Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2014/92
Beszerzés tárgya:Építési beruházás Kivitelezés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás - 121. § (1) bekezdés b) pontja/KÉ/2013.07.01 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt
Közzététel dátuma:2014.08.06.
Iktatószám:16000/2014
CPV Kód:45000000-7;45233161-5;45233162-2;45221113-7;34928500-3;37535210-2;37535240-1;37535270-0
Ajánlatkérő:Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Teljesítés helye:8175 Balatonfűzfő, 350/3, 352/7, 352/10, 357/56, 357/66, 1024/21, 1024/22, 1712, 1724/2, 1725, 1726/2, 1728/2, 1748/2, 299, 349/1, 350/1, 351/1, 352/4, 357/2, 357/43, 357/55, 357/67, 1024/2, 1024/5, 1024/10, 1024/14, 1024/16, 1024/17, 1033/19, 1033/20, 1726/1, 1728/1, 1729, 1738, 1739/1, 1741/1, 1747, 1748/1, 1749/1, 1750, 354/13, 354/14, 355 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2014.08.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

3. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS
A Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárás
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatás megrendelés
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Balatonfűzfő Város Önkormányzata
Postai cím: Nike körút 1.
Város/Község: Balatonfűzfő
Postai irányítószám: 8184
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Nóti Attila
Telefon: +36 88596921
E-mail: noti.attila@balatonfuzfo.hu
Fax: +36 88596901
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.balatonfuzfo.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)
A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.II mellékletet)
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
x A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
  Egyéb (töltse ki az A.III mellékletet)
I.2.) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Közszolgáltató
x Regionális/helyi szintű
  Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]
  Közjogi szervezet
  Egyéb
I.3.) Fő tevékenység
I.3.1) Klasszikus ajánlatkérők
x Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.3.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások
I. 4.) Beszerzés más ajánlatkérők nevében
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: nem
(Igen válasz esetén, ezekre az ajánlatkérőkre vonatkozóan további információkat az A. mellékletben adhat meg.)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében.
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
x Építési beruházás
x Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
  Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma:
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye:
8175 Balatonfűzfő, 350/3, 352/7, 352/10, 357/56, 357/66, 1024/21, 1024/22, 1712, 1724/2, 1725, 1726/2, 1728/2, 1748/2, 299, 349/1, 350/1, 351/1, 352/4, 357/2, 357/43, 357/55, 357/67, 1024/2, 1024/5, 1024/10, 1024/14, 1024/16, 1024/17, 1033/19, 1033/20, 1726/1, 1728/1, 1729, 1738, 1739/1, 1741/1, 1747, 1748/1, 1749/1, 1750, 354/13, 354/14, 355 hrsz.
NUTS-kód: HU213
II.1.3) Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
x A hirdetmény közbeszerzés megvalósítására irányul
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozására irányul
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek száma
VAGY
(adott esetben) maximális létszáma
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: vagy hónap(ok) ban:
Indokolás arra az esetre vonatkozóan, ha a keretmegállapodás időtartama meghaladja a négy évet.
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (ha ismert):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Vállalkozási szerződés parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítására Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45233161-5
45233162-2
45221113-7
34928500-3
37535210-2
37535240-1
37535270-0
II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. melléklet szükség szerint több példányban is használható)
nem
(Igen válasz esetén) Az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
  egy részre
  egy vagy több részre
  valamennyi részre
II.1.8.) Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (valamennyi részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai létesítmények kialakítása Balatonfűzfőn KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 azonosító számú pályázat keretében.
A kivitelezés főbb alapadatai a következők:
I.1. Kerékpár út (KP 4)
- 3.037,5 m3 humuszos földanyag leszedése,
- 4.100,6 m3 humuszos földanyag elszállítása,
- 9.166,3 m2 védőfólia leterítése,
- 6.375,1 m2 geotextílía leterítése,
- 1.544,6 fm kerti szegély építése szegély elemekből,
- 365,3 m3 zúzottkő alap készítése,
- 68,8 m3 aszfaltbeton kopóréteg készítése,
- 1206,8 m3 árokszelvény földkiemelése,
- 88,7 m2 meder lapburkolat beépítése,
- 4617,3 m2 különböző felületek füvesítése.
I.2. Kerékpár út (KP-6A + KP-6B)
- 500 m2 területen bozót- és cserjeirtás,
- 1498 m3 humusz földréteg leszedése,
- 2.023,4 m3 földanyag elszállítása,
- 4.640,7 m2 úttükör készítése és tömörítése,
- 4.592,1 m2 védőfólia leterítése,
- 1.759,4 m2 geotextilia leterítése,
- 213,9 m3 zúzottkő alap készítése és tömörítése,
- 39,9 m3 aszfaltbeton kopóréteg készítése,
- 45,3 m3 aszfaltbeton kötőréteg készítése
- 17,7 m3 földmedrű árok kialakítása,
- 45 db. különböző jelzőtábla elhelyezése,
- 435 m2 padka füvesítése,
- 1379,9 m2 vízszintes felület füvesítése,
- 957,8 m2 rézsűs felületfüvesítése
A beruházás során összesen 3095,86 m2 felületű aszfaltbeton burkolatú kerékpárút kerül kialakításra. A kerékpárút esetében a műszaki dokumentációban szereplő 4.-5.-6/A.-6/B. tervezési szakasz (1162 méter, a Fűzfői-öböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek az ajánlattétel során a kerékpárút vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási szakaszait kell kizárólagosan figyelembe venniük.
