Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core Publikus Core
Visszaélés-Bejelentés Anonim Chat Anonim Chat KBEJ/KBA/CORE KBEJ/KBA/CORE Publikus KBA Publikus KBA Fenntarthatóság Fenntarthatóság
Portál Portál belépés

Pont került a Medirex-ügy végére

A Kúria megerősítette a Közbeszerzési Hatóság által képviselt jogértelmezést és a Közbeszerzési Döntőbizottság következetes joggyakorlatának megfelelő döntését a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti, versenyfelügyeleti határozattal kapcsolatos kartell-kizáró ok hatálya tárgyában.

A végleges és végrehajtható versenyfelügyeleti határozat alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontjának első fordulata szerinti feltételek fennállása esetén a kizáró ok bekövetkezik. A Kúria – összhangban a Döntőbizottság és a Hatóság álláspontjával – kimondta, hogy a versenyfelügyeleti határozattal szembeni perindítás önmagában nem akadályozza meg a kizáró ok bekövetkeztét, a kizáró ok bekövetkezése alól ugyanis csak akkor mentesül az érintett gazdasági szereplő, ha az adott közbeszerzési eljárás ajánlatkérője döntésének meghozataláig a bíróság elrendeli a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló perben a keresetlevél halasztó hatályát az azonnali jogvédelem keretében.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés n) pontja szerinti kizáró ok alól mentesülni a GVH végleges és végrehajtható versenyfelügyeleti határozata ellenére tehát csak a következő esetekben lehetséges.

  1. sikeres azonnali jogvédelem esetében, vagy
  2. amennyiben jogerős bírósági ítélet ad helyt a GVH versenyfelügyeleti határozatával szembeni keresetnek, vagy
  3. amennyiben a jogsértő vállalkozás sikeres öntisztázással él.

Fentiek alapján tehát az ajánlatkérőnek a kizáró okra vonatkozó döntésének meghozatala során a döntése meghozatalakori tényekre kell támaszkodnia. A kizáró okkal érintett gazdasági szereplő szempontjából pedig annak van jelentősége, hogy az ajánlatkérő döntésének meghozataláig sikeresen élt-e öntisztázással vagy addig sikeresen kérte-e az azonnali jogvédelem biztosítását a versenyfelügyeleti határozattal kapcsolatban.