Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/70
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2016.06.20.
Iktatószám: 6782/2016
CPV Kód: 45262690-4
Ajánlatkérő: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Csillag utca 5. (Hrsz. 2551/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Korintosz Kft.
Ajánlatkérő típusa: Kbt. 5. § (1) d) pontja szerinti szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KIVING Ingatlangazdálkodó és Beruházásszervező Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK03997
Postai cím: Fehérvári út 70.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Géczi Gábor
Telefon: +36 12090400
E-mail: kozbeszerzes@kiving.hu
Fax: +36 12090404
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kiving.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kiving.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Kbt. 5. § (1) d) pontja szerinti szervezet
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Ingatlangazdálkodás, beruházásszervezés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Zsinagóga épületrekonstrukció befejező, 2. ütem kivitelezés
Hivatkozási szám: K-045
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262690-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
4600 Kisvárda, Csillag utca 5. (Hrsz. 2551/1) közigazgatási címen lévő, műemléki védelem alatt álló (azonosító szám: 8277, Törzsszám: 1016667) épület, Zsinagóga épületrekonstrukció befejező, 2. ütem kivitelezése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 149737060 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 149737060 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: 149737060
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Zsinagóga épületrekonstrukció befejező, 2. ütem kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45262210-6
További tárgyak: 45260000-7
45410000-4
44221000-5
45431000-7
45350000-5
45232452-5
45310000-3
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4600 Kisvárda, Csillag utca 5. (Hrsz. 2551/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zsaluzás és állványozás:
Sávalap zsaluzása: 75 m2
Homlokzati csőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával: 1500 m2
Koszorúzsaluzás: 22 m2
Földmunkák:
Munkaárok földkiemelése: 2 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 7m3-es kont.: 10 db
Törmelék konténerbe rakása kézi erővel: 70 m3
Síkalapozás:
Vb sáv,- talp- lemezalap készítése: 1 m3
Helyszíni beton és vasbeton munka:
Betonacél helyszíni szerelése: 0,35 + 0,3 + 0,2 t
Vb koszorú készítése: 2,8m3
Andezittufa kőlépcső bontása: 17 m
Falazás és egyéb kőműves munka:
Lyukfúrás téglafalban: 22 m
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,km tégla:2,2 m3
Falazati hiányosságok pótlása, km tégla: 225 db
Fém- és könnyű épületszerkezet:
Acél kötőgerendák beépítése: 6,2 t
Acél függeszték kiváltása: 224 db
Rabic födém függeszték cseréje: 224 db
Acélgerendák elhelyezése: 72 fm
Acél rögzítőelemek gyártása, beépítése: 176 db
Ácsmunka:
Tetődeszkázat bontása: 218 m2
Szelemen, szarufa, lécezés cseréje: 3,28 fam3
Faanyagvédelem, Lignotol komplex, Wolmant QB: 1899 m2
Deszkázás: 218 m2
Közlekedő járófelület készítése: 115 fm
Vakolás:
Fugatisztítás, 2 cm mélységben: 237 m2
Mélyített hézagolás: 271 m2, vakolatjavítás homlokzaton: 197 m2 + 280 m2
Kiegyenlítő vakolat készítése: 83 m2