II. Parti sétány
- 4.431,0 m2 bozótirtás,
- 1.911,0 m2 védőfólia leterítése,
- 1.911,0 m2 geotextílía leterítése,
- 1.661,0 fm kerti szegély építése szegély elemekből (100 cm –es elemekből),
- 879,8 m3 szórt zúzottkő alap készítése,
- 625 m2 térkő burkolat készítése rendszerkövekből,
- 952 m2 tér vagy járdaburkolat klinkertéglából,
- 1.141,0 m2 műanyag gyeprács előre elkészített talajra
- 43 db napelemes kandeláber (közvilágítási berendezés) elhelyezése,
- 4.100 m2 humuszterítés,
- 4.101 m2 különböző felületek füvesítése.
A parti sétány esetében a műszaki dokumentációban szereplő 1.1. tervezési szakasz (641 méter, a Fövenystrandtól indul és a Marina-Fűzfő vitorláskikötőig), 2.1. tervezési szakasz (653 méter a Sirály Étteremtől a Kalóz közig), valamint a 4.-6/A.-6/B. tervezési szakasz (1232 méter, a Fűzfői-öböltől a Tobruki Strandig) kerül megvalósításra, az Ajánlattevőknek az ajánlattétel során a parti sétány vonatkozásában a műszaki dokumentáció ezen megvalósítási szakaszait kell kizárólagosan figyelembe venniük.
III. Gyalogos és kerékpár híd
- 81,9 m3 földkiemelés,
- 75,9 m2bitumen alapú kent szigetelés készítése,
- 118,9 m2 fapalló burkolat készítése.
IV. „Óriás Mikado” egyedi játszóeszköz és játszótér
1 db egyedi kombinált játszóeszköz a következő egységekkel: kis kunyhó, homokozó, kis csúszdaállvány, lengőkötél hinta, függőhíd, függő rönkök, kontakt hinta, játszódomb terepcsúszdával, összekötő mászórönkök és mászókövek, valamint drótkötél pálya. A játszótér alapterülete: 900 m2.
Nem támogatott műszaki tartalom nincs.
Nyertes ajánlattevő a munkavégzést – a hídépítés kivételével – a szerződés hatálybalépését követő napon, a gyalogos és kerékpár híd kivitelezési munkáit 2014. március 1. napját követően jogosult megkezdeni.
A kivitelezési munkával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: 334279774 Pénznem: HUF
VAGY:
és között Pénznem:
II.2.2) Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ (adott esetben)
Vételi jog (opció): nem
(Igen válasz esetén)A vételi jog meghatározása:
(ha ismert) A vételi jog (opció) gyakorlásának tervezett ideje:
hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.2.3) Meghosszabbításra vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés meghosszabbítható: nem
A lehetséges meghosszabbítások száma (ha ismert): vagy: és között
(ha ismert) Az árubeszerzésre vagy a szolgáltatás megrendelésre irányuló meghosszabbítható szerződések esetében a további szerződések tervezett ütemezése: hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
A (tervezett) időtartam hónapban: vagy napban: 240 (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek: (adott esetben)
Késedelmi kötbér: amennyiben a vállalkozó az érdekkörében felmerült okból eredően a kivitelezést a megállapított (vég)határidőhöz képest késedelmesen teljesíti, kötbér (késedelmi kötbér) fizetésére köteles, melynek mértéke: a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 0,5 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális összege: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
Meghiúsulási kötbér: a vállalkozót a szerződés számára felróható okból történő meghiúsulása kötbér (meghiúsulási kötbér) fizetési kötelezettség terheli, melynek mértéke: a szerződés szerint, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában csökken. A meghiúsulási kötbér vetítési alapja az ellenszolgáltatás szerződéskötést követő – a Kbt. 132. §-ban rögzített módon történő – módosítása esetén sem változik. Az Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy 20 napot meghaladó, felróható késedelem esetén a szerződést felmondja, és a munkákat más vállalkozóval fejeztesse be. Ebben az esetben a vállalkozó a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-ának megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, meghiúsulási kötbér érvényesítése esetén vállalkozót késedelmi kötbér nem terheli.
Teljeskörű jótállás a játszótéri eszközök kivételével az építés során megvalósított létesítményekre: az átadás-átvételi eljárás lezárásától kezdődően, mértéke min. 12 hónap, max. 60 hónap. Az Ajánlatkérő az értékelés során a megadott maximum értéket elérő vagy meghaladó vállalás esetén egyaránt a legmagasabb pontszámot adja.
Teljeskörű jótállás a játszótéri eszközök, illetőleg a kandeláber LED és napelem alkatrészei vonatkozásában: 60 hónap.
Jólteljesítési biztosíték („szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosíték”): a szerződés szerinti, tartalékkeret és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 3 %-a, amely a kivitelezési munkákat lezáró, műszaki átadás-átvétel időpontjától a vállalt jótállási kötelezettség lejáratáig tart. A jótállási igények teljesítésére kikötött biztosítékot a jótállási kötelezettség kezdetének időpontjában kell rendelkezésre bocsátani. A vállalkozó a jólteljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint köteles az Ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani.
Előleg-visszafizetési biztosíték: A nyertes ajánlattevő a szerződés eljárások eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése szerinti, illetőleg a 4/2011. (I.28.) Korm. rendelet 57/A § (3) bekezdésében meghatározott formában. Az előleg visszafizetési biztosíték teljesíthető a Kbt. 126. § (6) bekezdés b) pontja alapján a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti módon, illetve a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott formában. A gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet szállító cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselőjének vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonosának, vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosainak kezességvállalása, vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség, valamint az Áht. 92. § (1) bekezdése szerinti állami kezesség is elfogadható a szállítói előleg biztosítékaként.
