Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

A Tanács

A Hatóság keretében működő Tanács a Közbeszerzési törvény alapelveinek, az egyes közérdekű céloknak, az ajánlatkérők, valamint az ajánlattevők érdekeinek érvényesítése céljából működik (Kbt. 182-184.§). Főbb feladatai az alábbiak szerint összegezhetők:

A Tanács

a) megállapítja a Közbeszerzési Döntőbizottság létszámát;
b) kinevezi, illetve felmenti a Közbeszerzési Döntőbizottság elnökét, elnökhelyettesét és a közbeszerzési biztosokat; elbírálja a közbeszerzési biztosokkal kapcsolatos összeférhetetlenségi ügyeket;
c) a közbeszerzésekért felelős miniszterrel egyeztetve - és adott esetben az országos gazdasági kamarákkal vagy más szakmai szervezetekkel együttműködve - a közbeszerzési jogszabályok alkalmazását elősegítendő útmutatót készít a jogorvoslati döntésekből, valamint a közbeszerzések ellenőrzésének gyakorlatából levonható tapasztalatok alapján, valamint a közbeszerzésekkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókról (különösen a Kbt.-ben előírt témakörökben);
d) ellátja a részére törvényben előírt egyéb feladatokat.

Javasoljuk, hogy a Közbeszerzési Hatóság tagjainak írott megkereséseiket a Közbeszerzési Hatóság Titkárságának küldjék meg, azokat az érintett tanácstagnak haladéktalanul továbbítjuk.