Dísztégla felület tisztítása, szilárdítása, impregnálása: 541 m2
Homlokzati párkányhúzás javítása: 408 fm + 60 m + 88 m
Homlokzati nyíláskeret javítása: 196 m
Konzoloszlop javítása: 15 db, tárcsadíszek javítása: 10 db
Nagy oszlopfő készítése: 2 db, kis oszlopfő készítése: 2 db, szemöldökdísz javítása: 4 db
Márványtábla restaurálása: 1 db
Tégla alapzat, falazat megerősítése kőszilárdítóval: 13 m2
Burkolás:
Műkő burkolatok bontása: 64 m
Lépcsőburkolat készítése íves kivitelben, Süttői mattcsiszolt: 18 m - 3 cm vtg, 18 m 5 cm vtg
Padlóburkolat készítése, Süttői mészkő: 12 m2,
Lábazatburkolat, átszellőztetett, Süttői mészkő lap: 173 m2
Tömb lépcső készítése, Süttői mészkőből: 6 m3
Fedkő készítése oromfalon, Süttői mészkőből: 10 m
Bádogozás:
Bontások: lefolyó csatorna: 64 m, szegélyek: 199 m
Fémlemezfedés bontása: 58,4 m2
lefolyócső: 108 m
Gerinc szellőzés kialakítása: 30 fm
Perem kiszellőztetésének kialakítása és madárvédelem: 123 fm
Párkány takarások kialakítása: 158 fm
Beakasztó szegély elhelyezés lemezfedéshez: 281 fm
Ablak- szemöldökpárkány fedése: 74 m
Választópárkány fedése: 125 m
Egyedi tisztítóidom szerelése: 8 db
Nyílászárók:
Fa kültéri nyílászárók elhelyezése: 1 db, felújítása 3 db
Homlokzati emléktábla leszerelése, felújítása: 6 db

Üvegezés:
Egyedi ólom üvegezés: 9 m2
Meglévő festett üveg részek tömítése: 846 fm
Felületképzés:
Külső festéseknél felület előkészítése: 1096 m2
Szilikátfestés vakolaton, 2rétegben, tagolatlan felületen: 223 m2
tagolt sima felületen: 367 m2
Szilikát festés - töltő alapozó felhordása + tapadóhíd felhordása: 1096 m2
Graffiti elleni impregnálás: 127 m2
Acélfelületek festése:112 m2
Rögzítő elem elhelyezése téglafalazatba: 74 db
Padlásról fertőző anyagok elszállítása: 250 m2
Csapadékvíz elvezetés, csatornaépítés munkái:
Munkaárok földkiemelése: 128 m3
Földvisszatöltés: 61 m3 + 55 m3
Tömörítés: 55 m3 + 61 m3
Kitermelt föld járműre rakása, bontott törmelék elszállítása: 12 + 14 m3
Előregyártott csőelemekből készített csatorna bontása: 7 m
Egy oldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba: 50 m +109 m + 21 m
Csatornacső idom beépítése földárokba: 8 db + 8 db+ 30 db
Akna építése: 9 m3
Külső-belső mintadeszkázat készítése: 3 m2 + 86 m2
Öntöttvas aknafedlap és keret elhelyezése: 11 db +1 db, víznyelőrács elhelyezése: 1 db
Vízzárósági vizsgálat elfalazással: 172 m
Polimerbeton vízelvezető rendszer elhelyezése: 12 m
Szórt alap bontása, beton burkolatalap készítése: 22 m3
Zúzottkő makadám bontása: 11 m3
Hengerelt aszfalt kopóréteg készítése: 28 m2
Tervezett kertészeti munkák:
Munkaárok földkiemelése: 18 m3 + 171 m3
építési törmelék elszállítása, kézi rakása 12 m3 kont.: 6 db + 72 m3
Beton aljzatok, járdák bontása: 54 m2
Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, elszállítása: 171 m3
Környezeti hatásoknak ki nem tett beton..: 12 m3 + 5 m3
Beton- és vasbeton készítése: 10,02 m3
Építési törmelék konténeres elszállítása, 12 m3 kont.: 6 db
Munkaárok földkiemelése: 62 m3
Talajjavító réteg készítése: 6 m3 + 17 m3 + 3,5 m3
Tükörkészítés: 148 m2 + 423 m2
Tömörítés: 30 m3 + 78 m3
Kerti út építése: 32 m2
Simító hengerlés: 148 m2 + 423 m2
25-ös falazat készítése, Ytong: 12,65 m3
Pillérfalazat készítése: 8,56 m2
Fakerítés bontása: 60 m2
Előregyártott íves tömb fedkövek bontása: 1,2 m2
Pillér fedlap készítése Süttői mészkőből: 14,6 m - 38-as, 50,1 m - 25-ös.