Az előleggel kapcsolatos biztosíték nyújtása értelemszerűen csak abban az esetben kötelező, ha az ajánlattevő az előleg lehívásával élni kíván.
A biztosítékok Kbt. 126.§ (4) bekezdés szerinti határidőkig, előleg esetén az előleg számlával egyidejűleg történő nyújtásáról Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: (adott esetben)
Az Ajánlatkérő a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (1) bekezdés a) pontja alapján biztosítja a Szerződés elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű szállítói előleg igénylésének lehetőségét. Az előleg igénylésére és kifizetésére vonatkozó szabályokat a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A. § (2)-(5) bekezdése szabályozza. Az előleg visszafizetése az első részszámla benyújtásával kezdődik és a rész- és végszámlákból (számlaösszegből) való levonással, egyenlő részletekben történik. A levonás mértéke az igényelt előleg aránya az ÁFA nélküli szerződéses értékre eső elszámolható költséghez viszonyítva, legfeljebb 30 %.
Az előleg elszámolásának részletes szabályait a 4/2011 (I.28.) Korm. rendelet 57/A.§ (6) bekezdése alapján a központi koordinációs szerv határozza meg. A előleggel kapcsolatos dokumentumok elérhetők az http://palyazat.gov.hu/szallitoi_eloleg_dokumentumai címen
A nyertes ajánlattevő a dokumentációban meghatározott ütemezésnek megfelelően jogosult 3 db részszámlát és 1 db végszámlát benyújtani az ÁFA nélküli szerződéses érték 25%-ot, 50%-ot, 75%-ot, illetve 100%-ot elérő megvalósult teljesítés esetén. A vállalkozási díj kifizetése a dokumentációban meghatározott ütemezés szerint, az igazolt szerződésszerű rész- vagy végteljesítést követően a Kbt. 130. § (3)-(4) bekezdésében és a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a számla kézhezvételét vagy – ha bármely, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében szabályozott körülmény fennáll – az igazolt szerződésszerű teljesítést követő 30 napon belül, számla ellenében, átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre a KDOP-2.1.1/D-12 támogatási konstrukcióra irányadó szállítói finanszírozás szabályai alapján. Amennyiben a teljesítéshez az ajánlattevőként szerződő fél alvállalkozót vesz igénybe, abban az esetben – az előzőektől eltérően – a számla kiegyenlítésére a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) és (3) bekezdésével összhangban kerül sor a KDOP-2.1.1/D-12 támogatási konstrukcióra irányadó szállítói finanszírozás szabályai szerint, figyelemmel a Ptk. 6:130. §-ában foglaltakra. Az Ajánlatkérő jelen eljárás keretében kötött szerződés teljesítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. §-át teljes körben – a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdésében foglalt korlátozásra figyelemmel – alkalmazza.
A részszámlák és a végszámla kizárólag a műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és aláírt a teljesítés igazolásalapján nyújtható be a Projekt mindenkor hatályos Támogatási Szerződése rendelkezéseivel összhangban. A szerződés teljesítése során legfeljebb 3 részszámla és 1 végszámla nyújtható be - a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak, továbbá a mindenkori hatályos jogszabályoknak és Támogatási Szerződésnek megfelelően. A nyertes ajánlattevő a végszámla benyújtására az átadás átvételi eljárás sikeres lezárását követően jogosult. A részszámlák kibocsátására a nyertes ajánlattevőnek az általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 25, 50 és 75 százalékát elérő megvalósult teljesítés esetén van lehetősége.
A Ptk. 6:130. § (1) bekezdése alapján a számla kézhezvételének napja nem képezheti a felek között érvényes megállapodás tárgyát. A kifizetések és elszámolások pénzneme a forint.
A teljes nettó számlaösszeg 100,000000 %-ának, valamint a teljes számlaösszegre eső ÁFA 100,000000 %-ának (támogatott költség erejéig) kiegyenlítése az Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép-Dunántúli Operatív Program (KDOP) „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése” című, KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázati konstrukció keretében az Európai Unió és a Magyar Kormány együttes finanszírozásával valósul meg.
A fizetés és az elszámolás részletes szabályait a dokumentáció tartalmazza.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire vonatkozó jogszabályok:
— az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
— az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, különösen, de nem kizárólagosan annak 36/A. §-a,
— az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet,
—Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet,
— A 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy: (adott esetben)
A közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot).
III.1.4)
Egyéb különleges feltételek (adott esetben) igen
(Igen válasz esetén) A különleges feltételek meghatározása:
A nyertes ajánlattevőnek feladata, hogy közreműködjön az Ajánlatkérő fenntartható fejlődéssel és esélyegyenlőséggel kapcsolatos vállalásai teljesítésében.
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is (adott esetben)
Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdése és a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásban továbbá nem lehet ajánlattevő az a gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fennáll.
Az Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az Ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, akinek részéről a fent meghatározott kizáró ok valamelyike az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján nyilatkoznia kell arról, hogy vele szemben a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-kb) pontja, a Kbt. 56. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok nem állnak fenn.
Ajánlattevő a Kbt. 56. § (1) bekezdés kc) pontja szerinti kizáró ok hiányát a „közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról” szóló 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § ib) vagy a 4. § fc) alpontja szerint köteles igazolni.
