Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2013/63
Beszerzés tárgya:Vállalkozási szerződés hét Ökoiskola regionális forrásközpont és hét Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában.
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a hirdetmény visszavonásáról, módosításáról/KÉ/2011.12.30 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2013.05.31.
Iktatószám:8826/2013
CPV Kód:80000000-4;79952000-2;80521000-2;85312320-8
Ajánlatkérő:Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2013.06.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

5. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
TÁJÉKOZTATÓ A HIRDETMÉNY VISSZAVONÁSÁRÓL, MÓDOSÍTÁSÁRÓL, AZ AJÁNLATTÉTELI, VAGY RÉSZVÉTELI HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSÁRÓL, A DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL
I. szakasz: ajánlatkérő
I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hivatalos név: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet
Postai cím: Szalay utca 10-14.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bognárné Héjja Krisztina
Telefon: +36 12357262
E-mail: bognarne.krisztina@ofi.hu
Fax: +36 1 2357202
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ofi.hu
A felhasználói oldal internetcíme (URL):
További információ a következő címen szerezhető be:
  A fent említett kapcsolattartási pont(ok)
x Egyéb (töltse ki az A.I mellékletet)

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1) A szerződéshez rendelt elnevezés (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Hét Ökoiskola regionális forrásközpont és hét Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása.
II.1. 2) A szerződés meghatározása/tárgya (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Vállalkozási szerződés hét Ökoiskola regionális forrásközpont és hét Zöld Óvoda regionális forrásközpont szolgáltatási feladatainak ellátása tárgyában.
II.1. 3) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:80000000-4
További tárgyak:79952000-2
80521000-2
85312320-8

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS
III.1) Adminisztratív információk
III.1.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám: (a közzétett hirdetményben szereplő információval egyezően)
III.1.2) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetményre vonatkozó információk (az adott szerződésre vonatkozó korábbi közzététel)
III.1.2.1) A módosítással/visszavonással/határidő-hosszabbítással érintett hirdetmény:
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: 7826 / 2013 (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: 2013/05/13 (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: 2013/05/17 (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: 2013/06/03 (év/hó/nap )
(eljárást megindító hirdetmény esetén)
III.1.2.2) Egyéb korábbi közzététel: (adott esetben)
 
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben: / (KÉ-szám/évszám)
A hirdetmény feladásának dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetmény közzétételének dátuma: (év/hó/nap )
A hirdetményben megjelölt ajánlattételi/részvételi határidő: (év/hó/nap ) (eljárást megindító hirdetmény esetén)
-------------------- (E pontból, amennyiben szükséges több használható) --------------------
III.1.2.3) Sor került-e az eljárásban a Kbt. 45. § (4) bekezdése szerinti ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításra? nem
(Igen válasz esetén) A meghosszabbított ajánlattételi/részvételi határidő:
Dátum: (év/hó/nap ) Időpont:

IV. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
IV.1) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról (adott esetben)
  Az eljárást megindító felhívás visszavonásra kerül/t.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.
IV.1.2) A hirdetmény visszavonásának indokolása (kitöltése nem kötelező)
IV.2) TÁJÉKOZTATÁS A HIRDETMÉNY/DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSÁRÓL (adott esetben)
IV.2.1) Dátumok módosítása
 
A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.3)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/03 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.4)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/03 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00

A módosítandó dátum helye a közzétett hirdetményben
IV.3.8)
A következő helyett
Dátum: 2013/06/03 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
A következő időpont irányadó
Dátum: 2013/06/17 (év/hó/nap)
Időpont: 11 : 00
IV.2.2.) További módosított információk (adott esetben)
 
A módosítandó szöveg helye a közzétett hirdetményben:
V.4) 28)
A következő helyett:
-
A következő irányadó:
Ajánlatkérő 2013. június 6-án 14 óra 00 perces kezdettel újabb konzultációt tart. A konzultáció helyszíne: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.). A konzultációról jegyzőkönyv készül, melyet Ajánlatkérő öt napon belül valamennyi a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti gazdasági szereplő részére egyidejűleg megküld.
és/vagy
Magyarázó megjegyzés (adott esetben):
Az ajánlatkérő újabb konzultációt kíván tartani, ezért a felhívás V.4) pontját a fentiekkel kiegészíti.
---------------------------------[A IV.2.2) szakaszból szükség szerint több példány használható] --------------------------
IV.2.3.1) Módosul a dokumentáció: nem
IV.2.3.2) A dokumentáció módosított elemei (a korábbi és az új szöveg feltüntetésével) vagy nagyobb terjedelmű módosítás esetén a módosuló pontjainak felsorolása (adott esetben):
IV.2.3.3) A módosított dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, beszerzési helye (adott esetben):
IV.2.3.4) A módosított dokumentáció beszerzésének határideje (adott esetben):
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3) Tájékoztatás az ajánlattételi/részvételi határidő hosszabbításáról (adott esetben)
IV.3.1) Dátumok változása
 
A meghosszabbítással érintett dátum helye a közzétett hirdetményben
A következő helyett
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
A következő időpont irányadó
Dátum: (év/hó/nap)
Időpont: :
IV.3.2) Az ajánlattételi/részvételi határidő meghosszabbításának indoka:
IV.4) EGYÉB INFORMÁCIÓK (adott esetben)
IV.5) E hirdetmény feladásának időpontja : 2013/05/24 (év/hó/nap)

A. melléklet
További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információ a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhető be
Hivatalos név: TriCSÓK Tanácsadó és Szolgáltató Zrt.
Postai cím: Teréz krt. 19. III. em. 32.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1067
Ország: HU
Kapcsolattartási pont(ok):
Címzett: Bozsó Virág
Telefon: +36 13542760
E-mail: kozbeszerzes@tricsok.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím (URL): www.tricsok.hu