Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/26
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató a szerződés módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt
Közzététel dátuma: 2015.03.04.
Iktatószám: 3567/2015
CPV Kód: 90523300-2
Ajánlatkérő: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye: I. részajánlat: Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része. II. részajánlat: Karcag 02623, Nádudvar 0922/2 D-i része, Kunmadaras 0538 D-i része
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Ajánlatkérő típusa: Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

7. melléklet 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI
I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe
Hivatalos név: Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság
Postai cím: Sumen utca 2
Város/Község: Debrecen
Postai irányítószám: 4024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Dr. Kovács Zita
Telefon: +36 52529920
E-mail: kovacszita@hnp.hu
Fax: +36 52529940
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hnp.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe
 
Hivatalos név: Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Postai cím: Telepes utca 15. 2. em. 1.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1147
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett:
Telefon: +36 704331537
E-mail: komondor@t-online.hu
Fax: +36 42292228
Az ajánlattevő általános címe (URL):
----------------------------- (Az I.2) szakaszból szükség esetén több példány használható) -------------------
I.3.) Az ajánlatkérő típusa
Központi szintű x
Közszolgáltató  
Regionális/helyi szintű  
Támogatott szervezet [Kbt. 6. § (1) bekezdés g) pont]  
Közjogi szervezet  
Egyéb  
I.4.) Fő tevékenység
I.4.1) Klasszikus ajánlatkérők
  Általános közszolgáltatások
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Honvédelem
  Szociális védelem
  Közrend és biztonság
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Környezetvédelem
  Oktatás
  Gazdasági és pénzügyek
  Egyéb (nevezze meg):
  Egészségügy
I.4.2) Közszolgáltató ajánlatkérők
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Vasúti szolgáltatások
  Villamos energia
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz szolgáltatások
  Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése
  Kikötői tevékenységek
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Repülőtéri tevékenységek
  Víz
  Egyéb (nevezze meg):
  Postai szolgáltatások

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés:
Lőszermentesítési feladatok ellátása vállalkozási szerződés keretében
II.1.2) A szerződés típusa és a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás megrendelés–, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ek) tárgyának)
  Építési beruházás
  Kivitelezés
  Tervezés és kivitelezés
  Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
  Árubeszerzés
  Adásvétel
  Lízing
  Bérlet
  Részletvétel
  Ezek kombinációja
x Szolgáltatás megrendelés
Szolgáltatási kategória száma: 16
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében
  Építési koncesszió
  Szolgáltatási koncesszió
A teljesítés helye
I. részajánlat: Nagyiván 065, Nádudvar 0922/2 É-i része, Kunmadaras 0538 É-i része. II. részajánlat: Karcag 02623, Nádudvar 0922/2 D-i része, Kunmadaras 0538 D-i része
NUTS-kód HU321
II.1.3) A szerződéskötés időpontja
Dátum: 2013/08/26 (év/hó/nap)
II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége
Az egykori bombázó lőtér és biztonsági zóna területének tűzszerészeti átvizsgálása és robbanószerkezet-mentesítése, mely az alábbiakat foglalja magában mindkét részajánlat
tekintetében:
1. Tűzszerészeti átvizsgálás és robbanószerkezet-mentesítés, mely magában foglalja célterület, a célterülethez közeli biztonsági zóna és a külső biztonsági zóna robbanószerkezet mentesítését a következők szerint:
- terület előkészítése, a munkaterület kitűzése, melynek során a ki kell jelölni a mentesítendő terület sávhatárait
- a munkaterület átadása-átvétele,
- a célterületen -1,5 m, a célterülethez közeli biztonsági zónában -1 m, a külső biztonsági zónában
- -0,5 m mélységű műszeres (többcsatornás magnetometer) átvizsgálását,
- mágneses térkép készítése - a lőszer-mentesítendő terület ferromágneses lokátorral történő feltérképezése és a szoftveres kiértékelése a tűzszerészeti mentesítés előtt és után,
- a felszín alatti fekvő beágyazott testek (feltételezett robbanószerkezetek) helyének feltárását a műszeres vizsgálattal egy időben,
- a robbanószerkezeteken kívül előtalált más szennyezőanyagok, hulladékok helyének megjelölése, EOV koordinátáinak rögzítése,
- a megtalált robbanó- és nem robbanószerkezeteknek a 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerinti kezelése.