Az Ajánlattevőnek a Kbt. 58. § (3) bekezdése és a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlattevő köteles választása szerint a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 10. § a) vagy b) pontja szerint igazolni azt, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, illetőleg az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d) és f) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása során az Ajánlattevőknek tekintettel kell lenniük a Közbeszerzési Hatóság a kizáró okokkal kapcsolatos igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról szóló útmutatóira [KÉ 2014/57. szám (2014/05/16) és KÉ 2012/61. szám (2012/06/01)]. Az útmutatók elérhetők a www.kozbeszerzes.hu oldalon.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatoknak a felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésűeknek kell lenniük.
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén bármelyik ajánlattevő) vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő csatolja:
P.1./ a számlavezető pénzügyi intézmény(ek)től származó, az eljárást megindító felhívás feladásának napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozatot, – a nyilatkozat kiadásának napján létező valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti az ügyfél pénzforgalmi számláját, a számlanyitás időpontja,
- a vezetett pénzforgalmi számlaszámok megjelölése,
- az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban - illetve, ha a számlanyitás ennél későbbi időpontban történt, akkor a számlanyitás időpontjától, valamint
- volt-e tizenöt napot meghaladó sorban állás valamelyik vezetett számláján.
„Sorban állás” kifejezés alatt az ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont].
Ajánlattevőnek vagy az alkalmasságot igazoló szervezetnek (személynek) összefoglaló táblázatot kell csatolnia – az ajánlatkérési dokumentációban meghatározott tartalommal – a működő pénzforgalmi számlák tekintetében.
P.2./ az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három lezárt üzleti évre vonatkozó, saját vagy jogelőd számviteli törvénynek megfelelő mérleg vagy eredmény-kimutatás egyszerű másolatát a kiegészítő melléklet és a könyvvizsgálói jelentés csatolása nélkül. Ha az ajánlattevő jogi működési formája nem teszi szükségessé beszámoló készítését, abban az esetben nyilatkozatot kell becsatolnia az előírt alkalmassági kritériummal kapcsolatban, valamint igazolnia kell, hogy olyan jogi formában működik, melynek alapján beszámoló benyújtására nem kötelezhető.
Ajánlatkérő az egyéni vállalkozók esetében a személyi jövedelemadó bevallások egyszerű másolatban történő csatolását írja elő, melyek vonatkozásában a 477. tételsort vizsgálja az alkalmasság megítélésekor [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pont].
Ha az ajánlattevő a P.2./ pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
P.3./ az előző három üzleti évre vonatkozóan a teljes és ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgya szerinti (út, gyalogút, parti sétány, kerék-párút, játszótér és híd építése, valamint közvilágítás kialakítása) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [Kbt. 55. § (1) bekezdés d) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés c) pont].
Ha az Ajánlattevő a P.2-P.3./ pontokban előírt irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely miatt beszámoló és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény teljesítése és igazolása során a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint járhat el. Az érintett ajánlattevő ilyen esetben, a kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében beszámol és/vagy árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 14. § (4a) albekezdése és (5) bekezdése szerinti igazolásokat is elfogad a P.1-P.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-c) pontja szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlanná nyilvánítja az Ajánlattevőt, ha:
P.1./ az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított kettő éves időtartamban az eljárást megindító felhívás feladásának napján létező bármelyik pénzforgalmi számláján tizenöt napot meghaladó sorban állás volt.
P.2./ a mérleg szerinti eredménye az eljárást megindító felhívás feladását megelőzőt három lezárt üzleti év során egynél több évben negatív volt.
Ha az ajánlattevő a P.2./ pontban vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, az Ajánlatkérő ebben az ajánlattevő pénzügyi gazdasági alkalmasságát megállapítja, ha működésének ideje alatt (működés kezdetétől az ajánlattételi határidő lejártáig) a közbeszerzés tárgya szerinti (út, gyalogút, parti sétány, kerékpárút, játszótér és híd építéséből, valamint közvilágítás kialakításából származó) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri az 40.000.000,- HUF (negyvenmillió forint) összeget.
P.3./ nem rendelkezik az előző három üzleti év átlagában legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 100.000.000,- HUF (százmillió forint) összegű teljes árbevétellel, valamint ugyanezen időszak átlagában út, gyalogút, parti sétány, kerékpárút, játszótér és híd építéséből, valamint közvilágítás kialakításából származó, legalább – általános forgalmi adó nélkül számított – 75.000.000,- HUF (hetvenötmillió forint) összegű árbevétellel.
A közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a P.1-P.3./ pontokban előírt feltételeknek egy közös ajánlattevő felel meg.
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság (adott esetben)
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
M.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónap jelentősebb, műszaki átadás-átvétellel lezárult közbeszerzés tárgykörében (út, gyalogút, kerékpárút, játszótér és híd építése, valamint közvilágítás kialakítása tárgyában) teljesített munkáit ismertető, a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (3) bekezdése szerint kiállított referenciaigazolás, amelynek tartalmaznia kell legalább:
— a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
— a kivitelezés tárgyát, leírását,
— a saját teljesítés tárgyát és rövid leírását, abban az esetben, ha a referenciaigazolás több kötelezett teljesítésről szól (amennyiben a referenciát projekttársaság teljesítette a referenciát igazolónak a Kbt. 129. § (7) bekezdése alapján szükséges eljárnia),
— a teljesítés idejét (időszaka), teljesítés helyét,
— ellenszolgáltatás összegét és a saját teljesítés értékét (a saját teljesítés értékét abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól),
— a referenciáról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
— arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés a) pont].
A benyújtott igazolásokból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az előírt alkalmassági követelmények teljesítése, akkor is, ha ajánlattevő a csatolni kívánt referenciát közös ajánlattevőként, fővállalkozóként vagy alvállalkozóként teljesítette. Ha közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az Ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás egésze tekintetében elfogadja, feltéve, hogy a teljesítés a közös ajánlattevők egyetemleges felelősségvállalása mellett történt és az igazolást benyújtó Ajánlattevő által végzett teljesítés aránya elérte a 15%-ot [310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 16. § (6) bekezdés].
M.2./ azoknak a szakembernek (szervezetnek) és/vagy vezetőknek – különös tekintettel azokra, akik minőség-ellenőrzésért felelősök – megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe [Kbt. 55. § (1) bekezdés a) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés e) pont]. A nyilatkozat mellett csatolandó:
a) a szakember által aláírt, szakmai tapasztalatot (év/hónap pontossággal) igazoló önéletrajz, mely tartalmazza – adott esetben – a szakember jelenlegi munkahelyét is,
b) szakemberek végzettséget igazoló okiratainak (bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatok.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot az Ajánlattevő megadhatja.
M.3./ nyilatkozat a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközökről, berendezésekről, illetőleg műszaki felszereltségről. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a kivitelezés teljesítése során rendelkezésre bocsátani tervezett eszközök típusmegjelölését, számát, valamint azon jellemezőiket, melyből az alkalmassági feltételeknek való megfelelés megállapítható. A megjelölt eszközök, berendezések kapcsán azok tulajdonjogát, vagy a használati jogosultságot igazoló okiratok (eszköznyilvántartó karton kivonat, lízingszerződés, stb.), járművek esetén az érvényes forgalmi engedély egyszerű másolata is csatolandó. [Kbt. 55. § (1) bekezdés b) pont; 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés b) pont].
Az Ajánlatkérő a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése és a (1a) albekezdése szerinti igazolásokat is elfogad az M.1-M.3./ pontban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett.
Ajánlattevő kizárólag a Kbt. 55. § (6) bekezdés a)-b) pontjai szerinti esetekben az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 55 § (5) bekezdése szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Ajánlatkérő alkalmatlannak minősíti az Ajánlattevőt (vagy közös ajánlattevőket), ha nem rendelkezik (vagy együttesen nem rendelkeznek):
M.1.1./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, aszfaltburkolatú út és/vagy kerékpárút építésére és/vagy felújítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melyben az ellenszolgáltatás nettó összege elérte a 30.000.000,- HUF (harmincmillió forint) összeget.
M.1.2./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített olyan referenciával, melynek tárgyát képezte min. 2000 m2 területű aszfaltburkolatú út és/vagy kerékpárút pálya építése vagy felújítása.
Az M.1.1./ és M.1.2./ alpontban meghatáro-zott referencia a szerződés teljesítésének egy részére (konkrétan a kerékpárút építésére) vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.1.3./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, híd építésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melynek nettó értéke (ellenszolgáltatás) elérte a 20.000.000,- HUF (húszmillió forint) összeget.
Az M.1.3./ alpontban meghatározott referen-cia a szerződés teljesítésének egy részére (konkrétan a gyalogos és kerékpárhíd építésére) vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.1.4./ az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, napelemes tér- és/vagy közvilágítás kialakítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával.
Az M.1.4./ alpontban meghatározott referen-cia a szerződés teljesítésének egy részére (konkrétan a napelemes közvilágítás kialakítására) vonatkozó alkalmasságot igazol.
M.1.5./ az eljárást megindító felhívásától visszafelé számított 60 hónapban összesen legalább 1 db, egyedi tervezésű (nem sorozatgyártott) játszóeszközökkel berendezett játszótér kialakítására vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával, melynek nettó értéke (ellenszolgáltatás) elérte a 10.000.000,- HUF (tízmillió forint) összeget.
Az M.1.5./ alpontban meghatározott referencia a szerződés teljesítésének egy részére (konkrétan az egyedi kivitelezésű játszótér kialakítására) vonatkozó alkalmasságot igazol.
Az M.1.1.-M.1.5. pontokban meghatározott alkalmassági feltételek közül egy, megfelelő tárgyú és értékű referencia több követelményt is igazolhat. Az M.1.1.-M.1.5. pontokban előírt követelmények összesen legfeljebb 5 db referenciával (szerződéssel) teljesíthetők.
M.2./ legalább az alábbi szakemberekkel (egy szakember több pozícióba jelölhető):
M.2.1./ legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezetővel, aki min. 5 éves (60 hónapos) gyakorlattal rendelkezik út és/vagy kerékpárút és/vagy gyalogút (járdaépítés) építési munkák műszaki vezetésében.
M.2.2./ legalább egy fő felsőfokú műszaki végzettségű felelős műszaki vezetővel, aki min. 3 éves (36 hónapos) gyakorlattal rendelkezik híd építési és/vagy felújítási munkák műszaki vezetésében.
M.2.3./ legalább 1 fő tájépítészmérnök (vagy azzal egyenértékű) felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki min. 3 éves (36 hónapos) gyakorlattal rendelkezik játszóterek építése és/vagy felújítása tekintetében.
M.2.4./ legalább 1 fő felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki rendelkezik építőipari minőségbiztosítás területén szerzett legalább 1 éves (12 hónapos) szakmai gyakorlattal.
M.3./ az alábbi műszaki felszereltséggel:
- 1 db min. 60 kW teljesítményű homlok-rakodó-árokásó gép,
- 1 db min. 60 kW teljesítményű forgó kotró,
- 1 db legalább 5 tonna teherbírású billenős tehergépkocsi,
- 1 db járda finisher,
- 1 db úthenger, valamint
- 1 db mobil kötélháló présgyűrű roppantó présgép.
