Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core

[Archív] Változó írásbeli feladatsorok

Tájékoztatjuk a közbeszerzési referens-képzésben érintett képző intézményeket és a hallgatókat, hogy 2009. októberétől változnak a referens-képzés közbeszerzési ismeretek írásbeli számonkéréséhez összeállított feladatsorok.
Tájékoztatjuk a közbeszerzési referens-képzésben érintett képző intézményeket és a hallgatókat, hogy 2009. októberétől változnak a referens-képzés közbeszerzési ismeretek írásbeli számonkéréséhez összeállított feladatsorok. A jövőben nem a megszokott hirdetmény-minta kitöltése útján, hanem többfajta feladattípusra támaszkodva történik a közbeszerzési ismeretek felmérése; így például a következő módokon: tesztkérdésekkel, az alkalmazandó hirdetmény-minták kiválasztása és meghatározott pontjainak kitöltése útján, kifejtős feladatokkal (például ütemterv összeállítása), jogeset- és problémamegoldással, valamint jogorvoslati ismeretek felmérésére alkalmas feladatokkal. Természetesen a számonkérés tartalma a továbbiakban is a hatályos szvk.-n alapul, azon nem terjeszkedik túl. Kérjük a referens-képzést folytató szervezeteket, hogy szíveskedjenek a képzésben résztvevő, vizsgára készülő hallgatóikat tájékoztatni e változásról, valamint fokozott figyelmet fordítani arra, hogy az írásbeli vizsga során a vizsgázók rendelkezésére álljanak a vizsgán használható segédanyagok, melyek a következők: - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, - a közzétételi kormányrendelet [a 34/2004. (III. 12.) Korm. rendelet], - a hirdetményminta-rendeletek [a Bizottság 1564/2005/EK rendelete és az 5/2009. (III. 31.) IRM rendelet], - a Közbeszerzések Tanácsa elnökének 2009. évi, a közbeszerzési eljárásokban alkalmazható értékhatárokra irányadó tájékoztatója, - 2009. évi naptár.