2. Vegyivédelmi (vegyi harci anyagoktól való) mentesítés, mely magában foglalja a katonai alkalmazású vegyi anyagok felderítését, a megtalált anyagok osztályozását, megsemmisítését, illetve elszállítását.
3. Környezetvédelmi tényfeltárás készítése, mely a következőket foglalja magában:
- helyszíni szemle és a mintavételi területek kitűzése az ajánlatkérővel együtt,
- a Dokumentációban meghatározott helyszíni vizsgálatok elvégzése,
- akkreditációval rendelkező vizsgáló laboratóriumban a talaj- és talajvíz-vizsgálatok elvégzése, azok eredményeinek értékelése,
- a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárási dokumentáció összeállítása.
4. A felszínen talált szennyezőanyagok hulladékok és a környezetvédelmi szempontból veszélyes anyagok eltávolítása, hulladéklerakóban való elhelyezése.
5. A teljes terület robbanószerkezet mentesítését követően tanúsítvány kiállítása, mely tartalmazza, hogy az átvizsgált területek, a meghatározott mélységekig robbanószerkezet és vegyi harci anyag mentesek, továbbá teljes dokumentáció készítése az elvégzett munkákról.
Az I. részajánlat esetében
A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 2265,81 ha, melyből bombázással érintett célterület 507,94 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 615,91 ha, a külső biztonsági zóna pedig 1141,96 ha.
A II. részajánlat esetében
A lőszermentesítéssel érintett terület nagysága: 1785,05 ha, melyből bombázással érintett célterület 580,66 ha, a célterülethez közeli biztonsági zóna 473,76 ha, a külső biztonsági zóna pedig 730,63 ha.
II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 90523300-2
II.2) A szerződés végleges összértéke
A szerződés végleges összértéke
(A szerződés szerinti végleges összértéket kérjük megadni számokkal, az összes szerződést, részt, meghosszabbítást és opciót beleértve)
Érték: 162870267 Pénznem: HUF
Áfa nélkül
x
Áfával
 
Áfa (%)
,
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: vagy napban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY:
Kezdés 2013/08/26 (év/hó/nap)
Befejezés 2014/12/31 (év/hó/nap)
VAGY: a teljesítés határideje
a) a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
b) ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)
A szerződés határozatlan időtartamra szól

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Az eljárás fajtája
III.1.1) Az eljárás fajtája
III.1.1.1) A Kbt. XII-XIII. fejezete szerinti eljárás esetén
x Nyílt
  Meghívásos   Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.2) A Kbt. XIV. fejezete szerinti eljárás esetén
  Nyílt
  Meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III. 1.1.3) A Kbt. Harmadik része szerinti eljárás esetén
Klasszikus ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Gyorsított meghívásos
  Versenypárbeszéd
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Gyorsított tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
Közszolgáltató ajánlatkérők
  A Kbt. 123. §-a szerinti, szabadon kialakított eljárás
A Kbt. Második Részében meghatározott szabályok szerinti eljárás az alábbiak szerint:
  Nyílt
  Meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos
  Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos
  Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében nyílt
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében meghívásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetménnyel induló tárgyalásos
  Keretmegállapodásos, az eljárás első részében hirdetmény nélküli tárgyalásos
III.2) Értékelési szempontok
III.2.1) Értékelési szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
x A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
VAGY
  Az összességében legelőnyösebb ajánlat a következő részszempontok alapján
Szempont Súlyszám
VAGY
  Egyéb:
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító felhívásra (adott esetben)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 30 - 047252
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/07 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 1906 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/02/13 (év/hó/nap)
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja (adott esetben)
Dátum: (év/hó/nap)
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2013 /S 2013 - 324684
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/27 (év/hó/nap)
ÉS / VAGY
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 16821 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény közzétételének időpontja: 2013/09/30 (év/hó/nap)

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
IV.1.1) A szerződés módosítása érint értékelési szempont szerinti szerződéses feltételt
nem
IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):
1.4. pont
Eredeti:
Jelen szerződés tárgyát képező feladatok részletes meghatározását jelen szerződés 1. sz. melléklete [Közbeszerzési műszaki leírás] tartalmazza.
Módosított:
Jelen szerződés tárgyát képező feladatok részletes meghatározását az 1. számú szerződésmódosí-tás melléklete tartalmazza.
2.2. pont
Eredeti:
A vállalkozónak szerződéses feladatait 2014. december 31-ig kell teljesítenie.
Módosított:
A vállalkozónak szerződéses feladatait 2016. május 31-ig kell teljesítenie.
5.6. pont
Eredeti:
Az előleg a két utolsó számla értékéből egyenlő mértékben kerül levonásra.
Módosított:
Az előleg a 2. és a 3. részszámla értékéből egyenlő mértékben kerül levonásra.
5.7. pont
Eredeti:
A vállalkozó az esetleges előlegszámlán túl 2 (kettő) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát nyújthat be a mentesítési ütemenként (zónánként), az adott zónában végzendő valamennyi feladat teljesítését és a teljesítés ellenőrzését, igazolását követően.
Az 1. részszámla összege: 73.200.000.- Ft + áfa, azaz hetvenhárommillió-kétszázezer forint + áfa.
A 2. részszámla összege: 49.670.267.- Ft + áfa, azaz negyvenkilencmillió-hatszázhetvenezer-kettőszázhatvanhét forint + áfa.
Módosított:
A vállalkozó az előlegszámlán túl 3 (három) db részszámlát és 1 (egy) db végszámlát nyújthat be a mentesítési ütemenként (zónánként).
Az 1. részszámla összege: 65.880.000.- Ft + áfa, azaz hatvanötmillió-nyolcszáznyolcvanezer forint + áfa.
A 2. részszámla összege: 44.703.240.- Ft + áfa, azaz negyvennégymillió-hétszázháromezer-kettőszáznegyven forint + áfa.
A 2. részszámla benyújtásának határideje: 2015. június 30.
A 3. részszámla összege: 44.413.011. Ft + áfa, azaz negyvennégymillió-négyszáztizenháromezer-tizenegy forint + áfa.
A részszámlát akkor is benyújthatja a vállalkozó, ha az adott mentesítési ütemben (zónában) nem végezte el a felszínen talált szennyezőanyagok elszállítását és a környezetvédelmi tényfeltárást nem készítette el, valamint nem történt meg a vegyvédelmi (vegyi harci anyagoktól való) mentesítés, továbbá a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred tűzszerész szak-emberei az előtalált feltételezett robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatban a mentesítési munkálatokat nem végezték el.
5.8. pont
Eredeti:
A végszámla benyújtására valamennyi feladat hiány- és hibamentes teljesítése, és annak ellenőrzése, megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor.
A végszámla összege: 40.000.000.- Ft + áfa, azaz negyvenmillió forint + áfa.
Módosított:
A végszámla benyújtására valamennyi feladat hiány- és hibamentes teljesítése, az átadás-átvételi eljárás lefolytatása és a vállalkozó teljesítésének ellenőrzése, megrendelő által történő elfogadása után kerülhet sor.
A végszámla összege: 7.874.016.- Ft + áfa, azaz hétmillió-nyolcszázhetvennégyezer-tizenhat forint + áfa.
5.14. pont
Eredeti:
A számla értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor. A számla összegét a közreműködő szervezet a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított maximum 30 napon belül.
Módosított:
Az első két részszámla értékének kiegyenlítésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendeletben meghatározott közvetlen szállítói kifizetés alkalmazásával kerül sor. A számla összegét a közreműködő szervezet a Kbt. 130. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban közvetlenül fizeti meg a vállalkozó részére a számla kézhezvételétől számított maximum 30 napon belül. A harmadik részszám-la és a végszámla értékének kiegyenlítése a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott szállítói finanszírozás szabályai alapján történik.
5.16. pont
Eredeti:
A szállítói kifizetésnek a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1) bekezdés szerinti késedelme esetén a 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók.
Módosított:
Az első két részszámla késedelmes kifizetésére a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználási rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 60. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak az irányadók, a harmadik részszámla és a végszámla késedelmes fizetésére pedig a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletnek A kamatfizetési kötelezettség megállapítása, kiegyenlítése c. fejezetében foglaltak az irányadók.