A közös ajánlattevők a M.1.-M.3./ pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek együttesen is megfelelhetnek.
III.2.4) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk (adott esetben)
A szerződés védett foglalkoztatók számára fenntartott nem
A szerződés a Kbt. 122. § (9) bekezdése szerint fenntartott nem
III. 3) Szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve
(Igen válasz esetén) A vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2) A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fajtája
Klasszikus ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
x Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos, alkalmazásának indokolása:
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Gyorsított tárgyalásos, alkalmazásának indokolása:
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
A gazdasági szereplők tervezett száma
VAGY:
Tervezett minimum és ( adott esetben) maximális létszáma
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:
IV. 2) Értékelési szempontok
IV.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
  A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
x Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
SzempontSúlyszám
1. Egyösszegű Nettó Ajánlati Ár (HUF)20
2. A vállalt teljeskörű jótállás időtartama a játszótéri eszközök, illetőleg a kandeláber LED és napelem alkatrészei kivételével az építés során megvalósított létesítményekre hónapokban megadva (min. 12 hónap, max. 60 hónap)1
IV.2.2) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtés fognak alkalmazni nem
(Igen válasz esetén, ha szükséges) További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre nem
(Igen válasz esetén töltse ki a megfelelő rovatokat)
  Eljárást megindító, illetve meghirdető felhívás
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
  Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap)
IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei (adott esetben)
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap ) Időpont: 10:00
A dokumentációért fizetni kell igen
(Igen válasz esetén, csak számokkal) Ár: 100000 Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A vételárat utólag, az eljárás eredményéről szóló írásbeli tájékoztatást (összegezés kiküldését) követő 5 napon belül, kizárólag a Kbt. 124. § (4) bekezdése szerinti szervezetek kötelesek megfizetni. A dokumentáció díját az Ajánlatkérő Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12082001-00160532-00100002 számú számlájára történő befizetéssel kell kiegyenlíteni. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: „KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005 – dokumentáció díj”. A dokumentáció díja az ÁFA összegét nem tartalmazza.
IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (részvételi felhívás esetén)
Dátum: (év/hó/nap)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
  Az EU bármely hivatalos nyelve
  Az EU következő hivatalos nyelve(i):
  Egyéb:
x Magyar
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (kivéve részvételi felhívás esetén)
-ig (év /hó/nap )
VAGY
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok vagy részvételi felhívás esetén a részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Dátum: 2014/08/22 (év/hó/nap) Időpont: 10:00
Hely: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1.
Az ajánlatok/részvételi jelentkezések felbontásán jelenlétre jogosult személyek igen
(igen válasz esetén) További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:
A Kbt. 62. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint. Az Ajánlatkérő az ajánlatok bontása során a Kbt. 62. § (3)-(7) bekezdése szerint jár el.

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk (adott esetben)
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
(Igen válasz esetén) A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
V.2) Európai Uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés Európai Uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos
igen
(Igen válasz esetén) Hivatkozás a projekt(ek)re és/vagy program(ok)ra:
Új Széchenyi Terv Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program Közép-Dunántúli Operatív Program „Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése”, KDOP-2.1.1/D-12 kódszámú pályázati konstrukció. Projekt megnevezése: „Parti sétány, kerékpárút és kerékpáros turisztikai szolgáltatások kialakítása Balatonfűzfőn” (pályázati azonosító: KDOP-2.1.1/D-12-2012-0005)
V.3) További információk (adott esetben)
V.3.1) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja:(ha az eljárás tárgyalásos)
V.3.2.1) A dokumentáció megvásárlása, átvétele vagy elektronikus úton történő elérése az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen
V.3.2.2) A dokumentáció és a kiegészítő iratok, vagy ismertető rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben)
A dokumentáció átvehető személyesen vagy meghatalmazott útján a felhívás I.1. pontjában megadott címen az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától, előzetes telefonos egyeztetést követően munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 - 15.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján pedig 8.00-tól 10:00 óráig, valamint írásos kérésre postai úton a Kbt. 50. § (3) bekezdésében foglaltak szerint. A dokumentáció kiváltásakor a kiváltónak meg kell adnia a kiváltó nevét, székhelyét, postacímét, telefonszámát, faxszámát, email címét és a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartó személy nevét. Az ajánlati dokumentáció átvétele az eljárásban való részvétel feltétele. A dokumentációt - a Kbt. 49. § (6) bekezdése alapján - ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak kell kiváltania (a dokumentációt kiváltónak tehát az eljárás során vagy ajánlattevőként, vagy ajánlatban megnevezett alvállalkozóként kell megjelennie). A dokumentáció másra át nem ruházható.
Ajánlatkérő a fenti időpontokban és címen lehetőséget biztosít a dokumentációba történő előzetes betekintésre.
V.3.3.1) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:
1-10 pont
V.3.3.2) Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén a módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az V.3.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
Az Ajánlatkérő az első értékelési részszempont esetén a fordított arányosítás, a második értékelési részszempont esetén az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza, figyelemmel a Közbeszerzések Hatóság útmutatójára (K.É. 61. szám, 2012.06.01.). Az értékelés módszertanával kapcsolatos részletes információt a dokumentáció tartalmazza.