Kovácsoltvas kerítés készítése: 64,13 m2
Kovácsoltvas kerítés javítása: 3,22 m2, úszókapu készítése: 1 db, nyílókapu: 1 db
Rácsok, korlátok bontása: 60 m
Acélfelületek festése, közbenső, átvonó: 82,4 m2 + 12,57 m2 + 146,3 m2 + 22,33 m2
Szilikát festések: 9,4 m2
Szigetelés:
Talajnedvesség elleni szigetelés: 65 m2
Födém szigetelés, kellősítés, tisztítás, elhelyezés, rögzítés, kéregvakolat készítéssel…: 688 m2
Meglévő akna áthelyezése és szintbe helyezése: 1 db
Kerti locsolócsap beépítése: 1 db
Makadám rendszerű útpálya bontása: 46 m3 + 6 m3
Alapréteg készítése: 30 m3 + 78 m3
Stabilizált réteg készítése: 15 m3 + 38 m3
Szegélyek bontása: 44 m
Kő- és téglaburkolat bontása: 96 m2
Térburkolat készítése: 148 m2 + 349 m2 szegély készítése: 55 m + 11 m + 241 m
Mészkő burkolat készítése: 45 m2 + 66 m2, mészkő szegély: 59 m
Kertészet:
Gödörásás: 48 db + 413 db + 4 db
Gyepesítés: 20 x 10m2 + 210 m2
Mulcsozás: 16 x 10m2
Támfal építése: 6,6 m2
Növények szabadföldi telepítése: 1 db + 3 db + 413 db + 48 db
Kerti létesítmények bontása: 14 db
Egyedi mészkő tömb ülőke elhelyezése: 1 db, hirdetőtábla: 1 db, hulladékgyűjtő: 5 db, kerékpártámasz: 6 db, kültéri tanterem: 1 db
Meglévő padok felújítása: 9 db
Elektromos munkák:
Villámhárító leszerelése: 20 m, levezető vezeték leszerelése: 124 m
Védőcső elhelyezése: 120 m, vezetékcsatorna elhelyezése: 55 m
Kábelszerű vezeték elhelyezése: 180 m + 18 m + 60m
Kültéri fényvető elhelyezése: 16 db + 24 db
Villámhárító rendszer szerelése: 60 m + 76 m + 12 m
Villám- és érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, terv szerint.
Villám- és érintésvédelmi mérés és jkv készítése: 30 mp*
Tervezett faanyagvédelem munkái:
Fertőtlenítő ködösítés: 3500 légm3
Ideiglenes pallóterítés: 1500 m2
Beépített faanyagról bevonat eltávolítása, portalanítása: 1620 m2
Falazatból korhadt gerendák kiemelése, felületek fertőtlenítése: 220 m2
Fugatisztítás: 110 m2, sittanyag kihordása: 64 lm3
Faanyag védőkezelése: 212 m2
Égéskésleltetők felhordása: 1620 m2
Kiegészítő tevékenységek:
Szabadvezeték csatlakozások: 70 nyvm + 80 nyvm
Védőburkolat: 41 m2 + 200 m2
Mobil WC: 5 db
konténer bérleti díja, iroda és mosdó: 5 db + 3 db
Idegilenes kerítés: 2 db + 2 db + 84 m + 16 db + 2 db + 154 db + 168 db (különböző tartozékok.)
Felvonulás előkészítése: 1 db
Daruzás költsége: 48 ó
gépköltség: 91 nap
Fa tetőszerkezetek készítése: 100 m2
Fa lépcsőrendszer készítése: 52 fm
Tetőszerkezet alámáglyázásos emelése: 450 m2
Fafödém kialakítása: 300 m2
Fiók kiváltók összefogása, acél pántokkal: 122 db
Vasalások pótlása: 320 db
Munkavédelem és tűzvédelem: 1 klt
Előkészítő és befejező munkák:
Önbiztosítás, hajlékony rögzített vezetéken alkalmazott vezérelt típusú lezuhanásgátlóval: 22 x 10 m
Zuhanásgátló rendszer kiépítése: 288 fm
Standépítés: 72 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az igényelt előleg mértéke (%) 15
2 Napi kötbér mértéke (%/naptári nap) 5
3 A szerződéstervezetben előírt 60 napos teljesítési határidőnél rövidebb teljesítési határidő vállalása 5
4 Jótállási idő vállalása  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 30
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9)
További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2016/05/30 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Korintosz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihar utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám: 1035
Ország: HU
E-mail: zsuzsi@korintosz.hu
Telefon: +36 309891549
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 33316364
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474456-2-41
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 150000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 149737060
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 149737060 / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat 149737060
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód: HU101
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv nem
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Korintosz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vihar utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód:
Postai irányítószám: 1035
Ország:
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11474456-2-41

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2016/04/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Az eljárás a KÉ-15418/2015 szám alatt közzétett eljáráshoz kapcsolódik, a Kisvárdai Zsinagóga felújításának II. üteme.
VI.2)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2016/06/16 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges