Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

A Kúria megerősítette a Hatóság és a Döntőbizottság joggyakorlatát

A Közbeszerzési Hatóság az ellenőrzései során számos esetben találkozott már azzal, hogy úgy sértették meg a közbeszerzési törvényt az ajánlatkérők, hogy az ajánlat bírálatának idejét indokolatlanul elhúzták.

A Kbt. 70. § (1) és (2) bekezdése két összefüggő rendelkezést tartalmaz, amelyekben egyértelműen fogalmaz a törvény: az ajánlatok elbírálását a lehető legrövidebb időn belül és legkésőbb a Kbt. 70. § (2) bekezdése alapján jogszerűen fennálló ajánlati kötöttség időtartama alatt el kell végezni.

A Kúria, mint felülvizsgálati bíróság Kfv.I.38.151/2021/9. számú jogerős ítélete most kimondta: a bírálat időtartama az ajánlatkérő érdekkörén kívül eső objektív akadály esetén sem húzódhat a Kbt. keretein túli időtartamra, e jogsértés esetén kimentésre nincs lehetőség. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy nincs rögzített törvényi akadálya, hogy az ajánlattevő önkéntes alapon - a Kbt. ajánlati kötöttségre vonatkozó szabályrendszerén kívül - fenntartsa az ajánlatát, és annak sem, hogy konszenzusos alapon a szerződéskötés erre tekintettel történjen meg. A Kúria azonban rögzíti, hogy ez nem írja felül a Kbt. 70. § (1) bekezdésében foglalt követelményt, azaz az ajánlatkérő a bírálat indokolatlan elhúzásával nem sértheti meg a törvényt.

A Kúria ítélete szerint a Közbeszerzési Hatóság és a Közbeszerzési Döntőbizottság eddigi következetes és töretlen joggyakorlata tehát helytálló volt, sőt megerősítést nyert. Emiatt kiemelten fontosnak tartja a Hatóság, hogy a gazdasági szereplők figyelmét felhívja erre az ítéletre.