Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük Önt a Közbeszerzési Hatóság honlapján!

Negyed évszázados közbeszerzési gyakorlattal a birtokunkban, valamint a hazai közbeszerzések jelentőségének folyamatos növekedése mellett jól megfigyelhető a szabályozás létjogosultsága és egy fejlődőképes szervezet működésének szükségessége.

A közbeszerzési joganyag dinamikus fejlődése az eltelt idő során két új irányelvcsalád megalkotását is szükségessé tette, ezzel párhuzamosan került sor a jelenleg is hatályos, negyedik magyar közbeszerzési kódex elfogadására (2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről).

A Közbeszerzési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kiemelt célja és feladata, hogy támogassa a jogalkalmazókat abban, hogy e folyamatosan változó jogszabályi környezetben a célkitűzések és érdekek sokasága között meg tudjanak felelni a szigorú elvárásoknak. Közösen szükséges megtalálnunk, miként lehet a hazai piacon megfelelő versenyhelyzetet teremtve megvalósítani a környezettudatos, szociálisan érzékeny, a kis- és középvállalkozásokat helyzetbe hozó modern beszerzési politikát.

A Hatóság célja egy korszerű szolgáltató hatóság kialakítása, amely ügyfélközpontúságával élen jár a hazai közigazgatásban. Közös érdek, hogy a hazai közbeszerzésekben megfelelő garanciák védjék a közpénzek észszerű és hatékony elköltését, azok átláthatóan és ellenőrizhetően kerüljenek felhasználásra. 

Bízunk abban, hogy honlapunk megfelelő segítséget nyújt a kitűzött célok megvalósításához valamennyi kedves felhasználónak.


Az Országgyűlés az első közbeszerzési törvény megalkotásakor a közbeszerzésekre szakosodott önálló szervezet – akkori nevén: Közbeszerzések Tanácsa – létrehozása mellett döntött. A szervezet 1995. október 4-én alakult meg. A Közbeszerzések Tanácsa 2012. január 1. napjától Közbeszerzési Hatóság néven működik tovább.

A Hatóság autonóm államigazgatási szerv, kizárólag az Országgyűlésnek alárendelten működik. A Hatóság keretében működő Tanács tagjait az ajánlattevői oldal, az ajánlatkérői oldal és egyes közérdekű célok érvényesítésére hivatott szervek képviselői alkotják. A Hatóság elnökét és alelnökét a Tanács tagjai öt éves időtartamra választják meg, a tagok megbízatása legalább két évre szól. Míg a Hatóság elnöke e tisztségét főállásban tölti be, addig a többi tag a Hatósággal nem áll közszolgálati jogviszonyban, és a Hatóság részükre javadalmazást sem biztosíthat. (A tagok jellemzően a delegáló szervben viselnek hivatali tisztséget.)

A Hatóság feladat és hatáskörét a Kbt. 187. § (1)-(2) bekezdései határozzák meg, melyeken túl önként vállalt feladatokat is teljesít. A főbb feladatok az alábbiak szerint összegezhetők:

  1. Közreműködés a közbeszerzési politika alakításában
  2. Jogalkalmazók támogatása
  3. A jogalkotás elősegítése
  4. Jogorvoslatok kezdeményezése
  5. Ellenőrzési feladatok:

- hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások törvényességi ellenőrzése

- hirdetmény-ellenőrzés

- szerződés-ellenőrzés

- közérdekű bejelentések vizsgálata

- öntisztázásra irányuló kérelmek vizsgálata

  1. Nyilvántartások vezetése
  2. Nemzetközi kapcsolatok gondozása
  3. Statisztikai adatok gyűjtése
  4. Fenntartható közbeszerzések támogatása
  5. Oktatási feladatok, konferenciák szervezése

A Hatóság és a Tanács tevékenységével kapcsolatos koordinációt, döntéseinek előkészítését és végrehajtását, valamint az ennek végzéséhez szükséges adatgyűjtő, nyilvántartó, valamint adminisztratív tevékenységet a Hatóság Titkársága végzi a főtitkár vezetésével.  

A Hatóság keretében működik a Közbeszerzési Döntőbizottság [Kbt. 179. § (4) bekezdés], amelynek feladata a közbeszerzésekkel és a tervpályázati eljárásokkal kapcsolatos jogsértő vagy vitás ügyek miatt jogorvoslati intézése. [Kbt. 192. § (1) bekezdés].