6.25. pont
Eredeti:
A vállalkozó köteles a mentesítendő zónák esetében a feladatok elvégzését külön-külön írásban jelezni a megrendelő részére. A megrendelő ezt követően írásban értesíti a vállalkozót az átadás-átvételi eljárás időpontjáról.
Módosított:
A vállalkozó köteles a mentesítendő zónák esetében a feladatai elvégzését írásban jelezni a megrendelő részére. Miután a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei az előtalált robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatos a mentesítési munkálatokat elvégezték, a megrendelő írásban értesíti a vállalkozót az átadás-átvételi eljárás időpontjáról.
IV.1.3) A módosítás indoka:
A szerződésmódosításra a következő okok miatt került sor:
A fenti projekt keretében a Nádudvar, Nagyiván, Kunmadaras, Karcag külterületein található egykori légi bombázó lőtér célterületének és védőzónájának déli részén a tájsebekkel tarkított táj eredetihez közelítő képének helyreállítása, a bombatér használatából maradt hulladékok eltüntetése és a teljes tűzszerészeti mentesítése a megrendelő célja. Ennek keretében elvégzendő a helyszínen található lőszerek és lőszermaradványok feltárása, szükség szerinti hatástalanítása és elszállítása, valamint a felszínen talált hulladékok összegyűjtése és elszállítása.
A tűzszerészeti mentesítési feladatok ellátásáról szóló 142/1999. (IX. 8.) Korm. rendelet szerint az előtalált robbanótestek megsemmisítéséről a Magyar Honvédség tűzszerész alakulata gondoskodik. Tekintettel a feladat nagyságára, ami az előtalált feltételezhető robbanótestek, robbanóanyag-maradványok nagy száma és a terület nagysága miatt adódik, egyeztetések történtek a Magyar Honvédség vezetőivel. A projekt megvalósítása során azonban a tűzszerészeti mentesí-tési feladatok ellátásával kapcsolatosan jogértelmezési vita alakult ki a megrendelő és a Magyar Honvédség között. Emiatt és azon előre nem látható tény miatt, hogy a mentesítendő területen az előtalálások száma jelentősen meghaladták a korábban feltételezettet, a Magyar Honvédség tájékoztatta a megrendelőt, hogy nem rendelkezik elegendő anyagi forrással és megfelelő kapacitással a volt bombázó lőtér tűzszerészeti mentesítéséhez, mivel véleményük szerint ez nem közszolgálati feladat. Ezt követően a területről levonultak, s 2014. március 3. óta nem végeznek mentesítési munkákat, így az átvizsgált és feltárt terület teljes átadás-átvételi eljárása nem folytatható le.
A szerződésnek megfelelően a Különleges Biztonsági Szolgáltató és Tanácsadó Kft. a lőszermentesítési feladatait tovább folytatta, melynek során kezdeményezte részszámla benyújtását is. Az eredeti koncepció szerint a feltételezett robbanótestek előtalálását és annak jelzését követően párhuzamosan megtörtént volna a lőszerek, robbanótestek megsemmisítése. Azon előre nem látható tények nyomán, miszerint az előtalálások nagyságrendileg meghaladják a vártat, illetve a Magyar Honvédség levonulása miatt, az eredeti megvalósítási koncepciót módosítani kellett, mely érintette a részszámlázási feltételeket is.
Az előtalálások számának nagyarányú növekedése különösen nem volt előre látható. A projekt előkészítési szakaszában a célterületen egy szúrópróbaszerűen kiválasztott, 0,25 hektáros minta-területen történtek előzetes mérések a robbantótestekkel való szennyezettség felmérésére, becslésére. A szerződés teljesítése során a vállalkozó a feltételezhető robbanótestek elhelyezkedését térképen ábrázolta, melyből megállapítható, hogy az előzetes mérésekhez képest jóval nagyobb a terület szennyezettsége.
Minthogy a vállalkozó érdekkörén kívül eső és általa elháríthatatlan körülmények miatt nem képes a részszámlázáshoz szükséges feltételeket teljesíteni, így a felek az előadott okokra tekintettel úgy határoztak, hogy a megvalósítás sorrendiségét és a részszámlázási feltételeket oly módon módosítják, hogy a vállalkozó a részszámlákat továbbra is mentesítési ütemenként (zónánként) jogosult benyújtani, azonban az alábbi három francia bekezdésben foglalt feladatokat csak valamennyi mentesítési ütemnek (zónának) a Magyar Honvédség által történő lőszermentesítését követően köteles elvégezni. Erre tekintettel az eredeti számlák összegei is módosulnak, továbbá eggyel nő a számla-benyújtási lehetőségek száma.
A vállalkozó által kizárólag a Magyar Honvédség tevékenysége után elvégezhető munkák:
- A felszínen talált szennyezőanyagok elszállítása.
- Környezetvédelmi tényfeltárás készítése.
- Vegyivédelmi (vegyi harci anyagoktól való) mentesítés.
Az átadás-átvételi eljárás lefolytatása a szerződésben foglalt szerint továbbra is zónánként történik meg, de csak akkor, ha a Magyar Honvédség egysége a robbanótestekkel, robbanótest maradványokkal kapcsolatban a mentesítési munkálatokat már elvégezte.
Ha az eredeti részszámlázási feltételeket tartották volna meg a felek, akkor a vállalkozó rész-számlát az egész projekt alatt nem tudna benyújtani, mely nála finanszírozási problémákat eredményez, amely a projekt sikeres megvalósítását veszélyezteti. (A vállalkozó 2013. szeptember 16-án kezdte meg a munkálatokat és így több mint egy éve folyamatosan dolgozik a munkaterületen az alvállalkozóival együtt, a 10%-os előlegen kívül más ellenszolgáltatást nem kapott.)
A fentieken túl a lőszermentesítési feltárási feladatok előrehaladása során a vállalkozó tájékoztatta a megrendelőt, hogy munkálatokat jelentősen gátló problémák is felmerültek, melyek részben összefüggtek a területek vésztározóként való elárasztásával, mely során 2013.04.05-én Püspökladány és Nádudvar városok belvízi mentesítését szükségszerűen a területen már meglévő cca 20 millió m3-nyi csapadékvíz mellé további cca 35 millió m3-nyi víz területre kormányzásával sikerült megoldani.
A fenti tények és a Magyar Honvédség területről való levonulása miatt szükséges a teljesítési határidő módosítása is, mely olyan tényeken alapul, amelyek nem voltak előre láthatóak.
A megrendelő és a Magyar Honvédség I. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezrede között egyébként a megállapodás előkészítésre került, melynek nyomán a Magyar Honvédség a mentesítési munkáit 2015. január 15-től végezni fogja.
A fentieken túl a Magyar Honvédség által igényelt többletforrásra való hivatkozással, valamint a nagy mennyiségű, jórészt ismeretlen típusú bomba helyszíni robbantása miatt felmerülő további földmunka igény és egyéb járulékos költségek miatt a 2014. május 27-i projekt szakaszolási és támogatási szerződés módosítási kérelemben, valamint a 2014. október 8-i projekt szakaszolási és támogatási szerződés módosítási kérelem kiegészítésben kérte a megrendelő a támogatási összegének megemelését.
A kérelemre született meg a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0001 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban I. ütem” című) és a KEOP-3.1.2/2F/09-11-2012-0002 azonosító számú („Az egykori bombázó lőtér tájrehabilitációja a Hortobágyi Nemzeti Parkban II. ütem” című) projektek összköltségének növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projektek második szakaszában felmerülő költségek fedezetének biztosításáról szóló 1633/2014. (XI. 7.) Korm. határozat.
A határozatban a Kormány jóváhagyta a projekt szakaszolását, költségének növelését és a forrásszerkezetének módosítását is, továbbá hozzájárult a projekttel összefüggésben már megkötött szerződések módosításához. Emellett a határozat rendelkezik arról is, hogy a 2014-2020 programozási időszak azonos célt szolgáló operatív programjának Európai Bizottság által történő elfogadása esetén a projekt második szakaszára vonatkozó támogatási szerződéseket meg kell kötni.
A határozat érinti jelen szerződést is, mivel a harmadik részszámla és a végszámla kifizetése a projekt második szakaszából történik majd.
IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja
Dátum: 2014/12/01 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk
V.1) Egyéb információk:
V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:
a fentiekkel egyetért.
V.3)
E hirdetmény feladásának időpontja: 2015/02/28 (év/hó/nap)