V.3.4) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak
igen
Igen válasz esetén azon alkalmassági követelmények (III.2.2. és III.2.3. pont) megjelölése, amelyek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak:
III.2.2. P.1-P.3. pont és III.2.3. M.1-M.3. pont
V.3.5) Az ajánlati biztosítékra vonatkozó előírások: (adott esetben)
Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek összegszerű mértéke: 3.000.000,- HUF (hárommillió forint).
Az Ajánlati Biztosíték teljesíthető átutalással az Ajánlatkérőnek Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett, 12082001-00160532-00100002 számú bankszámlájára, vagy az azzal azonos összegű feltétel nélküli és visszavonhatatlan bank vagy biztosító által vállalt garancia vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezesség-vállalást tartalmazó – kötelezvény biztosításával. Az Ajánlati Biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az Ajánlat benyújtásának határidejével. Az Ajánlati Biztosítéknak érvényben kell maradnia az eljárást megindító felhívás IV.3.7. pontjában megadott időpontig. Az Ajánlattevő az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlatában köteles a terhelési értesítővel, garancia-nyilatkozattal vagy a kötelezvénnyel úgy igazolni, hogy az eredeti vagy hiteles másolatú igazolást – kivéve a terhelési értesítőt – befűzés nélkül, azt az ajánlat eredetijéhez külön borítékban csatolja, az igazolás egyszerű másolatát az ajánlatba fűzve, annak részeként nyújtja be. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. A közös ajánlattevőknek a biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös ajánlattevő részéről történt megsértése esetén a biztosíték az ajánlatkérőt illeti meg. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az Ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 59.§ (5) és (7) bekezdései szerint kerül visszafizetésre. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték után kamatot nem fizet. Az Ajánlatkérő kiköti, hogy az ajánlati biztosíték nem válik a megkötött szerződést biztosító mellékkötelezettséggé.
V.3.6. Az eljárás a Kbt. 40. § (3)-(4) bekezdése alapján kerül megindításra: nem
V.4) Egyéb információk:
V.4.1.) Kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 45. § (1)-(6) bekezdéseiben, a 122. § (5) bekezdésében, valamint a dokumentációban foglaltak az irányadók. Az Ajánlatkérő a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem megküldése vonatkozásában ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapot, a kiegészítő tájékoztatás megadása kapcsán ésszerű határidőnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot. Az Ajánlatkérő jelen eljárásban helyszíni bejárás és konzultáció lehetőségét nem biztosítja.
V.4.2.) Ajánlatok benyújtása: az ajánlatokat írásban és zártan, az eljárást megindító felhívás I.1. pontjában megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
V.4.3.) Az ajánlatok személyes leadásának feltételei: az ajánlatok leadhatók az Ajánlatkérő felhívás I.1. pontjában megadott címén az eljárást megindító felhívás megjelenésének napjától az ajánlatok benyújtásának határideje lejártáig munkanapokon hétfőtől-csütörtökig 9.00 - 15.00 óra között, pénteken 9.00 – 12.00 óra között, az ajánlattételi határidő lejártának napján 8.00 - 10.00 óra között.
V.4.4.) Az ajánlatok formai feltételei: Ajánlattevőnek az ajánlatát a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell benyújtani. Az ajánlatot 1 eredeti (papír alapú) példányban, valamint l db, az eredeti dokumentummal megegyező elektronikus (CD/DVD adathordozón rögzített) formában kell benyújtani. A példányok esetleges eltérése esetén az eredeti (papír alapú) példány számít irányadónak. Az Ajánlattevőknek árazott költségvetésüket a CD/DVD-n rögzített példányhoz excel (.xls) formátumban kell csatolniuk.
V.4.5.) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a dokumentációban meghatározott tartalommal. A megállapodásban a közös ajánlattevőknek a szerződésszerű teljesítésért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
V.4.6.) Nyilatkozatok: Ajánlattevőnek, valamennyi közös ajánlattevőnek az ajánlatban meg kell jelölnie:
- a közbeszerzésnek azon a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés a) pont];
- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni [Kbt. 40.§ (1) bekezdés b) pont];
- azt a szervezetet (vagy személyt), amelynek kapacitására támaszkodva az előírt alkalmassági követelményeknek megfelelnek. A nyilatkozatban meg kell jelölni az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik [Kbt. 55.§ (5) bekezdés]
Az ajánlattevő vagy közös ajánlattevő számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 40. § (1) bekezdés a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 55. § (5) bekezdése tekintetében nemleges tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.
Az Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) továbbá ajánlatban csatolnia (csatolniuk) kell:
- nyilatkozatot az eljárást megindító felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan [Kbt. 60.§ (3) bekezdés];
-nyilatkozatot arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e [Kbt. 60.§ (5) bekezdés];
- nyilatkozatot a kiegészítő tájékoztatások figyelembe vételéről és az idegen nyelvű dokumentumokról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelessége tekintetében;
-nyilatkozatot az előleg visszafizetési és a jólteljesítési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról [Kbt. 126. § (5) bekezdés];
- Felolvasólapot, mely tartalmazza a Kbt. 62. § (3) bekezdése szerinti információkat.
V.4.7.) Igazolások: Az ajánlatnak az aláírási jogosult ellenőrzése céljából tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, az ajánlatban nyilatkozatot aláíró alvállalkozók és alkalmasság igazolásában részt vevő egyéb szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- amennyiben a cégkivonat szerint cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban a vonatkozó változásbejegyzési kérelem egyszerű másolata csatolandó. Elektronikus feladás esetén az ehhez kapcsolódó dokumentumok nem hitelesített másolata is elfogadható;
- ajánlatban szereplő bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9.§ (1) bekezdése szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
V.4.8.) Igazolások formája: A Kbt. 36. § (3) bekezdésére tekintettel, az ajánlatban minden dokumentumot – kivéve az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló garanciát vagy kötelezvényt, Kbt. 60. § (3) bekezdése szerinti ajánlati nyilatkozatot, illetőleg a Kbt. 55. § (6) bekezdés c) pontjának alkalmazása esetén a kötelezettségvállalást tartalmazó nyilatkozatot – egyszerű másolatban elegendő benyújtani.
