kbt. 25. § (3) bekezdése értelmében ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy a közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését.
- Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.
5.) Amennyiben az ajánlatot a cégjegyzésre jogosult helyett meghatalmazott írja alá, úgy ajánlattevő köteles a meghatalmazás másolati példányát az ajánlat részeként csatolni.
6.) A Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7.) A Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatban az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.
8.) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintájának másolatát egyszerű másolatban (ajánlatkérő kizárólag azon személyek aláírási címpéldányát, aláírási-mintáját kéri benyújtani, akik az ajánlatban nyilatkozatot tesznek, vagy mint cégjegyzésre jogosult képviselő(k) meghatalmazást ad(nak) olyan személy(ek)nek, akik az ajánlatban meghatalmazottként írnak alá).
Ajánlatkérő az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő szervezet vonatkozásában cégkivonat benyújtását nem kéri, azt ajánlatkérő vizsgálja elektronikus, hatósági, ingyenes nyilvántartásból (www.e-cegjegyzek.hu).
Amennyiben az ajánlattevő, ill. a Kbt. 40. § (1) bekezdés b) pontja szerinti alvállalkozó, továbbá adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő cégkivonata a www.e-cegjegyzek.hu oldalon nem szerepel, vagy az ott lévő adatok 30 napnál régebbiek, úgy a felhívás megküldését megelőző 30 napnál nem régebbi nyilvántartásból származó cégkivonat egyszerű másolatát is kérjük csatolni.
Amennyiben a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [=ún. „e-tértivevény”-t és az „Informatikai vizsgálat eredménye” elnevezésű dokumentumok 1-1 nyomtatott példányát, továbbá .xml file-ként nyomtatva a „Változásbejegyzési kérelem” elnevezésű dokumentum 1 nyomatott példányát (mellékletek nélkül)].
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése szerinti eltéréssel a Kbt. 45. § biztosítja a kiegészítő tájékoztatás lehetőségét. A felhívás, vagy dokumentáció pontosítását igénylő ajánlattevő írásban fordulhat kiegészítő információért az ajánlatkérőhöz. Kérjük ajánlattevőt, hogy a levélben vagy faxon megküldött kérdéseit a következő e-mail címre elektronikus úton is (.doc, vagy azzal egyenértékű szerkeszthető formátumban) megküldeni szíveskedjen: evagner@t-online.hu
10.) Közös ajánlattétel esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztást és részesedésük %-os arányait és a képviseletre feljogosított cég megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodását. A megállapodást egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 26. §-a szerint, ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.
Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítéséven való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.
11.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 94. § (4) bekezdés b) pontja szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint.
12.) Ha az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntést tartalmazó összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel köti meg a szerződést.
13.) Felhívjuk ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 69. § (1) bekezdése alapján az ajánlat aránytalanul alacsonynak értékelt ellenszolgáltatást tartalmaz és indokolás-kérést von maga után a Kbt. 69. § (2) bekezdéseiben meghatározott esetekben.
14.) Külföldi Ajánlattevő esetén az ajánlatot - annak valamennyi dokumentumával együtt - magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás, a kapcsolattartás és a levelezés nyelve a magyar, joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű okiratok alkalmasak. Ajánlatkérő az idegen nyelvű okiratokról, dokumentumokról felelős magyar fordítást kér benyújtani (azaz a 24/1986 MT (VI.26.) rendelet szerinti hiteles fordítás nem előírás), apostille hitelesítés nélkül. Felelős magyar fordítás alatt az ajánlatkérő az olyan fordítást érti, amely tekintetében az ajánlattevő képviseletére jogosult személy nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek, és a nyilatkozatát, valamennyi fordításhoz csatolja. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.
15.) Irányadó idő: A felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
16.) Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal ajánlatkérő – a Kbt. 48. § (3) bekezdésében hivatkozott 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 26. § (6) bekezdése alapján – egyenértékű megajánlásokat elfogad.
17.) Kbt. és Ptk. alkalmazása: A felhívásban és a dokumentációban a „Kbt.” rövidítés alatt a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény értendő. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. rendelkezései az irányadók. A közbeszerzési eljárás során megkötött szerződésekre egyebekben a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (továbbiakban: Ptk. ( új Ptk.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
18.) Az ajánlattétel költségei az ajánlattevőt terhelik.
19.) Az ajánlat összeállításánál az ajánlati felhívásban és az ajánlatkérő által összeállított dokumentációban, továbbá - az ezekben nem szabályozottak vonatkozásában - a 2011. évi CVIII. törvényben foglaltak szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/04 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség
Postai cím: Piac tér 12-14.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Mátrahalmi Tibor igazgató
Telefon: +36 206200507
E-mail: matrahalmi.tibor@szgyf.gov.hu
Fax: +36 22522536
Internetcím (URL): www.szgyf.hu
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség
Postai cím: Piac tér 12-14.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváthné dr. Vörös Ágnes és Horváth István
Telefon: +36 22522555
E-mail: voros.agnes@fejerszgy.hu, horvath.istvan@fejerszgy.hu
Fax: +36 22522536
Internetcím (URL): www.szgyf.hu
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Fejér Megyei Kirendeltség
Postai cím: Piac tér 12-14.
Város/Község: Székesfehérvár
Postai irányítószám: 8000
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Horváthné dr. Vörös Ágnes és Horváth István
Telefon: +36 22522555
E-mail: voros.agnes@fejerszgy.hu, horvath.istvan@fejerszgy.hu
Fax: +36 22522536
Internetcím (URL): www.szgyf.hu
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------