V.4.9.) Szakmai ajánlat: költségvetés: Ajánlattevőnek ajánlata részeként szakmai ajánlatot és árazott költségvetést kell készítenie a dokumentációban meghatározott tartalommal.
V.4.10.) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a fordítások esetén ajánlattevő általi felelős magyar fordítást elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel. Ajánlatkérő kizárólag a fordítás szövegét vizsgálja. Az ajánlatkérő elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyilatkozatokat, iratokat, igazolásokat is.
V.4.11.) Informálódás a teljesítés feltételeiről: Ajánlattevőnek a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján tájékozódnia kell az adózásra, a környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a szerződés teljesítése során meg kell felelni.
V.4.12.) Árfolyamok: Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a mérlegadatok és árbevételi adatok átváltása esetében az üzleti év fordulónapján, míg referencia adatok átváltása kapcsán annak (vég)teljesítése, egyéb esetben az eljárást megindító felhívás közzététele napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank nem jegyez, az adott devizára az ajánlattevő saját központi bankja által az eljárást megindító felhívás feladásának napján érvényes árfolyamon számított Euró ellenérték a mértékadó. Átszámítás esetén az ajánlattevőnek közölnie kell az alkalmazott árfolyamot. Az átszámítást külön, aláírt lapon, a nem HUF összegeket tartalmazó okiratok mögé kell csatolni.
V.4.13.) Elektronikus adatbázisok: Amennyiben az Ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban vagy a dokumentációban olyan adat, vagy tény ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezet általi igazolását írja elő, amelyek ellenőrzésére az Ajánlatkérő magyar nyelven rendelkezésre álló, elektronikus, hatósági nyilvántartásból ingyenesen jogosult, akkor – a Kbt. 36. § (5) bekezdésére figyelemmel – az ilyen adatokat, tényeket az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek nem kell igazolnia az ajánlatban. Ugyanakkor amennyiben az érintett – a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti – nyilvántartás nem szerepel a Közbeszerzési Hatóság Kbt. 36. § (6) bekezdése alapján kiadott útmutatójában, úgy az Ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásban részt vevő más szervezetnek meg kell jelölnie azt a Kbt. 36. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartást, melyből az Ajánlatkérő az érintett tényt, adatot ellenőrizni tudja.
V.4.14.) Hiánypótlás: Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 67. § szerint biztosítja. Az Ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
V.4.15.) Az eljárás nyertese: Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján az összességében legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette. Az ajánlatkérő az eljárás nyertesével köti meg a szerződést, vagy - a Kbt. 124. § (4) bekezdésében rögzített körülmény fennállása esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
V.4.16.) Szakemberekre vonatkozó további előírások: Az Ajánlatkérő felkéri Ajánlattevőt, hogy az ajánlatában nyilatkozzon, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakember(eke)t mely – az eljárást megindító felhívás III.2.3) M.2. pontja szerinti – pozícióra kívánja megajánlani, illetve, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig gondoskodik felelős műszaki vezetők kamarai regisztrációjáról, továbbá nyilatkozzon arról, hogy a regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépését jelenti (melyre tekintettel ajánlatkérő a Kbt. 124.§ (4) bekezdésére tekintettel a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel kötheti meg a szerződést). Az M.2.1-M.2.2. pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakembereknek legkésőbb szerződés megkötéséig (ezt követően a szerződés időtartama alatt) rendelkezniük kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ/A) műszaki vezetői jogosultsággal, és kamarai nyilvántartásba vétellel
V.4.17.) Vállalkozó dokumentumai: Ajánlatkérő jelen eljárás keretében megkötendő vállalkozási szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is.
V.4.18.) Felelősségbiztosítás: A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában – ezt követően a szerződés teljesítésének időtartama alatt – rendelkeznie kell min. 20.000.000,- HUF/káresemény és min. 100.000.000,- HUF/év kártérítési összegű építési felelősségbiztosítással. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. §-a alapján köteles az ajánlatában szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbiztosítást megköti, vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszti jelen projektre.
V.4.19.) Határidők számítása: Az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 37. § (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a hirdetményben megjelölt határidők a hirdetmény feladását követő napon kezdődnek.
V.4.20.) Irányadó idő: Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő.
V.4.21.) Irányadó jog: A jelen felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény előírásai szerint kell eljárni.
V.5)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2014/08/01 (év/hó/nap)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok beszerezhetők
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
IV) A másik ajánlatkérő címei, amely nevében az ajánlatkérő a beszerzést végzi
 
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
--------------------(Az A. melléklet IV) szakasza szükség szerint több példányban is használható)------------------
 
B. MELLÉKLET
Részekre vonatkozó információk
Rész száma 1 Elnevezés:
1) Rövid meghatározás:
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
3) Mennyiség
(adott esetben, csak számokkal)
Becsült érték áfa nélkül: Pénznem:
VAGY:
és között Pénznem:
4) A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés (év/hó/nap)
Befejezés (év/hó/nap)
5) További információk a részekről
----------------------(E mellékletből a részek számának megfelelően több példány használható) ----------------------